ΣΠYΡΟΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡAΚΗΣ
ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
SFENTHOURAKIS SPYROS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B179
+357 22893998
+357 22895331
biodiversitylab.ucy.ac.cy

Προσωπικό Προφίλ

Πήρα Πτυχίο στη Βιολογία από το ομώνυμο Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1988) και τον τίτλο του Διδάκτορα της Βιολογίας από το ίδιο Τμήμα (1994). Από το 1996 έως το 2001 εργάστηκα ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ζωολογικό Μουσείο του Παν. Αθηνών.Το 2001 εκλέχθηκα Λέκτορας (Οικολογίας Χερσόβιων Ζωικών Οργανισμών) στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Βιολογίας) και το 2006 Επίκουρος Καθηγητής (Οικολογίας και Βιογεωγραφίας Χερσόβιων Ζωικών Οργανισμών) στο ίδιο Τμήμα.Τον Ιανουάριο του 2012 ανέλαβα καθήκοντα ως Αναπληρωτής Καθηγητής (Οικολογίας και Βιοποικιλότητας) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Βιολογικών Επιστημών).
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν το πεδίο της ανάλυσης των προτύπων της βιοποικιλότητας, με έμφαση στις χερσαίες βιοκοινότητες αρθροπόδων. Ιδιαίτερα, με ενδιαφέρουν ερωτήματα νησιωτικής βιογεωγραφίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, και η διερεύνηση παραγόντων που καθορίζουν ή επηρεάζουν την ποικιλότητα σε νησιωτικούς βιοκόσμους. Εξετάζω επίσης τη διαφοροποίηση αρθροπόδων σε νησιωτικές περιοχές, καθώς και κατά μήκος υψομετρικών διαβαθμίσεων, τόσο σε φαινοτυπικό όσο και σε μοριακό επίπεδο. Επιπλέον, είμαι ειδικός στην ταξινόμηση των χερσόβιων ισοπόδων (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) και έχω περιγράψει περί τα 20 νέα είδη για την επιστήμη. Παράλληλα, ασχολούμαι με την έρευνα πτυχών της οικολογίας, της εξέλιξης και της συμπεριφοράς και άλλων οργανισμών, όπως ερπετών και πτηνών, αλλά ακόμα και θαλάσσιων ομάδων και απολιθωμένων ειδών. Γενικότερα, με ενδιαφέρει η μελέτη και η προστασία της βιοποικιλότητας της Κύπρου και της Ελλάδας. Τέλος, θεωρώ σημαντικό να συμβάλλω στη διάδοση της επιστήμης και του επιστημονικού τρόπου σκέψης στην ευρύτερη κοινωνία.
 1. Sfenthourakis S. Altitudinal effects on species richness of Oniscidea (Crustacea; Isopoda) of three mountains in Greece. Global Ecology and Biogeography Letters 2: 157-164. (31 citations)
 2. Sfenthourakis S. The species-area relationship of terrestrial isopods (Isopoda; Oniscidea) from the Aegean archipelago (Greece): a comparative study. Global Ecology and Biogeography Letters 5(3): 149-157. (40 citations)
 3. Sfenthourakis S. A biogeographic analysis of terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) from central Aegean islands (Greece). Journal of Biogeography 23: 687-698. (58 citations)
 4. Sfenthourakis S., Giokas S. & Mylonas M. 1999. Testing for nestedness in the terrestrial isopods and snails of Kyklades islands (Aegean archipelago, Greece). Ecography 22: 384-395. (38 citations)
 5. Sfenthourakis S. & Legakis A. 2001. Hotspots of endemic terrestrial invertebrates in southern Greece. Biodiversity and Conservation 10(8): 1387-1417. (48 citations)
 6. Sfenthourakis S., Giokas S. & Tzanatos E. 2004. From sampling stations to archipelagos: investigating aspects of the assemblage of insular biota. Global Ecology and Biogeography 13: 23-35. (35 citations)
 7. Sfenthourakis S., Anastasiou I. & Strutenschi T. 2005. Altitudinal terrestrial isopod diversity. European Journal of Soil Biology 41(3-4): 91-98. (13 citations)
 8. Sfenthourakis S., Tzanatos E. & Giokas S. 2006. Species co-occurrence: the case of congeneric species and a causal approach to patterns of species association. Global Ecology and Biogeography 15: 39-49. (48 citations)
 9. Panitsa M., Tzanoudakis D., Triantis K.A. & Sfenthourakis S. Patterns of species richness on very small islands: the plants of the Aegean archipelago. Journal of Biogeography 33(7): 1223-1234. (45 citations)
 10. Klossa-Kilia E., Kilias G., Tryfonopoulos G., Koukou K., Sfenthourakis S. & Parmakelis A. 2006. Molecular phylogeny of the Greek populations of the genus Ligidium (Isopoda, Oniscidea) using three mtDNA gene segments. Zoologica Scripta 35(5): 459-472. (16 citations)
