ΕΛΕΝΗ ΛΟΙΖΟΥ
ΛΟΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
LOIZOU ELENI
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
TH415
22892950
-
eleni-loizou.site123.me/

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (πτυχίο Επιστημών της Αγωγής, Προδημοτική Εκπαίδευση, 1996).
Μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο University of Hartford (M.A. 1997, Προσχολική Εκπαίδευση)
και στο Columbia University- Teachers College (Ed.D. 2002, Προσχολική Εκπαίδευση )
 
 
 
Το χιούμορ των παιδιών
Παιχνίδι (κοινωνικοδραματικό και φανταστικό παιχνίδι, παιδαγωγική του παιχνιδιού)
Ενδυνάμωση παιδιών, εκπαιδευτικών και γονιών
Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιοσχολικής Αγωγής
Η ανάπτυξη των βρεφών (0-3 χρόνων) και οι πρακτικές εφαρμογές της παιδαγωγικής των βρεφών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 
 

Loizou, E. & Recchia, S. (eds.)(2019). Research on Young Children’s Humor: Theoretical and Practical Implications for Early Childhood Education. (Educating the Young Child Series Vol.15). Switzerland: Springer Publisher.

Loizou, E. & Demetriou, M. (2019). Infancy pedagogy and praxis. European Early Childhood Education Research Journal, 27(4), 436-453. 

Loizou, E. Michaelides, A and Georgiou, A. (2019). Early childhood teacher involvement in children’s socio-dramatic play: Creative drama as a scaffolding tool. Early Child Development and Care, 189(4), 600-612.

Symeonidou & Loizou (2018). Disability studies as a framework to design disability awareness programs: no need for ‘magic’ to facilitate children’s understanding. Disability & Society, 33 (8), 1234-1258.

Loizou, E. (2018). An Early Childhood Curriculum that Responds to Children’s Voices on Transition to First Grade. Early Child Development and Care. DOI:10.1080/03004430.2018.1488169

Loizou, E. & Recchia, S.L. (2017) In-Service Infant Teachers Re-Envision Their Practice Through a Professional Development Program, Early Education and Development, 29 (1), 91-103

Loizou, E. (2017). Towards Play Pedagogy: Supporting teacher play practices with a teacher guide about socio-dramatic and imaginative play. European Early Childhood Education Research Journal, 25(5), 784-795

Loizou, E. & Charalambous, N. (2017). Empowerment Pedagogy. Journal of Research in Childhood Education., 32(3), 1-13.

Loizou, E. & Kyriakou, M. (2016). Young children’s appreciation and production of verbal and visual humor. Humor 29 (1), 99-124.

Loizou, E. & Avgiditou, S. (2014).The Greek-Cypriot Early Childhood Educational Reform; Introducing play as a participatory learning process and as children’s right. Early Child Development and Care 184(12), 1884-1901.

Loizou, E. (2013). Empowering parents through an action research parenting program. Action Research 11(1), 73-91.

Loizou, E. (2013). Re/Conceptualization of an Early Childhood Research Laboratory Framework: Necessity, the mother of invention. European Early Childhood Education Research Journal, 21(4), 581-595. 

Zacharia, Z., Loizou, E. & Papaevripidou, M. (2012).Is physicality an important aspect of learning through science experimentation among kindergarten students?Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 447-457. 

Loizou, E. (2011). The diverse facets of power in early childhood mentor-student teacher relationships. European Teacher Education Journal, 34(4), 371-384

Loizou, E. (2011). Disposable cameras, humor and children’s abilities. Contemporary Issues in Early Childhood, 12 (2), 148-162.

Loizou, E., Kyriakides, E. & Hadjicharalambous, M. (2011). Constructing stories in kindergarten: children's knowledge of genre.in European Early Childhood Education Research Journal, 19 (1),63-77.

Loizou, E. (2011). Empowering aspects of transition from Kindergarten to first grade through children’s voices.  Early Years: An International Journal of Research and Development, 31(1), 43-55

Hadjioannou, X. & Loizou, E. (2011). Talking about Books with Young Children: Analyzing the Discursive Nature of One-to-one Booktalks. Early Education and Development, 22(1), 53-76.

