ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
PAPACHARALAMBOUS CHARALAMBOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
018
+35722892927
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Χάρης Ν. Παπαχαραλάμπους (papacha@ucy.ac.cy) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου & Φιλοσοφίας Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Στο παρελθόν στην Ελλάδα: ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στον Υπουργό της Δικαιοσύνης (1998-2001), ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχε στην Ίδρυση του Διεθνούς Διαρκούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΙCC, Ιδρυτική Διάσκεψη Ρώμης, 1998), στην Preparatory Committe for the Elements of Crimes (Νέα Υόρκη, σε συνέχεια της ιδρυτικής Διάσκεψης για το ICC) και σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση) επί θεμάτων ποινικού ενδιαφέροντος (ιδίως: Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος [η μετέπειτα Σύμβαση του Palermo 2001], Ποινική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς), αλλά και σε περιφερειακό πλαίσιο (π.χ. Σύμφωνο Συνεργασίας για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος στη ΝΑ Ευρώπη [SECI]). Υπήρξε επίσης ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη (2001-2009). Μετά τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης για το πολιτικό έγκλημα, συνέγραψε τρεις μονογραφίες θεωρίας και δογματικής του ποινικού δικαίου, ένα δίτομο εγχειρίδιο κυπριακού ποινικού δικαίου και πληθώρα συμβολών (περί τις 90) σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικές εκδόσεις. Είναι (συν)εκδότης πολλών συλλογικών τόμων σε θέματα ποινικού δικαίου και νεωτερικής φιλοσοφίας δικαίου. Συμμετέχει τακτικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων και συντακτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών.
 
Ενδεικτικές συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα:
 1. Μέλος του Academic Board για την εκπόνηση Οδηγιών Συγγραφής και Εποπτεία Συγκριτικών ερευνητικών εκθέσεων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συντάκτης του Εθνικού Report της Κύπρου. Θέμα: «Αρωγή στα Θύματα» στο πλαίσιο σχετικού Ερευνητικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την αιγίδα του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ίδρυμα Τσάτσου) και του IALS του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Δεκέμβριος 2012-Ιούνιος 2014).
 2. Συμμετοχή στο ερευνητικό Πρόγραμμα Συγκριτικού Δικαίου περί της Ποινικής Αντιμετώπισης της Διαφθοράς, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθ. Α. Καπαρδή. Αντικείμενο: η ελληνική ποινική νομοθεσία κατά των οικονομικών εγκλημάτων (2014).
 3. Δημοσίευση Εθνικού Report για την Κύπρο που αφορά σε στοιχεία για το οργανωμένο έγκλημα (η δημοσίευση περιέχει και τα ανάλογα των υπολοίπων κρατών-μελών της ΕΕ) σε εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος AMOC (‘Assessing Measures Against Organised Crime’) με ειδικότερο θέμα: 'Study on paving the way for futrure policy initiatives in the field of fight against organised crime - effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime'. Φορείς: RAND Europe σε συνεργασία με τον Καθηγητή Michael Levi, το Παν/μιο του Trento (Ιταλία) και το «Κέντρο Σπουδών Δημοκρατίας» της Βουλγαρίας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και την Ε. Επιτροπή (προσβάσιμο σε: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Φεβρουάριος 2015).
 4. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ιδρύματος Τσάτσου) και του Πανεπιστημίου του Kent για τον ρόλο και το μέλλον των εθνικών Συνταγμάτων στην ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση, με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ερευνών εντός του 7ου Προγραμματικού Πλαισίου της ΕΕ (ERC Grant Agreement No 284316- ακρωνύμιο ερευνητικού προγράμματος: ConstEurGlobGov) (A. Albi and S. Bardutzky (eds.), National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, Asser Press, Springer Open, 2019)
 5. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘Criminogenic Constitutions’ που υλοποιεί το Τμήμα Νομικής ΠΚ (μαζί με τον υπεύθυνο του Προγράμματος Κ. Κόμπο και τον Ομότιμο Καθηγ. Α. Καπαρδή)
 6. Μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για το ΜΠΣ «Διαφθορά, Οικονομικό & Οργανωμένο Έγκλημα» (2018-2020)

Από την 26/2/2016 έχει διοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής & Πολιτικής Ασφάλειας υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κύπρου. Συντάκτης του Πενταετούς Σχεδίου Δράσης Κατά του Εγκλήματος για την Κυπριακή Δημοκρατία (2018-2023)

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος: θεωρίες συμμετοχής και καταλογισμού στο ποινικό δίκαιο, αντεγκληματική πολιτική, διεθνές ποινικό δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα και καταπολέμηση των διακρίσεων, κριτικές νομικές σπουδές και ποινικό δίκαιο, θεωρίες δικαιοσύνης, ερμηνευτική και οντολογία του δικαίου.

