ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ HAYES
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-HAYES ΣΟΦΙΑ
CHARALAMBOUS-HAYES SOPHIA
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B140
22892769
22892801
www2.ucy.ac.cy/~chemweb/HayesE/hayes.htm

Προσωπικό Προφίλ

• B.A. στη Χημεία και Τέχνη (διπλή κατεύθυνση), Luther College, Decorah, IA, USA, 1996.
• M.Sc. στη Χημεία, University of Washington, Seattle, WA, USA, 1998.
• Ph.D. στη Χημεία, University of Washington, Seattle, WA, USA, 2001.
• Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας, University of Washington, Seattle, WA, USA, 2002-2003.
• Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Cavendish Laboratory, Τμήμα Φυσικής, University of Cambridge, Cambridge, UK, 2003-2004.
• Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2004.
• Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010.
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015.
 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Μοριακής Φασματοσκοπίας εστιάζονται στην κατανόηση της φωτοχημείας και της φωτοφυσικής διαφόρων χημικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρουν
 
α) η επίδραση της δομής στη φωτοφυσική και τις οπτικές ιδιότητες συζιαγιακών πολυμερών, και 
β) η κατανόηση των αλληλεπίδρασεων μικρών μορίων με βιομόρια, για την ανάπτυξη ιατρικά-χρήσιμων ενώσεων.
- Nicolaides, E. Nicolaidou, P. Papagiorgis, G. Itskos, S. C. Hayes, T. Trypiniotis, “Effect of structural conformation of conjugated polymers in spin transport,” Phys. Rev. Mat. 2022, 6, 095601. DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.6.095601
 
- Savva, M. Fossépré, O. Keramidas, M. Leclercq, E. Nicolaidou, N. Rizeq, N. Panagiotou, M. Surin, S. C. Hayes and S. N. Georgiades, “Gaining Insights on the Interactions of a Class of Decorated (2-([2,2’-Bipyridin]-6-yl)phenyl)platinum Compounds with c-Myc Oncogene Promoter G-Quadruplex and Other DNA Structures,” Chem. Eur. J., 2022, e202201497. DOI: 10.1002/chem.202201497.
 
- N.G. Kirschel, E. C. Nwankwo, D. Pierce, S. M. Lukhele, M. Moysi, B. O. Ogolowa, S. C. Hayes, A. Monadjem, A. Brelsford, “CYP2J19 mediates carotenoid colour introgression across a natural avian hybrid zone,” Molecular Ecology, 2020, 29, 4970-4984.DOI: 10.1111/mec.15691.
 
- Peterhans, E. Nicolaidou, P. Diamantis, E. Alloa, M. Leclerc, Mathieu Surin, Sébastien Clément, U. Rothlisberger, Natalie Banerji, and S. C. Hayes, “Structural and photophysical templating of conjugated polyelectrolytes with single-stranded DNA,” Chem. Mat. 2020, 32, 17, 7347–7362, DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c02251. 
 
- E. Alloa, V. Grande, R. Dilmurat, D. Beljonne, F. Wuerthner and S. C. Hayes, “Resonance Raman study of the J-type aggregation process of a water soluble perylene bisimide,” Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 18300-18309, DOI: 10.1039/C9CP01874CL.
 
 - N. J. Cheetham, M. Ortiz, A. Perevedentsev, L.-I. Dion-Bertrand, G. M. Greetham, I. V. Sazanovich, M. Towrie, A. W. Parker, J. Nelson, C. Silva, D. D. C. Bradley, S. C. Hayes, P. N. Stavrinou, “The Importance of Microstructure in Determining Polaron Generation Yield in Poly(9,9-dioctylfluorene),” Chem. Mat. 2019, 31, 17, 6787-6797, DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b01256.
 
- M. J. Dyson, E. Lariou, J. Martin, R. Li, H. Erothu, G. Wantz, P. D. Topham, O. Dautel, S. C. Hayes, P. N. Stavrinou, N. Stingelin. “Managing Local Order in Conjugated Polymer Blends via Polarity Contrast,” Chem. Mat. 2019, 31, 17, 6540-6547, DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b05259. 
 
