ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ
ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
KASSIANIDOU VASILIKI
...
PROFESSOR
Department of History and Archaeology
Archaeological Research Unit
12, Gladstonos str.
EMA 003
+357 22893564
+357 22895489
ucy.academia.edu/VASILIKIKASSIANIDOU

Προσωπικό Προφίλ

FOR ENGLISH PLEASE SELECT PROFILE INFORMATION ABOVE

Η Καθήγητρια Βασιλική Κασσιανίδου διδάσκει την Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1994. Από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο 2019 ήταν η Διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. Η Καθηγ. Κασσιανίδου διετέλεσε αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μέλος της Συγκλήτου του UCY και μέλος διαφόρων συγκλητικών επιτροπών. Είναι επίσης μέλος της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO για την Κύπρο. Από το 2014 έως το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. Τον Οκτώβριο του 2018 το Υπουργικό Συμβούλιο την διόρισε μέλος του Συμβουλίου Καινοτομίας και Έρευνας.To 2022 εκλέχθηκε Αντεπιστέλλον Μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αμερικής (Corresponding Member of the Archaeological Institute of America).

Σπούδασε Χημεία και Κλασσική Αρχαιολογία (double major) στο Bryn Mawr College των Η.Π.Α.. Έλαβε το πτυχίο (BA) της με διάκριση (Cum Laude) το 1989. Συνέχισε τις σπουδές της στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου, όπου έλαβε το διδακτορικό της τίτλο στην Αρχαιομεταλλουργία το 1993.

Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας, UCL, (1993) και το 1994 προσελήφθηκε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην αρχαία τεχνολογία και συγκεκριμένα στην παραγωγή και εμπορία κυπριακού χαλκού κατά την αρχαιότητα αλλά και στην επίδραση της βιομηχανίας αυτής στο κυπριακό τοπίο και το περιβάλλον. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει μια σειρά από προγράμματα πεδίου αλλά διεπιστημονικά αναλυτικά προγράμματα σχετικά με τους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης της και έχει μια εκτεταμένη λίστα με δημοσιεύσεις  που περιλαμβάνει πάνω από πενήντα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Η Καθηγ. Κασσιανίδου έχει συντονίσει σειρά ερευνητικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας το πιο πρόσφατο από τα οποία είναι το Pleicy: Water Routes In Human Island Dispersals: Modeling the Pleistocene Exploitation οf Cyprus (POST–DOC/0916/0185) το οποίο χρηματοδοτείται από στο πλαίσιο του προγράμματος  RESTART 2016–2020 – DIDAKTOR. Βασική ερευνήτρια του προγράμματος είναι η Δρ Θεοδώρα Μούτσιου.

Η Καθηγ. Κασσιανίδου έχει συμμετάσχει και έχει συντονίσει σειρά ερευνητικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο ΠΠ7 και το Η2020). Το πιο σημαντικό από αυτά ήταν το τετραετές έργο με τίτλο «New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to Ancient Material Studies (NARNIA)» το οποίο έστησε και συντόνισε. Το NARNIA ήταν ένα Marie Curie Initial Training Network  του προγράμματος People του 7ου ΠΠ. Αποτελείτο από εννέα εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες. Με προϋπολογισμό 4,6 εκατομμυρίων ευρώ και 100% χρηματοδότηση από την Research Executive Agency (REA), to NARNIA ήταν το μεγαλύτερο χρηματοδοτούμενο έργο που έχει ποτέ χορηγηθεί από το REA στην Κύπρο μέχρι το 2010. Έχει επίσης συντονίσει δύο  Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. Πρόκειται για το 656148 - PRENET - H2020-MSCA-IF-2014 με βασική ερευνήτρια την Δρ Θεοδώρα Μούτσιου και με προϋπολογισμό 151.000 ευρώ και το  750904 - GLAZE - H2020-MSCA-IF-2016 με βασική ερευνήτρια την Dr Carmen Ting και με προϋπολογισμό 151.648 ευρώ.  Είναι επίσης επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου που συμμετείχε στο πρόγραμμα MedSTACH, το οποίο υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Teaming for Excellence στο πρόγραμμα χρηματοδότησης H2020-WIDESPREAD-01-2018-2019 και συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η πρόταση επιδιώκει τη δημιουργία ενός νέου ερευνητικού κέντρου αριστείας στην Κύπρο με τίτλο: «Κέντρο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ανατολικής Μεσογείου» (ακρωνύμιο MedSTACH).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν: εξαγωγική μεταλλουργία και μεταλλοτεχνία στην Αρχαιότητα, αρχαία τεχνολογία (λιθοτεχνία, κεραμική, υαλουργία), συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων και η παραγωγή και εξαγωγή κυπριακού χαλκού στην Αρχαιότητα, το εμπόριο των μετάλλων στην Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα, η παραγωγή και χρήση του αργύρου στην Αρχαιότητα.
 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΌΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜOY ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Call: Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» Grant Agreement number: MIS5050657 (2021-2023) 
Επιστημονική Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου του προγράμματος βασικός στόχος του οποίου είναι η προστασία και προβολή της σπουδαίας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς συγκεκριμένων μεταλλευτικών περιοχών (Ασγάτα στην Κύπρο και Σίφνος στην Ελλάδα) στο ευρύτερο κοινό, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη των εμπλεκόμενων περιοχών και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος μέσω του τρίπτυχου «πολιτισμός-τουρισμός-ανάπτυξη».

PLaCe-ITN: TRAINING THE NEXT GENERATION OF ARCHAEOLOGICAL SCIENTISTS: INTERDISCIPLINARY STUDIES OF PREMODERN PLASTERS AND CERAMICS FROM THE EASTERN MEDITERRANEAN Call: H2020-MSCA-ITN-2020 Grant Agreement Νumber: 956410 (2021-2025)  Επιστημονική Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου αυτού του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network που αποτελείται από οχτώ εταίρους και στοχεύει στην εκπαίδευση νέων ερευνητών στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας πάνω στην προέλευση, τη χρήση και την τεχνολογία κονιαμάτων και κεραμικών, σε αρχαίες κοινωνίες της ανατολικής Μεσογείου. Το πρόγραμμα συντονίζει το Ινστιτούτο Κύπρου

 SAROCY: DELINEATING PROBABLE SEA ROUTES BETWEEN CYPRUS AND ITS SURROUNDING COASTAL AREAS AT THE START OF THE HOLOCENE: A SIMULATION APPROACH. Call: RESTART 2016–2020- EXCELLENCE HUBS. Project Number: EXCELLENCE/0918/0143 (2019-2021) Επιστημονική Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πρόγραμμα αυτό στόχος του οποίου είναι να υποστηρίξει την αρχαιολογική έρευνα και ερμηνεία σχετικά με τις μετακινήσεις από και προς την Κύπρο κατά την Προ-Νεολιθική και Νεολιθική περίοδο. Αποσκοπεί στη μοντελοποίηση, μέσω αλγορίθμων προσομοίωσης, ακούσιων (σε ρεύμα) και εκούσιων (με προορισμό) θαλάσσιων μετακινήσεων, βάσει δεδομένων και υποθέσεων αναφορικά με τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των πλωτών μέσων. Το πρόγραμμα συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 PLEICY: WATER ROUTES IN HUMAN ISLAND DISPERSALS: MODELING THE PLEISTOCENE EXPLOITATION OF CYPRUS Call: RESTART 2016–2020 – DIDAKTOR. Project Number: POST–DOC/0916/0185 (2018-2020)  Συντονίστρια του προγράμματος "Υδάτινες Διαδρομές στον Αποικισμό των Νησιών από τον Άνθρωπο: Γεωχωρικά Μοντέλα για τη Μελέτη της Πλειστοκαινικής Κύπρου" στόχος του οποίου ήταν να εντοπίσει άγνωστες μέχρι τώρα θέσεις που χρονολογούνται στην Πλειστόκαινο Εποχή με την χρήση γεωχωρικών αναλυτικών μεθόδων και να παρουσιάσει τις πιο πιθανές διαδρομές και περιοχές που θα είχαν πιθανώς χρησιμοποιήσει οι πρώτοι επικοιστές της νήσου Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις πηγές φρέσκου νερού που θα ήταν απαραίτητες για την επιβίωση των ανθρώπων στο νησί.

 MedSTACH: EASTERN MEDITERRANEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTRE OF EXCELLENCE FOR ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE. Call: H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1. Grant Agreement Νumber: 763635. (2017-2018)  Επιστημονική Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο έργο MedSTACH το οποίο αποσκοπούσε στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, Κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής συμπράξαν μαζί με κορυφαία διεθνώς ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας “Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage” (ακρώνυμο MedSTACH). Το πρόγραμμα συντόνησε το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 GLAZE: THE USE OF GLAZING TRADITIONS TO EXAMINE THE DYNAMICS OF INTERACTION BETWEEN CULTURES IN CONTACT: A CASE STUDY OF CYPRIOT GLAZED WARES FROM THE 11th TO 17th   CENTURIES AD. Call: H2020-MSCA-IF-2016. Grant Agreement Νumber: 750904. (2017-2019).  Συντονίστρια αυτού του Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship που υποστήριξε για δύο χρόνια την έρευνα της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας Dr Carmen Ting. Το Glaze επεδίωκε να διερευνήσει τα υαλώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην Κυπριακή εφυαλωμένη κεραμική που χρονολογείται μεταξύ του 11ου  και 17ου  αιώνα μ.Χ., μια περίοδο κατά την οποία συνέβησαν θεμελιώδεις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στην περιοχή. Το GLAZE είχε δύο βασικά ερευνητικά ερωτήματα: α) Ποιες είναι οι παραλλαγές στις παραδόσεις εφυαλωμένης κεραμικής στην Κύπρο από τον 11ο  έως τον 17ο  αιώνα μ.Χ. β) Σε ποιο βαθμό η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτισμών που έρχονται σε επαφή οδηγεί τη μετάδοση τεχνολογικών γνώσεων και πρακτικών στις παραδόσεις της εφυαλωμένης κεραμικής; Για την απάντηση των ερωτημάτων αυτών είχε σχεδιαστεί μια διεπιστημονική προσέγγιση αιχμής που συνδυάζει την επιστήμη υλικών, την αρχαιολογία, τη διαχείριση δεδομένων και αναλύσεων και τη ανθρωπολογική θεωρία.

 SKOURIOTISSA: INTERDISCIPLINARY STUDY OF THE ARCHAEOLOGY AND ENVIRONMENT OF CYPRUS’ LAST OPERATING COPPER MINE. Χρηματοδοτείται από τα Προγράμματα Α.Γ. Λεβέντης του Πανεπιστημίου Κύπρου. (2017-2019)  Συντονίστρια αυτού του διεπιστημονικού προγράμματος σκοπός του οποίου ήταν η καταγραφή της αρχαιολογίας, της ιστορίας και του αρχαίου περιβάλλοντος του μεταλλείου της Σκουριώτισσας, αλλά και των άλλων μεταλλείων της Σολιάς, ώστε να διαφυλαχθεί αυτό το σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, που έχει κατά μεγάλο βαθμό καταστραφεί μετά από 100 χρόνια συνεχούς σύγχρονης εκμετάλλευσης.

 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΓΥΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ (6ΟΣ  - 4ΟΣ  ΑΙΩΝΑΣ Π.Χ.) (2015-2017) Συντονίστρια αυτού του ερευνητικού προγράμματος το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το "Πρόγραμμα στήριξης Μεταδιδακτορικών Ερευνητών εις μνήμη Νάσως Παπαέλληνα" και διεξάγεται από τον Δρ Ανδρέα Χαραλάμπους σε συνεργασία με την Δρ Ευαγγελινή Μάρκου. Σκοπός του προγράμματος είναι η διεπιστημονική μελέτη δια μέσω της χημικής ανάλυσης των αρχαίων αργυρών νομισμάτων των κυπριακών βασιλείων της Εποχής του Σιδήρου. Τα αποτελέσματα θα δώσουν πληροφορίες ως προς την τεχνολογία κατασκευής και την αυθεντικότητα των νομισμάτων ενώ θα συμβάλλει στη χρονολόγηση και ενδεχομένως στην ταύτιση εκδόσεων.

 PRENET: SOCIAL NETWORKING AND RAW MATERIAL SELECTIVITY IN EARLY PREHISTORIC MEDITERRANEAN SEASCAPES. A Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship. Call: H2020-MSCA-IF-2014. Grant Agreement Νumber: 656148. (2015-2017) Συντονίστρια αυτού του Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship που υποστήριξε για δύο χρόνια την έρευνα της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας Δρ Θεοδώρας Μούτσιου. Σκοπός του προγράμματος ήταν να μελετηθεί το γεωγραφικό εύρος, οι κατευθύνσεις  και η ένταση των κοινωνικών επαφών των κατοίκων της Ανατολικής Μεσογείου, με επίκεντρο την Κύπρο, κατά την πρώιμη αρχαιότητα. Στόχος της έρευνας, που θα χρησιμοποιήσει τις πιο σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους για την ανάλυση πρώτων υλών σε χρήση στην προϊστορική Κύπρο είναι να διαφανεί πως, αντίθετα με τις επικρατούσες θεωρίες, η Μεσόγειος δεν ήταν εμπόδιο στην επικοινωνία των ανθρώπων αλλά μάλλον συνδετικός κρίκος, ειδικά όταν επρόκειτο για την ανταλλαγή σπάνιων πρώτων υλών.

NARNIA: NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARCH NETWORK FOR INTEGRATING APPROACHES TO ANCIENT MATERIAL STUDIES. A Marie Skłodowska-Curie Actions Initial Training Network. Call: FP7-PEOPLE-2010-ITN. Project Number 265010. (2010-2014) Συντονίστρια αυτού του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions Initial Training Network που αποτελείτο από ένα δίκτυο επτά ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και δύο ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σκοπός του προγράμματος ΝΑRNIA ήταν η εκπαίδευση είκοσι νέων επιστημόνων τόσο στις παραδοσιακές αρχαιολογικές τεχνικές έρευνας όσο και στις νέες τεχνολογίες και αναλυτικές μεθόδους για τη μελέτη αρχαίων υλικών. Απώτερος σκοπός ήταν να εφοδιαστούν οι νέοι επιστήμονες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με γνώσεις και αναλυτικές ειδικότητες οι οποίες εκτός από την συμβολή τους στην διεθνή έρευνα, τελικά θα βελτιώσουν τις πιθανότητες εργοδότησής τους στο μέλλον.