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

-Das politische Delikt im legalistischen Rechtsstaat. Beitrag zu einer Theorie der illegalen politischen Kommunikation, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1991

-Strafprozessuale Szene und Entscheidung. Εin rechtstheoretischer Beitrag, Rechtstheorie 1993: 353-73

-Η αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων (δικαιοθεωρητική και δικαιοφιλοσοφική προσέγγιση), Υπεράσπιση 1996: 233-62

-Διαθεσιμότητα της ζωής και όψεις της ιδιώνυμης ποινικής της προστασίας κατά τα άρ. 300, 301 Π.Κ., σε: Μνήμη ΙΙ, Τιμητικός Τόμος Δασκαλόπουλου/Σταμάτη/Μπάκα, Α’, Αθήνα, 1996: 329-64

-Menschenrechte und strafrechtliche Kontrolle, Χρονικά Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών, Τμήματος Νομικής, Πανεπιστημίου Θράκης 9, 1996: 181-97

-La responsabilité pénale des fonctionnaires publics en cas de fraude, Χρονικά Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών, Τμήματος Νομικής, Πανεπιστημίου Θράκης, 9/1996: 209-15

-Landesbericht Griechenland über die Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht, in: A. Eser/M.Überhofen/B.Huber, Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht, Freiburg im Breisgau, 1997: 169-211

-Η συμμετοχή σε αυτοκτονία. Μια συναφής προς την ετεροπροσβολή της ζωής εφεδρική αντικειμενική υπόσταση, ΠΝ Σάκκουλας, 1997

-Η δομή των πολιτικών ποινικών θεσμών υπό τον Π.Ν. και τον Π.Κ. Ενδεικτική ιστορική αναδρομή και κανονιστική αποτίμηση, Ποινικά Χρονικά 1998: 436-47

-Το άρ. 106 Π.Κ. ανάμεσα στην καλή διαγωγή του κρατουμένου και στην “κακή” διαγωγή του νομοθέτη, Ποινικά Χρονικά 1999: 501-15

-Η μεταψυχροπολεμική εξέλιξη της διεθνούς ποινικής ευθύνης υπό το πρίσμα των δικαιικών κεκτημένων της Νυρεμβέργης και του Τόκυο, Ποινική Δικαιοσύνη 2001: 863-75

-Landbericht Griechenland: Stand der Umsetzung internationaler Maßnahmen in den Mitgliedsländern in: Europäische Rechtsakademie in Trier (ERA), Korruptionsbekämpfung in der Europäischen Union, herausgegeben von B. Huber, Bundesanzeiger, Köln, 2002: 145-51

-The Milosevic Case in the Hague: Critical aspects, Ποινικός Λόγος 2002: 1241-45

-Φυσιοκρατία και κανονιστικό πρόταγμα. Αιτιότητα και αντικειμενικός καταλογισμός ως θεμέλια της γενικής θεωρίας του αδικήματος, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003

-Die Institution der internationalen ad hoc Gerichte und ihre Rechtsprechung, in: Il. Anagnostopoulos (Hrsg.), Internationalisierung des Strafrechts, Nomos, Baden-Baden 2003: 35-44

-Πολιτικό έγκλημα και τρομοκρατία, Ποινική Δικαιοσύνη 2003: 311-20

-Ποινική δογματική, εγγυητική αρχή και επιταγή συμμόρφωσης των εθνικών νομοθεσιών ενώπιον της πρόκλησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique des Droits de lHomme) 2003(19): 791-847

-Η εξιχνίαση του οργανωμένου εγκλήματος. Η προβληματική των ειδικών ανακριτικών τεχνικών, σε: Τιμητικό Τόμο γιά την Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (“Δικαιώματα του Ανθρώπου, Έγκλημα, Αντεγκληματική Πολιτική”), Β΄, Αθήνα/Βρυξέλλες (Bruylant), 2003: 1047-64

-Η αδιαφορία ως ελεύθερη επιλογή υπέρ της άδικης πράξης, σε: Πεπραγμένα της Ελληνικής Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, Τόμος 3, «Έννοιες ελευθερίας και δίκαιο», επιμ.: Ι. Στράγγας/Αντ. Χάνος, Σάκκουλας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) & L’ Harmattan (Paris-Torino-Budapest), 2006: 577-98

-Κοινωνικά ουδέτερες πράξεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σε: Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. “Καθαρή” ή ελεύθερη κοινωνία; Αθήνα-Κομοτηνή 2007: 199-219

-Σκέψεις για το άδικο και το δόλο στο έγκλημα της γενοκτονίας, Ποινικά Χρονικά 2007: 487-99

