ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΡΚΗΣ
ΚΟΝΤΟΒΟΥΡΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
KONTOVOURKIS ODYSSEAS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Λήδρας
Αριάδνης 23Α και Λήδρας 68
302
+357-22892976
+357-22895373
www.okont.com

Προσωπικό Προφίλ

O Οδυσσέας Κοντοβούρκης, Ph.D., είναι Επίκουρος Καθηγητής στη περιοχή των Αρχιτεκτονικών Μέσων Επικοινωνίας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πριν από τον διορισμό του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, από το 2008 μέχρι το 2010, και Ειδικός Επιστήμονας μερικής απασχόλησης στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, από το 2009 μέχρι το 2010. Πήρε Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Ελλάδα το 1999. Πραγματοποίησε ερευνητικές σπουδές στον τομέα Δομικής Μηχανικής και Δυναμικής, Θεωρίας Αντισεισμικών Κατασκευών στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της Οσάκα, Ιαπωνία (2001-02), και Διδακτορικές σπουδές στην Αρχιτεκτονική (Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Παραγόμενα από ηλεκτρονικό υπολογιστή διαγράμματα κυκλοφορίας) στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Μπαθ, Ηνωμένο Βασίλειο (2004-2009). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του πήρε ένα αριθμό από υποτροφίες, βραβεία και διακρίσεις συμπεριλαμβανομένων της Βρετανική Υποτροφία Chevening, 2004-2005, της Ιαπωνικής Κυβερνητικής (Monbusho) Υποτροφίας, 2000-2002, του Πρώτου Βραβείου και Αργυρού Μεταλλίου με τον Προμηθέα Πυρφόρο ως ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας μεταξύ των διπλωματούχων του ακαδημαϊκού έτους 1999 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και της Υποτροφίας Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, 1993-1998. Έχει δουλέψει σαν αρχιτέκτονας στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχει συμμετάσχει σε ένα αριθμό από Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς.
 


 


Ψηφιακός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, στρατηγικές κατασκευής και φυσικά πρωτότυπα

  • Σχεδιασμός υποβοηθούμενος από υπολογιστές/Κατασκευή υποβοηθούμενη από υπολογιστές (CAD/CAM)
  • Παραμετρικός σχεδιασμός και μοντελοποίηση φυσικής συμπεριφοράς
  • Φυσικοί υπολογιστές και ρομποτική στην αρχιτεκτονική

Μοντελοποίηση ανθρώπινης συμπεριφοράς μετακίνησης στο κτιστό περιβάλλον

  • Μοντελοποίηση συμπεριφοράς μετακίνηση πεζών και σχεδιασμός κυκλοφορίας

Προσαρμογή, διάδραση και έλεγχος σε αρχιτεκτονικά συστήματα

Παραγωγικές διαδικασίες και εμφάνιση στο σχεδιασμό

Θεωρία της σχεδιαστικής διαδικασίας και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Selected Publications

Scientific journals

Kontovourkis, O. and Konatzii, P., 2021. Environmental and cost assessment of customized modular wall components production based on an adaptive formwork casting mechanism, Journal of Cleaner Production, Elsevier, Vol. 286, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125380

Haselsteiner, E., Vula Rizvanolli, B., Villoria Sáez, P., Kontovourkis, O., 2021. Drivers and Barriers Leading to a Successful Paradigm Shift toward Regenerative Neighborhoods, Sustainability, MDPI, Vol. 13(9), 5179, https://doi.org/10.3390/su13095179

Kontovourkis, O., Tryfonos, G., Georgiou, C., 2020. Robotic additive manufacturing (RAM) with clay using topology optimization principles for toolpath planning: the example of a building element. Architectural Science Review, Taylor & Francis, Vol. 63(2), https://doi.org/10.1080/00038628.2019.1620170

Kontovourkis, O. and Tryfonos, G., 2020. Robotic 3D clay printing of prefabricated non-conventional wall components based on a parametric-integrated design, Automation in Construction, Elsevier, Vol. 110, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.103005