MOBILE ARCHAEOLOGICAL LAB - STAR LAB. ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗΙΙ/0308/30 (2010-2014)
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα κινητό εργαστήριο εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα για τον χαρακτηρισμό αρχαίων υλικών (φορητή XRF, οπτικό μικροσκόπιο, κλπ), για γεωφυσική έρευνα (proton magnetometer, electrical resistivity metre, differential GPS, κλπ) και για ψηφιακή καταγραφή αντικειμένων και μνημείων (3D Scanner, ψηφιακές φωτογραφικές, κλπ). Το πρόγραμμα συντονίζει το STARC του Ινστιτούτου Κύπρου και συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.
 
CAMP: The Cyprus Archaeomagnetic Project: high resolution dating, magnetic characterization and archaeointensity correlation of major slag deposits in Cyprus and the Eastern Mediterranean NSF grant EAR – Geophysics, 09-539 (2011-2012)
Το πρόγραμμα αποτελεί μια συνεργασία με τον Prof. Tom Levy και τον Dr Erez Ben Yosef του Τμήματος Ανθρωπολογίας και με την Prof. Lisa Tauxe και τον Dr Ron Schaar από το Scripps Institution of Oceanography του University of California San Diego. Σκοπός του είναι η υψηλής ακρίβειας χρονολόγηση και μαγνητική μελέτη των αρχαίων σκωριών της Κύπρου.
 
WITNESS THE PAST: Educational Programs for Public and Cultural Heritage Professionals on Illicit Trafficking of Antiquities 160674-CU-1-2009-1-GR-CULTURE-VOL13 (2010-2012).
Σκοπός του προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για μουσεία που απευθύνεται σε παιδιά με σκοπό να τα διδάξει τη σημασία των συστηματικών ανασκαφών στην προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομίας και την καταστροφή που προκαλεί η αρχαιοκαπηλία. Το πρόγραμμα συντονίζει το οποίο συντονίζει το ΤΕΙ Αθηνών και συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας. Website: http://www.witnessthepast.gr/
 
ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΩΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΘΡΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ. Πρόγραμμα: ΔΕΣΜΗ 2008. Αριθμός Προγράμματος: ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/35 (2008-2011)
Συντονίστρια του ερευνητικού αυτού έργου που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να διερευνήσει την οικονομική σημασία των δασών για την Κύπρο κατά την Αρχαιότητα και να καταγράψει τα αρνητικά αποτελέσματα που είχε η υπερεκμετάλλευση του φυσικού αυτού πλούτου στο περιβάλλον και τελικά στην οικονομία του νησιού.
Website:http://www.ucy.ac.cy/goto/anthra/en-US/Home.aspx
 
ARCANE: ASSOCIATED REGIONAL CHRONOLOGIES FOR THE ANCIENT NEAR EAST. RG 3 CYPRUS. ESF funded project (2006-2011)
Ο σκοπός του προγράμματος ARCANE είναι να δημιουργήσει ακριβείς σχετικές και απόλυτες χρονολογήσεις για όλη την Εγγύς Ανατολή βασιζόμενη στον συγχρονισμό των επιμέρους χρονολογήσεων για την Τρίτη χιλιετία. Μέλος της ομάδας μελέτης της Κύπρου την οποία διευθύνει ο Prof. Edgar Peltenburg. Υπεύθυνη για τη μελέτη και δημοσίευση των μεταλλικών αντικειμένων. Website: http://www.arcane.uni-tuebingen.de/index.html
 
SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE IN THE EASTERN MEDITERRANEAN (STACHEM). Call: FP7-INFRASTRUCTURES 2008-1. Proposal Number: 228130 (2008-2010).
Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό ενός στρατηγικού σχεδίου για ερευνητικές υποδομές αφιερωμένες στις φυσικές επιστήμες και στη ψηφιακή τεχνολογία όπως αυτές εφαρμόζονται στη μελέτη της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρόγραμμα συντόνιζε το STARC του Ινστιτούτο Κύπρου και συμμετείχε η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.
Website: http://starc.cyi.ac.cy/stachem/stachem
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑ. Πρόγραμμα: ΔΕΣΜΗ 2006. Αριθμός Προγράμματος: ΚΟΙΝΩ/0506/09 (2006-2009)

Συντονίστρια του ερευνητικού αυτού έργου που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΚΟΙΝΩ/0506/09). Κύριος στόχος του έργου είναι η διαχρονική μελέτη της τεχνολογίας και των μεθόδων παραγωγής Κυπριακής κεραμικής που χρονολογείται στην Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία. Website: http://ameke.info/
 
THE SOUSKIOU PROJECT: COMMUNITY INTEGRATION IN PREHISTORIC CYPRUS. (2008-σήμερα)
Υπεύθυνη για τη μελέτη, ανάλυση και δημοσίευση των μεταλλικών ευρημάτων από τη θέση Λαόνα κοντά στο Σουσκιού. Το πρόγραμμα διευθύνει ο Καθ. E. Peltenburg (University of Edinburgh) και χρηματοδοτείται από το National Geographic Society (Grant number 8392-08). Website: http://www.souskiou.com/
 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ELABORATING EARLY NEOLITHIC CYPRUS (2005-σήμερα)
Σκοπός του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι να καταγράψει την ύπαρξη και να προσδιορίσει τη φύση της πρώιμης κατοίκησης στην Κύπρο μεταξύ των 10,000 και 8,000 π.Χ. Διευθυντές του ερευνητικού προγράμματος: Β. Κασσιανίδου, Carole McCartney (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Sturt Manning (Cornell University) και Sally Stewart (University of Toronto).
 
TROODOS ARCHAEOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SURVEY PROJECT (2000-2012)
Διεπιστημονική και διαχρονική επιφανειακή έρευνα στην περιοχή της Σολέας. Βασικοί στόχοι του ερευνητικού προγράμματος είναι η μελέτη της ιστορίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, και η διερεύνηση της αρχαίας μεταλλουργίας και γεωργίας στην περιοχή αυτή. Διευθυντές του ερευνητικού προγράμματος: M. Given (University of Glasgow), Β. Κασσιανίδου, A.B. Knapp (University of Glasgow), J. Noller (State University of Oregon).
Website: http://www.gla.ac.uk/departments/archaeology/research/projects/taesp/
 
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΟΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ (1997-2001)
Υπεύθυνη για την ανασκαφή και τη μελέτη των αρχαίων μεταλλουργικών καταλοίπων από τη θέση αυτή. Διευθυντές της ανασκαφής: ο A.Β. Knapp (University of Glasgow) και η Β. Κασσιανίδου.
Website: http://www.scsp.arts.gla.ac.uk/Phorades/
 
THE SYDNEY CYPRUS SURVEY PROJECT (1995 - 2000)
Υπεύθυνη για τη μελέτη και δημοσίευση των μεταλλουργικών καταλοίπων από τα αρχαία μεταλλεία και εργαστήρια, που κατέγραψε η αρχαιολογική επισκόπηση, στην περιοχή μεταξύ των χωριών Μιτσερό και Πολιτικό. Διευθυντής του ερευνητικού προγράμματος: A.B. Knapp (University of Glasgow). Website: http://www.scsp.arts.gla.ac.uk/
 
 
 
 
 
PUBLICATIONS IN SCIENTIFIC JOURNALS

KYRIAKIDIS P, MOUTSIOU T, NIKOLAIDIS A, REEPMEYER C, LEVENTIS G, DEMESTICHA S, AKYLAS E, KASSIANIDOU V, MICHAILIDES C, ZOMENI Z, BAR-YOSEF MAYER DE, MAKOVSKY Y, and McCARTNEY C. 2022 Virtual Sea-Drifting Experiments between the Island of Cyprus and the Surrounding Mainland in the Early Prehistoric Eastern Mediterranean. Heritage 5/4: 3081-3099. https://doi.org/10.3390/heritage5040160

MOUTSIOU, T., IOANNIDES, D., CHARALAMBOUS, A., SCHÖDER, S., WEBB, S.M.,THOURY, M., KASSIANIDOU, V., ZOMENI, Z. and C. REEPMEYER 2022 X-ray Fluorescence Spectroscopy of Picrolite Raw Material on Cyprus. Heritage 5: 664–676. https://doi.org/10.3390/heritage5020037

KARAGEORGHIS, V. with an appendix by A. CHARALAMBOUS and V. KASSIANIDOU 2021 A Late Bronze Age hoard of bronzes rediscovered, probably from Palaepaphos in Cyprus. Historical Metallurgy 53/2: 51–61. https://hmsjournal.org/index.php/home/article/view/1 

MOUTSIOU T., REEPMEYER C., KASSIANIDOU V., ZOMENI Z., and A. AGAPIOU 2021 Modelling the Pleistocene colonisation of Eastern Mediterranean islandscapes. PLoS ONE 16/10: e0258370. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258370

KASSIANIDOU, V., AGAPIOU, A., and S. MANNING 2021 Reconstructing an ancient mining landscape: A multidisciplinary approach to copper mining at Skouriotissa, Cyprus. Antiquity, 95/382, 986-1004. https://www.doi.org/10.15184/aqy.2021.33

DÜRING, B., DE CEUSTER, S., DEGRYSE, P., and V. KASSIANIDOU 2021 Transformative copper metallurgy in Chalcolithic Cyprus: A reappraisal. Antiquity, 95.380: 1-16.  http://dx.doi.org/10.15184/aqy.2020.171.

TING, C., REHREN, T., VIONIS, A. and V. KASSIANIDOU 2021 The origins and evolution of Cypriot glazed ware productions during the thirteenth to seventeenth centuries CE. Archaeological and Anthropological Sciences 13, 35. https://doi.org/10.1007/s12520-020-01270-4

CHARALAMBOUS, A., PAPASAVVAS, G. and V. KASSIANIDOU 2021 Enkomi (Cyprus): Using pXRF spectroscopy to identify LBA copper alloys. Journal of Archaeological Science: Reports, 35, 102726. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102726

IOANNIDES, D., KASSIANIDOU, V., and G. PAPASAVVAS 2021 A new approach to an old material: an examination of the metallurgical ceramic assemblage of Enkomi, Cyprus. Archaeological and Anthropological Sciences, 13.20:1-17. https://doi.org/10.1007/s12520-020-01248-2

CHARALAMBOUS, A., MARKOU, E. and V. KASSIANIDOU 2020 Compositional Analysis of Sixth–Fifth Century BC Silver Coins from the Larnaca Hoard (IGCH 1272) (Cyprus) using pXRF Spectrometry. American Journal of Numismatics Second Series, 32, 1-30.

TING, C., VIONIS, A., REHREN, TH., KASSIANIDOU, V., COOK, H., and C. BARKER, 2019 The beginning of glazed ware production in late medieval Cyprus, Journal of Archaeological Science: Reports, 27, 101963.  https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101963

MOUTSIOU, Th. and V. KASSIANIDOU 2019 Geochemical characterisation of carnelian beads from Aceramic Neolithic Cyprus using portable X-ray Fluorescence Spectrometry (pXRF), Journal of Archaeological Science: Reports, 25, 257-265. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.04.013

DÜRING, B.S., KLINKENBERG, V., PARASKEVA, CH., KASSIANIDOU, V., SOUTER, E., CROFT, P., and A. CHARALAMBOUS 2018 Metal artefacts in Chalcolithic Cyprus: New data from Western Cyprus , Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 18.1, 11-25. DOI: 10.5281/zenodo.1069514

KASSIANIDOU. V. 2016 Copper metallurgy in Iron Age Kition in Actes du Colloque de Marseille, 16–17 Octobre 2015 en hommage à Antoine Hermary «Chypre et les grandes îles de Méditerranée. Un nouvel espace d’échanges, de la fin du IIe millénaire av. J.–C. à l’époque hellénistique». Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 46, 71–88.

DIKOMITOU–ELIADOU, M. and V. KASSIANIDOU 2016 Introduction to the NARNIA special volume in JASREP “Interdisciplinary studies of ancient materials from the Mediterranean”. Journal of Archaeological Science: Reports 7, 449–450. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.03.027

VAN BREMPT, L., and V. KASSIANIDOU 2016 Facing the complexity of copper–sulphide ore smelting and assessing the role of copper in south–central Cyprus: A comparative study of the slag assemblage from Late Bronze Age Kalavasos–Ayios DhimitriosJournal of Archaeological Science: Reports 7, 539–553. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.08.022

IOANNIDES, D., KASSIANIDOU, V., BONNEROT, O. and A. CHARALAMBOUS 2016 A preliminary study of the metallurgical ceramics from Kition, Cyprus with the application of pXRF, Journal of Archaeological Science: Reports 7, 554–565. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.11.032

SHAAR, R., TAUXE L., BEN–YOSEF, E. KASSIANIDOU V., LORENTZEN B., FEINBERG J.M. and T.E. LEVY 2015 Decadal–scale variations in geomagnetic field intensity from ancient Cypriot slag mounds, Geochemistry, Geophysics, Geosystems 16, 1–20. https://doi.org/10.1002/2014GC005455.

MARKOU, E., CHARALAMBOUS, A., and KASSIANIDOU, V., 2014 pXRF analysis of Cypriot gold coins of the Classical Period. American Journal of Numismatics Second Series 26: 33–60.

CHARALAMBOUS, A., KASSIANIDOU, V., and G. PAPASAVVAS, 2014 A compositional study of Cypriot bronzes dating to the Early Iron Age using portable X–ray fluorescence spectrometry (pXRF). Journal of Archaeological Science, 46: 205–216. https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.03.006

KASSIANIDOU, V. 2013 Mining Landscapes of Prehistoric Cyprus, Metalla 20.2: 36–45.

KASSIANIDOU, V. 2013 The exploitation of the landscape: metal resources and the copper trade during the age of the Cypriot city–kingdoms. Bulletin of the American School of Oriental Research. 370: 49–82. https://doi.org/10.5615/bullamerschoorie.370.0049

KASSIANIDOU, V. 2013 The Production and Trade of Cypriot Copper in the Late Bronze Age. An Analysis of the Evidence. Pasiphae VII: 133–146.

KASSIANIDOU, V. 2008–2012 Oxhide ingots and Cyprus – the story so far. The Numismatic Report, ΧΧΧΙΧ–ΧLIII: 9–54.