- P. E. Keivanidis, J. I. Khan, L. Katzenmeier, Z. Kan, S. Limbu, M. Constantinou, E. Lariou, G. Constantinides, S. C. Hayes, J.-S. Kim, F. Laquai, “Impact of Structural Polymorphs on Charge Collection and Non-Geminate Recombination in Organic Photovoltaic Devices,” J. Phys. Chem. C. 2018, 122, 29141-29149. DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b09825
 
- B. Shamieh, A. S. Anselmo, U. Vogel, E. Lariou, S. C. Hayes, N. Koch, and G. L. Frey, “Correlating the effective work function at buried organic/metal interfaces with organic solar cell characteristics,” J. Mat. Chem. C., 2018, 6, 8060-8068. DOI: 10.1039/c8tc02381f.
 
- L. Peterhans, E. Alloa, Y. Sheima, L. Vannay, M. Leclerc, C. Corminboeuf, S. C. Hayes, N. Banerji, "Salt-induced Thermochrmism of a Conjugated Polyelectrolyte" Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 28853 - 28866 (2017)
 
- G. Karecla, P. Papagiorgis, N. Panagi, G. A. Zissimou, C. P. Constantinides, P. A. Koutentis, G. Itskos, S. C. Hayes, "Emission from the stable Blatter radical," New J. Chem., 41, 8604 – 8613 (2017)
 
- M. Stylianou, I. Hadjiadamou, C. Drouza, S. C. Hayes, E. Lariou, I. Tantis, P. Lianos, A. C. Tsipis and A. D. Keramidas, "Synthesis of new photosensitive H2BBQ2+[ZnCl4]2−/[(ZnCl)2(μ-BBH)] complexes, through selective oxidation of H2O to H2O2," Dalton Trans. 2017, 46, 3688-3699. DOI: 10.1039/C6DT04643F.
 
- M. S. Vezie, S. Few, I. Meager, G. Pieridou, B. Dörling, R. S. Ashraf, A. R. Goñi, H. Bronstein,, I. McCulloch, S. C. Hayes, M. Campoy-Quiles, and J. Nelson, “Exploring the origin of high optical absorption in conjugated polymers”, Nat. Mat., 2016, DOI: 10.1038/nmat4645.
 
- G. A. Zissimou, C. P. Constantinides, M. Manoli, G. K. Pieridou, S. C. Hayes, and P. A. Koutentis, “Oxidation of Tetraphenylhexaazaanthracene: Accessing a Scissor Dimer of a 16π Biscyanine,” Org. Lett.,18, pp 1116–1119 (2016) 
 
- C. P. Constantinides, G. A. Zissimou, A. A. Berezin, T. A. Ioannou, M. Manoli, D. Tsokkou, E. Theodorou, S. C. Hayes, and Panayiotis A. Koutentis, 'Tetraphenylhexaazaanthracenes: 16π Weakly Antiaromatic Species with Singlet Ground States,' Org. Lett., 17, 4026–4029 (2015). *Synfact Highlight.
 
- E. Theodorou, H. A. Ioannidou, T. A. Ioannou, A. S. Kalogirou, C. P. Constantinides, M. Manoli, P. A. Koutentis, and S. C. Hayes, 'Spectroscopic characterization of C-4 substituted 3,5 dichloro-4H-1,2,6-thiadiazines,' RSC Advances,  5, 18471-18481 (2015)
 
- F. Provencher, N. Bérubé, A. W. Parker, G. M. Greetham, M. Towrie, C. Hellmann, M. Côté, N. Stingelin, C. Silva, and S. C. Hayes, 'Direct observation of ultrafast long-range charge separation at polymer:fullerene heterojunctions,' Nat. Comm. 5, 4288 (2014).
 
- M. Trimithioti, A. V. Akimov, O. V. Prezhdo,and S. C. Hayes, 'Analysis of Depolarization Ratios of ClNO2 Dissolved in Methanol,' J. Chem. Phys., 140, 014301 (2014)
 
- S. Kasiouli, F. Di Stasio, S. O. McDonnell, C. P. Constantinides,H. L. Anderson, F. Cacialli, and S. C Hayes, 'Resonance Raman Investigation of β-Cyclodextrin Encapsulated π-Conjugated Polymers,' J. Phys. Chem. B, 117, 5737–5747 (2013).
 
- M. Trimithiotou and S. C. Hayes, 'Resonance Raman Intensity Analysis of ClNO2 Dissolved in Methanol,' J. Phys. Chem. A, 2013, 117, 300-310.
 
