ΣΙΜΩΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΙΜΩΝΗ
SYMEONIDOU SIMONI
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
509,
+357-22892932
+357-22894488
ucy.academia.edu/SimoniSymeonidou

Προσωπικό Προφίλ

Η Σιμώνη Συμεωνίδου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με σπουδές στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Manchester και Cambridge. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην ιστορία, πολιτική και πρακτική της ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, θέματα ενιαίας εκπαίδευσης και αναλυτικού προγράμματος, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνεται και η συσχέτιση της Ενιαίας Εκπαίδευσης με τις Σπουδές για την Αναπηρία. Ασχολείται συστηματικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (προδημοτική, δημοτική και μέση εκπαίδευση). Ανήκει σε οργανώσεις και δίκτυα που προωθούν θέματα αναπηρίας και ενιαίας εκπαίδευσης σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και βιβλία, και είναι συγγραφέας δύο βιβλίων στα Ελληνικά και ενός βιβλίου στα Αγγλικά. Είναι επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος ‘Ψηφίδες Γνώσης’ (www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis), το οποίο έχει σκοπό τον εντοπισμό, τη συλλογή, τη ψηφιοποίηση και τη διδακτική αξιοποίηση υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την ενιαία εκπαίδευση
Ανάπτυξη προγραμμάτων για την ενιαία εκπαίδευση
Τέχνη και αναπηρία
Πολιτική και πρακτική της ενιαίας εκπαίδευσης
Πολιτική για θέματα αναπηρίας

Βιβλία

Συμεωνίδου, Σ. (2014). Διαστάσεις της αναπηρίας στην Κύπρο. Αναλύοντας εμπειρίες καθημερινής ζωής και πολιτικού αγώνα. Αθήνα: Πεδίο.

Symeonidou, S., & Beauchamp-Pryor, K. (Eds.). (2013). Researching disability: purpose, process and future directions. London: Sense Publishers.

Συμεωνίδου, Σ. & Φτιάκα, Ε. (2012). Εκπαίδευση για την ένταξη: από την έρευνα στην πράξη. Αθήνα: Πεδίο.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Symeonidou, S. (2022). Teacher education for inclusion and anti-oppressive curriculum development: innovative approaches informed by disability arts and narratives. International Journal of Inclusive Education, 26(7): 659-673, DOI: 10.1080/13603116.2020.1711819

Demetriou, K. & Symeonidou, S. (2021). Stamped allegories of disability: Representations of the disabled body on postage stamps. Disability & Society. https://doi.org/10.1080/09687599.2021.1983417

Kefallinou, A., Symeonidou, S. and Meijer, J. W. Cor (2020). Understanding the value of inclusive education and its implementation: A review of the literature. Prospects, 49: 135-152. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09500-2  Free e-prints: https://rdcu.be/b6T8i

Symeonidou. S. & Mavrou. K. (2020). Problematising disabling discourses on the assessment and placement of learners with disabilities: can interdependence inform an alternative narrative for inclusion?, European Journal of Special Needs Education, 35(1):70-84. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1607661

Symeonidou, S. & Chrysostomou, M. (2019). ‘I got to see the other side of the coin’: Teachers’ understandings of disability-focused oppressive and anti-oppressive pedagogies, International Journal of Educational Research, 98 (2019), 356-365. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.09.012

Symeonidou, S. (2019). Disability, the arts and the curriculum: Is there common ground?, European Journal of Special Needs Education, 34(1),50-65. https://doi.org/10.1080/08856257.2018.1435012  Free e-prints: http://www.tandfonline.com/eprint/JZSPgsiS66DvS9maIxuj/full

Symeonidou, S. & Loizou, L. (2018): Disability studies as a framework to design disability awareness programs: no need for ‘magic’ to facilitate children’s understanding, Disability & Society, 33(8), 1234-1258. https://doi.org/10.1080/09687599.2018.1488677  Free e-prints: https://www.tandfonline.com/eprint/Yn3YhHNi9GrrbxT478up/full
 
Symeonidou, S. (2017). Initial teacher education for inclusion: a review of the literature. Disability & Society, 32(3), 401-422. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2017.1298999  Free e-prints: http://www.tandfonline.com/eprint/ixE6BbBX3dECPCBXdBKr/full