-Η μαζική δημοκρατία à la Guantánamo και ο C. Schmitt (ή η απωθημένη αναδοχή μιάς “pensée maudite”), Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique des Droits de lHomme) 2008 (37): 27-78

-Η έννοια και η σημασία της αρχής της συμπληρωματικότητας στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Ποινικά Χρονικά 2009: 594-603

-Εισαγωγή ("Ο Θεός, ο Νόμος και ο Κυρίαρχος: η επάνοδος του Carl Schmitt"), μετάφραση & σχόλια σε: Carl Schmitt, Σχετικά με τα τρία είδη της νομικής σκέψης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2009

-The Notions of Wrongdoing and Agent in the Greek Criminal Law System from the Viewpoint of Law Theory, Humanitas Journal of European studies III 2009: 77-84

-Σκέψεις σχετικά με τους σκοπούς του ποινικού δικαίου των εθνών, σε: Ι. Στράγγα/Χ. Παπαχαραλάμπους (εκδ.), Σκοπός, τελεολογία και δίκαιο, Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, τ. 4, Σάκκουλας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Nomos (Baden-Baden), L’ Harmattan (Paris-Torino-Budapest) 2010: 793-816 (γερμανική περίληψη: 817-8)

-The Event and the Subject: The (ΙΜ)possible Rehabilitation of Carl Schmitt, Law and Critique 2010(21): 53-72

-Δικαιοπολιτικός Φιλελευθερισμός και «Μηδενική Ανοχή». Από τον «Υπόλογο» στον «Εχθρό»; σε: Τιμητικό Τόμο για τον Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Τόμος ΙΙ, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011: 1411-23

-The adult judicial system (discussant: N. Padfield), in: Leonidas K. Cheliotis & Sappho Xenakis (eds.), Crime & Punishment in Contemporary Greece: International Comparative Perspectives, Oxford: P. Lang, 2011: 537-50

-Joint Criminal Enterprise: Towards a New Concept of Criminal Participation, in: Peter Cserne/ Miklos Könczöl (eds.), Legal and Political Theory in the Post-National Age, Peter Lang, 2011: 89-104

-Οι σχέσεις θεολογίας και πολιτικής στο έργο του Carl Schmitt, σε: Το Δημόσιο Δίκαιο σε Εξέλιξη. Σύμμεικτα προς τιμήν του Καθ. Π. Παραρά, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2012: 769-80

-Γενική θεωρία του αδικήματος και ο λόγος για το αγαθό, σε: Ι. Στράγγα/ Αντ. Χάνου/ Χ. Παπαχαραλάμπους/ Χρ. Τσούκα (εκδ.), Αγαθό, Συμφέρον και Δίκαιο, Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, τ. 5, Σάκκουλας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Nomos (Baden-Baden), L’ Harmattan (Paris-Torino-Budapest), 2012: 559-71 (γερμανική περίληψη: 571-4)

-Group-based imputation and the International Criminal Law discourse. Individuals and associations as international criminal wrongdoers, Beijing Law Review 2013, Vol. 4, No. 4: 129-36

-Η ανταποδοτική ποινή ανάμεσα στην ηθική της ετερότητας και στην επιταγή της κυριαρχίας. Μια «λεβινασιανή» χειρονομία, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους/ Παπαστυλιανού (επιμ.), Κυριαρχία, Ετερότητα, Δικαιώματα, ΕΥΡΑΣΙΑ, Αθήνα, 2013: 179-248

-Discrimination and hate: over-criminalization or new normativity? International Law Research 2013, Vol. 2, No. 1: 195-205 [= Nicholas Romaniuk/Marguerite Marlin (eds.), Development and the Politics of Human Rights, CRC Press, Taylor & Francis 2016, 12th Chapter: 131-44]

-Crimini di Stato: Dando un senso al concetto del ‘mandante’ politico dietro all’esecutore (μετάφραση από τα αγγλικά: Teresa Degenhardt), Studi Sulla Questione Criminale, VIII, n. 2 (2013): 13-30

-Ορισμένα δογματικά ζητήματα στην ποινική προστασία της ζωής κατά τον Κυπριακό Ποινικό Κώδικα, Ποινική Δικαιοσύνη 2014: 852-4

-Η ποινική αντιμετώπιση των διακρίσεων και τα προβλήματά της, σε: Γ. Κατρούγκαλος (επιμ.), Ανισότητες και Δίκαιο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2014: 121-33 [= Εγκληματολογία 2013: 59-62]

-Feminist Theory and Criminal Law Discourse: Countering Violence against Women through Widening Punitiveness on the Premises of Radical Democracy, in: D. Sorvatzioti, G. Antonopoulos, G. Papanicolaou, R. Sollund (eds.), Critical Views on Crime, Policy and Social Control, University of Nicosia Press, 2014: 143-54

