ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ARISTIDOU ZACHARIAS
...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Τεχνικές Υπηρεσίες
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Πανεπιστημιούπολη
231
22892670
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Ζαχαρίας κατέχει πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και μεταπτυχιακό (MSc) στο Development Management από το London School of Economics and Political Science (LSE). Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εργάζεται από το 2010 ως Λειτουργός Πανεπιστημίου σε θέματα υποστήριξης έρευνας και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων. Από το Μάρτιο του 2016 εργάζεται στο Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, Τομέας Διαχείρισης Στρατηγικής, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 μεταφέρθηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες, Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης.

 
 

Profile Information

Zacharias obtained a BSc in Public and Business Administration from the University of Cyprus, and an MSc in Development Management from the London School of Economics and Political Science (LSE). He has been working for the University of Cyprus since 2010 as a University Officer in the area of research support, and project management. From March 2016, he worked for the Directorate of Administration and Finance, Strategic Management Sector; until September 2020 when he moved to the Technical Services, Financial Management Office.