ΠΕΛΕΤΙΕ ΕΛΕΝΑ
ΠΕΛΕΤΙΕ ΕΛΕΝΑ
PELETIE ELENA
...
ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Πανεπιστημιούπολη
026
22894065
22895377
https://ucy.ac.cy/fmweb/el/

Προσωπικό Προφίλ

Βοηθός Λειτουργός Γραφείου Προπτυχιακών Σπουδών
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: MBA, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Προπτυχιακός τίτλος σπουδών: BABA, Northumbria Unversity at Newcastle
GCDF: Global Career Development Faciliator  Profile Information