ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
GEORGIOU STELIOS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
-
22892076
22892071
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Στέλιος Ν. Γεωργίου σπούδασε εκπαιδευτική ψυχολογία στα πανεπιστήμια New Jersey City University (BA, MA) και Boston University (Ed. D.). Είναι μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1992. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας. Είναι μέλος διεθνών επαγγελματικών συνδέσμων (European Society for Developmental Psychology, International Council of Psychologists) και δικτύων (European network for psychology learning and teaching – EUROPLAT, European research network about parents in education – ERNAPE).

Θεωρία της αιτιακής απόδοσης (attribution theory and applications in educational psychology), το πλαίσιο της ανάπτυξης (development in context), γονεική εμπλοκή και γονεικά στιλ (parental involvement and parenting styles), σχολική επιθετικότητα και εκφοβισμός (bullying and victimization).

 1. Georgiou, St., Ioannou, M. & Stavrinides, P. (2016). Parenting styles and bullying at school: the mediating role of locus of control. International Journal of School and Educational Psychology (accepted, in print, published on-line). http://dx.doi.org/10.1080/21683603.2016.1225237
 2. Georgiou, St., Stavrinides, P. & Nikiforou, M. (2015). Bullying and victimization in Cyprus: The role of social pedagogy. International Journal of Social Pedagogy, 4(1), 43-54. Available online at http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com
 3. 3. Georgiou, St. & Fanti, K. (2014). Transactional associations between mother-child conflict and child externalizing and internalizing problems. Educational Psychology 34(2), 133-153. http://doi.org/10.1080/01443410.2013.785055
 4. 4. Georgiou, St. & Fousiani, K. (2014). Individualism-Collectivism and bullying at school. Psychology, 21(1), 76-88 (in Greek).
 5. 5. Georgiou, St., Fousiani, K., Michaelides, M. & Stavrinides, P. (2013). Cultural value orientation and authoritarian parenting as parameters of bullying and victimization at school. International Journal of Psychology, 48(1), 69-78. http://doi.org/10.1080/00207594.2012.754104
 6. 6. Georgiou, St. & Stavrinides, P. (2013). Parenting at home and bullying at school. Social Psychology of Education, 16(2), 165-179. http://doi.org/10.1007/s11218-012-9209-z
 7. 7. Georgiou, St., Stavrinides, P. & Fousiani, K. (2013). Authoritarian parenting, power distance and bullying propensity. International Journal of School and Educational Psychology, 1(3), 199-206. http://dx.doi.org/10.1080/21683603.2013.806234
 8. Georgiou, St. & Stavrinides, P. (2012). Social psychological profiles of early adolescents involved in bullying activities. International Journal of Criminology and Sociology, 1, 60-68.
 9. Georgiou, St. & Phedonos, P. (2011). Bullying and victimization at school: Individual and family parameters. Psychology, 18(4), 484-502 (in Greek).
 10. Georgiou, St. & Fanti, K. (2010). A transactional model of bullying and victimization. Social Psychology of Education, 13, 295-311. http://doi.org/10.1007/s11218-010-9116-0
 11. 11. Georgiou, St. (2009). Personal and maternal parameters of peer violence at school. Journal of School Violence, 8 (2), 100-119. http://doi.org/10.1080/15388220802073928
 12. 12. Georgiou, St. (2008). Bullying and victimization at school: the role of mothers. British Journal of Educational Psychology, 78, 109-125.
 13. http://doi.org/10.1348/000709907X204363
 14. 13. Georgiou, St. (2008). Beliefs of experienced and novice teachers about achievement. Educational Psychology, 28(2), 119-131. http://dx.doi.org/10.1080/01443410701468716
 15. 14. Georgiou, St. (2008). Parental style and child bullying and victimization experiences at school. Social Psychology of Education, 11, 213-227. http://doi.org/10.1007/s11218-007-9048-5
 16. 15. Georgiou, St. & Stavrinides, P. (2008). Bullies, victims and bully-victims: Psycho-social profiles and attribution styles. School Psychology International, 29 (5), 574-589. http://doi.org/10.1177/0143034308099202