-Η ηθική απόδειξη εις την ποινική δικονομία της παράδοσης του κοινοδικαίου (‘common law’) –με ταυτόχρονη κατά περίπτωση αναφορά στο κυπριακό δίκαιο-, σε: Ι. Στράγγα/ Αντ. Χάνου/ Χ. Παπαχαραλάμπους/ Δ. Πυργάκη/ Μ. Τσαπόγα (εκδ.), Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο, Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, τ. 6Β, Σάκκουλας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Nomos (Baden-Baden), L’ Harmattan (Paris-Torino-Budapest), 2014: 1261-94 (γερμανική περίληψη: 1294-98)

-Κυπριακό Ποινικό Δίκαιο. Διάγραμμα Γενικού Μέρους (2 τόμοι), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2015, 2017

-The Penal Law of the Foe Revisited: Politically Overcoming Liberalism or Trivially Regressing to State’s Glorification? European Journal of Law Reform 2015: 33-46

-From the Client through the Group to Society: Defending Rights Seriously Against Prostitution and Human Trafficking, in: Dekeseredy, Walter and Leonard, Liam (eds.), Crimsoc Report 4: Gender, Victimology & Restorative Justice, CRIMSOC, Large Print 2015, Chapter 2

-‘Entrapment’: Η κοινοδικαιική και η κυπριακή νομική στάση, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους (επιμ. έκδ. και εισαγωγή), Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη. Συγκριτική προσέγγιση των παραδόσεων του κοινοδικαίου & του ηπειρωτικού δικαίου με αφορμή την κυπριακή & την ελληνική έννομη τάξη, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015: 125-41

-Ο περί «τρομοκρατίας λόγος και ο συναφής ηθικός πανικός . Η «δυτική δημοκρατία σε αποσύνθεση», σε: Καρύδη-Χουλιάρα (επιμ.), Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα. Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015: 233-42

-Οργανωμένο Έγκλημα και Συνωμοτική Ευθύνη στο Κυπριακό Ποινικό Δίκαιο, σε: Δ. Σορβατζιώτη (επιμ.), Έγκλημα, Κράτος και Ποινική Δικαιοσύνη: Σύγχρονα ζητήματα Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας 2016: 200-12

-Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του κράτους, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016

-Νόμιμη Άμυνα και Εμπορία Ανθρώπων. Δογματικές ιδιοτυπίες και αιτήματα αντεγκληματικής πολιτικής, σε: Έγκλημα και Ποινική Καταστολή σε εποχή κρίσης. Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα 2016: 1567-84

-Η κόλουρη εγκληματικότητα στη διδασκαλία του common law – Δογματικά προβλήματα και δικαιοπολιτική νομιμοποίηση, σε: Τιμητικό Τόμο Χριστόφορου Αργυρόπουλου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2016: 443-57

-Νομοθετώντας για το μίσος. Το παράδειγμα του αντιρατσιστικού ν. 4285/2014, Νομικό Βήμα 2016, Τόμος 64(1): 209-23

-Assaults as criminal offence type in the common law tradition: doctrinal and criminal policy issues, in: EUROPE IN CRISIS: CRIME, CRIMINAL JUSTICE, AND THE WAY FORWARD, ESSAYS IN HONOUR OF NESTOR COURAKIS, FESTSCHRIFT FÜR NESTOR COURAKIS, Volume II: Essays in English, French, German, and Italian, edited by C.D. Spinellis, Nikolaos Theodorakis, Emmanouil Billis, and George Papadimitrakopoulos (Foreword by Ulrich Sieber), Sakkoulas, 2017: 339-63

-Heideggers Geviert und Dugins Eurasien. In Richtung auf einen neuen “Nomos der Erde”?, in: Dimitris Charalambis/Charis Papacharalambous (eds.), Jus, Ars, philosophia et Historia, FS-Strangas, Nomos, Sakkoulas, 2017: 141-65

-Τα βασανιστήρια ως συστημικό άδικο, Ποινικά Χρονικά 2017: 321-7

-Απαγόρευση συλλογικών φορέων ρατσιστικού λόγου; Μια επανεκτίμηση, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2017 (5): 522-28

-Η Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φραγκφούρτης και ο Λόγος της Ποινικής Καταστολής, Αξιολογικά 2017: 65-80

-Φεμινιστική θεωρία του δικαίου & Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικαιοσύνη 2018: 121-32

-Paternalism and its Significance in Criminal Law, in: Charis Papacharalambous (ed.), Paternalism and Criminal Law. Modern Problems of an Old Query, Sakkoulas, Nomos, 2018: 69-107

-Human Dignity in Cyprus, in: Becchi P., Mathis K. (eds.) Handbook of Human Dignity in Europe, Springer, Cham, 2018 (doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-27830-8_8-1)