 Chrysostomou, M. & Symeonidou, S. (2017). Education for disability equality through disabled people's life stories and narratives: working and learning together in a school-based professional development programme for inclusion. European Journal of Special Needs Education, 32(4), 575-585. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2017.1297574  Free e-prints: http://www.tandfonline.com/eprint/ZyY7296FdI9wbGITMuEp/full

Jones, C., & Symeonidou, S. (2017). The Hare and the Tortoise: A comparative review of the drive towards inclusive education policies in England and Cyprus. International Journal of Inclusive Education, 21(7), 775-789. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2017.1283715  Free e-prints: http://www.tandfonline.com/eprint/kGrAAC7PHQGUWdpD3gAC/full

Gibson, S., Baskerville, D., Berry, A., Black, A., Norris, K., & Symeonidou, S. (2017). Including students as co-enquirers: matters of identity, language and labelling in an International Higher Education participatory research study. International Journal of Educational Research, 81, 108-118. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2016.11.008

Gibson, S., Baskerville, D., Berry, A., Black, A., Norris, K., & Symeonidou, S. (2016). 'Diversity', 'Widening Participation' and 'Inclusion' in Higher Education. An international study. Widening Participation and Lifelong Learning, 18(3), 7-33. http://dx.doi.org/10.5456/WPLL.18.3.7

Monoyiou, E. & Symeonidou, S. (2016). The wonderful world of children's books? Negotiating diversity through children's literature. International Journal of Inclusive Education, 20(6), 588-603. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2015.1102338

Symeonidou, S. (2015). Rights of people with intellectual disability in Cyprus: Policies and practices related to greater social and educational inclusion. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 12(2), 120-131. http://dx.doi.org/10.1111/jppi.12120

Symeonidou, S. (2014). New policies, old ideas: the question of disability assessment systems and social policy. Disability and Society, 29(8), 1260-1274. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2014.923751

Symeonidou, S. (2014). 'Ψηφίδες Γνώσης': μια έρευνα-εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. ['Tesserae of Knowledge': using research as a tool for teachers' professional development]. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού [Counseling and Guidance Review], Issue 104. (in Greek)

Mavrou, K., & Symeonidou, S. (2014). Employing the principles of Universal Design for Learning to deconstruct the Greek-Cypriot new national curriculum. International Journal of Inclusive Education, 18(9), 918-933. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2013.859308

Symeonidou, S., & Mavrou, K. (2014).Deconstructing the Greek-Cypriot new national curriculum: to what extent are disabled children considered in the 'humane and democratic school' of Cyprus? Disability and Society, 29(2), 303-16. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2013.796879

Symeonidou, S., & Phtiaka, H. (2014). 'My colleagues wear blinkers... If they were trained, they would understand better'. Reflections on teacher education on inclusion in Cyprus. Journal of Research in Special Educational Needs, 14(2), 110-119. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-3802.2012.01234.x

Symeonidou, S., & Damianidou, E. (2013). Enriching the subject of Greek Literature with the experience of the 'Other': an approach that fosters citizenship education in Cyprus. International Journal of Inclusive Education, 17(7), 732-752. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2012.717638

Symeonidou, S., & Phtiaka, H. (2009). Using teachers' prior knowledge, attitudes and beliefs to develop in-service teacher education courses for inclusion. Teaching and Teacher Education, 25(4), 543-550. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.001

Symeonidou. S. (2009). Trapped in our past: the price we have to pay for our cultural disability inheritance. International Journal of Inclusive Education, 13(6), 565-579. http://dx.doi.org/10.1080/13603110801972069

Peters, S., Gabel, S., & Symeonidou, S. (2009). Resistance, transformation and the politics of hope: imagining a way forward for the disabled people's movement. Disability and Society, 24(5), 543-556. http://dx.doi.org/10.1080/09687590903010875

Symeonidou. S. (2009). The experience of disability activism through the development of the disability movement: how do disabled activists find their way in politics? Scandinavian Journal of Disability Research, 11(1), 17-34. http://dx.doi.org/10.1080/15017410802461905

Symeonidou, S. (2007). Parental involvement in education politics: the case of disabled children. Mediterranean Journal of Educational Studies, 12(2), 45-67.

