ΕΥΗ ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
VARSAMOPOULOU EVY
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
-
+357 22892117
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Για πληρέστερο προσωπικό προφίλ και όλες τις λοιπές πληροφορίες, δείτε τη σελίδα στα Αγγλικά.
 
 
BA English and American Literature & Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University, Thessaloniki, Greece (First/'Arista')
MA 19th and 20th Century Novel, University of East Anglia, Norwich, England, UK
PhD at the Centre for Critical and Cultural Theory, Cardiff University, Cardiff, Wales, UK
 
 
At the University of Cyprus I teach the following courses:
Introduction to Poetry (Year 1)
Topics in Poetry: Romantic and Victorian Poetry and Poetics (Year 2)
Topics in Poetry: The Twentieth Century: Major Themes and Voices (Year 2)
Topics in Fiction: The Eighteenth-Century Novel (Year 2)
Romanticism and the Novel (Years 3 &4)
Self, Truth and Language in Modern Autobiographical Discourse (Years 3 & 4) - assessment includes autobiographical writing component
Literature of the Uncanny (Years 3 & 4)
Seminar in Ecopoetry and Ecopoetics (Years 3 & 4) - assessment includes creative work
Key Issues in Aesthetics
Literature and Aesthetics: From Romanticism to Postmodernism (MA)
 
 
 Δείτε τη σελίδα στα Αγγλικά.
 Οι δημοσιεύσεις βρίσκονται στην Αγγλική σελίδα.

Profile Information

 
BA English and American Literature & Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University, Thessaloniki, Greece (First/'Arista')
MA 19th and 20th Century Novel, University of East Anglia, Norwich, England, UK
PhD at the Centre for Critical and Cultural Theory, Cardiff University, Cardiff, Wales, UK
 
Associate Fellow, Wolfson College, Cambridge University
Visiting Fellowship, CRASSH, Cambridge University, September-December 2009
 
Prior to being awarded the PhD, I taught seminars for the English Literature and Cultural Criticism degrees at Cardiff University (1996-1998) and held a temporary lectureship in English Literature at Boston College, Lincolnshire (Spring Semester 1998) while awaiting my viva voce. My first full-time appointment was at Anglia Ruskin University in Cambridge, in the department of 'European Philosophy and Literature' (later renamed 'Philosophy' and then merged with other departments), where I taught European literature and philosophy from 1998 until 2006 and also set up and directed the degree in Comparative Literature.
 
Over the years I have taught a wide variety of courses which have expanded my already diverse educational background and interests. Starting from strong readings in British and American literature, French literature and Ancient Greek literature, I have also been reading philosophical texts from a young age as well as modern Greek poetry. My other passions include cinema (from all over the world), dance and theatre. Occasionally, these appear in my teaching and research work. Although my doctoral thesis examined Romanticism in a comparative and European perspective, in the last few years, I have focused my teaching and research on British Romanticism as I am working on a monograph study of truth and autobiographical modes in British Romantic writing.
 
At the University of Cyprus I teach the following courses:
Introduction to Poetry (Year 1)
Topics in Poetry: Romantic and Victorian Poetry and Poetics (Year 2)
Topics in Poetry: The Twentieth Century: Major Themes and Voices (Year 2)
Topics in Fiction: The Eighteenth-Century Novel (Year 2)
Romanticism and the Novel (Years 3 &4)
Self, Truth and Language in Modern Autobiographical Discourse (Years 3 & 4) - assessment includes autobiographical writing component
Literature of the Uncanny (Years 3 & 4)
Seminar in Ecopoetry and Ecopoetics (Years 3 & 4) - assessment includes creative work
Key Issues in Aesthetics
Literature and Aesthetics: From Romanticism to Postmodernism (MA)
 
 
Comparative Romanticism (British & European; particularly the novel and non-fiction; 18th century to present-day Romantic discourses).
 
The Kuenstler(in)roman; Artist-narratives in literature and film.
 
Ecocriticism, Environmental theory/philosophy and Ecopoetics.
 
Philosophical aesthetics, particularly the sublime, and aesthetic education.
 
Comparative Literature (particularly literature and/or film and philosophy, and the relation between identity and community).
 
History and Theory of the Novel
 
Film-Philosophy
 
Ethical and Political Philosophy (especially violence, toleration, cosmopolitanism, communities of knowledge/learning/creativity).
 
 
 
 
Books
2002 The Poetics of the Kuenstlerinroman and the Aesthetics of the Sublime, Adershot: Ashgate.
 
Edited Special Issues
2002 New Comparison, No.33-34, Spring-Autumn 2002, Special Section: The European Kunstlerroman.
 
2013 The European Legacy:Toward New Paradigms, Special Issue, Vol. 18, no.1, 2013, 'Reflections on the Future University'.
 
