ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΜΙΖΗΣ
ΚΥΡΜΙΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
KIRMIZIS ANTONIS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
057
+357 22 892678
+357 22 895337
www.kirmizislab.com

Προσωπικό Προφίλ

Αναπληρωτής Καθηγητής (2017- ) - Βιολογικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρο
Επίκουρος Καθηγητής (2010-2017) - Βιολογικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μεταδιδακτορικό (2004-2009) - Επιγενετική στο Πανεπιστήμιο Cambridge, UK
Διδακτορικό (1999-2004) - Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Wisconsin-Madison, USA
Πτυχίο (1995-1999) - Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Lawrence, USA 
 
 
 
Κύριως στόχος του εργαστηρίου μας είναι να κατανοήσουμε πως οι επιγενετικοί μηχανισμοί, όπως οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών και τα μη-κωδικοποιητικά RNAs (ncRNAs), ελέγχουν την μεταγραφή των γονιδίων. Το ενδιαφέρον μας αντλείται από το γεγονός ότι η απορύθμιση αυτών των μηχανισμών μπορεί να πορκαλέσει διάφορες ανθρώπινες ασθένειες όπως ο καρκίνος. Το εργαστήριο μας χρησιμοποιεί μοριακές, βιοχημικές, γενετικές, γενομικές και πρωτεομικές μεθόδους για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου σε κύτταρα θηλαστικών και ζύμης (Saccharomyces cerevisiae).
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου στο http://www.kirmizislab.com
 
 
 
Koufaris, C. & Kirmizis, A.  N-Terminal Acetyltransferases Are Cancer-Essential Genes Prevalently Upregulated in Tumours. Cancers (Basel) 12(9):2631 (2020).
 
Demetriadou, C. et al.  Histone N-alpha terminal modifications: genome regulation at the tip of the tail. Epigenetics & Chromatin, 13(1):29 (2020).
 
Demetriadou, C. et al. NAA40 contributes to colorectal cancer growth by controlling PRMT5 expression. Cell Death Disease, 10(3):236 (2019).
 
Molina-Serrano, D., Kyriakou, D., Kirmizis, A. Histone modifications as an intersection between diet and longevity. Frontiers in Genetics, 10:192 (2019).
 
Demetriadou, C & Kirmizis, A. Histone Acetyltransferases in Cancer: Guardians or Hazards? Critical Reviews in Oncogenesis 22:195-218 (2017).
 
Molina-Serrano, D & Kirmizis, A. Calorie restriction breaks an epigenetic barrier to longevity. Cell Cycle 20:1-2 (2017).
 
 
 
 
 
Molina-Serrano, D. et al.Cross-talk among epigenetic modifications: lessons from histone arginine methylation. Biochem Soc Trans 41(3):751-759 (2013).
 
Kirmizis, A. et al. Distinct transcriptional outputs associated with mono- and dimethylated histone H3 arginine 2. Nature Struct Mol Biol 16, 449-451 (2009).
 
 
Kirmizis, A. et al. Silencing of human polycomb target genes is associated with methylation of histone H3 Lys 27. Genes & Development 18, 1592-1605 (2004).
 

Profile Information

Associate Professor (2017 onwards) - Biological Sciences at University of Cyprus
Assistant Professor (2010-2017) - Biological Sciences at University of Cyprus 
Postdoctoral researcher (2004-2009) - Chromatin and Epigenetics at University of Cambridge, UK
PhD (1999-2004) - Cellular and Molecular Biology at University of Wisconsin-Madison, USA
B.A. (1995-1999) - Biology at Lawrence University, USA
 
 
 
The overall aim of our research group is to understand how epigenetic mechanisms, such as those involving histone modifications, control the transcription of genes. We are driven by the fact that deregulation of these mechanisms leads to diseases such as cancer. To accomplish the above research aim we employ interdisciplinary approaches including molecular biology, biochemical, genetic, genomic and proteomic techniques using both mammalian and yeast cells as model systems.

 

For more information please visit our lab website at http://www.kirmizislab.com
 
 
 

Koufaris, C. & Kirmizis, A.  N-Terminal Acetyltransferases Are Cancer-Essential Genes Prevalently Upregulated in Tumours. Cancers (Basel) 12(9):2631 (2020).

Demetriadou, C. et al.  Histone N-alpha terminal modifications: genome regulation at the tip of the tail. Epigenetics & Chromatin, 13(1):29 (2020).

Bheda, P. et al.  Single-Cell Tracing Dissects Regulation of Maintenance and Inheritance of Transcriptional Reinduction Memory. Molecular Cell, 78(5):915-925.e7 (2020).

Demetriadou, C. et al. NAA40 contributes to colorectal cancer growth by controlling PRMT5 expression. Cell Death Disease, 10(3):236 (2019).

Molina-Serrano, D., Kyriakou, D., Kirmizis, A. Histone modifications as an intersection between diet and longevity. Frontiers in Genetics, 10:192 (2019).

Demetriadou, C & Kirmizis, A. Histone Acetyltransferases in Cancer: Guardians or Hazards? Critical Reviews in Oncogenesis 22:195-218 (2017).

Molina-Serrano, D & Kirmizis, A. Calorie restriction breaks an epigenetic barrier to longevity. Cell Cycle 20:1-2 (2017).

Molina-Serrano, D. et al. Loss of Nat4 and its associated histone H4 N-terminal acetylation mediates calorie restriction-induced longevity. EMBO Rep 17(12):1829-1843 (2016).

Kyriakou, D. et al. Functional characterisation of long intergenic non-coding RNAs through genetic interaction profiling in Saccharomyces cerevisiae. BMC Biology 14(1):106 (2016).

Pavlou, D. & Kirmizis, A. Depletion of Naa40 induces p53-independent apoptosis in colorectal cancer cells via the mitochondrial pathway. Apoptosis 21:298-311 (2016).

Schiza, V. et al. N-alpha-terminal acetylation of histone H4 regulates arginine methylation and ribosomal DNA silencing. PLoS Genetics 9(9):e1003805 (2013).

Molina-Serrano, D. et al.Cross-talk among epigenetic modifications: lessons from histone arginine methylation. Biochem Soc Trans 41(3):751-759 (2013).

Kirmizis, A. et al. Distinct transcriptional outputs associated with mono- and dimethylated histone H3 arginine 2. Nature Struct Mol Biol 16, 449-451 (2009).

Kirmizis, A. et al. Arginine methylation at histone H3R2 controls deposition of H3K4 trimethylation. Nature 449, 928-32 (2007).

Kirmizis, A. et al. Silencing of human polycomb target genes is associated with methylation of histone H3 Lys 27. Genes & Development 18, 1592-1605 (2004).