ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
GIANNAKOPOULOU VASSO
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Ηλιάδης
Κλήμεντος 9
204
+357 22 89 21 07
-
ucy.academia.edu/VassoGiannakopoulou

Προσωπικό Προφίλ

Γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά πέρασα τα πρώτα παιδικά μου χρόνια στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, παιδί μεταναστών, εμπειρία που μου πρόσφερε μια πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μια πολυπολιτισμική οπτική στη ζωή μου. Στην Ελλάδα αργότερα σπούδασα στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά από σειρά ετών ως μεταφράστρια και καθηγήτρια αγγλικής στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση, ολοκλήρωσα μεταπτυχιακές σπουδές στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μετάφραση-Μεταφρασεολογία του ΕΚΠΑ. Συνέχισα με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, που αφορούσε τέσσερις μεταφράσεις του Άμλετ στην ελληνική κατά τον 20ό αιώνα. Το 2012, ήρθα στην Κύπρο, αρχικά ως Επισκέπτρια Λέκτορας και Ειδική Επιστήμονας και, από το 2015, ως μέλος ΔΕΠ. 

Για πλήρες βιογραφικό σημείωμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Λογοτεχνική Μετάφραση, Μεταφραστικό Ύφος, Θεατρική Μετάφραση, Μεταποικιακή Μετάφραση, Πρόσληψη Σαίξπηρ, Ιστορία Μετάφρασης, Κοινωνιολογία Μετάφρασης

 

Επιμέλεια ειδικού τεύχους ακαδημαϊκού περιοδικού

2019: Intersemiotic Translation as Adaptation". Edited by Vasso Giannakopoulou and Deborah Cartmell, Adaptation 12:3, OUP.

 

Άρθρα σε ακαδημαϊκά περιοδικά με το σύστημα της κρίσης:

2019: "Introduction: Intersemiotic Translation as Adaptation". Adaptation 12:3, 199-205. [DOI 10.1093/adaptation/apz023]

2017: "Romeo and Juliet for Two: Shakespeare during the Financial Crisis in Greece". Adaptation 10:2, 141-158. [DOI 10.1093/adapta6on/apx014]

2016: Balasopoulos, Antonis and Yannakopoulou, Vasso (2016). "Suspicor enim eam gentem a graecis originem duxisse": Translating Utopia in Greek" in Utopian Studies, special issue "On the Commemoration of the Five Hundredth Anniversary of Thomas More's Utopia", 27:2, guest edited by Fátima Vieira, 308-322.

2012: «Πρώτες σκέψεις για μια κοινωνιολογία της μετάφρασης στην Ελλάδα» [Preliminary thoughts on a sociology of translation in Greece]. Δημητρούλια, Τιτίκα (επιμ.). Syn-thèses 5. Μεταφρασεολογική σκέψη – Μεταφρασεολογική πρακτική: με το βλέμμα στο μέλλον. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 15-27.

2008: "Norms and Translatorial Habitus in Angelos Vlahos' Greek Translation of Hamlet." CETRA (Centre for Translation Studies) online paper at: http://www2.arts.kuleuven.be/info/bestanden-div/Yannakopoulou.pdf.

 

Κεφάλαια σε βιβλία:

2015: «Η έννοια του habitus ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη του μεταφραστικού ύφους» [The Notion of Habitus as a Methodological Tool for the Study of Style in Translation]. In E. Kourdis and E. Loupaki (eds). (2015). ΌψειςτηςΕλληνόφωνηςΜεταφρασεολογίας. [Facets of Greek-language Translation Studies, 1-10]

2014: “The Influence of the Habitus on Translatorial Style: Some Methodological Considerations Based on the Case of Yorgos Himonas’ Rendering of Hamlet into Greek.” Vorderobermeier, Gisella (ed.). Remapping Habitus in Translation Studies. Amsterdam and New York: Rodopi. 163-182.

 

Θεματικοί τόμοι:

2011: «Το habitus του μεταφραστή και η επίδρασή του στο μετάφρασμα: η περίπτωση της μετάφρασης του Άμλετ από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη» [The Translator’s Habitus and its Influence on the Target Text: the Case of Konstantinos Theotokis’ Translation of Hamlet]. Νενοπούλου, Τ. και Λουπάκη Ε. (επιμ.). Μεταφρασεολογική Έρευνα και Μεταφραστική Πρακτική στον Ελληνόφωνο Χώρο. Συλλογικός Τόμος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Μετάφρασης, Θεσσαλονίκη. 7-19.