BEN–YOSEF, E. SHAAR, R. TAUXE, L., LEVY, T. and V. KASSIANIDOU 2011 The Cyprus Archaeomagnetic Project (CAMP): targeting the slag deposits of Cyprus and the Eastern Mediterranean. Antiquity 85: http://antiquity.ac.uk/projgall/ben–yosef330/

HEIN, A., KILIKOGLOU, V. and V. KASSIANIDOU 2007 Chemical and Mineralogical Examination of Metallurgical Ceramics from a Late Bronze Age copper smelting site in Cyprus. Journal of Archaeological Science, 34: 141–154. https://doi.org/10.1016/j.jas.2006.04.005

GRAHAM, A., JACOBSEN, K. WINTHER and V. KASSIANIDOU 2006 Ayia Marina Mavrovouni. Preliminary report on the Roman settlement and smelting workshop in the central northern foothills of the Troodos Mountains, Cyprus. Report of the Department of Antiquities, Cyprus. 345–366.

KASSIANIDOU, V. 2006 The production, use and trade of metals in Cyprus and Sardinia: so similar and yet so different. In “Archaeometallurgy in Sardinia: from the Origins to the early Iron Age” – 10th and 11th September 2004 (Italy)”. Instrumentum: Bulletin du Groupe de Travail Européen sur l' Artisanat et les Productions Manufacturées dans l' Antiquité. 23: 9–12

KASSIANIDOU, V. 2005 The production and export of Cypriot copper during the Late Bronze Age (in Greek). Arxaiologia kai Texnes, 94: 39–44.

KASSIANIDOU, V. 2004 And at Tamassos there are important mines of copper... (Strabo 14.6). In S. Fourrier, A. Hermary and N. Lécuyer (eds.), « Actes du Colloque international «Frontières et territoires au centre de Chypre : la région d’Idalion, de l’Antiquité au xixe siècle , Aix–en–Provence , 3–5 Juin 2004». Cahiers du Centre d’Etudes Chypriotes 34, 33–46

KASSIANIDOU, V. 2003 A bimetallic artifact from Hala Sultan Tekke. Archaeology and Natural Science 2: 12–19.

GIVEN, M., KASSIANIDOU, V., KNAPP, A.B. and J. NOLLER, 2002 Troodos Archaeological and Environmental Survey Project, Cyprus: Report on the 2001 Season. Levant, 34: 25–38. https://doi.org/10.1179/lev.2002.34.1.25

KNAPP, A.B., KASSIANIDOU, V. and M. DONNELLY 2002 Excavations at Politiko Phorades, a Bronze Age copper smelting site on Cyprus. Antiquity 76: 319–20. https://doi.org/10.1017/S0003598X00090311 

KNAPP, A.B., KASSIANIDOU, V. and M. DONNELLY 2001 Copper smelting in Late Bronze Age Cyprus. The excavations at Politiko Phorades. Near Eastern Archaeology, 64/4: 204–209. https://doi.org/10.2307/3210830

KASSIANIDOU, V. and C. CHRISTOFIDES 2000 Development of a new infrared radiometric technique for non–destructive analysis of ancient Cypriot coins: a preliminary report. In: A.G. Pitsillides and M.L. Santamas (eds.), The Numismatic Report. Cyprus Numismatic Society. XXVI–XXVII (1995–1996): 59–68.

KNAPP, A.B., KASSIANIDOU, V. and M. DONNELLY 1999 Excavations at Politiko Phorades –1998. Report of the Department of Antiquities, Cyprus: 125–146.

KARAGEORGHIS, V. and V. KASSIANIDOU 1999 Metalworking and recycling in Late Bronze Age Cyprus – the evidence from Kition. Oxford Journal of Archaeology, 18.2: 171–188. https://doi.org/10.1111/1468-0092.00078

GIVEN, M., KNAPP, A.B., MEYER, N., GREGORY, T.E., KASSIANIDOU, V., NOLLER, J., WELLS, L., URWIN, N. and H. WRIGHT 1999 The Sydney Cyprus Survey Project: an interdisciplinary investigation of long–term change in the North Central Troodos, Cyprus. Journal of Field Archaeology, 26: 19–39. https://doi.org/10.1179/009346999792005152

KNAPP, A.B., DONNELLY, M. and V. KASSIANIDOU 1998 Excavations at Politiko Phorades – 1997. Report of the Department of Antiquities, Cyprus: 247–268.

KNAPP, A.B., KASSIANIDOU, V. and DONNELLY, M. 1998 1997 Excavations at Politiko Phorades, Cyprus. Old World Archaeology Newsletter. XXI/1: 15–23.

KASSIANIDOU V. 1996 Almyras mine report. In "Excavations at Agia Varvara–Almyras. Fifth preliminary report", by Walter Fasnacht with the collaboration of V. Kassianidou, A. Connolly, C. Deslex. J. Kunz. T. Marandi, K. Zubler and P. Boll. Report of the Department of Antiquities, Cyprus. 114–116.

KASSIANIDOU V. and H.G. WRIGHT 1996 SCSP 1995 Agrokipia Kriadhis mine (Unit 2013) and Mitsero Sykamies slag heap (Unit 2009). In "The Sydney Cyprus Survey Project (SCSP)– Third Season (1995 )" by A.B. Knapp and M. Given with contributions by other members of SCSP. Report of the Department of Antiquities, Cyprus. 316–323.

KASSIANIDOU, V., ROTHENBERG, B. and P. ANDREWS 1995 Silver production in the Tartessian period. The evidence from Monte Romero. ARX World Journal of Prehistoric and Ancient Studies. 1/1: 17–34.

KASSIANIDOU V. 1994 Could iron have been produced in Cyprus? Report of the Department of Antiquities, Cyprus. 73–81.

KASSIANIDOU V. 1993 The production of silver in Monte Romero, a 7th century BC workshop in Huelva, Spain. Papers from the Institute of Archaeology. 4: 37–47. http://doi.org/10.5334/pia.47

KASSIANIDOU, V. 1992 Monte Romero, a silver producing workshop of the 7th century BC in South–west Spain. IAMS Newsletter. 18: 7–10.

KASSIANIDOU, V. 1992 Microanalysis of four slag samples from Almyras Furnace No 1. In W. Fasnacht et al. "Excavations at Ayia Varvara Almyras. Fourth preliminary report". Report of the Department of Antiquities, Cyprus. 68 – 71.

KASSIANIDOU, V. 1991–1993 Small finds. Στο: N. Coldstream et al. "A Late Bronze Age tomb group in UCL from Nicosia, Kaimakli –Evretadhes". Bulletin of the Institute of Classical Studies, 38: 223–238.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒIΒΛIΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

KASSIANIDOU, V. and A. CHARALAMBOUS 2022 10. Chemical Analysis of Metal Artefacts. In A. Sneddon, L. Graham, T. Rymer and G. Deftereos, The Middle Bronze Age Settlement at Alambra in Cyprus, 2012-2016, Studies in Mediterranean Archaeology 153. Nicosia: Astrom Editions. 95-97.

KASSIANIDOU, V. 2022 5. Placing Politiko Phorades in the historiography and evolution of Late Cypriot Metallurgy. Στο: S. Manning (ed.), Critical Approaches to Cypriot and Wider Mediterranean Archaeology. Monographs in Mediterranean Archaeology 16. Sheffield: Equinox. 87-107.

KASSIANIDOU, V. 2021 Skouriotissa: interdisciplinary study of the archaeology and environment of Cyprus’ last operating copper mine. In I. Diakidoy (ed.) The A. G. Leventis Research Projects 2000 – 2020. 20 years of Research at the University of Cyprus, Nicosia: University of Cyprus. 93-112.

KASSIANIDOU, V. and A. CHARALAMBOUS 2019 Chapter 16. Chemical analyses of copper objects and faience beads using portable X-Ray Fluorescence. In E. Peltenburg, D. Bolger, and L. Crewe (eds.), Figurine Makers of Prehistoric Cyprus: Settlement and Cemeteries at Souskiou, Oxford and Philadelphia: Oxbow Books. 279-286.

KASSIANIDOU, V. 2018 Late Bronze Age Cypriot hoards and modern collections. In L. Hulin, L. Crewe and J. M. Webb (eds.), Structures of Inequality on Bronze Age Cyprus: Studies in Honour of Alison K. South. Studies in Mediterranean Archaeology Pocketbook 187. Nicosia: Astrom Editions. 211–226.

KASSIANIDOU, V. 2018 Ancient copper mining, oxhide ingots and a hoard—new data on Mathiatis from the State Archives of Cyprus. In A. Giumlia–Mair and F. Lo Schiavo (eds), Bronze Age Metallurgy in the Mediterranean Islands. In Honour of  Robert Maddin and Vassos Karageorghis, Monographies Instrumentum 56. Auteuil: Editions Mergoil. 578–598.

ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ,  Β. 2017 Η παραγωγή και το εμπόριο του κυπριακού χαλκού κατά την Εποχή του Χαλκού: vέα δεδομένα. Στο Ν. Παπαδημητρίου και Μ. Τόλη (επιμ.), Αρχαία Κύπρος. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου. Αθήνα: Ίδρυμα Νικολάου & Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 111-134.

VAN BREMPT, L. and V. KASSIANIDOU 2017 Appendix II The study of the metallurgical remains from Alassa Pano Mantilaris and Paliotaverna. In S. Hadjisavvas, Alassa. Excavations at the Late Bronze Age Sites of Pano Mantilaris and Paliotaverna 1984-2000. Nicosia: Cyprus Department of Antiquities 479-485.

PAPASAVVAS, G and V. KASSIANIDOU 2015 The new status of copper and bronze on Cyprus at the end of the Late Bronze Age. In C.F. Macdonald, E. Hatzaki and S. Andreou (eds.), The Great Islands. Studies of Crete and Cyprus presented to Gerald Cadogan. Athens: Kapon Editions. 230-236.

KASSIANIDOU, V. 2014 Cypriot copper for the Iron Age world of the Eastern Mediterranean. Στο: J.M. Webb (ed.), Structure, Measurement and Meaning: Insights into the Prehistory of Cyprus. Studies on Prehistoric Cyprus in Honour of David Frankel. Studies in Mediterranean Archaeology 143. Uppsala: Åströms Förlag. 261-271.

KASSIANIDOU, V. 2014 Appendix II. Oxhide Ingots made of Cypriote copper found in Crete. Στο: V. Karageorghis, A. Kanta, N. Chr. Stambolidis and Y. Sakellarakis (eds.) Kypriaka in Crete from the Bronze Age to the end of the Archaic Period. Nicosia. 307-311.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2014 Appendix V. Chemical analyses of copper alloy artefacts from Pyla-Kokkinokremos using portable X-Ray Fluorescence. Στο: V. Karageorghis and A. Kanta, Pyla-Kokkinokremos : a late 13th century BC fortified settlement in Cyprus, excavations 2010-2011. Uppsala: Åströms Förlag.  197-204.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2014  Appendix I. pXRF chemical analysis of copper alloy artefacts from Palaepaphos – Plakes. Στο:V. Karageorghis and E. Raptou, Necropoleis at Palaepaphos from the End of the Late Bronze Age to the Cypro-Archaic Period. Nicosia: The Cyprus Institute. 119-125.

CHARALAMBOUS A., DIKOMITOU-ELIADOU M. and V. KASSIANIDOU2013A preliminary chemical study of Grey and Black Polished II (IV) pottery with the employment of pXRF. Στο: G. Georgiou and V. Karageorghis, A Cypro-Archaic tomb at Xylotymbou and three Cypro-Classical tombs at Phlasou: from exuberance to recession. Uppsala: Åströms Förlag.  59-63.

KASSIANIDOU, V. 2013 Archaeometallurgy. Στο: M. Given, A.B. Knapp, L.Sollars, J. Noller and V. Kassianidou, Landscape and Interaction. The Troodos Archaeological & Environmental Survey Project, Cyprus. Volume 1 Methodology, Analysis and Interpretation. Levant Supplementary Series  Volume 14.  Oxford and Oakville: Council for British Research in the Levant and Oxbow Books. 46-47.

GEORGAKOPOULOU, M. and KASSIANIDOU, V. 2013 Archaeometallurgical finds and analytical results. Στο: M. Given, A.B. Knapp, L.Sollars, J. Noller and V. Kassianidou, Landscape and Interaction. The Troodos Archaeological & Environmental Survey Project, Cyprus. Volume 1 Methodology, Analysis and Interpretation. Levant Supplementary Series  Volume 14.  Oxford and Oakville: Council for British Research in the Levant and Oxbow Books. 237-252.

KASSIANIDOU, V. 2013 Ancient and modern copper production at Skouriotissa Vouppes. Στο:  M. Given, A.B. Knapp, L.Sollars, J. Noller and V. Kassianidou,Landscape and Interaction. The Troodos Archaeological & Environmental Survey Project, Cyprus. Volume 2 The TAESP Landscape. Levant Supplementary Series  Volume 15. Oxford and Oakville: Council for British Research in the Levant and Oxbow Books. 114-138.

KASSIANIDOU, V. 2013 Chapter 6 - Metals. Στο: E. Peltenburg (ed.), ARCANE II. Cyprus. Turnhout: Brepols Publishers. 231-249.

KASSIANIDOU, V. 2012 Natural resources and the importance of copper. In Ancient Cyprus – Cultures in Dialogue. Royal Museums of Art and History, Brussels. A Department of Antiquities Archaeological Exhibition. 78-82.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2012 Appendix I. Chemical analyses of metal artefacts from Late Cypriot tombs excavated in the Limassol area with the employment of pXRF. In V. Karageorghis and I. Violaris, Tombs of the Late Bronze Age in the Limassol Area Cyprus (17th -13th Centuries BC). Municipality of Limassol. 37-45.
 
KASSIANIDOU, V. 2011 Objects found in a copper mine. In V. Karageorghis Cypriote and Other Antiquities in the Collection of Angelos and Emily Tsirides. Nicosia: En Tipis. 193-195.
 
KASSIANIDOU, V. 2011 Blowing the wind of change: the introduction of bellows in Late Bronze Age Cyprus. In P.P. Betancourt and S.C. Ferrence (eds.) Metallurgy: Understanding How, Learning Why. Studies in Honor of James D. Muhly. Prehistory Monographs 29. Philadelphia: INSTAP Academic Press. 41-48.
 
GIUMLIA MAIR, A., KASSIANIDOU, V. and G. PAPASAVVAS 2011 Miniature ingots from Cyprus. In Philip P. Betancourt and Susan C. Ferrence (eds.) Metallurgy: Understanding How, Learning Why. Studies in Honor of James D. Muhly. Prehistory Monographs 29. Philadelphia: INSTAP Academic Press. 11-20
 
KASSIANIDOU, V. 2009 Oxhide ingots in Cyprus. In F. Lo Schiavo, J.D. Muhly, R. Maddin and A. Giumlia Mair (eds.) Oxhide Ingots in the Central Mediterranean. Rome: A.G. Leventis Foundation and CNR - Istituto di Studi Sulle Civiltà Dell´Egeo e Del Vicino Oriente. 41-81
 
KASSIANIDOU, V. 2007 Ground stone tools from Apliki Karamallos. In B. Kling and J.D. Muhly, Joan du Plat Taylor´s Excavations at the Late Bronze Age Mining Settlement at Apliki Karamallos, Cyprus. Studies in Mediterranean Archaeology, Volume 94:1. Sävedalen: Paul Åströms Förlag. 277-306.
 
ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ, Β. 2006 Κύπρος το νησί του χαλκού. Η παραγωγή και εμπορία του μετάλλου από την Εποχή του Χαλκού μέχρι και την Ρωμαϊκή περίοδο.Στο: Ιστορία των Ελλήνων. Τόμος 15: Κύπρος. Αθήνα: Εκδόσεις Δομή. 90-113.
 
KASSIANIDOU, V. and A.B. KNAPP 2005 Archaeometallurgy in the Mediterranean: the social context of mining, technology and trade. In E. Blake and A.B. Knapp (eds.), Archaeology of Mediterranean Prehistory. Oxford: Blackwell. 220-256.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 Dossier 5T: Le cuivre. In A. Orejas (ed.), Atlas Historique des Zones Minières d´ Europe II. Action COST G2 "Paysages Anciens et Structures Rurales". European Commission.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 3.6. Archaeometallurgical Procedures. In M. Given and A.B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 44-48.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 SIA 1: Agrokipia Kriadhis. In M. Given and A.B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 60-74.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 SIA 3: Mitsero Kouloupakhis. In M. Given and A.B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 82-95.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 5.4 Archaeometallurgy: Data, Analyses and Discussion. In M. Given and A.B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 214-227.
 
KASSIANIDOU, V., VAN LOKEREN, S. and A.B. KNAPP 2003 7.3.Industrial Landscapes. In M. Given and A. B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 301-305.
 
VAN LOKEREN, S. and V. KASSIANIDOU 2003 2.6. Archaeological Survey and Archaeometallurgy. In M. Given and A. B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 21-23.
 
KASSIANIDOU, V. 2002 Copper and mines (in Greek). In M. Given, V. Kassianidou, and K. Seretis (eds.) In the Footsteps of the Ancients. The History and Archaeology of the Orini District, Central Cyprus. Nicosia. 29-35.
 
KASSIANIDOU, V. 2001 Dossier VIII: Les mines des monts de Troodos. In A. Orejas (ed.), Atlas Historique des Zones Minières d´ Europe I. Action COST G2 "Paysages Anciens et Structures Rurales". European Commission.
 
KASSIANIDOU, V. 1998 Was silver actually recovered from speiss in Antiquity. Reconsidering the evidence from Rio Tinto. In Th. Rehren, A. Hauptmann, and J.D. Muhly (eds.), Metallurgica Antiqua. In honour of H.-G. Bachmann and R. Maddin. Der Anschnitt - Beiheft 8. Bochum: Selbstverlag des Deutschen Bergbau Museum. 69-76.
 
KASSIANIDOU V. 1992 Cyprus and SW Spain. Connections. In A. Marangou and K. Psillides (eds.), Cyprus, Copper and the Sea. Nicosia: Government of Cyprus. 129 - 148.
 
KASSIANIDOU, V. and W. FASNACHT 1992 Copper at Almyras. A mining and smelting site in Cyprus. In A. Marangou and K. Psillides (eds.), Cyprus, Copper and the Sea. Nicosia: Government of Cyprus. 78 - 90.
 
ΒΙΒΛΙΑ
 
GIVEN, M. KNAPP, A.B., SOLLARS, L., NOLLER J. and V. KASSIANIDOU 2013 Landscape and Interaction. The Troodos Archaeological & Environmental Survey Project, Cyprus. Volume 1 Methodology, Analysis and Interpretation. Levant Supplementary Series Volume 14.  Oxford and Oakville: Council for British Research in the Levant and Oxbow Books

GIVEN, M. KNAPP, A.B., SOLLARS, L., NOLLER J. and V. KASSIANIDOU 2013 Landscape and Interaction. The Troodos Archaeological & Environmental Survey Project, Cyprus. Volume 2 The TAESP Landscape. Levant Supplementary Series Volume 15. Oxford and Oakville: Council for British Research in the Levant and Oxbow Books

 
ΒΙΒΛΙΑ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ)

DAUJAT, J. HADJIKOUMIS, A., BERTHON, R.  CHAHOUD, J. KASSIANIDOU, V.  and J.-D. VIGNE (eds) 2021 Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas XIII. Proceedings of the Thirteenth International Symposium, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, June 7–10, 2017. Atlanta: Lockwood Press. 
https://www.lockwoodpressonline.com/index.php/ebooks/catalog/book/54 

ASTRUC, L., McCARTNEY, C., BRIOIS Fr. and V. KASSIANIDOU 2019 Near Eastern Lithic Technologies on the Move. Interactions and Contexts in Neolithic Traditions. 8th International Conference on PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Near East, Nicosia, November 23rd –27th 2016. Studies in Mediterranean Archaeology Monographs M150. Nicosia: Astrom Editions.

KASSIANIDOU V. and M. DIKOMITOU-ELIADOU 2014 The NARNIA Project: Integrating Approaches to ancient material studies. Nicosia: The NARNIA Project and the Archaeological Research Unit - University of Cyprus. 

KASSIANIDOU, V. and G. PAPASAVVAS 2012 Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC. A conference in honour of James D. Muhly. Oxford: Oxbow Books.

MICHAELIDES, D., KASSIANIDOU, V. and MERRILLEES, R. 2009 Egypt and Cyprus in Antiquity. Oxford: Oxbow Books.
 
GIVEN, M., KASSIANIDOU, V. and K. SERETIS (eds.) 2002 In the Footsteps of the Ancients. The History and Archaeology of the Orini District, Central Cyprus. Nicosia
 

ΔΗΜΟΣIΕΥΣΕIΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΩΝ

KASSIANIDOU, V., 2022 Tracing Cypriot connectivity with the Eastern Mediterranean and beyond through the trade of copper and other metals. In G. Bourogiannis (ed.), Beyond Cyprus: Investigating Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period. AURA Supplement 9. Athens: National and Kapodistrian University of Athens. 73-88.

KASSIANIDOU, V. 2021 Oxhide Ingots 2020. New Research. In M. Perra and F. Lo Schiavo (eds.), Cultural Contacts and Trade in Nuragic Sardinia: The Southern Route (Sardinia, Sicily, Crete, Cyprus). Proceedings of the Fourth Festival of the Nuragic Civilization (Orroli, Cagliari). Cagliari: Arkadia Editore. 109-125.

KASSIANIDOU, V. and A. CHARALAMBOUS 2019 Analysis of the copper alloy artefacts from the necropolis of Salamis. In S. Rogge, Chr., Ioannou,Th. Mavrojannis (eds.), Salamis of Cyprus. History and Archaeology from the Earliest Times to Late Antiquity. Conference in Nicosia, 21–23 May 2015. Schriften des Instituts für Interdisziplinäre Zypern-Studien, Vol. 13. Münster: Waxmann Verlag GmbH. 228-245.

KASSIANIDOU, V. 2018 Apliki Karamallos on Cyprus: the 13th century BCE miners’ settlement in context, in E. Ben Yosef (ed.) Mining for Ancient Copper. Essays in Memory of Beno Rothenberg, Tel Aviv University – Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology Monograph Series 37. Tel Aviv: Emery and Claire Yass Publications in Archaeology and Winona Lake, IN: Eisenbrauns. 345-356.

KASSIANIDOU, V. 2016 Metallurgy and metalwork in Enkomi – Revisiting Porphyrios Dikaios' excavations, in G. Bourogiannis and C. Muhlenbock (eds), Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research, SIMA Pocket-book 184, Uppsala: Astrom Editions, 79-90.

CHARALAMBOUS, A., KASSIANIDOU, V. and G. PAPASAVVAS 2016 A comparative study of Cypriot bronzes dated to the Late Bronze and the Early Iron Age, in E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou and E. Kouloumpi (eds), Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, BAR International Series 2780, Oxford, 95-99.

SOCRATOUS, M.A., KASSIANIDOU V. and G. Di Pasquale 2015 Ancient slag heaps in Cyprus: the contribution of charcoal analysis to the study of the ancient copper industry. Στο: A. Hauptmann and D. Modarressi-Tehrani (eds), Archaeometallurgy in Europe III—Proceedings of the 3rd International Conference, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, June 29–July 1, 2011 (Der Anschnitt, Beiheft 26), 477–384, Bochum: Deutsches Bergbau Museum.

KASSIANIDOU, V. 2014  Appendix 1. Compositional analysis of a copper-alloy dish of the Middle Byzantine period in the A. Pitsillides collection. Στο: Ch. Stewart, Th. W. Davis and A. Weyl Carr (eds.), Proceedings of the international conference Cyprus and the Balance of Empire. From Justinian I to the Coeur de Lion. CAARI Monographs 5- ASOR Archaeological Reports 20. Boston, MA: ASOR. 164-166.

KASSIANIDOU, V. 2012 Parallels and diversities in the production, trade and use of copper and iron in Crete and Cyprus from the Bronze Age to the Iron Age: the view from Cyprus. In G. Cadogan, M. Iacovou, K. Kopaka and James Whitley (eds.), Parallel Lives. Ancient Island Societies in Crete and Cyprus. London: British School at Athens Studies. 126-140.
 
KASSIANIDOU, V. 2012 The origin and use of metals in Iron Age Cyprus. In M. Iacovou (ed.), Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age. The legacy of Nicolas Coldstream. Nicosia: Cultural Foundation of the Bank of Cyprus. 229-259.
 
KASSIANIDOU, V. 2012 Metallurgy and metalwork in Enkomi: the early phases. In V. Kassianidou and G. Papasavvas (eds.), "Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC". A conference in honour of James D. Muhly. Nicosia 10th-11th October 2009. Oxford: Oxbow. 94-106.
 
KASSIANIDOU, V. 2011 The production of copper in Cyprus during the Roman Period. In A. Demetriou (ed.) Proceedings of the Fourth International Cyprological Conference (Nicosia, 29 April –3 May 2008). Volume A´- Ancient Section. Nicosia: Society of Cypriot Studies. 539-548.
 
KASSIANIDOU, V. 2009 "May He Send Me Silver in Very Great Quantities" EΑ 35. In: D. Michaelides, V. Kassianidou and R. Merrillees (eds.), Proceedings of the International Conference "Egypt and Cyprus in Antiquity" Nicosia, 3-6 April 2003. Oxbow Books: Oxford. 48-57.
 
KASSIANIDOU, V. 2008 The formative years of the Cypriot copper industry. In I. Tzachilli (ed.), Αegean Metallurgy in the Bronze Age. Proceedings of an International Symposium held at the University of Crete Rethymnon, Greece, on November 19-21, 2004. Ta Pragmata Publications. 249-267.
 
KNAPP, A.B. and V. KASSIANIDOU 2008 The archaeology of Late Bronze Age copper production. Politiko Phorades on Cyprus. In Ü. Yalçin (ed.), Anatolian Metal IV. Der Anschnitt Beiheft 21. Bochum: Deutsches Bergbau Museum Bochum. 135-147.
 
KASSIANIDOU, V. 2005 Was copper production under divine protection in Late Bronze Age Cyprus? Some Thoughts on an Old Question. In V. Karageorghis, H. Matthäus, and S. Rogge (eds.), Cyprus: Religion and Society, from the Late Bronze Age to the End of the Archaic Period. Proceedings of an International Symposium in Cypriote Archaeology, Erlangen 23rd - 24th July 2004. A.G. Leventis Foundation, Institute for Classical Archaeology and Institute for Interdisciplinary Cypriot Studies, University of Muenster. 127-142.
 
KASSIANIDOU, V. 2004 And at Tamassos there are important mines of copper... "(Strabo 14.6). In S. Fourrier, A. Hermary and N. Lécuyer (eds.), Actes du Colloque international «Frontières et territoires au centre de Chypre : la région d'Idalion, de l'Antiquité au XIXe siècle , Aix-en-Provence , 3-5 Juin 2004. Cahier du Centre d'Etudes Chypriotes 34, 33-46.
 
KASSIANIDOU, V. 2004 Recording Cyprus´ mining history through archaeological survey. In M. Iacovou (ed.), Archaeological Field Survey in Cyprus: Past History, Future Potential. Proceedings of a Conference held by the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus, 1-2 December, 2000. BSA Studies Volume No. 11. London: British School at Athens. 95-104.
 
KASSIANIDOU, V. 2004 The production and export of Cypriot copper in the Bronze Age (in Greek). In A. Kyriatsoulis (ed.), Ancient Greek Technology and Technique. 21-23 March 2003 Ohlstadt/Obb. Germany. Weilheim: Society for the Study and Dissemination of Greek History. 67-85.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 The trade of tin and the island of copper. In A. Giumlia-Mair and F. Lo Schiavo (eds.), Le Problème de l´ Etain a l´ Origine de la Métallurgie/ The Problem of Early Tin. XIV Congress UISPP, Section 11, 2ND Colloquium, Sept. 4, 2001BAR International Series. S1199. 109-119.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 Extraction of silver from complex poly-metallic ores. The evidence from Monte Romero. In P. Craddock and J. Lang (eds.), Mining and Metal Production through the Ages. London: The British Museum Press. 198-206.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 Gold-working in the Ancient Greek World (in Greek). In D. Martidou-Forsier (ed.), Proceedings of the 7th Seminar on the Teaching of Ancient Greek Language and Culture with the theme "Ancient Greek Technology". Nicosia: Ministry of Education and Culture. 139-154.
 
KASSIANIDOU, V. 2001 Cypriot copper in Sardinia. Yet another case of bringing coals to Newcastle? In: Bonfante, L. and Karageorghis, V. (eds.), Italy and Cyprus in Antiquity: 1500-400 B.C. Proceedings of an International Symposium held at the Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University, Nov. 16-18, 2000. Nicosia: Costakis and Leto Severis Foundation. 97-119.
 
KASSIANIDOU, V. 2001 New developments in the archaeometallurgy of Cyprus. In: Y. Bassiakos, E. Aloupi, and Y. Facorellis (eds.), Archaeometry Issues in Greek Prehistory and Antiquity. Athens: Hellenic Society for Archaeometry and Society for Archaeological Messenian Studies. 609-616.
 