Symeonidou, S. (2002). The changing role of the support teacher and the case of Cyprus: the opportunity for a cooperative teaching approach. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 149-160. http://dx.doi.org/10.1080/08856250210129065

Symeonidou, S. (2002). A critical consideration of current values on the education of disabled children. International Journal of Inclusive Education, 6(3), 217-229. http://dx.doi.org/10.1080/13603110110091580

 

Ερευνητικά προγράμματα

 

Πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης DISARTS, https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/disarts

Το πρόγραμμα DISARTS βασίζεται στις Σπουδές για την Αναπηρία και στοχεύει στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών για θέματα αναπηρίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και υλοποίηση διδασκαλιών, οι οποίες πραγματεύονται θέματα αναπηρίας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Το πρόγραμμα αξιοποιεί ποιήματα, λογοτεχνικά κείμενα, έργα τέχνης, τραγούδια, βίντεο, συνεντεύξεις και άλλο υλικό που έχει δημιουργηθεί από άτομα με αναπηρία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εμπλακούν σε δραστηριότητες επαγγελματικής μάθησης σε επίπεδο σχολείου. Μέσα από το DISARTS oι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για να αναπτύσσουν αντι-καταπιεστικά προγράμματα με στόχο την (ανά)κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας σε παιδιά όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης Το DISARTS χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2019-2021). Στηρίζεται στο υλικό που έχει συλλεχθεί στο πρόγραμμα «Ψηφίδες Γνώσης» (www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis). Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Σιμώνη Συμεωνίδου.

Ψηφίδες Γνώσης, www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis

Οι «Ψηφίδες Γνώσης» είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει σκοπό την προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης μέσω του εντοπισμού, της συλλογής, της ψηφιοποίησης και της αξιοποίησης υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε ψηφιακό αρχείο, στο οποίο παρουσιάζεται το βιογραφικό, αντιπροσωπευτικό έργο (π.χ. ποιήματα, γραπτά κείμενα, έργα τέχνης, τραγούδια, βίντεο, ντοκιμαντέρ κ.λπ.) και συνεντεύξεις του κάθε δημιουργού, υπό μορφή «ψηφιακών portfolio». Το ψηφιακό αρχείο μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα αναπηρίας, αλλά κυρίως από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να εμπλουτίσουν το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία τους με το υλικό αυτό. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε εργαλείο αναζήτησης υλικού, το οποίο διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν υλικό ανά μάθημα, θέμα, κειμενικό είδος και τάξη. Οι δράσεις του προγράμματος «Ψηφίδες Γνώσης» περιλαμβάνουν σεμινάρια και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολεία, παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες και σχολεία, δημοσιεύσεις κ.λπ. Το ερευνητικό πρόγραμμα «Ψηφίδες Γνώσης» άρχισε το 2011 με τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κύπρου και συνεχίζει την εκπαιδευτική και κοινωνική προσφορά του μέχρι σήμερα. Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Σιμώνη Συμεωνίδου.

Profile Information

Simoni Symeonidou is an associate professor (Inclusive Education) at the Department of Education of the University of Cyprus. She holds degrees from the University of Cyprus (BEd in Primary Education), the University of Manchester (MEd in Special Needs and Development) and the University of Cambridge (PhD in Education). Her research interests include teacher education for inclusive education, curriculum development for inclusive education, inclusive education policy and practice, and disability politics. She is actively involved in networks and local and European associations which promote inclusive education issues. She is actively involved in the continuing professional development of teachers working in pre-primary, primary or secondary education. Her publications include articles in international peer-reviewed journals, book chapters, and two books in Greek and an edited volume in English. Simoni is the scientific co-ordinator of the research project 'Tessearae of Knowledge' (www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis); a project focusing on the collection, digitisation, dissemination, and usage of material produced by disabled people and people with chronic illnesses.

Teacher education for inclusive education
Curriculum development for inclusive education
Disability art
Inclusive edication policy and practice
Disability politics

Books

Symeonidou, S. (2014). Dimensions of disability in Cyprus. Analysing experiences of everyday life and political struggle. Athens: Pedio. (in Greek)

Symeonidou, S., & Beauchamp-Pryor, K. (Eds.). (2013). Researching disability: purpose, process and future directions. London: Sense Publishers.