- G. Pieridou, C. Avgousti-Menelaou, P. Tamamis, G. Archontis and S. C. Hayes, 'UV Resonance Raman Study of TTR(105-115) Structural Evolution as a Function of Temperature,' J. Phys. Chem. B, 115, 4088–4098 (2011).
 
- S. C. Hayes, C. Silva, “Analysis of the excited-state absorption spectral bandshape of oligofluorenes,” Journal of Chemical Physics, 132, 214510 (2010). *Selected for the July 2010 issue of Virtual Journal of Ultrafast Science.
 
- J.-F. Glowe, M. Perrin, D. Beljonne, S. C. Hayes, F. Gardebien, and C. Silva, 'Charge-transfer excitons in strongly coupled organic semiconductors,' Physical Review B, 81, 041201-1-4 (2010).
 
- G. Pieridou and S. C. Hayes, “UV Resonance Raman Spectroscopy of TTR(105-115): Determination of the pKa of Tyr,” Physical Chemistry Chemical Physics, Phys. Chem. Chem. Phys., 11, 5302 – 5309 (2009)
 
- J. C. Bolinger, S. C. Hayes and P. J. Reid, “Time Resolved Infrared Absorption Studies of Geminate Recombination and Vibrational Relaxation in OClO Photochemistry,” Journal of Chemical Physics, 121, 4795 (2004).
 
- P. M. Wallace, J. C. Bolinger, S. C. Hayes and P. J. Reid, 'On the Actinic Wavelength Dependence of OClO Photochemistry in Solution', Journal of Chemical Physics, 118, 1183-1190 (2003).
 
- S. C. Hayes, P. M. Wallace, J. C. Bollinger and P. J. Reid, “Investigating the phase-dependent photochemical reaction dynamics of chlorine dioxide using resonance Raman spectroscopy,” International Reviews in Physical Chemistry, 21, 3, 405-432 (2002).
 
- S. C. Hayes, C. L. Thomsen and P. J. Reid, “The Production and Decay Kinetics of ClOO in Water and Freon-11: A Time-Resolved Resonance Raman Study,” Journal of Chemical Physics, 115, 24, 11228-11238 (2001).
 
- S. C. Hayes, C. C. Cooksey, P. M. Wallace and P. J. Reid, “Femtosecond UV Pump Near-IR Probe Studies of the Solvent-Dependent Excited-State Decay Dynamics of Chlorine Dioxide,” Journal of Physical Chemistry A, 105, 9819-26 (2001).

Profile Information

• B.A. in Chemistry and Art (double major), Luther College, Decorah, IA, USA, 1996.
• M.Sc. in Chemistry, University of Washington, Seattle, WA, USA, 1998.
• Ph.D. in Chemistry, University of Washington, Seattle, WA, USA, 2001.
• Post-doctoral Research Associate, Department of Chemistry, University of Washington, Seattle, WA, USA, 2002-2003.
• Post-doctoral Research Associate, Cavendish Laboratory, Department of Physics, University of Cambridge, Cambridge, UK, 2003-2004.
• Lecturer, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2004.
• Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2010.
• Assοciate Professor, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2015.
 
The Molecular Spectroscopy Group’s research interests center around the fundamental understanding of the photochemistry and photophysics of a variety of chemical systems. In particular, present interests focus:
 
i) on the effect of structure on the photophysics and optical properties of conjugated polymers, and
ii) on the interaction between small molecules with biomolecules, for the development of medicinally-useful compounds.

- Nicolaides, E. Nicolaidou, P. Papagiorgis, G. Itskos, S. C. Hayes, T. Trypiniotis, “Effect of structural conformation of conjugated polymers in spin transport,” Phys. Rev. Mat. 2022, 6, 095601. DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.6.095601

- Savva, M. Fossépré, O. Keramidas, M. Leclercq, E. Nicolaidou, N. Rizeq, N. Panagiotou, M. Surin, S. C. Hayes and S. N. Georgiades, “Gaining Insights on the Interactions of a Class of Decorated (2-([2,2’-Bipyridin]-6-yl)phenyl)platinum Compounds with c-Myc Oncogene Promoter G-Quadruplex and Other DNA Structures,” Chem. Eur. J., 2022, e202201497. DOI: 10.1002/chem.202201497.