KASSIANIDOU, V. 2000 Hellenistic and Roman mining in Cyprus. In G. K. Ioannides and S.A. Hadjistyllis (eds.), Acts of the Third International Congress of Cypriot Studies (Nicosia, 16-20 April 1996). Volume A´ Ancient Section. Society of Cypriot Studies: Nicosia. 745-756.
 
KASSIANIDOU, V. 1999 Bronze Age copper smelting technology in Cyprus - the evidence from Politiko Phorades. In S.M.M. Young, A.M. Pollard, P. Budd and R.A. Ixer (eds.), Metals in Antiquity. British Archaeological Reports, International Series 792. Oxford: Archaeopress. 91-97.
 
KASSIANIDOU, V. 1998 Small scale mining and smelting in ancient Cyprus. In A.B. Knapp, V. Pigott and E. Herbert (eds.), Social Approaches to an Industrial Past: The Archaeology and Anthropology of Mining. Routledge: London. 226-241.
 
ΚASSIANIDOU, V. 1997 The extraction of copper from sulphide ores in Cyprus in Antiquity. In Ancient Greek Technology Proceedings 1st International Conference - Thessaloniki 1997. Thessaloniki: Texnikon Mouseio Thessalonikis and Politistiko Idryma ETBA. 103-110.
 
KASSIANIDOU, V. 1995 Silver from Monte Romero, SW Spain. In F.A. Esmael (ed.), Proceedings of the First International Conference on Ancient Egyptian Mining and Metallurgy and Conservation of Metallic Artifacts. Cairo, Egypt, April 1995. Ministry of Culture Supreme Council of Antiquities. 379-385.
 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 KASSIANIDOU, V. 2014 Review of the book by J. M. WEBB, and D. FRANKEL, with contributions by M. GEORGAKOPOULOU, Th, REHREN, G. CONSTANTINOU,and I. PANAYIDES (2013) Ambelikou Aletri. Metallurgy and Pottery Production in Middle Bronze Age Cyprus. Studies in Mediterranean Archaeology Vol. CXXXVIII. Uppsala Åströms Förlag. Published in Levant Vol. 46/1: 147-149.

Profile Information

Prof. Vasiliki Kassianidou, has been teaching Environmental Archaeology and Archaeometry at the University of Cyprus (UCY) since 1994. From June 2015 to August 2019 she was the Director of the Archaeological Research Unit (ARU)  of the UCY.  Prof. Kassianidou has been active in the administration of UCY serving as vice-chair of the Department of History and Archaeology, as a member of the UCY Senate and as a member of various committees. She is also a member of the Cyprus National Commission for UNESCO.  From 2014 -2016 she served as the President of the Board of Trustees of the Cultural Foundation of the Bank of Cyprus. In October 2018 she was appointed to the Board of Directors the newly established National Board of Research and Innovation by the Ministers Council of the Republic of Cyprus .  In 2022 she was elected Corresponding Member of the Archaeological Institute of America.

Prof. Kassianidou studied at Bryn Mawr College, USA where she did a double major in Chemistry and Classical and Near Eastern Archaeology. She received her Bachelor degree with a distinction (Cum Laude) in 1989. She continued her studies at the Institute of Archaeology, University College London where she received her doctoral degree on Archaeometallurgy in 1993.

She worked as a post-doctoral research fellow at the Institute of Archaeology, UCL, (1993) and in 1994 she joined the faculty of the Department of History and Archaeology of UCY and has held the position of full Professor since 2013. Her research is focused on ancient technology and specifically the production and trade of Cypriot copper through antiquity but also on the impact of this industry on the Cypriot landscape and environment. She has taken part and directed a number of field and analytical projects regarding her fields of expertise and has an extensive list of publications which include two edited volumes, three co-authored volumes and over fifty articles in peer reviewed journals, edited volumes and conference proceedings.

Prof. Kassianidou has coordinated a number of research projects with funding from the Research Promotion Foundation the latest of which is  Pleicy: Water Routes In Human Island Dispersals: Modeling the Pleistocene Exploitation οf Cyprus (POST–DOC/0916/0185) which received funding within the framework of the  RESTART 2016–2020 – DIDAKTOR scheme. The principal investigator of the project is Dr Theodora Moutsiou.

She has also participated in and coordinated a number of projects funded by the European Union (in FP7 and H2020). The most important of these was the four year project entitled “New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to Ancient Material Studies (NARNIA)” which she set up and coordinated. NARNIA was a Marie Curie Initial Training Network which fell under the People programme of FP7. It consisted of a consortium of nine partners from six different countries. With a budget of 4.6 million euros and 100% financing from the Research Executive Agency (REA)  NARNIA was and perhaps still is the largest funded project ever to be granted by the REA to Cyprus and the largest project to receive funding from the European Commission in the fields of archaeology and archaeological sciences. She has, furthermore,  coordinated two Marie Curie Individual Fellowships: 656148 — PRENET — H2020-MSCA-IF-2014 with a budget of 151,000 euros  and 750904 — GLAZE — H2020-MSCA-IF-2016 with a budget of 151,648 euros.  She was also the scientist in charge of the University of Cyprus team participating in the MedSTACH project which was submitted to the Teaming for Excellence program on the H2020-WIDESPREAD-01-2018-2019 funding scheme. The proposal seeks to establish a new research Centre of Excellence in Cyprus entitled: «Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage» (acronym MedSTACH). It is coordinated by the Cyprus University of Technology.

Her research interests include: extractive metallurgy, ancient technology (stone, ceramic, glass, and metals), conservation of metals, production and trade of Cypriot copper in Antiquity, metals trade in the Mediterranean in Antiquity, the production and use of silver.
 

METAL PLACES: CULTURE CROSSROADS IN EASTERN MEDITERRANEAN Call: Interreg V-A «Greece-Cyprus» 2014-2020 Grant Agreement number: MIS5050657 (2021-2023) Scientist in charge for UCY for this project which focuses on the Cycladic islands of Sifnos, Serifos, Kythnos in Greece and the Community of Asgata in Cyprus, areas of outstanding cultural and technological heritage which possess ancient mining and metallurgical remains covering the last 5000 years, which have not received the recognition they deserve. The main goal of the project is to promote this pan-European heritage based on the triptych ‘’Culture-Tourism-Development’’. The project is coordinated by the NCSR "Demokritos".

PLaCe-ITN: TRAINING THE NEXT GENERATION OF ARCHAEOLOGICAL SCIENTISTS: INTERDISCIPLINARY STUDIES OF PREMODERN PLASTERS AND CERAMICS FROM THE EASTERN MEDITERRANEAN Call: H2020-MSCA-ITN-2020 Grant Agreement number: 956410 (2021-2025) UCY Scientist in charge in this network which is a high-profile partnership dedicated to the interdisciplinary study of pre-modern ceramics and plasters. This Innovative Training Network aims at training Early-Stage Researchers to conduct state-of-the-art, science-based research on the provenance, use, and technology of plasters and ceramics, in pre-modern societies in different regions of the eastern Mediterranean. The project is coordinated by the Cyprus Institute.

SAROCY: DELINEATING PROBABLE SEA ROUTES BETWEEN CYPRUS AND ITS SURROUNDING COASTAL AREAS AT THE START OF THE HOLOCENE: A SIMULATION APPROACH. Call: RESTART 2016–2020- EXCELLENCE HUBS. Project Number: EXCELLENCE/0918/0143 (2019-2021) UCY Scientist in charge in this project which seeks to offer novel insights based on physical/environmental modelling and computer simulation into the possible prehistoric maritime pathways between Cyprus and other Eastern Mediterranean coastal regions at the boundary between Terminal Pleistocene – early Holocene (Epipaleolithic / early Neolithic). This is a critical period for understanding the origins of the early visitors in Cyprus in connection with the Neolithic transition. The project is coordinated by the Department of Civil Engineering and Geomatics of the Cyprus University of Technology.

 PLEICY: WATER ROUTES IN HUMAN ISLAND DISPERSALS: MODELING THE PLEISTOCENE EXPLOITATION OF CYPRUS Call: RESTART 2016–2020 – DIDAKTOR. Project Number: POST–DOC/0916/0185 (2018-2020) Project Coordinator of this DIDAKTOR program undertaken by Dr Theodora Moutsiou with funding from the Research Promotion Foundation. This project aimed at addressing the lack of evidence for human habitation on the island during the Pleistocene period by using predictive modelling to establish the potential early routes and prime exploitation locales during the earliest human visitations to the island. By doing so the project has significantly enhanced our current knowledge on one of the most exciting new topics in archaeological research worldwide, namely island colonisation, especially in a part of the world where this phenomenon remains largely unexplored.

 MedSTACH: EASTERN MEDITERRANEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTRE OF EXCELLENCE FOR ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE.  Call: H2020–WIDESPREAD–04–2017–TeamingPhase1. Grant Agreement number: 763635. (2017–2018) UCY Scientist in charge in MedSTACH  whose aim was to establish Cyprus as an excellence hub in archaeology and cultural heritage in the Eastern Mediterranean region, capitalising on multidisciplinary research and technological innovation. To this end, key Cypriot public academic institutions and national policy makers and stakeholders teamed up with leading international research and academic institutions to lay the groundwork towards creating the Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage. The project was coordinated by the Department of Civil Engineering and Geomatics of the Cyprus University of Technology.

 GLAZE: THE USE OF GLAZING TRADITIONS TO EXAMINE THE DYNAMICS OF INTERACTION BETWEEN CULTURES IN CONTACT: A CASE STUDY OF CYPRIOT GLAZED WARES FROM THE 11TH TO 17TH CENTURIES AD. A Marie Skłodowska–Curie Actions Individual Fellowship. Call: H2020–MSCA–IF–2016. Grant Agreement Number:  750904. (2017-2019) Project Coordinator of this Marie Skłodowska–Curie Actions Individual Fellowship undertaken by Dr Carmen Ting. The program sought to investigate the suitability of using glazing traditions to reflect the dynamics of interaction between cultures in contact. Cypriot glazed ceramics dating to the 11th and 17th centuries AD, a period when fundamental socio–political changes occurred in the region, will constitute our principal case study. GLAZE had two key research questions: · What are the variations in the glazing traditions that existed in Cyprus during the 11th to 17th centuries AD? · To what extent did the interaction between cultures in contact stimulate the transmission of technological knowledge and practice in glazing traditions? We have devised a cutting–edge cross–disciplinary approach by integrating material science, archaeology, data management and analytics, and anthropological theory.

SKOURIOTISSA: INTERDISCIPLINARY STUDY OF THE ARCHAEOLOGY AND ENVIRONMENT OF CYPRUS’ LAST OPERATING COPPER MINE. Funded by the A.G. Leventis Foundation through the University of Cyprus internal research programs scheme. (2017–2019) Project Coordinator of this interdisciplinary and innovative project the scope of which was to record the history, archaeology and ancient environment of the mines of Solea, and thus preserve this important aspect of Cypriot cultural heritage which has been severely damaged by one hundred years of modern exploitation. One of the primary goals was to collect and bring together information (photographs, plans of the mine, and even antiquities) found in the different private collections of members of the families of the mining engineers who once worked in Cyprus for the Cyprus Mines Corporation, in the archives of the Cyprus Mines Corporation and the state archives of Cyprus.

 INTERDISCIPLINARY STUDY OF SILVER COINS OF THE CYPRIOT IRON AGE CITY KINGDOMS (6TH – 4TH CENTURIES BC) (2015–2017) Project Coordinator of this post–doctoral project funded by the scheme “Post doctoral Researchers for Cyprus –Grant Supporting Post–doctoral Researchers in Memory of Naso Papaellina” and undertaken by Dr Andreas Charalambous in collaboration with Dr Evangelini Markou (2015–2017). The aim of the project was to determine the chemical composition of silver coins and to compare and contrast the results, which indicate monetary value and policy, from different kingdoms.

 PRENET: SOCIAL NETWORKING AND RAW MATERIAL SELECTIVITY IN EARLY PREHISTORIC MEDITERRANEAN SEASCAPES. A Marie Skłodowska–Curie Actions Individual Fellowship. Call: H2020–MSCA–IF–2014. Grant Agreement number: 656148. (2015–2017) Project Coordinator of this Marie Skłodowska–Curie Actions Individual Fellowship undertaken by Dr Theodora Moutsiou. The aim of the project was to investigate the geographical extent, directionality and intensity of social communication in the early prehistory of the Eastern Mediterranean seascape and the cognitive/behavioural factors behind the observed patterns. The specific scientific objectives of the proposal are: 1) the investigation of social interactions in Eastern Mediterranean through the examination of raw material movement in early prehistoric Cyprus, and 2) the determination of cognitive/behavioural elements behind our ancestors’ choices of specific raw materials, through the study of raw material selectivity.

 NARNIA: NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARCH NETWORK FOR INTEGRATING APPROACHES TO ANCIENT MATERIAL STUDIES. A Marie Skłodowska–Curie Actions Initial Training Network – Call: FP7–PEOPLE–2010–ITN. Grant Agreement Number: 265010. (2010–2014) Project coordinator of this Marie Skłodowska–Curie Actions Initial Training Network which consisted of seven universities and research institutions and two private enterprises, the aim of which was to improve the career prospects of employment for 20 young researchers (16 doctoral and 4 post doctoral fellows), developing their lab–based skills in the study of ancient materials, while contributing to the history and archaeology of the Eastern Mediterranean basin, a region of great historical, cultural and geopolitical significance.

STAR LAB – A MOBILE ARCHAEOLOGICAL LAB. Call: DESMI 2008. Project Number: ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗΙΙ/0308/30 (2010-2015)
The aim of this project is to create a mobile archaeological laboratory fully equipped with all the necessary equipment for the characterization of ancient materials (portable XRF, optical microscope, etc.), for geophysical survey (proton magnetometer, electrical resistivity metre, differential GPS, etc) and for digital recording of ancient artifacts and monuments (3D Scanner, digital cameras etc). The project is coordinated by the STAR C of the Cyprus Institute.
 
CAMP: THE CYPRUS ARCHAEOMAGNETIC PROJECT: high resolution dating, magnetic characterization and archaeointensity correlation of major slag deposits in Cyprus and the Eastern Mediterranean NSF grant EAR – Geophysics, 09-539 (2011-2012)
This collaborative project is directed by Prof. Tom Levy, Department of Anthropology and Prof. Lisa Tauxe, Scripps Institution of Oceanography of the University of California San Diego. The aim of the project is the high resolution dating and the magnetic investigation of the ancient slag deposits in Cyprus.
 