Symeonidou, S., & Phtiaka, H. (2012). Teacher education for inclusion: from research to praxis. Athens: Pedio. (in Greek)

Papers in refereed journals

Symeonidou, S. (2022). Teacher education for inclusion and anti-oppressive curriculum development: innovative approaches informed by disability arts and narratives. International Journal of Inclusive Education, 26(7): 659-673, DOI: 10.1080/13603116.2020.1711819

Demetriou, K. & Symeonidou, S. (2021). Stamped allegories of disability: Representations of the disabled body on postage stamps. Disability & Society. https://doi.org/10.1080/09687599.2021.1983417

Kefallinou, A., Symeonidou, S. and Meijer, J. W. Cor (2020). Understanding the value of inclusive education and its implementation: A review of the literature. Prospects, 49: 135-152. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09500-2   Free e-prints: https://rdcu.be/b6T8i

Symeonidou. S. & Mavrou. K. (2020). Problematising disabling discourses on the assessment and placement of learners with disabilities: can interdependence inform an alternative narrative for inclusion?, European Journal of Special Needs Education, 35(1):70-84. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1607661
 
Symeonidou, S. & Chrysostomou, M. (2019). ‘I got to see the other side of the coin’: Teachers’ understandings of disability-focused oppressive and anti-oppressive pedagogies, International Journal of Educational Research, 98 (2019), 356-365. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.09.012
 
Symeonidou, S. (2019). Disability, the arts and the curriculum: Is there common ground?, European Journal of Special Needs Education, 34(1),50-65. https://doi.org/10.1080/08856257.2018.1435012  Free e-prints: http://www.tandfonline.com/eprint/JZSPgsiS66DvS9maIxuj/full
 
Symeonidou, S. & Loizou, L. (2018): Disability studies as a framework to design disability awareness programs: no need for ‘magic’ to facilitate children’s understanding, Disability & Society, 33(8), 1234-1258. https://doi.org/10.1080/09687599.2018.1488677  Free e-prints: https://www.tandfonline.com/eprint/Yn3YhHNi9GrrbxT478up/full
 
Symeonidou, S. (2017). Initial teacher education for inclusion: a review of the literature. Disability & Society, 32(3), 401-422. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2017.1298999  Free e-prints: http://www.tandfonline.com/eprint/ixE6BbBX3dECPCBXdBKr/full
 
Chrysostomou, M. & Symeonidou, S. (2017). Education for disability equality through disabled people’s life stories and narratives: working and learning together in a school-based professional development programme for inclusion. European Journal of Special Needs Education, 32(4), 575-585.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2017.1297574 

Jones, C., & Symeonidou, S. (2017). The Hare and the Tortoise: A comparative review of the drive towards inclusive education policies in England and Cyprus. International Journal of Inclusive Education, 21(7), 775-789. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2017.1283715Free e-prints: http://www.tandfonline.com/eprint/kGrAAC7PHQGUWdpD3gAC/full

Gibson, S., Baskerville, D., Berry, A., Black, A., Norris, K., & Symeonidou, S. (2017). Including students as co-enquirers: matters of identity, language and labelling in an International Higher Education participatory research study. International Journal of Educational Research, 81, 108-118.  http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2016.11.008

Gibson, S., Baskerville, D., Berry, A., Black, A., Norris, K., & Symeonidou, S. (2016). ‘Diversity’, ‘Widening Participation’ and ‘Inclusion’ in Higher Education. An international study. Widening Participation and Lifelong Learning, 18(3), 7-33. http://dx.doi.org/10.5456/WPLL.18.3.7

Monoyiou, E. & Symeonidou, S. (2016). The wonderful world of children’s books? Negotiating diversity through children’s literature. International Journal of Inclusive Education, 20(6), 588-603. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2015.1102338

Symeonidou, S. (2015). Rights of people with intellectual disability in Cyprus: Policies and practices related to greater social and educational inclusion. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 12(2), 120-131. http://dx.doi.org/10.1111/jppi.12120

Symeonidou, S. (2014). New policies, old ideas: the question of disability assessment systems and social policy. Disability and Society, 29(8), 1260-1274. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2014.923751

Symeonidou, S. (2014). ‘Ψηφίδες Γνώσης’: μια έρευνα-εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. [‘Tesserae of Knowledge’: using research as a tool for teachers’ professional development]. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής κα ιΠροσανατολισμού [Counseling and Guidance Review], Issue 104. (in Greek)