Articles in Journals
1998 'Discovering a Strange or a Natural White Body: Identity as a Process of Alterity', ManuScript, vol.3, no.1, May 1998
 
2000 'The Crisis of Masculinity and Action: Quentin Compson’s Modernist Oedipus', Renaissance and Modern Studies, vol.41, 1998, Faulkner and Modernism, pp. 132-143.
 
2004 ‘Introduction: Two Centuries of the Kunstlerroman’, New Comparison, No.33-34, Spring-Autumn 2002, Special Section: The European Kunstlerroman, pp. 7-13.
 
2005 ‘Remainders of Fascism and Communism: Ethical and Political Dilemmas in Narratives of Diaspora’, Revue des Litteratures de l’Union Europeene, Numero Monographique 1, Les ideologies dans la litterature du Xxe siecle (September 2005).
 
2007 'The Justice of Judgement: A Philosophical Appreciation of Conflict Within a Matricial Model of Identity', Philosophical Inquiry, Vol.29, no.1-2, 2007, pp. 140-152.
 
2007 'The Three Movements of Human Life: Jan Patocka’s Philosophy of Personal Being’, The European Legacy: Towards New Paradigms, Vol.12, No.5, July 2007, pp. 577-588.
 
2009 ‘The Idea of Europe and the Ideal of Cosmopolitanism in the work of Julia Kristeva’, Theory, Culture & Society, Vol.26, No.1, January 2009, pp. 24-44.
 
2012 'Adventures in Addiction: De Quincey's Explorations of the Body in extremis', La Questione Romantica, 'Body/Anatomy', ed. Tiziana Morosetti, Vol.3, No.1, 2011, pp. 105-116.
 
2013, 'The Fate of the Humanities, The Fate of the University', The European Legacy, Vol.18, No.1, pp. 59-73.
 
2013, 'Introduction' to 'Reflections on the Future University', Special Issue, The European Legacy, Vol. 18, No.1, pp. 1-6.
 
2014 'To Live: Exploring the Meshwork of Being in Aristotle, Agamben, Walcott, Hughes and Coetzee', ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, 21 (2), Spring 2014, pp.315-336.
 
2014 'Timely Meditations: Reflections on the Role of the Humanities in J.M. Coetzee's Elizabeth Costello and Diary of a Bad Year', Humanities 2014, 3(3), pp. 379-397, Special Issue: The Challenges of the Humanities: Past, Present and Future, vol. 1, Guest Editor, Prof. Dr. Albrecht Classen (http://www.mdpi.com/2076-0787/3/3/379)
 
2015 'In Search of the Social: Rethinking Toleration, Remembering Hospitality', Cogent Arts & Humanities, Vol.2, No.1, pp. 1-18, DOI:10.1080/23311983.2015.1084907
 
 
Essays in Collected Editions
2005 ‘The Legacy of the Planted Oar: Utopia in the Odyssey’, Jose Eduardo Reis and Jorge Bastos da Silva (eds), Nowhere Somewhere: Writing, Space and the Construction of Utopia’(Universidade do Porto, Porto, 2005), pp. 21-33.
 
2009 ‘Dying for Art: The Longing for Transcendence in La Double Vie de Veronique’, in Lars Eckstein and Christoph Reinfandt, Romanticism Today: Selected Papers from the Tubingen Society for English Romanticism (Trier: WVT, 2009), pp. 186-195.
 
2015 'Et in Arcadia Ego: Philosophical Aesthetics and the Origins of European Romanticism in Shaftesbury's Characteristics  and Rousseau's Reveries', in Steve Clark and Tristanne Connolly, eds, British Romanticism in European Perspective: Into the Eurozone (Palgrave Macmillan, 2015), pp. 45-68.
 
 
Published Proceedings
2000 'Tolerated Parts', in Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI), CD-ROM, University of Bergen, Norway
 
2005 ‘The argument for Aesthetic Education’, in Proceedings of the 9th Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI), University of Navarra, CD-ROM, Pamplona, Spain, 2005
 
2005 ‘Estrangement as an Act of Will: Becoming an Alien to the Nation in Thomas Bernhard’s Extinction: An Accident’, Lo Straniero, Issue 42, pp. 41-42 (abridged version of paper).
 
2008 ‘The Monster of Evil and the Labyrinth of Ethics in Guillermo del Toro's 'El laberinto del fauno', Monsters and the Monstrous http://inter-disciplinary.net/ati/Monsters/M6/Varsamopoulou%20paper.pdf
 
2010 'The Rage to Control: A Comparative Approach to Bullying as Symptom of Inoperative Communities’, in Kristof K.P. Vanhoutte & Melanie Lang (eds), Bullying and the Abuse of Power, Oxford: Inter-Disciplinary.Net, 2010
 
2011, 'Screening Romantic Myths of Childhood in 'Let the Right One In'', Monsters & the Monstrous 9th Global Conference, Oxford http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/08/paraskevimpaper.pdf