WITNESS THE PAST: Educational Programs for Public and Cultural Heritage Professionals on Illicit Trafficking of Antiquities 160674-CU-1-2009-1-GR-CULTURE-VOL13 (2010-2012).
The objectives of the project are the following: a) to create and implement a didactic children's program in Egypt, Greece, Cyprus, and Germany on the importance of proper excavation of archaeological sites, b) to have an impact on the prevention of looting of antiquities, and to educate Cultural Heritage (CH) professionals on the scientific tools to help authenticate and fingerprint looted antiquity and c) to produce best practice guidelines or a "Museum theft response plan" aimed at law enforcement and museum professionals for stolen goods. Website: http://www.witnessthepast.gr/
 
RECONSTRUCTING WOODLAND VEGETATION AND ITS EXPLOITATION BY PAST SOCIETIES, BASED ON ANTHRACOLOGICAL ANALYSIS AND INTERPRETATION. Call: Desmi 2008. Project Number: ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/35 (2008-2011)
Project coordinator of a research program funded by the Research Promotion Foundation (ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/35), which seeks to investigate the economic importance of the forests in ancient Cyprus and to record the negative effects that over-exploitation of this natural resource had on the environment and of course eventually on the economy of the island. Website: http://www.ucy.ac.cy/goto/anthra/en-US/Home.aspx
 
ARCANE: ASSOCIATED REGIONAL CHRONOLOGIES FOR THE ANCIENT NEAR EAST. RG 3 CYPRUS. ESF funded project (2006-2011)
The goal of the ARCANE project is to produce a reliable relative and absolute chronology of the entire Near East based on the synchronization of regional chronologies for the third millennium BC. Member of the Regional Group of Cyprus which is led by Prof. Edgar Peltenburg. Responsible for the study and publication of metal artifacts that can be safely dated to the third millennium. Website: http://www.arcane.uni-tuebingen.de/index.html
 
SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE IN THE EASTERN MEDITERRANEAN (STACHEM). Call: FP7-INFRASTRUCTURES. Project Number: 228130. 2008-1 (2008-2010)
The goal of this project is to contribute to a regional strategic plan for research infrastructures devoted to archaeological sciences and digital heritage in the Eastern Mediterranean. Website: http://starc.cyi.ac.cy/stachem/stachem
 
PRODUCTION, AND TRADE OF POTTERY AND SOCIAL INTERACTIONS. ANALYTICAL CERAMIC PRODUCTION, DISTRIBUTION AND SOCIAL INTERACTION. AN ANALYTICAL APPROACH TO THE STUDY OF EARLY AND MIDDLE BRONZE AGE POTTERY FROM CYPRUS Call: Desmi 2006. Project Number: ΚΟΙΝΩ/0506/09. (2006-2009)
Project coordinator of a research program funded by the Research Promotion Foundation (ΚΟΙΝΩ/0506/09), whose aim is, the diachronic study of the technology and the production methods of Cypriot pottery dating to the Early and Middle Bronze Age.
Website: http://ameke.info/
 
ELABORATING EARLY NEOLITHIC CYPRUS (2005-TODAY)
Co-director of a project which aims to document the existence and define the nature of human occupation of Cyprus between c.10,000 and 8,000 BC. Project Directors: Vasiliki Kassianidou, Carole McCartney (University of Cyprus), Sturt Manning (Cornell University) and Sally Stewart (University of Toronto).
 
THE SOUSKIOU PROJECT: COMMUNITY INTEGRATION IN PREHISTORIC CYPRUS. (2008-today)
In charge of the scientific analysis of the metallic finds from Souskiou Laona. The project is directed by Prof. E. Peltenburg (University of Edinburgh) and funded by the National Geographic Society (Grant number 8392-08) Website: http://www.souskiou.com/
 
TROODOS ARCHAEOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SURVEY PROJECT (2000-2012)
Co-director of a diachronic and multidisciplinary survey of the northern foothills of the Troodos Mountains, which includes the mining district of Skouriotissa. Project Directors: M. Given (University of Glasgow), V. Kassianidou, A.B. Knapp (University of Glasgow), J. Noller (State University of Oregon).
Website: http://www.gla.ac.uk/departments/archaeology/research/projects/taesp/
 
EXCAVATIONS AT POLITIKO – PHORADES (1997-2001)
Co-director of the excavation of a Late Bronze Age smelting workshop at the site of Politiko-Phorades. The excavation was a joint project of the University of Cyprus and the University of Glasgow. Project Directors: A. B. Knapp (University of Glasgow), and V. Kassianidou. Website: http://www.scsp.arts.gla.ac.uk/Phorades/
 
SYDNEY CYPRUS SURVEY PROJECT (1995-2000)
Responsible for the recording and publication of archaeometallurgical remains in the survey area, as well as, the study and scientific analysis of the archaeometallurgical finds. Project director: A. B. Knapp (University of Glasgow). Website: http://www.scsp.arts.gla.ac.uk/
 
PUBLICATIONS IN SCIENTIFIC JOURNALS

KYRIAKIDIS P, MOUTSIOU T, NIKOLAIDIS A, REEPMEYER C, LEVENTIS G, DEMESTICHA S, AKYLAS E, KASSIANIDOU V, MICHAILIDES C, ZOMENI Z, BAR-YOSEF MAYER DE, MAKOVSKY Y, and McCARTNEY C. 2022 Virtual Sea-Drifting Experiments between the Island of Cyprus and the Surrounding Mainland in the Early Prehistoric Eastern Mediterranean. Heritage 5/4: 3081-3099. https://doi.org/10.3390/heritage5040160

MOUTSIOU, T., IOANNIDES, D., CHARALAMBOUS, A., SCHÖDER, S., WEBB, S.M.,THOURY, M., KASSIANIDOU, V., ZOMENI, Z. and C. REEPMEYER 2022 X-ray Fluorescence Spectroscopy of Picrolite Raw Material on Cyprus. Heritage 5: 664–676. https://doi.org/10.3390/heritage5020037

KARAGEORGHIS, V. with an appendix by A. CHARALAMBOUS and V. KASSIANIDOU 2021 A Late Bronze Age hoard of bronzes rediscovered, probably from Palaepaphos in Cyprus. Historical Metallurgy 53/2: 51–61. https://hmsjournal.org/index.php/home/article/view/1

MOUTSIOU T., REEPMEYER C., KASSIANIDOU V., ZOMENI Z., and A. AGAPIOU 2021 Modelling the Pleistocene colonisation of Eastern Mediterranean islandscapes. PLoS ONE 16/10: e0258370. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258370

KASSIANIDOU, V., AGAPIOU, A., and S. MANNING 2021 Reconstructing an ancient mining landscape: A multidisciplinary approach to copper mining at Skouriotissa, Cyprus. Antiquity, 95/382, 986-1004. https://www.doi.org/10.15184/aqy.2021.33

DÜRING, B., DE CEUSTER, S., DEGRYSE, P., and V. KASSIANIDOU 2021 Transformative copper metallurgy in Chalcolithic Cyprus: A reappraisal. Antiquity, 95.380: 1-16.  http://dx.doi.org/10.15184/aqy.2020.171.

TING, C., REHREN, T., VIONIS, A. and V. KASSIANIDOU 2021 The origins and evolution of Cypriot glazed ware productions during the thirteenth to seventeenth centuries CE. Archaeological and Anthropological Sciences 13, 35. https://doi.org/10.1007/s12520-020-01270-4

CHARALAMBOUS, A., PAPASAVVAS, G. and V. KASSIANIDOU 2021 Enkomi (Cyprus): Using pXRF spectroscopy to identify LBA copper alloys. Journal of Archaeological Science: Reports, 35, 102726. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102726

IOANNIDES, D., KASSIANIDOU, V., and G. PAPASAVVAS 2021 A new approach to an old material: an examination of the metallurgical ceramic assemblage of Enkomi, Cyprus. Archaeological and Anthropological Sciences, 13.20:1-17. https://doi.org/10.1007/s12520-020-01248-2

CHARALAMBOUS, A., MARKOU, E. and V. KASSIANIDOU 2020 Compositional Analysis of Sixth–Fifth Century BC Silver Coins from the Larnaca Hoard (IGCH 1272) (Cyprus) using pXRF Spectrometry. American Journal of Numismatics Second Series, 32, 1-3TING, C., VIONIS, A., REHREN, TH., KASSIANIDOU, V., COOK, H., and C. BARKER, 2019 The beginning of glazed ware production in late medieval Cyprus, Journal of Archaeological Science: Reports, 27, 101963.  https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101963

MOUTSIOU, Th. and V. KASSIANIDOU 2019 Geochemical characterisation of carnelian beads from Aceramic Neolithic Cyprus using portable X-ray Fluorescence Spectrometry (pXRF), Journal of Archaeological Science: Reports, 25, 257-265. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.04.013

DÜRING, B.S., KLINKENBERG, V., PARASKEVA, CH., KASSIANIDOU, V., SOUTER, E., CROFT, P., and A. CHARALAMBOUS 2018 Metal artefacts in Chalcolithic Cyprus: New data from Western Cyprus , Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 18.1, 11-25. DOI: 10.5281/zenodo.1069514

KASSIANIDOU. V. 2016 Copper metallurgy in Iron Age Kition in Actes du Colloque de Marseille, 16–17 Octobre 2015 en hommage à Antoine Hermary «Chypre et les grandes îles de Méditerranée. Un nouvel espace d’échanges, de la fin du IIe millénaire av. J.–C. à l’époque hellénistique». Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 46, 71–88.

DIKOMITOU–ELIADOU, M. and V. KASSIANIDOU 2016 Introduction to the NARNIA special volume in JASREP “Interdisciplinary studies of ancient materials from the Mediterranean”. Journal of Archaeological Science: Reports 7, 449–450. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.03.027

VAN BREMPT, L., and V. KASSIANIDOU 2016 Facing the complexity of copper–sulphide ore smelting and assessing the role of copper in south–central Cyprus: A comparative study of the slag assemblage from Late Bronze Age Kalavasos–Ayios DhimitriosJournal of Archaeological Science: Reports 7, 539–553. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.08.022

IOANNIDES, D., KASSIANIDOU, V., BONNEROT, O. and A. CHARALAMBOUS 2016 A preliminary study of the metallurgical ceramics from Kition, Cyprus with the application of pXRF, Journal of Archaeological Science: Reports 7, 554–565. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.11.032

SHAAR, R., TAUXE L., BEN–YOSEF, E. KASSIANIDOU V., LORENTZEN B., FEINBERG J.M. and T.E. LEVY 2015 Decadal–scale variations in geomagnetic field intensity from ancient Cypriot slag mounds, Geochemistry, Geophysics, Geosystems 16, 1–20. https://doi.org/10.1002/2014GC005455.

MARKOU, E., CHARALAMBOUS, A., and KASSIANIDOU, V., 2014 pXRF analysis of Cypriot gold coins of the Classical Period. American Journal of Numismatics Second Series 26: 33–60.

CHARALAMBOUS, A., KASSIANIDOU, V., and G. PAPASAVVAS, 2014 A compositional study of Cypriot bronzes dating to the Early Iron Age using portable X–ray fluorescence spectrometry (pXRF). Journal of Archaeological Science, 46: 205–216. https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.03.006

KASSIANIDOU, V. 2013 Mining Landscapes of Prehistoric Cyprus, Metalla 20.2: 36–45.

KASSIANIDOU, V. 2013 The exploitation of the landscape: metal resources and the copper trade during the age of the Cypriot city–kingdoms. Bulletin of the American School of Oriental Research. 370: 49–82. https://doi.org/10.5615/bullamerschoorie.370.0049

KASSIANIDOU, V. 2013 The Production and Trade of Cypriot Copper in the Late Bronze Age. An Analysis of the Evidence. Pasiphae VII: 133–146.

KASSIANIDOU, V. 2008–2012 Oxhide ingots and Cyprus – the story so far. The Numismatic Report, ΧΧΧΙΧ–ΧLIII: 9–54.

BEN–YOSEF, E. SHAAR, R. TAUXE, L., LEVY, T. and V. KASSIANIDOU 2011 The Cyprus Archaeomagnetic Project (CAMP): targeting the slag deposits of Cyprus and the Eastern Mediterranean. Antiquity 85: http://antiquity.ac.uk/projgall/ben–yosef330/

HEIN, A., KILIKOGLOU, V. and V. KASSIANIDOU 2007 Chemical and Mineralogical Examination of Metallurgical Ceramics from a Late Bronze Age copper smelting site in Cyprus. Journal of Archaeological Science, 34: 141–154. https://doi.org/10.1016/j.jas.2006.04.005

GRAHAM, A., JACOBSEN, K. WINTHER and V. KASSIANIDOU 2006 Ayia Marina Mavrovouni. Preliminary report on the Roman settlement and smelting workshop in the central northern foothills of the Troodos Mountains, Cyprus. Report of the Department of Antiquities, Cyprus. 345–366.

KASSIANIDOU, V. 2006 The production, use and trade of metals in Cyprus and Sardinia: so similar and yet so different. In “Archaeometallurgy in Sardinia: from the Origins to the early Iron Age” – 10th and 11th September 2004 (Italy)”. Instrumentum: Bulletin du Groupe de Travail Européen sur l' Artisanat et les Productions Manufacturées dans l' Antiquité. 23: 9–12.

KASSIANIDOU, V. 2005 The production and export of Cypriot copper during the Late Bronze Age (in Greek). Arxaiologia kai Texnes, 94: 39–44.

KASSIANIDOU, V. 2004 And at Tamassos there are important mines of copper... (Strabo 14.6). In S. Fourrier, A. Hermary and N. Lécuyer (eds.), « Actes du Colloque international «Frontières et territoires au centre de Chypre : la région d’Idalion, de l’Antiquité au xixe siècle , Aix–en–Provence , 3–5 Juin 2004». Cahiers du Centre d’Etudes Chypriotes 34, 33–46.

KASSIANIDOU, V. 2003 A bimetallic artifact from Hala Sultan Tekke. Archaeology and Natural Science 2: 12–19.

GIVEN, M., KASSIANIDOU, V., KNAPP, A.B. and J. NOLLER, 2002 Troodos Archaeological and Environmental Survey Project, Cyprus: Report on the 2001 Season. Levant, 34: 25–38. https://doi.org/10.1179/lev.2002.34.1.25

KNAPP, A.B., KASSIANIDOU, V. and M. DONNELLY 2002 Excavations at Politiko Phorades, a Bronze Age copper smelting site on Cyprus. Antiquity 76: 319–20. https://doi.org/10.1017/S0003598X00090311

KNAPP, A.B., KASSIANIDOU, V. and M. DONNELLY 2001 Copper smelting in Late Bronze Age Cyprus. The excavations at Politiko Phorades. Near Eastern Archaeology, 64/4: 204–209. https://doi.org/10.2307/3210830

KASSIANIDOU, V. and C. CHRISTOFIDES 2000 Development of a new infrared radiometric technique for non–destructive analysis of ancient Cypriot coins: a preliminary report. In: A.G. Pitsillides and M.L. Santamas (eds.), The Numismatic Report. Cyprus Numismatic Society. XXVI–XXVII (1995–1996): 59–68.