Mavrou, K., & Symeonidou, S. (2014). Employing the principles of Universal Design for Learning to deconstruct the Greek-Cypriot new national curriculum. International Journal of Inclusive Education, 18(9), 918-933. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2013.859308

Symeonidou, S., & Mavrou, K. (2014).Deconstructing the Greek-Cypriot new national curriculum: to what extent are disabled children considered in the ‘humane and democratic school’ of Cyprus? Disability and Society, 29(2), 303-316.http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2013.796879

Symeonidou, S., & Phtiaka, H. (2014). ‘My colleagues wear blinkers… If they were trained, they would understand better’. Reflections on teacher education on inclusion in Cyprus. Journal of Research in Special Educational Needs, 14(2), 110-119. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-3802.2012.01234.x

Symeonidou, S., & Damianidou, E. (2013). Enriching the subject of Greek Literature with the experience of the ‘Other’: an approach that fosters citizenship education in Cyprus. International Journal of Inclusive Education, 17(7), 732-752. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2012.717638

Symeonidou, S., & Phtiaka, H. (2009). Using teachers’ prior knowledge, attitudes and beliefs to develop in-service teacher education courses for inclusion. Teaching and Teacher Education, 25(4), 543-550. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.001

Symeonidou. S. (2009). Trapped in our past: the price we have to pay for our cultural disability inheritance. International Journal of Inclusive Education, 13(6), 565-579. http://dx.doi.org/10.1080/13603110801972069

Peters, S., Gabel, S., & Symeonidou, S. (2009). Resistance, transformation and the politics of hope: imagining a way forward for the disabled people’s movement. Disability and Society, 24(5), 543-556. http://dx.doi.org/10.1080/09687590903010875

Symeonidou. S. (2009). The experience of disability activism through the development of the disability movement: how do disabled activists find their way in politics? Scandinavian Journal of Disability Research, 11(1), 17-34. http://dx.doi.org/10.1080/15017410802461905

Symeonidou, S. (2007). Parental involvement in education politics: the case of disabled children. Mediterranean Journal of Educational Studies, 12(2), 45-67.

Symeonidou, S. (2002). The changing role of the support teacher and the case of Cyprus: the opportunity for a cooperative teaching approach. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 149-160. http://dx.doi.org/10.1080/08856250210129065

Symeonidou, S. (2002). A critical consideration of current values on the education of disabled children. International Journal of Inclusive Education, 6(3), 217-229. http://dx.doi.org/10.1080/13603110110091580

 

Research projects

 
DISARTS Professional Development Programme, https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/disarts
 
DISARTS is located in the Disability Studies theoretical framework and aims to provide teacher professional learning opportunities on disability issues. The purpose of the programme is to empower teachers to design and implement lesson plans, that include the work of people with disabilities, either directly or indirectly. The programme uses poems, literary texts, works of art, songs, videos, interviews and other material developed by people with disabilities. Participating teachers are involved in school–based professional learning activities. Through the knowledge, attitudes and skills developed through DISARTS, teachers may develop anti-oppressive curricula in order to (re)construct the concept of disability among learners in all levels of education. DISARTS is funded by the University of Cyprus (2019-2021). It makes use of the work of people with disabilities collected in the programme "Tesserae of Knowledge" (www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis). The scientific co-ordinator of the programme is Simoni Symeonidou.
 

'Tesserae of Knowledge', www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis

'Tesserae of Knowledge' (in Greek, Psifides Gnosis) is a research project aimed at collecting, digitizing and disseminating material related to disabled people and people with chronic illnesses, primarily in order to promote inclusive education. In the context of the project, a digital archive was developed. The archive comprises of 'digital portfolios' for each person, entailing his/her biography, representative work (e.g. poems, literary texts, artwork, songs, videos, documentaries), and interviews. The digital portfolios can be used by anyone who is interested in disability issues, and particularly by teachers, as part of the curriculum. To this end, a search tool was developed, to facilitate teachers locate material that is suitable for different subjects, thematic areas, and class levels. The project runs a number of activities, such as professional development programmes for teachers, school based seminars, school based interventions addressed to teachers and students, presentations at conferences, and publications. The project 'Tesserae of Knowledge' was initiated in 2011, thanks to the funding provided by the University of Cyprus, and it continues its educational and social contribution to date. The project co-ordinator is Simoni Symeonidou.