 

Δημοσιευμένες μεταφράσεις:

 

http://www.biblionet.gr/main.asp?person_ID=3923&person=Γιαννακοπούλου,%20Βασιλική&page=results&TitleSplit=1&PerKind=0

 

Profile Information

I was born in Athens, Greece, but I spent my early childhood in Miami, USA, as the daughter of immigrants, which offered me a solid grip of the English language and a multicultural perspective in life. Back in Greece, I graduated from the Department of English Language and Literature of the University of Athens. After long years as a freelance translator and an English language teacher in private and state education, I attained a postgraduate degree from the interdepartmental MA in Translation Studies at the University of Athens, followed by a PhD on four Greek translations of Hamlet in the 20th century. In 2012, I came to Cyprus, initially as a Visiting Lecturer and a Special Scientist and, as of 2015, as a faculty member. 

For a full CV, please click here.

Literary Translation, Translation Style, Theater Translation, Postcolonial Translation, Shakespeare Reception, Translation History, Translation Sociology

Editing of Journal Special Issues

2019: Intersemiotic Translation as Adaptation". Edited by Vasso Giannakopoulou and Deborah Cartmell, Adaptation 12:3, OUP.

 

Peer-Reviewed Journal Papers:

2019: "Introduction: Intersemiotic Translation as Adaptation". Adaptation 12:3, 199-205. [DOI 10.1093/adaptation/apz023]

2017: "Romeo and Juliet for Two: Shakespeare during the Financial Crisis in Greece". Adaptation 10:2, 141-158. [DOI 10.1093/adapta6on/apx014]

2016: Balasopoulos, Antonis and Yannakopoulou, Vasso (2016). "Suspicor enim eam gentem a graecis originem duxisse": Translating Utopia in Greek" in Utopian Studies, special issue "On the Commemoration of the Five Hundredth Anniversary of Thomas More's Utopia", 27:2, guest edited by Fátima Vieira, 308-322.

2012: «Πρώτες σκέψεις για μια κοινωνιολογία της μετάφρασης στην Ελλάδα» [Preliminary thoughts on a sociology of translation in Greece]. Δημητρούλια, Τιτίκα (επιμ.). Syn-thèses 5. Μεταφρασεολογική σκέψη – Μεταφρασεολογική πρακτική: με το βλέμμα στο μέλλον. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 15-27.

2008:Norms and Translatorial Habitus in Angelos Vlahos’ Greek Translation of Hamlet.” CETRA (Centre for Translation Studies) online paper at: http://www2.arts.kuleuven.be/info/bestanden-div/Yannakopoulou.pdf.

 

Book chapters:

2015: «Η έννοια του habitus ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη του μεταφραστικού ύφους» [The Notion of Habitus as a Methodological Tool for the Study of Style in Translation]. In E. Kourdis and E. Loupaki (eds). (2015). ΌψειςτηςΕλληνόφωνηςΜεταφρασεολογίας. [Facets of Greek-language Translation Studies, 1-10]

2014: “The Influence of the Habitus on Translatorial Style: Some Methodological Considerations Based on the Case of Yorgos Himonas’ Rendering of Hamlet into Greek.” Vorderobermeier, Gisella (ed.). Remapping Habitus in Translation Studies. Amsterdam and New York: Rodopi. 163-182.

 

Peer-reviewed conference proceedings:

2011: «Το habitus του μεταφραστή και η επίδρασή του στο μετάφρασμα: η περίπτωση της μετάφρασης του Άμλετ από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη» [The Translator’s Habitus and its Influence on the Target Text: the Case of Konstantinos Theotokis’ Translation of Hamlet]. Νενοπούλου, Τ. και Λουπάκη Ε. (επιμ.). Μεταφρασεολογική Έρευνα και Μεταφραστική Πρακτική στον Ελληνόφωνο Χώρο. Συλλογικός Τόμος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Μετάφρασης, Θεσσαλονίκη. 7-19.

Published translations:

http://www.biblionet.gr/main.asp?person_ID=3923&person=Γιαννακοπούλου,%20Βασιλική&page=results&TitleSplit=1&PerKind=0