KNAPP, A.B., KASSIANIDOU, V. and M. DONNELLY 1999 Excavations at Politiko Phorades –1998. Report of the Department of Antiquities, Cyprus: 125–146.

KARAGEORGHIS, V. and V. KASSIANIDOU 1999 Metalworking and recycling in Late Bronze Age Cyprus – the evidence from Kition. Oxford Journal of Archaeology, 18.2: 171–188. https://doi.org/10.1111/1468-0092.00078

GIVEN, M., KNAPP, A.B., MEYER, N., GREGORY, T.E., KASSIANIDOU, V., NOLLER, J., WELLS, L., URWIN, N. and H. WRIGHT 1999 The Sydney Cyprus Survey Project: an interdisciplinary investigation of long–term change in the North Central Troodos, Cyprus. Journal of Field Archaeology, 26: 19–39. https://doi.org/10.1179/009346999792005152

KNAPP, A.B., DONNELLY, M. and V. KASSIANIDOU 1998 Excavations at Politiko Phorades – 1997. Report of the Department of Antiquities, Cyprus: 247–268.

KNAPP, A.B., KASSIANIDOU, V. and DONNELLY, M. 1998 1997 Excavations at Politiko Phorades, Cyprus. Old World Archaeology Newsletter. XXI/1: 15–23.

KASSIANIDOU V. 1996 Almyras mine report. In "Excavations at Agia Varvara–Almyras. Fifth preliminary report", by Walter Fasnacht with the collaboration of V. Kassianidou, A. Connolly, C. Deslex. J. Kunz. T. Marandi, K. Zubler and P. Boll. Report of the Department of Antiquities, Cyprus. 114–116.

KASSIANIDOU V. and H.G. WRIGHT 1996 SCSP 1995 Agrokipia Kriadhis mine (Unit 2013) and Mitsero Sykamies slag heap (Unit 2009). In "The Sydney Cyprus Survey Project (SCSP)– Third Season (1995 )" by A.B. Knapp and M. Given with contributions by other members of SCSP. Report of the Department of Antiquities, Cyprus. 316–323.

KASSIANIDOU, V., ROTHENBERG, B. and P. ANDREWS 1995 Silver production in the Tartessian period. The evidence from Monte Romero. ARX World Journal of Prehistoric and Ancient Studies. 1/1: 17–34.

KASSIANIDOU V. 1994 Could iron have been produced in Cyprus? Report of the Department of Antiquities, Cyprus. 73–81.

KASSIANIDOU V. 1993 The production of silver in Monte Romero, a 7th century BC workshop in Huelva, Spain. Papers from the Institute of Archaeology. 4: 37–47. http://doi.org/10.5334/pia.47

KASSIANIDOU, V. 1992 Monte Romero, a silver producing workshop of the 7th century BC in South–west Spain. IAMS Newsletter. 18: 7–10.

KASSIANIDOU, V. 1992 Microanalysis of four slag samples from Almyras Furnace No 1. In W. Fasnacht et al. "Excavations at Ayia Varvara Almyras. Fourth preliminary report". Report of the Department of Antiquities, Cyprus. 68 – 71.

KASSIANIDOU, V. 1991–1993 Small finds. Στο: N. Coldstream et al. "A Late Bronze Age tomb group in UCL from Nicosia, Kaimakli –Evretadhes". Bulletin of the Institute of Classical Studies, 38: 223–238.

CHAPTERS IN BOOKS

KASSIANIDOU, V. and A. CHARALAMBOUS 2022 10. Chemical Analysis of Metal Artefacts. In A. Sneddon, L. Graham, T. Rymer and G. Deftereos, The Middle Bronze Age Settlement at Alambra in Cyprus, 2012-2016, Studies in Mediterranean Archaeology 153. Nicosia: Astrom Editions. 95-97.

KASSIANIDOU, V. 2022 5. Placing Politiko Phorades in the historiography and evolution of Late Cypriot Metallurgy. In S. Manning (ed.), Critical Approaches to Cypriot and Wider Mediterranean Archaeology. Monographs in Mediterranean Archaeology 16. Sheffield: Equinox. 87-107.

KASSIANIDOU, V. 2021 Skouriotissa: interdisciplinary study of the archaeology and environment of Cyprus’ last operating copper mine. In I. Diakidoy (ed.) The A. G. Leventis Research Projects 2000 – 2020. 20 years of Research at the University of Cyprus, Nicosia: University of Cyprus. 93-112.

KASSIANIDOU, V. and A. CHARALAMBOUS 2019 Chapter 16. Chemical analyses of copper objects and faience beads using portable X-Ray Fluorescence. In E. Peltenburg, D. Bolger, and L. Crewe (eds.), Figurine Makers of Prehistoric Cyprus: Settlement and Cemeteries at Souskiou, Oxford and Philadelphia: Oxbow Books. 279-286.

KASSIANIDOU, V. 2018 Late Bronze Age Cypriot hoards and modern collections. In L. Hulin, L. Crewe and J. M. Webb (eds.), Structures of Inequality on Bronze Age Cyprus: Studies in Honour of Alison K. South. Studies in Mediterranean Archaeology Pocketbook 187. Nicosia: Astrom Editions. 211–226.

KASSIANIDOU, V. 2018 Ancient copper mining, oxhide ingots and a hoard—new data on Mathiatis from the State Archives of Cyprus. In A. Giumlia–Mair and F. Lo Schiavo (eds), Bronze Age Metallurgy in the Mediterranean Islands. In Honour of  Robert Maddin and Vassos Karageorghis, Monographies Instrumentum 56. Auteuil: Editions Mergoil. 578–598.

KASSIANIDOU, V. 2017 The production and trade of Cypriot copper during the Bronze Age: New data (in Greek). In N. Papadimitriou and M. Toli (eds), Ancient Cyprus. Recent Developments in the Archaeology of the Eastern Mediterranean. Athens: The Nicolaos and Dolly Goulandris Foundation and the Museum Cycladic Art.  111–134.

PAPASAVVAS, G and V. KASSIANIDOU 2015 The new status of copper and bronze on Cyprus at the end of the Late Bronze Age. Στο: C.F. Macdonald, E. Hatzaki and S. Andreou (eds.), The Great Islands. Studies of Crete and Cyprus presented to Gerald Cadogan. Athens: Kapon Editions. 230-236.

KASSIANIDOU, V. 2014 Cypriot copper for the Iron Age world of the Eastern Mediterranean. In J.M. Webb (ed.), Structure, Measurement and Meaning: Insights into the Prehistory of Cyprus. Studies on Prehistoric Cyprus in Honour of David Frankel. Studies in Mediterranean Archaeology 143. Uppsala: Åströms Förlag. 261-271.

KASSIANIDOU, V. 2014 Appendix II. Oxhide Ingots made of Cypriote copper found in Crete. In V. Karageorghis, A. Kanta, N. Chr. Stambolidis and Y. Sakellarakis (eds.) Kypriaka in Crete from the Bronze Age to the end of the Archaic Period. Nicosia. 307-311.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2014 Appendix V. Chemical analyses of copper alloy artefacts from Pyla-Kokkinokremos using portable X-Ray Fluorescence. In V. Karageorghis and A. Kanta, Pyla-Kokkinokremos : a late 13th century BC fortified settlement in Cyprus, excavations 2010-2011. Studies in Mediterranean Archaeology 141. Uppsala: Åströms Förlag.  197-204.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2014  Appendix I. pXRF chemical analysis of copper alloy artefacts from Palaepaphos – Plakes. In V. Karageorghis and E. Raptou, Necropoleis at Palaepaphos from the End of the Late Bronze Age to the Cypro-Archaic Period. Nicosia: The Cyprus Institute. 119-125.

CHARALAMBOUS A., DIKOMITOU-ELIADOU M. and V. KASSIANIDOU2013A preliminary chemical study of Grey and Black Polished II (IV) pottery with the employment of pXRF. InG. Georgiou and V. Karageorghis, A Cypro-Archaic tomb at Xylotymbou and three Cypro-Classical tombs at Phlasou : from exuberance to recession. Studies in Mediterranean Archaeology 140. Uppsala: Åströms Förlag.  59-63.

KASSIANIDOU, V. 2013 Archaeometallurgy. In M. Given, A.B. Knapp, L.Sollars, J. Noller and V. Kassianidou, Landscape and Interaction. The Troodos Archaeological & Environmental Survey Project, Cyprus. Volume 1 Methodology, Analysis and Interpretation. Levant Supplementary Series  Volume 14.  Oxford and Oakville: Council for British Research in the Levant and Oxbow Books. 46-47.

GEORGAKOPOULOU, M. and KASSIANIDOU, V. 2013 Archaeometallurgical finds and analytical results. In M. Given, A.B. Knapp, L.Sollars, J. Noller and V. Kassianidou, Landscape and Interaction. The Troodos Archaeological & Environmental Survey Project, Cyprus. Volume 1 Methodology, Analysis and Interpretation. Levant Supplementary Series  Volume 14.  Oxford and Oakville: Council for British Research in the Levant and Oxbow Books. 237-252.

KASSIANIDOU, V. 2013 Ancient and modern copper production at Skouriotissa Vouppes. In  M. Given, A.B. Knapp, L.Sollars, J. Noller and V. Kassianidou,Landscape and Interaction. The Troodos Archaeological & Environmental Survey Project, Cyprus. Volume 2 The TAESP Landscape. Levant Supplementary Series  Volume 15. Oxford and Oakville: Council for British Research in the Levant and Oxbow Books. 114-138.

KASSIANIDOU, V. 2013 Chapter 6 - Metals. In E. Peltenburg (ed.), ARCANE II. Cyprus. Turnhout: Brepols Publishers. 231-249.
 
KASSIANIDOU, V. 2012 Natural resources and the importance of copper. In Ancient Cyprus – Cultures in Dialogue. Royal Museums of Art and History, Brussels. A Department of Antiquities Archaeological Exhibition. 78-82.
 
CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2012 Appendix I. Chemical analyses of metal artefacts from Late Cypriot tombs excavated in the Limassol area with the employment of pXRF. In V. Karageorghis and I. Violaris, Tombs of the Late Bronze Age in the Limassol Area Cyprus (17th -13th Centuries BC). Municipality of Limassol. 37-45.
 
KASSIANIDOU, V. 2011 Objects found in a copper mine. In V. Karageorghis Cypriote and Other Antiquities in the Collection of Angelos and Emily Tsirides. Nicosia: En Tipis. 193-195.
 
KASSIANIDOU, V. 2011 Blowing the wind of change: the introduction of bellows in Late Bronze Age Cyprus. In P.P. Betancourt and S.C. Ferrence (eds.) Metallurgy: Understanding How, Learning Why. Studies in Honor of James D. Muhly. Prehistory Monographs 29. Philadelphia: INSTAP Academic Press. 41-48.
 
GIUMLIA MAIR, A., KASSIANIDOU, V. and G. PAPASAVVAS 2011 Miniature ingots from Cyprus. In Philip P. Betancourt and Susan C. Ferrence (eds.) Metallurgy: Understanding How, Learning Why. Studies in Honor of James D. Muhly. Prehistory Monographs 29. Philadelphia: INSTAP Academic Press. 11-20
 
KASSIANIDOU, V. 2009 Oxhide ingots in Cyprus. In F. Lo Schiavo, J.D. Muhly, R. Maddin and A. Giumlia Mair (eds.) Oxhide Ingots in the Central Mediterranean. Rome: A.G. Leventis Foundation and CNR - Istituto di Studi Sulle Civiltà Dell´Egeo e Del Vicino Oriente. 41-81
 
KASSIANIDOU, V. 2007 Ground stone tools from Apliki Karamallos. In B. Kling and J.D. Muhly, Joan du Plat Taylor´s Excavations at the Late Bronze Age Mining Settlement at Apliki Karamallos, Cyprus. Studies in Mediterranean Archaeology, Volume 94:1. Sävedalen: Paul Åströms Förlag. 277-306.
 
KASSIANIDOU, V. 2006 Cyprus the island of copper. The production and trade of the metal from the Bronze Age to the Roman Period (in Greek). In Cyprus. The History of the Greeks (I Istoria ton Ellinon), Volume 15. Athens: Domi Publications. 90-113
 
KASSIANIDOU, V. and A.B. KNAPP 2005 Archaeometallurgy in the Mediterranean: the social context of mining, technology and trade. In E. Blake and A.B. Knapp (eds.), Archaeology of Mediterranean Prehistory. Oxford: Blackwell. 220-256.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 Dossier 5T: Le cuivre. In A. Orejas (ed.), Atlas Historique des Zones Minières d´ Europe II. Action COST G2 "Paysages Anciens et Structures Rurales". European Commission.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 3.6. Archaeometallurgical Procedures. In M. Given and A.B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 44-48.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 SIA 1: Agrokipia Kriadhis. In M. Given and A.B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 60-74.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 SIA 3: Mitsero Kouloupakhis. In M. Given and A.B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 82-95.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 5.4 Archaeometallurgy: Data, Analyses and Discussion. In M. Given and A.B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 214-227.
 
KASSIANIDOU, V., VAN LOKEREN, S. and A.B. KNAPP 2003 7.3.Industrial Landscapes. In M. Given and A. B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 301-305.
 
VAN LOKEREN, S. and V. KASSIANIDOU 2003 2.6. Archaeological Survey and Archaeometallurgy. In M. Given and A. B. Knapp, The Sydney Cyprus Survey Project: Social Approaches To Regional Archaeological Survey. Monumenta Archaeologica, 21. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology. 21-23.
 
KASSIANIDOU, V. 2002 Copper and mines (in Greek). In M. Given, V. Kassianidou, and K. Seretis (eds.) In the Footsteps of the Ancients. The History and Archaeology of the Orini District, Central Cyprus. Nicosia. 29-35.
 
KASSIANIDOU, V. 2001 Dossier VIII: Les mines des monts de Troodos. In A. Orejas (ed.), Atlas Historique des Zones Minières d´ Europe I. Action COST G2 "Paysages Anciens et Structures Rurales". European Commission.
 