 11. Poulakakis N. & Sfenthourakis S. Molecular phylogeny and phylogeography of the Greek populations of the genus Orthometopon (Isopoda, Oniscidea) based on mtDNA sequences. Zoological Journal of the Linnean Society 152: 707-715. (11 citations)
 12. Triantis K., Sfenthourakis S. & Mylonas M. 2008. Biodiversity patterns of terrestrial isopods from two island groups in the Aegean Sea (Greece): Species-area relationship, small island effect, and nestedness. Ecoscience 15(2): 169-181. (8 citations)
 13. Giokas S. & Sfenthourakis S. An improved method for the identification of areas of endemism using species co-occurrences. Journal of Biogeography 35(5): 893-902. (14 citations)
 14. Panitsa M., Tzanoudakis D. & Sfenthourakis S. Turnover of plants on small islets of the eastern Aegean Sea within two decades. Journal of Biogeography 35(6): 1049-1061. (13 citations)
 15. Parmakelis A., Klossa-Kilia Ε., Kilias G., Triantis K.A. & Sfenthourakis S. Increased molecular divergence of two endemic Trachelipus (Isopoda, Oniscidea) species from Greece reveals patterns not congruent with current taxonomy. Biological Journal of the Linnean Society 95: 361-370. (9 citations)
 16. Sfenthourakis S. & Triantis K.A. 2009. Habitat diversity, ecological requirements of species, and the Small Island Effect. Diversity and Distributions 15: 131-140. (22 citations)
 17. Kamilari M. & Sfenthourakis S. A morphometric approach to the geographic variation of the terrestrial isopod species Armadillo tuberculatus (Isopoda: Oniscidea). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 47(3): 219-226. (7 citations)
 18. Hortal J., Triantis K.A., Meiri S., Thébault E. & Sfenthourakis S. 2009. Island species richness increases with habitat diversity. American Naturalist 174(6): Ε205-Ε (46 citations)
 19. Triantis K.A. & Sfenthourakis S. Island biogeography is not a single-variable discipline: the small island effect debate. Diversity and Distributions 18: 92-96. (13 citations)
 20. Sfenthourakis S. & Panitsa M. 2012. From plots to islands: species diversity at different scales. Journal of Biogeography 39: 750-759. (7 citations)
 21. Kassara Ch., Dimalexis A., Fric J., Karris G., Barboutis Ch. & Sfenthourakis S. 2012. Nest-site preferences of Eleonora's Falcon (Falco eleonorae) on uninhabited islets of the Aegean Sea using GIS and species distribution models. Journal of Ornithology 153: 663-675. (3 citations)
 22. Kassara Ch., Fric J., Gschweng M. & Sfenthourakis S. Complementing the puzzle of Eleonora's falcon (Falco eleonorae) migration: new evidence from an eastern colony in the Aegean Sea. Journal of Ornithology 153: 839–848. (6 citations)
 23. Kassara Ch., Fric J. & Sfenthourakis S. Factors influencing the occurrence of Eleonora's Falcon breeding colonies on Greek islands. Wildlife Biology 19(2): 202-209.
 24. Hortal J., Carrascal L.M., Triantis K.A., Thébault E., Meiri S. & Sfenthourakis S. 2013. Species richness can decrease with altitude, but not with habitat diversity. Proceedings of the National Academy of Sciences 110(24): E2149-E2150. (17 citations)
 25. Pitta E., Kassara Ch., Giokas S. & Sfenthourakis S. Compositional dissimilarity patterns of reptiles and amphibians in insular systems around the world. Ecological Research 28: 633-642.
 26. Kassara Ch., Fric J. & Sfenthourakis S. Distribution modelling of Eleonora's Falcon (Falco eleonorae Géné, 1839) occurrecne in its wintering grounds: a niche-based approach with satellite telemetry data. Bird Conservation International 24: 100-113. (3 citations)
 27. Kamilari M., Klossa-Kilia E., Kilias G. & Sfenthourakis S. Old Aegean palaeoevents driving the diversification of an endemic isopod species (Oniscidea, Trachelipodidae). Zoologica Scripta 43(4): 379-392. (2 citations)
 28. Pitta E., Kassara Ch., Tzanatos E., Giokas S. & Sfenthourakis S. Between-island compositional dissimilarity of avian communities. Ecological Research 29: 835-841.
