ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
MARGARONI MARIA
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Γραφείων Μ
Κλήμεντος 9
212
+357 22892114
+357 22750310
-

Προσωπικό Προφίλ

 
 
Bασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Aθηνών (Aγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, 1987), μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Lancaster, (M.A. 1988, Ph.D. 1993) με ειδίκευση στη Σύγχρονη Bρετανική Λογοτεχνία. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Lancaster (1991-1993) και στο Metropolitan University of Manchester (1992-1993). Στο Πανεπιστήμιο Kύπρου διδάσκει από το 1993. Διετέλεσε Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Institute for Advanced Studies in the Humanities, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στο Centre for Cultural Analysis, Theory and History, Πανεπιστήμιο του Leeds.
 
 
 
 
Λογοτεχνική και Πολιτισμική Θεωρία, Ψυχανάλυση, Eυρωπαϊκή Φιλοσοφία, Φεμινιστικές Σπουδές.
Παρακαλώ επισκεφθείτε την αντίστοιχη Αγγλική σελίδα.

Profile Information

Undergraduate studies at the University of Athens (B.A. in English Language and Literature, 1987), graduate studies at the University of Lancaster (M.A. 1988, Ph.D. 1993 specializing in Contemporary British Literature). She has taught at the University of Lancaster (1991-1993), the Metropolitan University of Manchester (1992-1993) and the University of Cyprus (since 1993). She has held Visiting Research Fellowships at the Institute for Advanced Studies in the Humanities (University of Edinburgh, Sept. 1999-March 2000) and at the Centre for Cultural Analysis, Theory and History (University of Leeds, February-July 2004).
 
Literary and Cultural Theory; Continental Philosophy; Feminist Thought, Theory of Psychoanalysis, Trauma Studies.
 
BOOKS
 
Julia Kristeva: Live Theory, (with John Lechte) London & New York: Continuum Press, 2004. (The book was translated in Korean and published in 2020) 
 
 
EDITED COLLECTIONS/SPECIAL ISSUES
 
Understanding Kristeva, Understanding Modernism. London: Bloomsbury (forthcoming 2022)
 
Arts of Healing: Cultural Narratives of Trauma. (with Arleen Ionescu) Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 2020. 
 
Textual Layering: Contact, Historicity, Critique, (with Apostolos Lampropoulos and Christakis Chatzichristou) Lanham, Maryland: Lexington Books, 2017.

Violence and the Sacred, spec. issue of Philosophy Today 56.2 (May 2012). (DePaul University)
 
Metaphoricity and the Politics of Mobility, (with Effie Yiannopoulou) Amsterdam and New York: Rodopi Press, 2006.
 
Intimate Transfers, (with Effie Yiannopoulou) spec. issue of the European Journal of English Studies 9.3 (December 2005). (Routledge)
 
 
CHAPTERS IN BOOKS
“Introduction: Kristeva at the Bleeding Edge of Modernism.” In Understanding Kristeva, Understanding Modernism. Ed. Maria Margaroni. London: Bloomsbury (forthcoming 2022)
 
"Poking Out 'the Soft Part': The Raw and the Cooked Body in Peter Greenaway's The Cook, the Thief, his Wife and her Lover." In On the Nude: Looking Anew at the Naked Body in Art. Ed. Nicholas Chare and Ersy Contogouris. London and NY: Routledge. (forthcoming 2021) 
 
"Introduction." (with Arleen Ionescu) Arts of Healing: Cultural Narratives of Trauma. Ed. Arleen Ionescu and Maria Margaroni. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 2020. ix-xxxviii.
 
"The Monstrosity of the New Wounded: Thinking Trauma, Survival and Resistance with Catherine Malabou and Julia Kristeva." Arts of Healing: Cultural Narratives of Trauma. Ed. Arleen Ionescu and Maria Margaroni. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 2020. 233-256.
 
"Artaud's Madness and the Literary Oscene: Humanism and its Double in Julia Kristeva." The Philosophy of Julia Kristeva. Library of Living Philosophers. Vol. 36. Ed. Sara Beardsworth. Chicago, Illinois: Open Court Publishing, 2020. 249-264.
 
"Body." The Bloomsbury Handbook of Twenty-First Century Feminist Theory. Ed. Robin Truth Goodman. London: Bloomsbury, 2019. 81-94.  
 
"General Introduction: Textual Tradition, Body-Layering and Nagiko's Seductions." Textual Layering: Contact, Historicity, Critique, ed. Maria Margaroni, Apostolos Lampropoulos and Christakis Chatzichristou. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2017. xvii-xxiii.
 
“Decapitation Impossible: The Hundred Heads of Julia Kristeva.” Literature and the Development of Feminist Theory. Ed. Robin Goodman. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 95-113. 
 
