ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
PATRICKIOS COSTAS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
Κτήριο ΣΘΕΕ 02, Πτέρυγα Ε, Γραφείο B139
22892768
22895453
dynamphinet.webnode.co.uk

Προσωπικό Προφίλ

• Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ΕΛΛΑΔΑ, 1988.

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημική Μηχανική Πρακτική, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μασσαχουσέττης (MIT), Cambridge, Massachusetts, ΗΠΑ, 1990.

• Διδακτορικό, MIT, Cambridge, Massachusetts, ΗΠΑ, 1993.

• Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης, Τμήμα Χημείας και Μοριακών Επιστημών, Πανεπιστήμιο τουSussex, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 1994-1996.

• Λέκτορας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ Ινστιτούτο Επιστήμηςκαι Τεχνολογίας (UMIST), ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 1996-1997.

• Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1998.

• Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών και Τμήμα Χημείας, ΠανεπιστήμιοΚύπρου, 1998-2006.

1. Σύνθεση Πολυμερών

2. Ελεγχόμενοι Πολυμερισμοί

3. Αμφιφιλικά Δίκτυα Συμπολυμερών

4. Αδρομερή Συμπολυμερή

5. Μικροφασικός Διαχωρισμός

6. Αποικοδομήσιμα Δίκτυα Πολυμερών

7. Απόδοση RNA και DNA

Βιβλία

1. C. S. Patrickios, (Ed.), Amphiphilic Polymer Co-networks: Synthesis, Properties, Modelling and Applications; 15 Κεφάλαια, 368 σελίδες. The Royal Society of Chemistry (RSC), Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο. Απρίλιος 2020.

2. C. S. Patrickios, (Ed.), Polymer Networks: Synthesis, Properties, Theory and Applications; 43 Κεφάλαια, 370 σελίδες. Wiley-VCH, Weinheim, Γερμανία. Μάιος 2010.

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

2021

 1. Apostolides, D. E.; Patrickios, C. S. “Model Dynamic Covalent Organogels Based on End-linked Three-armed Oligo(ethylene glycol) Star Macromonomers,” J. Polym. Sci. 2021, 59, in press; https://doi.org/10.1002/pol.20210392.
 2. Pafiti, K. S.; Kepola, E. J.; Vlasiou, M. C.; Yamasaki, E. N.; Patrickios, C. S.; Mastroyiannopoulos, N. P.; Phylactou, L. A.; Théato, P. “Oligo(ethylene imine)-grafted Glycidyl Methacrylate Linear and Star Homopolymers: Odd-Even Correlated Transfection Efficiency,” J. Polym. Sci. 2021, 59, 870-881.
 1. Soledad Lencina, M. M.; Ko, -H.; Jung, F. A.; Schweins, R.; Rikkou-Kalourkoti, M.; Patrickios, C. S.; Papadakis, C. M.; Tsitsilianis, C. “Effect of pH on the Dynamics and Structure of Thermoresponsive Telechelic Polyelectrolyte Networks; Impact on Hydrogel Injectability,” ACS Appl. Polym. Mater. 2021, 3, 819-829; submitted 16 October 2020; revised 27 November 2020, accepted 7 Jan 2021; published online 20 January 2021. DOI: 10.1021/acsapm.0c01159 .
 2. Varnava, C. K.; Patrickios, C. S. “Polymer Networks One Hundred Years after the Macromolecular Hypothesis: A Tutorial Review,” Polymer 2021, 215, 123322; submitted 24 September 2020; revised 5 December 2020; accepted 14 December 2020; published 22 January 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.123322.
 1. Patrickios, C.S.; Matyjaszewski, K., “Amphiphilic Polymer Co-Networks: Thirty-Two Years Old and Growing Stronger – A Perspective,” Polym. Int. 2021, 70(1), 10-13. DOI: 10.1002/pi.6138, accepted 5 October 2020.

2020

 1. Jung, F. A.; Posselt, D.; Smilgies, D.-M.; Panteli, P. A.; Tsitsilianis, C.; Patrickios, C. S.; Papadakis, C. M. “The Charge-dependent Microphase Separation in Thin Films from a Multi-Responsive Pentablock Quaterpolymer: A GISAXS Investigation,” Macromolecules 2020, 53(15), 6255-6266. Published: 11 August 2020. DOI: 10.1021/acs.macromol.0c01151.
 2. Kitiri, E. N.; Manouchou, G.; Patrickios, C. S. “Double-Network Hydrogels Comprising an Ionic Amphiphilic Polymer First Co-network.” In: Patrickios, C. S. (ed.) Amphiphilic Polymer Co-networks: Synthesis, Properties, Modelling and Applications, Royal Society of Chemistry: Cambridge, UK, 2020, Chapter 10, pp. 224-238.
 3. Patrickios, C. S.; Rikkou-Kalourkoti, M. “Cleavable Dimethacrylate-End-linked Amphiphilic Polymer Co-networks Prepared Using Degradable, Hemiacetal Ester Group-Containing Bifunctional Initiators.” In: Patrickios, C. S. (ed.) Amphiphilic Polymer Co-networks: Synthesis, Properties, Modelling and Applications, Royal Society of Chemistry: Cambridge, UK, 2020, Chapter 4, pp. 77-94.
 4. Patrickios, C. S. “Thirty Years of Amphiphilic Polymer Co-networks.” In: Patrickios, C. S. (ed.) Amphiphilic Polymer Co-networks: Synthesis, Properties, Modelling and Applications, Royal Society of Chemistry: Cambridge, UK, 2020, Chapter 1, pp. 1-14.

2019

 1. Jung, F. A.; Panteli, P. A.; Ko, C.-H.; Kang, J.-J.; Barnsley, L. C.; Tsitsilianis, C.; Patrickios, C. S.; Papadakis, C. M. “Structural Properties of Micelles Formed by Telechelic Pentablock Quaterpolymers with pH-responsive Midblocks and Thermo-responsive End-blocks in Aqueous Solution,” Macromolecules 2019, 52(24), 9746-9758. Published: 6 December 2019. DOI: 10.1021/acs.macromol.9b01775.
 2. Panteli, P. A.; Patrickios, C. S. “Multiply Interpenetrating Polymer Networks: Preparation, Mechanical Properties, and Applications,” Gels 2019, 5, art. No. 00036 (COVER article). https://doi.org/10.3390/gels5030036.
 3. Varnava, C. K.; Patrickios, C. S. “Model Amphiphilic Polymer Conetworks in Water: Prediction of Their Ability for Oil Solubilization,” ACS Omega 2019, 4(3), 4721-4738.  Published: 4 March 2019. DOI: 10.1021/acsomega.8b03658.
 4. Panteli, P. A.; Patrickios, C. S.; Constantinou, M.; Constantinides, G. “Multiple Network Hydrogels: A Study of Their Nanoindentation Hardness,” Macromol. Symp. 2019, 385, art. No. 1800201. DOI: 10.1002/masy.201800201. Published: 7 June 2019.

2018

 1. Panteli, P. A.; Patrickios, C. S. “Complex Hydrogels Based on Multiply-interpenetrated Polymer Networks: Mechanical Property Enhancement via Network Multiplicity and Monomer Concentration,” Macromolecules 2018, 51(19), 7533-7545. DOI: 10.1021/acs.macromol.8b01656, 18 September 2018.
 2. Kitiri, E. N.; Varnava, C. K.; Patrickios, C. S.; Voutouri, C.; Stylianopoulos, T.; Gradzielski, M.; Hoffmann, I. “Double-networks Based on Interconnected Amphiphilic “In-out” Star First Polymer Conetworks Prepared by RAFT Polymerization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2018, 56(19), 2161-2174. DOI: 10.1002/pola.29176, 22 October 2018.
 3. Apostolides, D.E.; Patrickios, C.S.  “Dynamic Covalent Polymer Hydrogels and Organogels Cross-linked Through Acylhydrazone Bonds: Synthesis, Characterization, and Applications,” Polym. Int. 2018, 67(6), 627-649.  15 May 2018. DOI: 10.1002/pi.5554.
 4. Apostolides, D.E.; Patrickios, C.S.; Sakai, T.; Guerre, M.; Lopez, G.; Améduri, B.; Ladmiral, V.; Simon, M.; Gradzielski, M.; Clemens, D.; Krumm, C.; Tiller, J.C.; Ernould, B.; Gohy, J.-F. “Near-model Amphiphilic Polymer Conetworks Based on Four-arm Stars of Poly(vinylidene fluoride) and Poly(ethylene glycol): Synthesis and Characterization,” Macromolecules 2018, 51(7), 2476-2488.  March 2018.  DOI: 10.1021/acs.macromol.7b02475.
 5. Tsitsilianis, C.; Serras, G.; Ko, C.-H.; Jung, F.; Papadakis, C. M.; Rikkou-Kalourkoti, M.; Patrickios, C. S.; Schweins, R.; Chassenieux, C. “Thermoresponsive Hydrogels Based on Telechelic Polyelectrolytes: From Dynamic to “Frozen” Networks,” Macromolecules 2018, 51(6), 2169-2179, March 2018.  DOI: 10.1021/acs.macromol.8b00193.
 6. Kepola, E.J.; Patrickios, C.S. “Networks Based on “Core-first” Star Polymers End-linked Using a Degradable Ketal Cross-Linker: Synthesis, Characterization, and Cleavage,” Macromol. Chem. Phys. 2018, 219, 1700404.  DOI: 10.1002/macp.201700404.

2017

 1. J. Kepola, C. S. Patrickios,* “Networks Based on “Core-first” Star Polymers End-linked Using a Degradable Ketal Cross-Linker: Synthesis, Characterization and Cleavage,” Macromol. Chem. Phys. 2017, 218, in press. October 2017.
 1. M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “A Degradable Atom Transfer Radical Polymerization Inimer: Synthesis, Polymerization, and Cleavage of the Resulting Polymer Products,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2017, 55, 2831–2839. DOI: 10.1002/pola.28689.
 2. M. Elladiou, A. S. Kalogirou, C. S. Patrickios,* “Symmetrical Polymer Systems Prepared Using a Degradable Bifunctional Atom Transfer Radical Polymerization Initiator: Synthesis, Characterization and Cleavage,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2017, 55, 2342-2355. DOI: 10.1002/pola.28620.
 3. D. E. Apostolides, T. Sakai, C. S. Patrickios,* “Dynamic Covalent Star Poly(ethylene glycol) Model Hydrogels: A New Platform for Mechanically Robust, Multifunctional Materials,” Macromolecules 2017, 50, 2155-2164. DOI: 10.1021/acs.macromol.7b00236.
 4. E. J. Kepola, K. Kyriacou, C. S. Patrickios,* M. Simon, M. Gradzielski, M. Kushnir, C. Wesdemiotis, “Amphiphilic Polymer Conetworks Based on Interconnected Hydrophobic Star Block Copolymers: Synthesis and Characterization,” Macromol. Symp. 2017, 372, 69-86. DOI: 10.1002/masy.201600172.
 5. A. Stylianou,* V. Gkretsi, C. S. Patrickios, T. Stylianopoulos, “Exploring the Nano-surface of Fibrotic Tissues with AFM,” In: Fibrosis: Methods in Molecular Biology; Rittié, L., ed., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 2017, Vol. 1627, pp. 453-489, Humana Press, New York, NY.
 6. E. N. Kitiri, C. S. Patrickios,* C. Voutouri, T. Stylianopoulos, I. Hoffmann, R. Schweins, M. Gradzielski, “Double-networks Based on pH-responsive Amphiphilic “Core-first” Star First Conetworks Prepared by Sequential RAFT Polymerization,” Polym. Chem. 2017, 8, 245-259. DOI: 10.1039/C6PY01340F. (Inside Cover Article).

2016

 1. A. P. Constantinou, M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “Regular and Inverse Polyampholyte Hydrogels: A Detailed Comparison,” Macromolecules 2016, 49, 3869-3880. Published on-line 6 May 2016. DOI: 10.1021/acs.macromol.6b00538.
 2. X. Zhang, K. Kyriakos, M. Rikkou-Kalourkoti, E. N. Kitiri, C. S. Patrickios,* C. M. Papadakis,* “Amphiphilic Single and Double Networks: A Small-angle X-ray Scattering Investigation,” Colloid Polym. Sci. 2016, 294, 1027-1036. 25 March 2016. DOI: 10.1007/s00396-016-3856-0.
 1. Rikkou-Kalourkoti, E. N. Kitiri, C. S. Patrickios,* E. Leontidis, M. Constantinou, G. Constantinides, X. H. Zhang, C. M. Papadakis, “Double-networks Based on Amphiphilic Cross-linked Star Block Copolymer First Conetworks and Randomly Cross-linked Hydrophilic Second Networks,” Macromolecules 2016, 49, 1731-1742. 8 March 2016. DOI: 10.1021/acs.macromol.5b02490.
 1. M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “A Dimethacrylate Cross-linker Cleavable Under Thermolysis or Alkaline Hydrolysis Conditions: Synthesis, Polymerization, and Degradation,” Chem. Commun. 2016, 52, 3135-3138. DOI: 10.1039/C5CC09445C.

2015

 1. M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “ABC Triblock Terpolymers with Orthogonally Deprotectable Blocks: Synthesis, Characterization, and Deprotection,” Macromolecules 2015, 48, 7503-7512. DOI: 10.1021/acs.macromol.5b01823.
 2. E. J. Kepola, E. Loizou, C. S. Patrickios, E. Leontidis, C. Voutouri, T. Stylianopoulos, R. Schweins, M. Gradzielski, C. Krumm, J. C. Tiller, M. Kushnir, C. Wesdemiotis, “Amphiphilic Polymer Conetworks Based on End-linked “Core-first” Star Block Copolymers: Structure Formation with Long-range Order,” ACS Macro Lett. 2015, 4, 1163-1168. DOI: 10.1021/acsmacrolett.5b00608.
 3. D. E. Apostolides, A. Hadjicosta, C. S. Patrickios,* “Enamine-based Hydrophilic Dynamic Covalent Polymer Networks: Effects of pH, and Copolymer Composition and Concentration on the Aqueous Swelling Degrees and the Gel Formation Times,” Macromol. Symp. 2015, 358, 21-27. DOI: 10.1002/masy.201500081.
 4. M. Rikkou-Kalourkoti, M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Hyperbranched Amphiphilic Block Copolymers Prepared via Self-condensing RAFT Polymerization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2015, 53, 1310-1319. DOI: 10.1002/pola.27574.
 5. E. N. Kitiri, M. Rikkou-Kalourkoti, M. Sophocleous, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Robust Double-networks Based on End-linked, pH-responsive First Networks,” Eur. Polym. J. 2015, 69, 573-583. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2015.02.002.

2014

 1. Rikkou-Kalourkoti, P. Panteli, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Amphiphilic Diblock Copolymers of 2-(1-Imidazolyl)ethyl Methacrylate and Styrene,” Polym. Chem. 2014, 5, 4339-4347. DOI: 10.1039/C4PY00221K.
 1. K. S. Pafiti, M. Elladiou, C. S. Patrickios,* ““Inverse Polyampholyte” Hydrogels from Double-cationic Hydrogels: Synthesis by RAFT Polymerization and Characterization,” Macromolecules 2014, 47, 1819-1827. DOI:  http://dx.doi.org/10.1021/ma500084c.
 2. D. E. Apostolides, C. S. Patrickios,* E. Leontidis, M. Kushnir, C. Wesdemiotis, “Synthesis and Characterization of Reversible and Self-Healable Networks Based on Acylhydrazone Groups,” