ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
PANAGOPOULOS HARALAMBOS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Φυσικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
-
22892832
22895083
-

Προσωπικό Προφίλ

Όρα Αγγλική ιστοσελίδα

-

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις είναι καταχωρημένες και διαθέσιμες για ανάγνωση στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου SLAC:http://www.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=FIND+A+PANAGOPOULOS%2C+H

Profile Information

Harvard University, USA (B.A.,  magna cum laude in Physics, 1979)

Massachusetts Institute of Technology, USA (Ph.D. in Physics, 1984)

University of Montreal, Canada (Postdoc, 1984-1985)

INFN and University of Pisa, Italy (Postdoc 1985-1987, Research Member 1987-1992)

University of Cyprus (Associate Professor 1992-2002, Professor 2002-present)

Theoretical Εlementary Particle Physics and Quantum Field Theory. Particular areas of research: Nonperturbative phenomena in field theories, magnetic monopoles and catalysis of proton decay, instantons and spontaneous supersymmetry breaking in gauge theories and in gravity, analytic and numerical problems in lattice gauge theories, renormalization of quantum fields.

Most publications can be searched/retrieved at the SPIRES database:

http://inspirehep.net/search?ln=en&p=f+a+panagopoulos%2C+h.