 29. Poulakakis N., Kapli P., Lymberakis P., Trichas A., Vardinoyiannis K., Sfenthourakis S. & Mylonas M. 2015. A review of phylogeographic analyses of animal taxa from the Aegean and surrounding regions. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 53(1): 18-32. (13 citations)
 30. Sfenthourakis S. & Taiti S. 2015. Patterns of taxonomic diversity among terrestrial isopods. ZooKeys 515: 13–25. (8 citations)
 31. Savvides P., Louca V. & Sfenthourakis S. Competition for shelter occupancy between a native freshwater crab and an invasive crayfish. Aquatic Ecology 49: 273–278. (1 citation)
 32. Karagkouni M., Sfenthourakis S., Feldman A. & Meiri S. 2016. Biogeography of body size in terrestrial isopods (Crustacea: Oniscidea). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 54(3): 182—188.
 33. Karagkouni M., Sfenthourakis S. & Meiri S. 2017. The island rule is not valid in terrestrial isopods (Crustacea: Oniscidea). Journal of Zoology 301(1): 11-16.
 34. Dimitriou A., Forcina G., Papazoglou C., Panayides P., Guerrini M., Crabtree A., Barbanera F. & Sfenthourakis S. (in press). DNA barcoding of bird species in Cyprus: a tool for conservation purposes. Bird Conservation International.
 35. Sfenthourakis S. & Triantis K.A. 2017. The Aegean archipelago: a natural laboratory of evolution, ecology, and civilizations. Journal of Biological Research 24:4.
 36. Savvides P., Stavrou M., Pafilis P. & Sfenthourakis S. Tail autotomy affects bipedalism but not sprint performance in a cursorial Mediterranean lizard. The Science of Nature 104:3.
 37. Karameta E., Gourgouliani N., Kouvari-Gaglia D., Litsi-Mizan V., Halle S., Meiri S., Sfenthourakis S. & Pafilis P. 2017. Environment shapes the digestive performance in a Mediterranean lizard. Biological Journal of the Linnean Society 121(4): 883-893.
 38. Sfenthourakis S., Hadjiconstantis M., Makris C. & Dimitriou A.C. 2017. Revisiting the saproxylic beetle ‘Propomacrus cypriacus Alexis & Makris, 2002’ (Coleoptera: Euchiridae) using molecular, morphological and ecological data. Journal of Natural History 51(17-18): 1021-1034.
 39. Michaelides G., Sfenthourakis S., Pitsillou M. & Seraphides N. 2018. Functional response and multiple predator effects of two generalist predators preying on Tuta absoluta Pest Management Science 74: 332-339.

Profile Information

I received my Degree in Biology at the University of Athens (1988) and my PhD at the same Department (1994). From 1996 to 2001, I worked as Research Assistant at the Zoological Museum of the Univ. of Athens.In 2001 I was elected as a Lecturer (Ecology of Terrestrial Animals) at the University of Patras (Dept. of Biology), and as an Assistant Professor (Ecology and Biogeography of Terrestrial Animals) in 2006.In January 2012 I started working as an Associate Professor (Ecology and Biodiversity) at the University of Cyprus (Dept. of Biological Sciences).
My research interests lie in the field of biodiversity pattern analysis, with emphasis on terrestrial arthropod communities. In particular, I am interested in questions within the framework of island biogeography, at both the theoretical and the empirical levels, and the factors that determine or affect diversity in insular biota. I also explore the differentiation of arthropod taxa in insular regions and along elevation gradients, at both the phenotypical and the molecular levels. Furthermore, I am an expert in the taxonomy of terresrtial isopods (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) and have described some 20 species new to science. In addition, I am involved in research of ecological, evolutionary and behavioral aspects also of other organisms, such as reptiles and birds, even marine groups and fossil species. Overall, I am interested in the study and conservation of biodiversity of Cyprus and Greece. Finally, I consider of prime importance the communication of science and the scientific way of thinking to the society at large.