-Δικαιώματα των μερών και ιδεολογικές τους χρήσεις, Ποινικά Χρονικά 2019: 81-6

-Criminal law’s normative aspirations in a post-positivist frame. Book Review: Lindsay Farmer, Making the Modern Criminal Law, Oxford UP, 2016, Jurisprudence, Vol. 10(1), 2019: 77-84

-Επιστροφή στη Δύναμη. Η Τομή του Deleuze στο Λόγο για το Δίκαιο, σε: Μήτα/Στρατηλάτη/Κουμασίδη (επιμ.), Η Ισχύς & το Δίκαιο, Hippasus 2019: 91-100

Profile Information

Charis Paapacharalambous  (papacha@ucy.ac.cy) is Associate Professor in Criminal law & Jurisprudence at the Law Department of UCY, lawyer at the Greek Supreme Court. Former Special Legal Advisor to the Greek Minister of Justice (1998-2001), thus having participated at the 1998 Rome Conference Establishing the ICC, the ICC-Preparatory Committee for the Elements of Crimes (New York) and at international institutions (UN, Council of Europe, EU) on criminal law issues (such as: the 2001 UN Palermo Convention Against transnational Organized crime, the Criminal Convention Combating Corruption, the SECI Agreement. He has served also as Special Investigator at the Greek Ombudsman (2001-2009). After the completion of his doctoral thesis at the Goethe University in Frankfurt a.M.on the political crime, is the author of 3 monographs in criminal law theory and doctrine , a two-volumed textbook on Cyprus Criminal Law and a plethora of contributions (at about  90) in international journals and volumes. he is(co)editor of many volumes in criminal law and modern philosophy of law. He participates orderly at conferences and research projects and is member of many scientific associations and international journals' editorial boards.

Indicative participations at national and international research projects:

 1. Member of the Academic Board and Reporter at the research project run by the CECL (Tsatsos Foundation for European Constitutional Law) & the University of London/IALS concerning “Protecting Victims Rights in the EU: the theory and practice of diversity of treatment during the criminal trial” (Agr.No: JUST/2011/JPEN/AG/2919). Prepparation of the Cyprus National Report and part of the Comparative Report (2012-2014).
 2. Participation (regarding the Greek criminal law legislation against economic crimes) at a Comparative Law Research Project on the Criminal Law Fight against Corruption in collaboration with the Attorney General’s Office; scientific supervisor: A. Kapardis (2014).
 3. Filling out an extensive EU Questionnaire as to data on Organized Crime in Cyprus (Cyprus National Report). This Report together with the Reports of the other Member States were to be comparatively scrutinized in the framework of the Research Program AMOC ("Assessing Measures Against Organised Crime") on the specific issue: 'Study on paving the way for futrure policy initiatives in the field of fight against organised crime', carried out by a consortium consisting of the RAND Europe in collaboration with Prof. Michael Levi, the University of Trento (Italy) and the 'Center for the study of democracy' of Bulgaria, which has been accepted and is being financed by the EU (DG Home of the Commission). Research aim is the effectiveness of Framework Decision 2008/841/JHA and the respective national legislations in the fight against Organized Crime in EU. The Cypriot National Report has been submitted and is accessible in: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf (European Commission, February 2015).
 4. Participation at the research project run by the CECL (Tsatsos Foundation for European Constitutional Law) & the University of Kent on: The Role and Future of National Constitutions in European and Global Governance, funded by the European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (ERC Grant Agreement No 284316 -Project acronym: ConstEurGlobGov). Preparation of the Greek National Report (together with others - my focus: European Arrest Warrant). See: A. Albi and S. Bardutzky (eds.), National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, Asser Press, Springer Open, 2019.
 5. Participation (with A. Kapardis) at the research project ‘Criminogenic Constitutions’, run by the Law Dept.; supervisor: K. Combos (ongoing).
 6. Member of the Academic Supervising Board at the Hellenic Open University concerning the Installation of a Postgraduate Studies Program on Corruption, Economic & Organized Crime for the years 2018-2020. 

Since 26/2/2016 appointed through Decision of the Council of Ministers of the Republic of Cyprus as Member of the Center of Criminal and Security Policy at the Minister of Justice and Public Order of Cyprus. Author of the 5-Year Action Plan Against Crime for the Republic of Cyprus (2018-2023)

Fields of scientific iterest: Theories of imputation and participation in criminal law; criminal policy; international criminal law; human rights and fight against discrimination; critical legal studies and criminal law, theories of justice; hermeneutics and ontology of law.