-  N.G. Kirschel, E. C. Nwankwo, D. Pierce, S. M. Lukhele, M. Moysi, B. O. Ogolowa, S. C. Hayes, A. Monadjem, A. Brelsford, “CYP2J19 mediates carotenoid colour introgression across a natural avian hybrid zone,” Molecular Ecology, 2020, 29, 4970-4984. DOI: 10.1111/mec.15691.

- Peterhans, E. Nicolaidou, P. Diamantis, E. Alloa, M. Leclerc, Mathieu Surin, Sébastien Clément, U. Rothlisberger, Natalie Banerji, and S. C. Hayes, “Structural and photophysical templating of conjugated polyelectrolytes with single-stranded DNA,” Chem. Mat. 2020, 32, 17, 7347–7362, DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c02251. 

- Alloa, V. Grande, R. Dilmurat, D. Beljonne, F. Wuerthner and S. C. Hayes, “Resonance Raman study of the J-type aggregation process of a water soluble perylene bisimide,” Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 18300-18309, DOI: 10.1039/C9CP01874CL.

 - N. J. Cheetham, M. Ortiz, A. Perevedentsev, L.-I. Dion-Bertrand, G. M. Greetham, I. V. Sazanovich, M. Towrie, A. W. Parker, J. Nelson, C. Silva, D. D. C. Bradley, S. C. Hayes, P. N. Stavrinou, “The Importance of Microstructure in Determining Polaron Generation Yield in Poly(9,9-dioctylfluorene),” Chem. Mat. 2019, 31, 17, 6787-6797, DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b01256.

- M. J. Dyson, E. Lariou, J. Martin, R. Li, H. Erothu, G. Wantz, P. D. Topham, O. Dautel, S. C. Hayes, P. N. Stavrinou, N. Stingelin. “Managing Local Order in Conjugated Polymer Blends via Polarity Contrast,” Chem. Mat. 2019, 31, 17, 6540-6547, DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b05259. 

- P. E. Keivanidis, J. I. Khan, L. Katzenmeier, Z. Kan, S. Limbu, M. Constantinou, E. Lariou, G. Constantinides, S. C. Hayes, J.-S. Kim, F. Laquai, “Impact of Structural Polymorphs on Charge Collection and Non-Geminate Recombination in Organic Photovoltaic Devices,” J. Phys. Chem. C. 2018,122, 29141-29149. DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b09825

- B. Shamieh, A. S. Anselmo, U. Vogel, E. Lariou, S. C. Hayes, N. Koch, and G. L. Frey, “Correlating the effective work function at buried organic/metal interfaces with organic solar cell characteristics,” J. Mat. Chem. C., 2018, 6, 8060-8068. DOI: 10.1039/c8tc02381f.

- L. Peterhans, E. Alloa, Y. Sheima, L. Vannay, M. Leclerc, C. Corminboeuf, S. C. Hayes, N. Banerji, "Salt-induced Thermochrmism of a Conjugated Polyelectrolyte" Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 28853 - 28866 (2017)

- G. Karecla, P. Papagiorgis, N. Panagi, G. A. Zissimou, C. P. Constantinides, P. A. Koutentis, G. Itskos, S. C. Hayes, "Emission from the stable Blatter radical," New J. Chem., 41, 8604 – 8613 (2017)

- M. Stylianou, I. Hadjiadamou, C. Drouza, S. C. Hayes, E. Lariou, I. Tantis, P. Lianos, A. C. Tsipis and A. D. Keramidas, "Synthesis of new photosensitive H2BBQ2+[ZnCl4]2−/[(ZnCl)2(μ-BBH)] complexes, through selective oxidation of H2O to H2O2," Dalton Trans. 2017, 46, 3688-3699. DOI: 10.1039/C6DT04643F.

- M. S. Vezie, S. Few, I. Meager, G. Pieridou, B. Dörling, R. S. Ashraf, A. R. Goñi, H. Bronstein,, I. McCulloch, S. C. Hayes, M. Campoy-Quiles, and J. Nelson, "Exploring the origin of high optical absorption in conjugated polymers", Nat. Mat., 2016, DOI: 10.1038/nmat4645.