"The Vital Legacy of the Novel and Julia Kristeva's Fictional Revolt." Murder, Revolt and Betrayal in the Novels of Julia Kristeva. Ed. Benigno Trigo. New York: SUNY Press, 2013. 155-173.
 
"Samuel Beckett's Playland: The Profane and Infantile Politics of Waiting for Godot." In Dialogue with Godot: Waiting and Other Thoughts. Ed. Ranjan Ghosh. Lexington Books. Rowman and Littlefield, 2013. 149-174.
 
"Towards an Iconomy of Violence: Julia Kristeva in the Between of Ethics and Politics." The Visual Politics of Psychoanalyses: Art and the Image in Post-Traumatic Cultures. Ed. Griselda Pollock. London: I.B. Tauris, 2013. 147-162.
 
"Julia Kristeva's Chiasmatic Journeys: From Byzantium to the Phantom of Europe and the End of the World." Psychoanalysis, Aesthetics and Politics in the Work of Julia Kristeva. Ed. Kelly Oliver and Stacy Keltner. New York: SUNY Press, 2009. 107-124.
 
"The Becoming-Woman of the East/West Conflict: The Western Sacralization of Life and the Feminine Politics of Death." The Feminine and the Sacred: Imagination and Sexual Difference. Ed. Griselda Pollock and Victoria Turvey Sauron. London: I. B. Tauris, 2007. 111-124.
 
“Introduction: Theorizing Metaphoricity, Re-conceptualizing Politics.” (with Effie Yiannopoulou) Metaphoricity and the Politics of Mobility. Ed. Maria Margaroni and Effie Yiannopoulou. Amsterdam and New York: Rodopi Press, 2006. 9-23.
 
 
ESSAYS IN REFEREED JOURNALS
 
"Dialogics, Diacritics, Diasporics: Ranjan Ghosh, J. Hillis Miller and the Becoming-Now of Theory." CounterText: A Journal for the Study of the Post-Literary. Special issue on Ranjan Ghosh and J. Hillis Miller, Thinking Literature Across Continents (Edinburgh University Press, forthcoming December 2017)
 
“Writing History Intimately: The House of Jacob, the Quest for Home, and the Other Language.” In Reading with Kristeva: Philosophy, Literature, Psychoanalysis and 20th century Women Writers. Ed. Rossitsa Artemis. Spec. Issue of Studies in the Literary Imagination 47.1 (Spring 2014): 49-71. (Georgia State University) 

"Julia Kristeva's Voyage in the Theresian Continent: The Malady of Love and the Enigma of an Incarnated, Shareable, Smiling Imaginary." Journal of French and Francophone Philosophy XXI.1 (June 2013): 83-104.
 
"The Pathos and Ethos of Thought in Julia Kristeva." Julia Kristeva: The Subject in Process - Le sujet en procès/The Fertility of Thought - La pensée feconde. Ed. Michéle Vialet, Irene Ivantcheva-Merjanska, Azucena Gonzalez and Stefan Hollstein. Spec. Issue of The Cincinnati Romance Review 35 (Spring 2013): 118-134.
 
"Violence and the Sacred: Archaic Connections, Contemporary Aporias, Profane Thresholds." Violence and the Sacred. Ed. Maria Margaroni. Spec. Issue of Philosophy Today 56.2 (May 2012): 115-134.
 
"How does the Perfect Theorist Fall? The Crisis of Theorein in the Age of Witnessing." Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities 13.3 (December 2008): 31-46. (Routledge)
 
"Modalities of Death and the Thought of Life: The Politics of Metaphoricity in Julia Kristeva and Jacques Derrida." The Politics of Rereading. Ed. Mata Dimakopoulou and Mina Karavanta. Spec. Issue of Synthesis 1 (Fall 2008) http://www.enl.uoa.gr.synthesis/issue1_Margaroni.htm (University of Athens)
 
"Recent Work on and by Julia Kristeva: Toward a Psychoanalytic Social Theory." Signs: Journal of Women and Culture 32.3 (Spring 2007): 793-808.
 
"Postmodern Crises of Mediation and the Passing of the Museum." Agitation. Ed. Alistair Rider. Spec. issue of Parallax 37. Vol. 11. 4 (2005): 74-84. (Routledge)
 
"Care and Abandonment: A Response to Mika Ojakangas' 'Impossible Dialogue on Biopower: Agamben and Foucault'." Foucault Studies 2 (May 2005): 29-36. www.foucault-studies.com
 
"'The Lost Foundation': Kristeva's Semiotic Chora and its Ambiguous Legacy." Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy 20.1 (Winter 2005): 78-98. (Indiana University Press)
 
"The Time of a Gift." Philosophy Today 48.1 (Spring 2004): 49-62. (DePaul University Press)
 
"Campion's 'Selling' of the Mother/Land: Restaging the Crisis of the Postcolonial Subject." Camera Obscura: Feminism, Culture and Media Studies 53, Vol. 18.2 (September 2003): 93-123. (Duke University Press)