ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
FLOROS GEORGIOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Ηλιάδης
Κλήμεντος 9
213
+357 22 89 21 24
-
linkedin.com/in/georgios-floros-ucy

Προσωπικό Προφίλ

[For the English version, please change to tab Profile Information above]
 
Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας με ειδίκευση στη Μετάφραση το 1995). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Saarland, Τμήμα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Διδακτορικό στη Θεωρία της Μετάφρασης και ειδίκευση στη Μηχανική Μετάφραση και στα Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα (DaF) το 2001). Εργάστηκε ως free-lance μεταφραστής, διερμηνέας και καθηγητής ξένων γλωσσών για τις γλώσσες Ελληνικά, Γερμανικά και Αγγλικά στην Αθήνα και το Saarbruecken από το 1992 ως το 2002. Δίδαξε ως βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Saarland (2000 – 2001), ενώ από το 2003 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διατέλεσε υπότροφος της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) από το 1998 ως το 2000, και ακαδημαϊκός συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ στη Διερμηνεία Συνεδρίων από το 2004 ως το 2007. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά, ενώ έχει βασικές γνώσεις Ισπανικών, Ιταλικών και Τουρκικών.
Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε τοπικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, με πιο πρόσφατο τη συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης του COST Action CA 19102 LITHME (Language in the Human-Machine Era) www.lithme.eu . 
 • Θεωρία και μεθοδολογία της Μετάφρασης
 • Διδακτική της Μετάφρασης
 • Μεταφραστική ηθική
 • Παιδαγωγική μετάφραση & Μετάφραση σε άλλα επαγγελματικά περιβάλλοντα (TOPC)
 • Θεωρία της Διερμηνείας
 • Κειμενογλωσσολογία
ΒΙΒΛΙΑ:
 
Floros, G. (2002) Kulturelle Konstellationen in Texten: Zur Beschreibung und Ubersetzung von Kultur in Texten. Tubingen: Narr.
 
FlorosG. (2008) Ορολογία της Μετάφρασης.Greek adaptation of Delisle, J., Lee-Jahnke, H. & Cormier, M. C. (eds) Translation Terminology. Athens: Mesogeios (Ellinika Grammata). Available online at: https://www.ucy.ac.cy/pek/ebooks/19-gr-articles/top-menu/mediterranean-publications-gr/87-orologia-tis-metafrasis
 
Lamprou, E. & Floros, G. (eds) (2009) Η Διδακτική της Μετάφρασης στον Ελληνόφωνο Χώρο: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές [Translation Didactics in Greek-speaking Countries: Tendencies and Perspectives]. Athens: Ellinika Grammata.
 
Tsagari, D. & Floros, G. (eds) (2013) Translation in Language Teaching and Assessment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press. 
 
Grammenidis, S., Dimitroulia, T., Loupaki, E., Kourdis, E. & Floros, G. (2015) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της Μετάφρασης [Interdisciplinary ApproachestoTranslation]. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα [Greek Academic E-textbooks]. Athens: ΣΕΑΒ (Hellenic Academic Libraries Link). Available online at: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3901[e-book]
 
 

Profile Information

Undergraduate Studies at the University of Athens, Department of German Language and Literature (BA in German Studies, Major in Translation in 1995). Postgraduate Studies at Saarland University, Department of Applied Linguistics, Translation and Interpreting (PhD in Translation Theory, Minor in Machine Translation and German as a Foreign Language (DaF) in 2001). He has worked as free-lance translator, interpreter and language teacher for Greek, German and English in Athens and Saarbruecken from 1992 – 2002. He has taught as Teaching Assistant at Saarland University (2000 – 2001) and, since 2003, at the University of Cyprus. He has held a DAAD (German Academic Exchange Service) stipend for postgraduate studies (1998 – 2000) and has been appointed Academic Coordinator of the MA in Conference Interpreting at the University of Cyprus (2004 – 2007). He speaks Greek, English, German and French and has basic knowledge of Spanish, Italian and Turkish.
He has directed or praticipated in local and international research projects, the most recent being COST Action CA 19102 LITHME (Language in the Human-Machine Era) www.lithme.eu .
 
 
 • Translation theory and methodology
 • Translation didactics
 • Translation ethics
 • Pedagogical translation & Translation in other professional contexts (TOPC)
 • Interpreting theory
 • Text linguistics
 
BOOKS:
 
Floros, G. (2002) Kulturelle Konstellationen in Texten: Zur Beschreibung und Ubersetzung von Kultur in Texten. Tubingen: Narr.
 
FlorosG. (2008) Ορολογία της Μετάφρασης. Greek adaptation of Delisle, J., Lee-Jahnke, H. & Cormier, M. C. (eds) Translation Terminology. Athens: Mesogeios (Ellinika Grammata). Available online at: https://www.ucy.ac.cy/pek/ebooks/19-gr-articles/top-menu/mediterranean-publications-gr/87-orologia-tis-metafrasis
 
Lamprou, E. & Floros, G. (eds) (2009) Η Διδακτική της Μετάφρασης στον Ελληνόφωνο Χώρο: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές [Translation Didactics in Greek-speaking Countries: Tendencies and Perspectives]. Athens: Ellinika Grammata.
 
Tsagari, D. & Floros, G. (eds) (2013) Translation in Language Teaching and Assessment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press. 
 
Grammenidis, S., Dimitroulia, T., Loupaki, E., Kourdis, E. & Floros, G. (2015) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της Μετάφρασης [Interdisciplinary ApproachestoTranslation]. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα [Greek Academic E-textbooks]. Athens: ΣΕΑΒ (Hellenic Academic Libraries Link). Available online at: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3901[e-book]