Kontovourkis, O., Phocas, M.C. and Katsambas, C., 2019. Digital to physical development of a reconfigurable modular formwork for concrete casting and assembling of a shell structure. Automation in Construction, Elsevier, Vol. 106, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.102855

Conference proceedings

Kontovourkis, O., Konstantinou, A., Kyrizi, N., Tziourrou, P., 2021. Built-In Immersive VR Technology for Decision-Making in Design and Simulation of a Flexible Shading Device. In S. Abdelmohsen, T. El-Khouly, Z. Mallasi and A. Bennadji eds. Proceedings of the 9th International Conference of the Arab Society for Computer Aided Architectural Design (ASCAAD 2021). Cairo: The American University in Cairo (AUC) [Online Conference], pp. 190-200

Kontovourkis, O., Stylianou, S. and Kyriakides, G., 2020. An open-source bio-based material system development for sustainable digital fabrication. In L. Werner and D. Koering eds. Proceedings of the 38th Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe: Anthropologic: Architecture and Fabrication in the cognitive age (Volume 2). Berlin: TU Berlin, pp. 31-40

Kontovourkis, O., Phocas, M.C., Tryfonos, G., Georgiou, C., 2020. Multi-axis 3D printing of material reduced shell structures on a reconfigurable supporting system using topology optimization principles, Procedia Manufacturing, Elsevier, Vol. 44, pp. 379-386, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.280

Kontovourkis, O., Tryfonos, G., Konatzii, P., 2019. A review on environmental and economic potential of robotic construction in actual scale driven by structural optimization. In C. Lázaro, K.-U. Bletzinger, E. Oñate eds. Proceedings of the IASS Annual Symposium 2019 – Structural Membranes 2019: Form and Force. Barcelona, Spain, pp. 828-835  

Kontovourkis, O., Georgiou, C., Stroumpoulis, A., Kounnis, K., Dionyses, C., Bagdati, S., 2019. Implementing Augmented Reality for the Holographic Assembly of a Modular Shading Device. In J.P. Sousa, J.P. Xavier and G. Castro Henriques eds. Proceedings of the 37th Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe and the XXIII SiGraDi Conference: Architecture in the Age of 4th Industrial Revolution (Volume 3). Porto: University of Porto, pp. 149-158

Kontovourkis, O. and Stroumpoulis A., 2019. Virtual Reality for prototyping compression-only structures. In N. Steinø, M. Kraus eds. Proceedings of the 7th eCAADe Regional International Symposium on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe RIS 2019): Virtually Real. Immersing into the Unbuilt. Aalborg: Aalborg University, pp. 5-14

Profile Information

Odysseas Kontovourkis, Ph.D., is currently Assistant Professor in the area of Architectural Communication Media in the Department of Architecture at the University of Cyprus. Prior to his appointment at the University of Cyprus, he was Assistant Professor in the Department of Architecture at the University of Nicosia, from 2008 until 2010, and Part-time Adjunct Faculty in the Department of Architecture at the University of Cyprus, from 2009 until 2010. He received his Diploma in Architecture Engineering from the National Technical University of Athens (NTUA), Greece in 1999. He conducted research studies in the field of Structural Mechanics and Dynamics, Theory of Earthquake Resistance Structures in the Department of Architecture Engineering at the University of Osaka, Japan (2001-02), and PhD studies in Architecture (PhD Thesis title: Computer-generated circulation diagrams) in the Department of Architecture and Civil Engineering at the University of Bath, United Kingdom (2004-2009). During his studies he received a number of scholarships, prizes, and distinctions including the British Chevening Scholarship, 2004-2005, the Japanese Government (Monbusho) Scholarship, 2000-2002, the First Prize and Silver Medal of Prometheus the Fire as first graduate student of the year 1999 by National Technical University of Athens, and the Scholarship by State Scholarship Authority of Cyprus, 1993-1998. He has worked as an architect in Greece and Cyprus and he has participated in a number of architectural design competitions.
 