 

Θέσεις στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Υπεύθυνη Ερευνητικού Εργαστηρίου Νηπιοσχολικής Αγωγής: https://ucy.ac.cy/ecrl/

 

Profile Information

Undergraduate studies at the University of Cyprus (B.A. in Pre-school Education, 1996)
Graduate studies at the University of Hartford, CT, USA (M.A. in Early Childhood Education, 1997) and
Columbia University- Teachers College,NY, USA (Ed.D. in Early Childhood Education, 2002).
 
Young children’s humor
Play (sociodramatic and imaginative play, play pedagogy)
Empowering young children, teachers and parents
Early childhood curriculum
Infant-toddler development and practice
Early childhood teacher education
Loizou, E. & Recchia, S. (eds.)(2019). Research on Young Children’s Humor: Theoretical and Practical Implications for Early Childhood Education. (Educating the Young Child Series Vol.15). Switzerland: Springer Publisher.
 
Loizou, E. & Demetriou, M. (2019). Infancy pedagogy and praxis. European Early Childhood Education Research Journal, 27(4), 436-453. 
 
Loizou, E. Michaelides, A and Georgiou, A. (2019). Early childhood teacher involvement in children’s socio-dramatic play: Creative drama as a scaffolding tool. Early Child Development and Care, 189(4), 600-612.
 
Symeonidou & Loizou (2018). Disability studies as a framework to design disability awareness programs: no need for ‘magic’ to facilitate children’s understanding. Disability & Society, 33 (8), 1234-1258.
 
Loizou, E. (2018). An Early Childhood Curriculum that Responds to Children’s Voices on Transition to First Grade. Early Child Development and Care. DOI:10.1080/03004430.2018.1488169
 
Loizou, E. & Recchia S. (2017). In-service infant teachers reenvision their practice through a professional development program. Early Education and Development Journal 

Loizou, E. (2017). Towards Play Pedagogy: Supporting teacher play practices with a teacher guide about socio-dramatic and imaginative playEuropean Early Childhood Education Research Journal

Loizou, E. & Charalambous, N. (2017). Empowerment Pedagogy. Journal of Research in Childhood Education.

Loizou, E. & Kyriakou, M. (2016). Young children’s appreciation and production of verbal and visual humor. Humor 29 (1), 99-124.

Loizou, E. & Avgiditou, S. (2014).The Greek-Cypriot Early Childhood Educational Reform; Introducing play as a participatory learning process and as children’s right. Early Child Development and Care 184(12), 1884-1901.

Loizou, E. (2013). Empowering parents through an action research parenting program. Action Research 11(1), 73-91.

Loizou, E. (2013). Re/Conceptualization of an Early Childhood Research Laboratory Framework: Necessity, the mother of invention. European Early Childhood Education Research Journal, 21(4), 581-595. 

Zacharia, Z., Loizou, E. & Papaevripidou, M. (2012).Is physicality an important aspect of learning through science experimentation among kindergarten students?Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 447-457. 

Loizou, E. (2011). The diverse facets of power in early childhood mentor-student teacher relationships. European Teacher Education Journal, 34(4), 371-384

Loizou, E. (2011). Disposable cameras, humor and children’s abilities. Contemporary Issues in Early Childhood, 12 (2), 148-162.

Loizou, E., Kyriakides, E. & Hadjicharalambous, M. (2011). Constructing stories in kindergarten: children's knowledge of genre.in European Early Childhood Education Research Journal, 19 (1),63-77.

Loizou, E. (2011). Empowering aspects of transition from Kindergarten to first grade through children’s voices.  Early Years: An International Journal of Research and Development, 31(1), 43-55

Hadjioannou, X. & Loizou, E. (2011). Talking about Books with Young Children: Analyzing the Discursive Nature of One-to-one Booktalks. Early Education and Development, 22(1), 53-76.

 

Positions at the Department of Education

Director of Early Childhood Research Lab (ECRL): http://www2.ucy.ac.cy/eena/index.html