Profile Information

Stelios N. Georgiou studied educational psychology at New Jersey City University (BA, MA) and Boston University (Ed. D.). He is a faculty member of the University of Cyprus since 1992. In addition to research and teaching roles, he held administrative titles, including that of the Chairperson of the Department of Psychology. He is an active member of several professional Associations (European Society for Developmental Psychology, International Council of Psychologists) and Networks (European network for psychology learning and teaching – EUROPLAT, European research network about parents in education – ERNAPE).

Attribution theory and applications in educational psychology, development in context, parental involvement and parenting styles, bullying and victimization

Georgiou, St., Ioannou, M. & Stavrinides, P. (2016). Parenting styles and bullying at school: the mediating role of locus of control. International Journal of School and Educational Psychology (accepted, in print, published on-line). http://dx.doi.org/10.1080/21683603.2016.1225237

Georgiou, St., Stavrinides, P. & Nikiforou, M. (2015). Bullying and victimization in Cyprus: The role of social pedagogy. International Journal of Social Pedagogy, 4(1), 43-54. Available online at http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com

3. Georgiou, St. & Fanti, K. (2014). Transactional associations between mother-child conflict and child externalizing and internalizing problems. Educational Psychology 34(2), 133-153. http://doi.org/10.1080/01443410.2013.785055

4. Georgiou, St. & Fousiani, K. (2014). Individualism-Collectivism and bullying at school. Psychology, 21(1), 76-88 (in Greek).

5. Georgiou, St., Fousiani, K., Michaelides, M. & Stavrinides, P. (2013). Cultural value orientation and authoritarian parenting as parameters of bullying and victimization at school. International Journal of Psychology, 48(1), 69-78. http://doi.org/10.1080/00207594.2012.754104

6. Georgiou, St. & Stavrinides, P. (2013). Parenting at home and bullying at school. Social Psychology of Education, 16(2), 165-179. http://doi.org/10.1007/s11218-012-9209-z

7. Georgiou, St., Stavrinides, P. & Fousiani, K. (2013). Authoritarian parenting, power distance and bullying propensity. International Journal of School and Educational Psychology, 1(3), 199-206. http://dx.doi.org/10.1080/21683603.2013.806234

Georgiou, St. & Stavrinides, P. (2012). Social psychological profiles of early adolescents involved in bullying activities. International Journal of Criminology and Sociology, 1, 60-68.

Georgiou, St. & Phedonos, P. (2011). Bullying and victimization at school: Individual and family parameters. Psychology, 18(4), 484-502 (in Greek).

Georgiou, St. & Fanti, K. (2010). A transactional model of bullying and victimization. Social Psychology of Education, 13, 295-311. http://doi.org/10.1007/s11218-010-9116-0

11. Georgiou, St. (2009). Personal and maternal parameters of peer violence at school. Journal of School Violence, 8 (2), 100-119. http://doi.org/10.1080/15388220802073928

12. Georgiou, St. (2008). Bullying and victimization at school: the role of mothers. British Journal of Educational Psychology, 78, 109-125.

http://doi.org/10.1348/000709907X204363

13. Georgiou, St. (2008). Beliefs of experienced and novice teachers about achievement. Educational Psychology, 28(2), 119-131. http://dx.doi.org/10.1080/01443410701468716

14. Georgiou, St. (2008). Parental style and child bullying and victimization experiences at school. Social Psychology of Education, 11, 213-227. http://doi.org/10.1007/s11218-007-9048-5

15. Georgiou, St. & Stavrinides, P. (2008). Bullies, victims and bully-victims: Psycho-social profiles and attribution styles. School Psychology International, 29 (5), 574-589. http://doi.org/10.1177/0143034308099202