Publications (indicatively)

-Das politische Delikt im legalistischen Rechtsstaat. Beitrag zu einer Theorie der illegalen politischen Kommunikation, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1991

-Strafprozessuale Szene und Entscheidung. Εin rechtstheoretischer Beitrag, Rechtstheorie 1993: 353-73

-The reasoned opinion of the decisions issued by the Penal Courts, from the viewpoint of Law Theory and Law Philosophy (in Greek), Hyperaspese 1996: 233-62

-The right to life disposal and aspects of the especial penal protection of life, according to art. 300 and 301 of Greek Penal Code (in Greek), in: Volume in honor of Daskalopoulos/ Stamatis/ Bakas, A’, Ant. Sakkoulas, Athens 1996: 329-64

-Menschenrechte und strafrechtliche Kontrolle, Chroniques/Chronicles 9, 1996: 181-97

-La responsabilité pénale des fonctionnaires publics en cas de fraude, Chroniques/Chronicles 9, 1996: 209-15

-Landesbericht Griechenland über die Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht, in: A. Eser/M.Überhofen/B.Huber, Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht, Freiburg im Breisgau, 1997: 169-211

-Participation at a suicide as supplementary norm to the offences against life” (in Greek), P. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 1977

-The structure of the penal institutions regarding the political offences according to the former Penal Law and the Penal Code in force. Indicative historical retrospection and normative evaluation” (in Greek), Poinika Chronika 1998: 436-47

-Art. 106 of the Greek Penal Code [on parole] between good conduct of the prisoner and “bad” conduct of the legislator” (in Greek), Poinika Chronika 1999: 501-15

-The post-Cold War development of the international criminal responsibility from the viewpoint of the Nuremberg and the Tokyo Judgments” (in Greek), Criminal Justice 2001: 863-75

-Landbericht Griechenland: Stand der Umsetzung internationaler Maßnahmen in den Mitgliedsländern in: Europäische Rechtsakademie in Trier (ERA), Korruptionsbekämpfung in der Europäischen Union, herausgegeben von B. Huber, Bundesanzeiger, Köln, 2002: 145-51

-The Milosevic Case in the Hague: Critical aspects, Poinikos Logos 2002: 1241-45

-Naturalism and Normative Approach. Causality and Objective Imputation as Cornerstones of the General Theory of Wrongdoing” (in Greek), Sakkoulas, Athens-Thessaloniki, 2003

-Die Institution der internationalen ad hoc Gerichte und ihre Rechtsprechung, in: Il. Anagnostopoulos (Hrsg.), Internationalisierung des Strafrechts, Nomos, Baden-Baden 2003: 35-44

-Political crime and terrorism (in Greek), Criminal Justice 2003: 311-20

-Penal Doctrine, Principle of Safeguarding civil Liberties and the Obligation of the National Legal Orders to Act in Conformity with the Challenging Institution of the International Permanent Criminal Court (in Greek), Revue Hellénique des Droits de l’ Homme 2003(19): 791-847

-Detection of Organized Crime. The issue of the special investigative techniques (in Greek), in: Volume honoring Alice Yotopoulos-Marangopoulos (“Human Rights, Crime, Criminal Policy”), Β΄, Athens (Nomiki Vivliothiki Publishers)/ Brussels (Bruylant), 2003: 1047-64

-Recklessness as the actor’s free choosing of the wrongful deed (in Greek with a summary in German), in:  J. Strangas/Ant Chanos (eds.), Acts of the Interdisciplinary Seminar of Law Philosophy and Law History under the auspices of the Greek Society for Research  in Philosophy of Law and Law History 2004/2005 (Volume 3: Notions of Freedom and the Law), Athens-Thessaloniki (Sakkoulas Publishers), Paris, Torino, Budapest (L’ Harmattan), 2006: 577-98

-Socially neutral acts and money laundering, in: Hellenic Criminal Bar Association, Money Laundering: ‘Clean’ or Free Society (in Greek), A. Sakkoulas, Athens-Komotini 2007: 199-219

-Thinking on the wrongful nature and the mens rea regarding the crime of genocide” (in Greek), Poinika Chronika 2007: 487-99

-Guantánamo-type Mass Democracy and Carl Schmitt. Or: the repulsed attraction of a “pensée maudite” (in Greek), Revue Hellenique des Droits de l’Homme 2008 (37): 27-78

-Notion and Legal Relevance of Complementarity Principle in the ICC-Statute (in Greek), Poinika Chronika 2009: 594-603

-Introduction (“The God, the Law, and the Sovereign: The Resurgence of Carl Schmitt”),  translation of and comments on C. Schmitt, Die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens  (in Greek), Papazisis, Athens, 2009

-The Notions of Wrongdoing and Agent in the Greek Criminal Law System from the Viewpoint of Law Theory, Humanitas Journal of European studies III 2009: 77-84