- G. A. Zissimou, C. P. Constantinides, M. Manoli, G. K. Pieridou, S. C. Hayes, and P. A. Koutentis, "Oxidation of Tetraphenylhexaazaanthracene: Accessing a Scissor Dimer of a 16π Biscyanine," Org. Lett.,18, pp 1116–1119 (2016)

- C. P. Constantinides, G. A. Zissimou, A. A. Berezin, T. A. Ioannou, M. Manoli, D. Tsokkou, E. Theodorou, S. C. Hayes, and Panayiotis A. Koutentis, 'Tetraphenylhexaazaanthracenes: 16π Weakly Antiaromatic Species with Singlet Ground States,' Org. Lett., 17, 4026–4029 (2015). *Synfact Highlight.

- E. Theodorou, H. A. Ioannidou, T. A. Ioannou, A. S. Kalogirou, C. P. Constantinides, M. Manoli, P. A. Koutentis, and S. C. Hayes, 'Spectroscopic characterization of C-4 substituted 3,5 dichloro-4H-1,2,6-thiadiazines,' RSC Advances, 5, 18471-18481 (2015)

- F. Provencher, N. Bérubé, A. W. Parker, G. M. Greetham, M. Towrie, C. Hellmann, M. Côté, N. Stingelin, C. Silva, and S. C. Hayes, 'Direct observation of ultrafast long-range charge separation at polymer:fullerene heterojunctions,' Nat. Comm. 5, 4288 (2014).

- M. Trimithioti, A. V. Akimov, O. V. Prezhdo,and S. C. Hayes, 'Analysis of Depolarization Ratios of ClNO2 Dissolved in Methanol,' J. Chem. Phys., 140, 014301 (2014)

- S. Kasiouli, F. Di Stasio, S. O. McDonnell, C. P. Constantinides,H. L. Anderson, F. Cacialli, and S. C Hayes, 'Resonance Raman Investigation of β-Cyclodextrin Encapsulated π-Conjugated Polymers,' J. Phys. Chem. B, 117, 5737–5747 (2013).

- M. Trimithiotou and S. C. Hayes, 'Resonance Raman Intensity Analysis of ClNO2 Dissolved in Methanol,' J. Phys. Chem. A, 2013, 117, 300-310.

- G. Pieridou, C. Avgousti-Menelaou, P. Tamamis, G. Archontis and S. C. Hayes, 'UV Resonance Raman Study of TTR(105-115) Structural Evolution as a Function of Temperature,' J. Phys. Chem. B, 115, 4088–4098 (2011).

- S. C. Hayes, C. Silva, "Analysis of the excited-state absorption spectral bandshape of oligofluorenes," Journal of Chemical Physics, 132, 214510 (2010). *Selected for the July 2010 issue of Virtual Journal of Ultrafast Science.

- J.-F. Glowe, M. Perrin, D. Beljonne, S. C. Hayes, F. Gardebien, and C. Silva, 'Charge-transfer excitons in strongly coupled organic semiconductors,' Physical Review B, 81, 041201-1-4 (2010).

- G. Pieridou and S. C. Hayes, "UV Resonance Raman Spectroscopy of TTR(105-115): Determination of the pKa of Tyr," Physical Chemistry Chemical Physics, Phys. Chem. Chem. Phys., 11, 5302 – 5309 (2009)

- J. C. Bolinger, S. C. Hayes and P. J. Reid, "Time Resolved Infrared Absorption Studies of Geminate Recombination and Vibrational Relaxation in OClO Photochemistry," Journal of Chemical Physics, 121, 4795 (2004).

- P. M. Wallace, J. C. Bolinger, S. C. Hayes and P. J. Reid, 'On the Actinic Wavelength Dependence of OClO Photochemistry in Solution', Journal of Chemical Physics, 118, 1183-1190 (2003).

- S. C. Hayes, P. M. Wallace, J. C. Bollinger and P. J. Reid, "Investigating the phase-dependent photochemical reaction dynamics of chlorine dioxide using resonance Raman spectroscopy," International Reviews in Physical Chemistry, 21, 3, 405-432 (2002).

- S. C. Hayes, C. L. Thomsen and P. J. Reid, "The Production and Decay Kinetics of ClOO in Water and Freon-11: A Time-Resolved Resonance Raman Study," Journal of Chemical Physics, 115, 24, 11228-11238 (2001).

- S. C. Hayes, C. C. Cooksey, P. M. Wallace and P. J. Reid, "Femtosecond UV Pump Near-IR Probe Studies of the Solvent-Dependent Excited-State Decay Dynamics of Chlorine Dioxide," Journal of Physical Chemistry A, 105, 9819-26 (2001).