 1. Sfenthourakis S. Altitudinal effects on species richness of Oniscidea (Crustacea; Isopoda) of three mountains in Greece. Global Ecology and Biogeography Letters 2: 157-164. (31 citations)
 2. Sfenthourakis S. The species-area relationship of terrestrial isopods (Isopoda; Oniscidea) from the Aegean archipelago (Greece): a comparative study. Global Ecology and Biogeography Letters 5(3): 149-157. (40 citations)
 3. Sfenthourakis S. A biogeographic analysis of terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) from central Aegean islands (Greece). Journal of Biogeography 23: 687-698. (58 citations)
 4. Sfenthourakis S., Giokas S. & Mylonas M. 1999. Testing for nestedness in the terrestrial isopods and snails of Kyklades islands (Aegean archipelago, Greece). Ecography 22: 384-395. (38 citations)
 5. Sfenthourakis S. & Legakis A. 2001. Hotspots of endemic terrestrial invertebrates in southern Greece. Biodiversity and Conservation 10(8): 1387-1417. (48 citations)
 6. Sfenthourakis S., Giokas S. & Tzanatos E. 2004. From sampling stations to archipelagos: investigating aspects of the assemblage of insular biota. Global Ecology and Biogeography 13: 23-35. (35 citations)
 7. Sfenthourakis S., Anastasiou I. & Strutenschi T. 2005. Altitudinal terrestrial isopod diversity. European Journal of Soil Biology 41(3-4): 91-98. (13 citations)
 8. Sfenthourakis S., Tzanatos E. & Giokas S. 2006. Species co-occurrence: the case of congeneric species and a causal approach to patterns of species association. Global Ecology and Biogeography 15: 39-49. (48 citations)
 9. Panitsa M., Tzanoudakis D., Triantis K.A. & Sfenthourakis S. Patterns of species richness on very small islands: the plants of the Aegean archipelago. Journal of Biogeography 33(7): 1223-1234. (45 citations)
 10. Klossa-Kilia E., Kilias G., Tryfonopoulos G., Koukou K., Sfenthourakis S. & Parmakelis A. 2006. Molecular phylogeny of the Greek populations of the genus Ligidium (Isopoda, Oniscidea) using three mtDNA gene segments. Zoologica Scripta 35(5): 459-472. (16 citations)
 11. Poulakakis N. & Sfenthourakis S. Molecular phylogeny and phylogeography of the Greek populations of the genus Orthometopon (Isopoda, Oniscidea) based on mtDNA sequences. Zoological Journal of the Linnean Society 152: 707-715. (11 citations)
 12. Triantis K., Sfenthourakis S. & Mylonas M. 2008. Biodiversity patterns of terrestrial isopods from two island groups in the Aegean Sea (Greece): Species-area relationship, small island effect, and nestedness. Ecoscience 15(2): 169-181. (8 citations)
 13. Giokas S. & Sfenthourakis S. An improved method for the identification of areas of endemism using species co-occurrences. Journal of Biogeography 35(5): 893-902. (14 citations)
 14. Panitsa M., Tzanoudakis D. & Sfenthourakis S. Turnover of plants on small islets of the eastern Aegean Sea within two decades. Journal of Biogeography 35(6): 1049-1061. (13 citations)
 15. Parmakelis A., Klossa-Kilia Ε., Kilias G., Triantis K.A. & Sfenthourakis S. Increased molecular divergence of two endemic Trachelipus (Isopoda, Oniscidea) species from Greece reveals patterns not congruent with current taxonomy. Biological Journal of the Linnean Society 95: 361-370. (9 citations)
 16. Sfenthourakis S. & Triantis K.A. 2009. Habitat diversity, ecological requirements of species, and the Small Island Effect. Diversity and Distributions 15: 131-140. (22 citations)
 17. Kamilari M. & Sfenthourakis S. A morphometric approach to the geographic variation of the terrestrial isopod species Armadillo tuberculatus (Isopoda: Oniscidea). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 47(3): 219-226. (7 citations)
 18. Hortal J., Triantis K.A., Meiri S., Thébault E. & Sfenthourakis S. 2009. Island species richness increases with habitat diversity. American Naturalist 174(6): Ε205-Ε (46 citations)
 19. Triantis K.A. & Sfenthourakis S. Island biogeography is not a single-variable discipline: the small island effect debate. Diversity and Distributions 18: 92-96. (13 citations)
 20. Sfenthourakis S. & Panitsa M. 2012. From plots to islands: species diversity at different scales. Journal of Biogeography 39: 750-759. (7 citations)
 21. Kassara Ch., Dimalexis A., Fric J., Karris G., Barboutis Ch. & Sfenthourakis S. 2012. Nest-site preferences of Eleonora's Falcon (Falco eleonorae) on uninhabited islets of the Aegean Sea using GIS and species distribution models. Journal of Ornithology 153: 663-675. (3 citations)
 22. Kassara Ch., Fric J., Gschweng M. & Sfenthourakis S. Complementing the puzzle of Eleonora's falcon (Falco eleonorae) migration: new evidence from an eastern colony in the Aegean Sea. Journal of Ornithology 153: 839–848. (6 citations)
 23. Kassara Ch., Fric J. & Sfenthourakis S. Factors influencing the occurrence of Eleonora's Falcon breeding colonies on Greek islands. Wildlife Biology 19(2): 202-209.