-Reflecting on the Aims of the Criminal Law of the Nations (in Greek with a summary in German), in: J. Strangas/ Ch. Papacharalambous (eds.), Acts of the 2006-7 Interdisciplinary Seminar of Law Philosophy and Law History under the auspices of the Greek Society for Research in Philosophy of Law and Law History (Volume 4: “Aim, Teleology and the Law”), Athens-Thessaloniki (Sakkoulas Publishers), Nomos (Baden-Baden), L' Harmattan (Paris-Torino-Budapest), 2010: 793-818 

-The Event and the Subject: The (ΙΜ)possible Rehabilitation of Carl Schmitt, Law and Critique 2010(21): 53-72

-Legal-Political Liberalism and 'Zero Tolerance'. From the 'Responsible Person' to the 'Enemy'? (in Greek) in: Essays in Honor of Prof. J. Farsedakis, Vol. II, Nomiki Bibliothki, Athens, 2011: 1411-23

-The adult judicial system (discussant: N. Padfield), in: Leonidas K. Cheliotis & Sappho Xenakis (eds.), Crime & Punishment in Contemporary Greece: International Comparative Perspectives, Oxford: P. Lang, 2011: 537-50

-Joint Criminal Enterprise: Towards a New Concept of Criminal Participation, in: Peter Cserne/ Miklos Könczöl (eds.), Legal and Political Theory in the Post-National Age, Peter Lang, 2011: 89-104

-The Relationship between Theology and Politics in the Work of Carl Schmitt (in Greek), in: Developments in Public Law; Volume Honoring Prof. P. Pararas, Ant. Sakkoulas, Athens-Komotini, 2012: 769-80

-The Notion of Good in the General Theory of Wrongdoing (in Greek with a summary in German), in: J. Strangas/ Ant. Chanos/ Ch. Papacharalambous/ Chr. Tsouka (eds.), Acts of the 2008-9 Interdisciplinary Seminar of Law Philosophy and Law History under the auspices of the Greek Society for Research in Philosophy of Law and Law History (Volume 5: Notions of Good, Interest and the Law), Athens-Thessaloniki (Sakkoulas Publishers), Nomos (Baden-Baden), L' Harmattan (Paris-Torino-Budapest), 2012: 559-574

-Group-based imputation and the International Criminal Law discourse. Individuals and associations as international criminal wrongdoers, Beijing Law Review 2013, Vol. 4, No. 4: 129-36

-Retributive Punishment between the ethics of otherness and the imperative of sovereignty: a Levinasian gesture (in Greek), in: Charis Papacharalambous & Christos Papastylianos (eds.), Sovereignty, Otherness and Rights, Eurasia, Athens, 2013: 179-248

-Discrimination and hate: over-criminalization or new normativity? International Law Research 2013, Vol. 2, No. 1: 195-205 [= Nicholas Romaniuk/Marguerite Marlin (eds.), Development and the Politics of Human Rights, CRC Press, Taylor & Francis 2016, 12th Chapter: 131-44]

-Crimini di Stato: Dando un senso al concetto del ‘mandante’ politico dietro all’esecutore (μετάφραση από τα αγγλικά: Teresa Degenhardt), Studi Sulla Questione Criminale, VIII, n. 2 (2013): 13-30

-Some Doctrinal Issues in the Penal Protection of Life according to the Cypriot Criminal Code (in Greek), Criminal Justice 2014: 852-4

-The Criminal Law Treatment of Discriminations and its Problems, in: G. Katrougalos (ed.), Inequalities and the Law, Alexandreia, Athens, 2014: 121-33 [ = Criminology 2013: 59-62]

-Feminist Theory and Criminal Law Discourse: Countering Violence against Women through Widening Punitiveness on the Premises of Radical Democracy, in: D. Sorvatzioti, G. Antonopoulos, G. Papanicolaou, R. Sollund (eds.), Critical Views on Crime, Policy and Social Control, University of Nicosia Press, 2014: 143-54

-Judicial Discretional Power in the Common Law Tradition of the Criminal Process – with References to the Cypriot Law (in Greek with a summary in German), in: J. Strangas/ Ant. Chanos/ Ch. Papacharalambous/ Dem. Pyrgakis/ M. Tsapogas (eds.), Acts of the 2012-13 Interdisciplinary Seminar of Law Philosophy and Law History under the auspices of the Greek Society for Research in Philosophy of Law and Law History (Volume 6B: Reasoning, Legitimacy and the Law), Athens-Thessaloniki (Sakkoulas Publishers), Nomos (Baden-Baden), L' Harmattan (Paris-Torino-Budapest), 2014: 1261-98

-Cyprus Criminal Law Textbook. General Part. Volumes I-II (in Greek), Nomiki Bibliothiki, Athens, 2015, 2017

-The Penal Law of the Foe Revisited: Politically Overcoming Liberalism or Trivially Regressing to State’s Glorification? European Journal of Law Reform 2015: 33-46