KASSIANIDOU, V. 1998 Was silver actually recovered from speiss in Antiquity. Reconsidering the evidence from Rio Tinto. In Th. Rehren, A. Hauptmann, and J.D. Muhly (eds.), Metallurgica Antiqua. In honour of H.-G. Bachmann and R. Maddin. Der Anschnitt - Beiheft 8. Bochum: Selbstverlag des Deutschen Bergbau Museum. 69-76.
 
KASSIANIDOU V. 1992 Cyprus and SW Spain. Connections. In A. Marangou and K. Psillides (eds.), Cyprus, Copper and the Sea. Nicosia: Government of Cyprus. 129 - 148.
 
KASSIANIDOU, V. and W. FASNACHT 1992 Copper at Almyras. A mining and smelting site in Cyprus. In A. Marangou and K. Psillides (eds.), Cyprus, Copper and the Sea. Nicosia: Government of Cyprus. 78 - 90.
 
BOOKS 
GIVEN, M. KNAPP, A.B., SOLLARS, L., NOLLER J. and V. KASSIANIDOU 2013 Landscape and Interaction. The Troodos Archaeological & Environmental Survey Project, Cyprus. Volume 1 Methodology, Analysis and Interpretation. Levant Supplementary Series Volume 14.  Oxford and Oakville: Council for British Research in the Levant and Oxbow Books

GIVEN, M. KNAPP, A.B., SOLLARS, L., NOLLER J. and V. KASSIANIDOU 2013 Landscape and Interaction. The Troodos Archaeological & Environmental Survey Project, Cyprus. Volume 2 The TAESP Landscape. Levant Supplementary Series Volume 15. Oxford and Oakville: Council for British Research in the Levant and Oxbow Books

 
BOOKS IN PREPARATION
 
KASSIANIDOU, V. and G. PAPASAVVAS (in preparation), Introduction to the Archaeometallurgy of Cyprus. To be published in the Studies in Mediterranean Archaeology Series, Paul Åströms Forlag.
 
KNAPP, A.B., KASSIANIDOU, V., DONNELLY, M., DUFFY, P. and J. NOLLER (in preparation), The Excavations At Politiko Phorades (1996-2000). The Archaeology and Archaeometallurgy of a Bronze Age Smelting Site. To be submitted to INSTAP Academic Press
 
BOOKS (EDITOR)

DAUJAT, J. HADJIKOUMIS, A., BERTHON, R.  CHAHOUD, J. KASSIANIDOU, V.  and J.-D. VIGNE (eds) 2021 Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas XIII. Proceedings of the Thirteenth International Symposium, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, June 7–10, 2017. Atlanta: Lockwood Press.  https://www.lockwoodpressonline.com/index.php/ebooks/catalog/book/54

ASTRUC, L., McCARTNEY, C., BRIOIS Fr. and V. KASSIANIDOU 2019 Near Eastern Lithic Technologies on the Move. Interactions and Contexts in Neolithic Traditions. 8th International Conference on PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Near East, Nicosia, November 23rd –27th 2016. Studies in Mediterranean Archaeology Monographs M150. Nicosia: Astrom Editions.

KASSIANIDOU V. and M. DIKOMITOU-ELIADOU 2014 The NARNIA Project: Integrating Approaches to ancient material studies. Nicosia: The NARNIA Project and the Archaeological Research Unit - University of Cyprus. http://www.eurocyinnovations.com/narnia-portal/wp-content/uploads/2015/02/The-Narnia-Project-EBOOK-RGB-144ppi.pdf

KASSIANIDOU, V. and G. PAPASAVVAS 2012 Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC. A conference in honour of James D. Muhly. Oxford: Oxbow Books.

MICHAELIDES, D., KASSIANIDOU, V. and MERRILLEES, R. 2009 Egypt and Cyprus in Antiquity. Oxford: Oxbow Books.
GIVEN, M., KASSIANIDOU, V. and K. SERETIS (eds.) 2002 In the Footsteps of the Ancients. The History and Archaeology of the Orini District, Central Cyprus. Nicosia
 
PUBLICATIONS IN CONFERENCE PROCEEDINGS

KASSIANIDOU, V., 2022 Tracing Cypriot connectivity with the Eastern Mediterranean and beyond through the trade of copper and other metals. In G. Bourogiannis (ed.), Beyond Cyprus: Investigating Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period. AURA Supplement 9. Athens: National and Kapodistrian University of Athens. 73-88.

KASSIANIDOU, V. 2021 Oxhide Ingots 2020. New Research. In M. Perra and F. Lo Schiavo (eds.), Cultural Contacts and Trade in Nuragic Sardinia: The Southern Route (Sardinia, Sicily, Crete, Cyprus). Proceedings of the Fourth Festival of the Nuragic Civilization (Orroli, Cagliari). Cagliari: Arkadia Editore. 109-125.

KASSIANIDOU, V. and A. CHARALAMBOUS 2019 Analysis of the copper alloy artefacts from the necropolis of Salamis. In S. Rogge, Chr., Ioannou,Th. Mavrojannis (eds.), Salamis of Cyprus. History and Archaeology from the Earliest Times to Late Antiquity. Conference in Nicosia, 21–23 May 2015. Schriften des Instituts für Interdisziplinäre Zypern-Studien, Vol. 13. Münster: Waxmann Verlag GmbH. 228-245.

KASSIANIDOU, V. 2018 Apliki Karamallos on Cyprus: the 13th century BCE miners’ settlement in context, in E. Ben Yosef (ed.) Mining for Ancient Copper. Essays in Memory of Beno Rothenberg, Tel Aviv University – Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology Monograph Series 37. Tel Aviv: Emery and Claire Yass Publications in Archaeology and Winona Lake, IN: Eisenbrauns. 345–356.

KASSIANIDOU, V. 2016 Metallurgy and metalwork in Enkomi – Revisiting Porphyrios Dikaios' excavations, in G. Bourogiannis and C. Muhlenbock (eds), Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research, SIMA Pocket-book 184, Uppsala: Astrom Editions, 79-90.

CHARALAMBOUS, A., KASSIANIDOU, V. and G. PAPASAVVAS 2016 A comparative study of Cypriot bronzes dated to the Late Bronze and the Early Iron Age, in E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou and E. Kouloumpi (eds), Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, BAR International Series 2780, Oxford, 95-99.

SOCRATOUS, M.A., KASSIANIDOU V. and G. Di Pasquale 2015 Ancient slag heaps in Cyprus: the contribution of charcoal analysis to the study of the ancient copper industry, in A. Hauptmann & D. Modarressi-Tehrani (eds), Archaeometallurgy in Europe III—Proceedings of the 3rd International Conference, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, June 29–July 1, 2011 (Der Anschnitt, Beiheft 26), 477–384, Bochum: Deutsches Bergbau Museum.

KASSIANIDOU, V. 2014  Appendix 1. Compositional analysis of a copper-alloy dish of the Middle Byzantine period in the A. Pitsillides collection. In Ch. Stewart, Th. W. Davis and A. Weyl Carr (eds.), Proceedings of the international conference Cyprus and the Balance of Empire. From Justinian I to the Coeur de Lion. CAARI Monographs 5- ASOR Archaeological Reports 20. Boston, MA: ASOR. 164-166.

KASSIANIDOU, V. 2012 Parallels and diversities in the production, trade and use of copper and iron in Crete and Cyprus from the Bronze Age to the Iron Age: the view from Cyprus. In G. Cadogan, M. Iacovou, K. Kopaka and James Whitley (eds.), Parallel Lives. Ancient Island Societies in Crete and Cyprus. London: British School at Athens Studies. 126-140.

KASSIANIDOU, V. 2012 The origin and use of metals in Iron Age Cyprus. In M. Iacovou (ed.), Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age. The legacy of Nicolas Coldstream. Nicosia: Cultural Foundation of the Bank of Cyprus. 229-259.
 
KASSIANIDOU, V. 2012 Metallurgy and metalwork in Enkomi: the early phases. In V. Kassianidou and G. Papasavvas (eds.), "Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC". A conference in honour of James D. Muhly. Nicosia 10th-11th October 2009. Oxford: Oxbow. 94-106.
 
KASSIANIDOU, V. 2011 The production of copper in Cyprus during the Roman Period. In A. Demetriou (ed.) Proceedings of the Fourth International Cyprological Conference (Nicosia, 29 April –3 May 2008). Volume A´- Ancient Section. Nicosia: Society of Cypriot Studies. 539-548.
 
KASSIANIDOU, V. 2009 "May He Send Me Silver in Very Great Quantities" EΑ 35. In: D. Michaelides, V. Kassianidou and R. Merrillees (eds.), Proceedings of the International Conference "Egypt and Cyprus in Antiquity" Nicosia, 3-6 April 2003. Oxbow Books: Oxford. 48-57.
 
KASSIANIDOU, V. 2008 The formative years of the Cypriot copper industry. In I. Tzachilli (ed.), Αegean Metallurgy in the Bronze Age. Proceedings of an International Symposium held at the University of Crete Rethymnon, Greece, on November 19-21, 2004. Ta Pragmata Publications. 249-267.
 
KNAPP, A.B. and V. KASSIANIDOU 2008 The archaeology of Late Bronze Age copper production. Politiko Phorades on Cyprus. In Ü. Yalçin (ed.), Anatolian Metal IV. Der Anschnitt Beiheft 21. Bochum: Deutsches Bergbau Museum Bochum. 135-147.
 
KASSIANIDOU, V. 2005 Was copper production under divine protection in Late Bronze Age Cyprus? Some Thoughts on an Old Question. In V. Karageorghis, H. Matthäus, and S. Rogge (eds.), Cyprus: Religion and Society, from the Late Bronze Age to the End of the Archaic Period. Proceedings of an International Symposium in Cypriote Archaeology, Erlangen 23rd - 24th July 2004. A.G. Leventis Foundation, Institute for Classical Archaeology and Institute for Interdisciplinary Cypriot Studies, University of Muenster. 127-142.
 
KASSIANIDOU, V. 2004 And at Tamassos there are important mines of copper... "(Strabo 14.6). In S. Fourrier, A. Hermary and N. Lécuyer (eds.), Actes du Colloque international «Frontières et territoires au centre de Chypre : la région d'Idalion, de l'Antiquité au XIXe siècle , Aix-en-Provence , 3-5 Juin 2004. Cahier du Centre d'Etudes Chypriotes 34, 33-46.
 
KASSIANIDOU, V. 2004 Recording Cyprus´ mining history through archaeological survey. In M. Iacovou (ed.), Archaeological Field Survey in Cyprus: Past History, Future Potential. Proceedings of a Conference held by the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus, 1-2 December, 2000. BSA Studies Volume No. 11. London: British School at Athens. 95-104.
 
KASSIANIDOU, V. 2004 The production and export of Cypriot copper in the Bronze Age (in Greek). In A. Kyriatsoulis (ed.), Ancient Greek Technology and Technique. 21-23 March 2003 Ohlstadt/Obb. Germany. Weilheim: Society for the Study and Dissemination of Greek History. 67-85.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 The trade of tin and the island of copper. In A. Giumlia-Mair and F. Lo Schiavo (eds.), Le Problème de l´ Etain a l´ Origine de la Métallurgie/ The Problem of Early Tin. XIV Congress UISPP, Section 11, 2ND Colloquium, Sept. 4, 2001BAR International Series. S1199. 109-119.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 Extraction of silver from complex poly-metallic ores. The evidence from Monte Romero. In P. Craddock and J. Lang (eds.), Mining and Metal Production through the Ages. London: The British Museum Press. 198-206.
 
KASSIANIDOU, V. 2003 Gold-working in the Ancient Greek World (in Greek). In D. Martidou-Forsier (ed.), Proceedings of the 7th Seminar on the Teaching of Ancient Greek Language and Culture with the theme "Ancient Greek Technology". Nicosia: Ministry of Education and Culture. 139-154.
 
KASSIANIDOU, V. 2001 Cypriot copper in Sardinia. Yet another case of bringing coals to Newcastle? In: Bonfante, L. and Karageorghis, V. (eds.), Italy and Cyprus in Antiquity: 1500-400 B.C. Proceedings of an International Symposium held at the Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University, Nov. 16-18, 2000. Nicosia: Costakis and Leto Severis Foundation. 97-119.
 
KASSIANIDOU, V. 2001 New developments in the archaeometallurgy of Cyprus. In: Y. Bassiakos, E. Aloupi, and Y. Facorellis (eds.), Archaeometry Issues in Greek Prehistory and Antiquity. Athens: Hellenic Society for Archaeometry and Society for Archaeological Messenian Studies. 609-616.
 
KASSIANIDOU, V. 2000 Hellenistic and Roman mining in Cyprus. In G. K. Ioannides and S.A. Hadjistyllis (eds.), Acts of the Third International Congress of Cypriot Studies (Nicosia, 16-20 April 1996). Volume A´ Ancient Section. Society of Cypriot Studies: Nicosia. 745-756.
 
KASSIANIDOU, V. 1999 Bronze Age copper smelting technology in Cyprus - the evidence from Politiko Phorades. In S.M.M. Young, A.M. Pollard, P. Budd and R.A. Ixer (eds.), Metals in Antiquity. British Archaeological Reports, International Series 792. Oxford: Archaeopress. 91-97.
 
KASSIANIDOU, V. 1998 Small scale mining and smelting in ancient Cyprus. In A.B. Knapp, V. Pigott and E. Herbert (eds.), Social Approaches to an Industrial Past: The Archaeology and Anthropology of Mining. Routledge: London. 226-241.
 
ΚASSIANIDOU, V. 1997 The extraction of copper from sulphide ores in Cyprus in Antiquity. In Ancient Greek Technology Proceedings 1st International Conference - Thessaloniki 1997. Thessaloniki: Texnikon Mouseio Thessalonikis and Politistiko Idryma ETBA. 103-110.
 
KASSIANIDOU, V. 1995 Silver from Monte Romero, SW Spain. In F.A. Esmael (ed.), Proceedings of the First International Conference on Ancient Egyptian Mining and Metallurgy and Conservation of Metallic Artifacts. Cairo, Egypt, April 1995. Ministry of Culture Supreme Council of Antiquities. 379-385.
 

BOOK  REVIEWS

 KASSIANIDOU, V. 2014 Review of the book by J. M. Webb, and D. Frankel, with contributions by M. Georgakopoulou, Th. Rehren, G. Constantinou, and I. Panayides (2013) Ambelikou Aletri. Metallurgy and Pottery Production in Middle Bronze Age Cyprus. Studies in Mediterranean Archaeology Vol. CXXXVIII. Uppsala Åströms Förlag. Published in Levant Vol. 46/1: 147–149.