 24. Hortal J., Carrascal L.M., Triantis K.A., Thébault E., Meiri S. & Sfenthourakis S. 2013. Species richness can decrease with altitude, but not with habitat diversity. Proceedings of the National Academy of Sciences 110(24): E2149-E2150. (17 citations)
 25. Pitta E., Kassara Ch., Giokas S. & Sfenthourakis S. Compositional dissimilarity patterns of reptiles and amphibians in insular systems around the world. Ecological Research 28: 633-642.
 26. Kassara Ch., Fric J. & Sfenthourakis S. Distribution modelling of Eleonora's Falcon (Falco eleonorae Géné, 1839) occurrecne in its wintering grounds: a niche-based approach with satellite telemetry data. Bird Conservation International 24: 100-113. (3 citations)
 27. Kamilari M., Klossa-Kilia E., Kilias G. & Sfenthourakis S. Old Aegean palaeoevents driving the diversification of an endemic isopod species (Oniscidea, Trachelipodidae). Zoologica Scripta 43(4): 379-392. (2 citations)
 28. Pitta E., Kassara Ch., Tzanatos E., Giokas S. & Sfenthourakis S. Between-island compositional dissimilarity of avian communities. Ecological Research 29: 835-841.
 29. Poulakakis N., Kapli P., Lymberakis P., Trichas A., Vardinoyiannis K., Sfenthourakis S. & Mylonas M. 2015. A review of phylogeographic analyses of animal taxa from the Aegean and surrounding regions. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 53(1): 18-32. (13 citations)
 30. Sfenthourakis S. & Taiti S. 2015. Patterns of taxonomic diversity among terrestrial isopods. ZooKeys 515: 13–25. (8 citations)
 31. Savvides P., Louca V. & Sfenthourakis S. Competition for shelter occupancy between a native freshwater crab and an invasive crayfish. Aquatic Ecology 49: 273–278. (1 citation)
 32. Karagkouni M., Sfenthourakis S., Feldman A. & Meiri S. 2016. Biogeography of body size in terrestrial isopods (Crustacea: Oniscidea). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 54(3): 182—188.
 33. Karagkouni M., Sfenthourakis S. & Meiri S. 2017. The island rule is not valid in terrestrial isopods (Crustacea: Oniscidea). Journal of Zoology 301(1): 11-16.
 34. Dimitriou A., Forcina G., Papazoglou C., Panayides P., Guerrini M., Crabtree A., Barbanera F. & Sfenthourakis S. (in press). DNA barcoding of bird species in Cyprus: a tool for conservation purposes. Bird Conservation International.
 35. Sfenthourakis S. & Triantis K.A. 2017. The Aegean archipelago: a natural laboratory of evolution, ecology, and civilizations. Journal of Biological Research 24:4.
 36. Savvides P., Stavrou M., Pafilis P. & Sfenthourakis S. Tail autotomy affects bipedalism but not sprint performance in a cursorial Mediterranean lizard. The Science of Nature 104:3.
 37. Karameta E., Gourgouliani N., Kouvari-Gaglia D., Litsi-Mizan V., Halle S., Meiri S., Sfenthourakis S. & Pafilis P. 2017. Environment shapes the digestive performance in a Mediterranean lizard. Biological Journal of the Linnean Society 121(4): 883-893.
 38. Sfenthourakis S., Hadjiconstantis M., Makris C. & Dimitriou A.C. 2017. Revisiting the saproxylic beetle ‘Propomacrus cypriacus Alexis & Makris, 2002’ (Coleoptera: Euchiridae) using molecular, morphological and ecological data. Journal of Natural History 51(17-18): 1021-1034.
 39. Michaelides G., Sfenthourakis S., Pitsillou M. & Seraphides N. 2018. Functional response and multiple predator effects of two generalist predators preying on Tuta absoluta Pest Management Science 74: 332-339.