-From the Client through the Group to Society: Defending Rights Seriously Against Prostitution and Human Trafficking, in: Dekeseredy, Walter and Leonard, Liam (eds.), Crimsoc Report 4: Gender, Victimology & Restorative Justice, CRIMSOC, Large Print 2015, Chapter 2

-‘Entrapment’. The Common Law and the Cypriot Standpoints (in Greek), in: Ch. Papacharalambous (ed. and Introduction), Illegally Obtained Evidence in Criminal Proceedings. Comparative Approach of the Common and Civil Law Traditions exemplified in the Cypriot and Greek Legal Orders, Sakkoulas, Athens-Thessaloniki 2015: 125-41 

-The Rhetoric on “Terrorism” and the respective moral panic. ‘Western Democracy’ in Decomposition (in Greek), in: V. Karydis & Ath. Chouliaras (eds.), Moral Panics and Rights, Contemporary Approaches, Sakkoulas, Athens-Thessaloniki 2015: 233-42

-Organized Crime and Conspiracy in Cypriot Criminal Law (in Greek), in: D. Sorvatzioti (ed.), Crime, State and Criminal Justice: Modern Issues in Criminal Law and Criminology, University of Nicosia Press 2016: 200-12

-The Penal Protection of the External Security of the State. Systematic Commentary of Art. 138-152 of the Greek Criminal Code (in Greek), Sakkoulas, Athens-Thessaloniki,  2016

-Self-Defence and Trafficking. Doctrinal Peculiarities and Criminal Policy Demands (in Greek), in: Volume Honoring Nestor Courakis, Crime and Criminal Law Repression in an Era of Crisis, Ant. Sakkoulas, Athens, 2016: 1567-84 (accessiblein: Έγκλημα και Ποινική Καταστολή σε εποχή κρίσης. ΤιμητικόςΤόμοςΚαθηγητήΝέστοραΚουράκη

-Inchoate criminality in the common law tradition – Doctrinal Issues and law-political legitimacy (in Greek), in: Volume Honoring  Christophoros Argyropoulos, Nomiki Bibliothiki, Athens, 2016: 443-57

-Regulating Hate. THe Example of the Greek Anti-Racist L. 4285/2014, Nomiko Vima 2016, Vol. 64(1): 209-23

-Assaults as criminal offence type in the common law tradition: doctrinal and criminal policy issues, in: EUROPE IN CRISIS: CRIME, CRIMINAL JUSTICE, AND THE WAY FORWARD, ESSAYS IN HONOUR OF NESTOR COURAKIS, FESTSCHRIFT FÜR NESTOR COURAKIS, Volume II: Essays in English, French, German, and Italian, edited by C.D. Spinellis, Nikolaos Theodorakis, Emmanouil Billis, and George Papadimitrakopoulos (Foreword by Ulrich Sieber), Sakkoulas, 2017: 339-63

-Heideggers Geviert und Dugins Eurasien. In Richtung auf einen neuen “Nomos der Erde”?, in: Dimitris Charalambis/Charis Papacharalambous (eds.), Jus, Ars, philosophia et Historia, FS-Strangas, Nomos, Sakkoulas, 2017: 141-65

-Torture as Systemic Wrong (in Greek), Poinika Chronika 2017: 321-7

-Prohibition of organizations-bearers of racist/hate speech (in Greek), Efimerida Dioikitikou Dikaiou, 2017(5): 522-8

-The Frankfurt School of Critical Theory and the Criminal Law Discourse (in Greek), Axiologika 2017: 65-80

-Feminist Theory of Law and Criminal Law (in Greek), Criminal Justice 2018: 121-32

-Paternalism and its Significance in Criminal Law, in: Charis Papacharalambous (ed.), Paternalism and Criminal Law. Modern Problems of an Old Query, Sakkoulas, Nomos, 2018: 69-107

-Human Dignity in Cyprus, in: Becchi P., Mathis K. (eds.) Handbook of Human Dignity in Europe, Springer, Cham, 2018 (doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-27830-8_8-1)

-Plea bargaining revisited: Still another approach on the compatibility of the institution with the nature of criminal trial (in Greek), Poinika Chronika 2018: 661-70

-Parties’ rights within criminal procedure and their ideological usages (in Greek), Poinika Chronika 2019: 81-6

-Criminal law’s normative aspirations in a post-positivist frame. Book Review: Lindsay Farmer, Making the Modern Criminal Law, Oxford UP, 2016, Jurisprudence, Vol. 10(1), 2019: 77-84

-Back to Power: Deleuze's Rupturing Law Discourse, in: St. Mitas/K. Stratilatis/I. Κoumasidis (eds..), Power and the Law , Hippasus 2019: 91-100