ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ANDREOU PANAYIOTIS
...
ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
005A
22893994
22895088
-

Προσωπικό Προφίλ

Εκπαίδευση και Εργασιακή Πείρα:
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
 
Καθήκοντα:
  • Επιδιόρθωση και συντήρηση εξοπλισμού Τμήματος Χημείας NMR, XRD, MALDI-TOF , DSC, ASAP MICROMERITICS, LIQUID NITROGEN GENERATOR,UV, FTIR .
  • Επιδιόρθωση και συντήρηση διδακτικού εργαστηριακού μικροεξοπλισμού.
  • Γέμισμα όλων των οργάνων με Υγρό Άζωτο και Υγρό Ήλιο.
  • Υπεύθυνος για τη συλλογή , μεταφορά και διαχείριση των χημικών αποβλήτων.
  • Υπεύθυνος για την αποθήκευση χημικών ουσιών και την σωστή λειτουργία των χώρων αποθήκευσης.
-
-

Profile Information

Education and Work Experience:
Diploma in Electrical Engineering at Higher Technical Institute.
 
Duties:
  • Maintenance and repairing of large instruments of Chemistry Department such as NMR, XRD, MALDI-TOF, DSC, ASAP MICROMERITICS, LIQUID NITROGEN GENERATOR,UV, FTIR and all the other small instruments.
  • Refilling of all the instruments with Liquid Nitrogen and Liquid Helium.
  • Responsible for collecting, transporting and managing chemical waste.
  • Responsible for the storage of chemicals and the proper operation of storage areas.
-
-