Digital architectural design, fabrication strategies and physical prototyping

  • Computer-aided design/ Computer-aided manufacturing (CAD/CAM)
  • Parametric-associative design logic and physics-based computer modeling
  • Physical computing and robotics in architecture

Human movement behavior modeling in the built environment

  • Pedestrian movement behavior modeling and circulation design

Adaptation, interaction and control in architectural systems
Generative processes and emergence in architectural design
Theory of design process and the use of computers

Selected Publications

Scientific journals

Kontovourkis, O. and Konatzii, P., 2021. Environmental and cost assessment of customized modular wall components production based on an adaptive formwork casting mechanism, Journal of Cleaner Production, Elsevier, Vol. 286, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125380

Haselsteiner, E., Vula Rizvanolli, B., Villoria Sáez, P., Kontovourkis, O., 2021. Drivers and Barriers Leading to a Successful Paradigm Shift toward Regenerative Neighborhoods, Sustainability, MDPI, Vol. 13(9), 5179, https://doi.org/10.3390/su13095179

Kontovourkis, O., Tryfonos, G., Georgiou, C., 2020. Robotic additive manufacturing (RAM) with clay using topology optimization principles for toolpath planning: the example of a building element. Architectural Science Review, Taylor & Francis, Vol. 63(2), https://doi.org/10.1080/00038628.2019.1620170

Kontovourkis, O. and Tryfonos, G., 2020. Robotic 3D clay printing of prefabricated non-conventional wall components based on a parametric-integrated design, Automation in Construction, Elsevier, Vol. 110, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.103005

Kontovourkis, O., Phocas, M.C. and Katsambas, C., 2019. Digital to physical development of a reconfigurable modular formwork for concrete casting and assembling of a shell structure. Automation in Construction, Elsevier, Vol. 106, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.102855

Conference proceedings

Kontovourkis, O., Konstantinou, A., Kyrizi, N., Tziourrou, P., 2021. Built-In Immersive VR Technology for Decision-Making in Design and Simulation of a Flexible Shading Device. In S. Abdelmohsen, T. El-Khouly, Z. Mallasi and A. Bennadji eds. Proceedings of the 9th International Conference of the Arab Society for Computer Aided Architectural Design (ASCAAD 2021). Cairo: The American University in Cairo (AUC) [Online Conference], pp. 190-200

Kontovourkis, O., Stylianou, S. and Kyriakides, G., 2020. An open-source bio-based material system development for sustainable digital fabrication. In L. Werner and D. Koering eds. Proceedings of the 38th Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe: Anthropologic: Architecture and Fabrication in the cognitive age (Volume 2). Berlin: TU Berlin, pp. 31-40

Kontovourkis, O., Phocas, M.C., Tryfonos, G., Georgiou, C., 2020. Multi-axis 3D printing of material reduced shell structures on a reconfigurable supporting system using topology optimization principles, Procedia Manufacturing, Elsevier, Vol. 44, pp. 379-386, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.280

Kontovourkis, O., Tryfonos, G., Konatzii, P., 2019. A review on environmental and economic potential of robotic construction in actual scale driven by structural optimization. In C. Lázaro, K.-U. Bletzinger, E. Oñate eds. Proceedings of the IASS Annual Symposium 2019 – Structural Membranes 2019: Form and Force. Barcelona, Spain, pp. 828-835  

Kontovourkis, O., Georgiou, C., Stroumpoulis, A., Kounnis, K., Dionyses, C., Bagdati, S., 2019. Implementing Augmented Reality for the Holographic Assembly of a Modular Shading Device. In J.P. Sousa, J.P. Xavier and G. Castro Henriques eds. Proceedings of the 37th Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe and the XXIII SiGraDi Conference: Architecture in the Age of 4th Industrial Revolution (Volume 3). Porto: University of Porto, pp. 149-158

Kontovourkis, O. and Stroumpoulis A., 2019. Virtual Reality for prototyping compression-only structures. In N. Steinø, M. Kraus eds. Proceedings of the 7th eCAADe Regional International Symposium on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe RIS 2019): Virtually Real. Immersing into the Unbuilt. Aalborg: Aalborg University, pp. 5-14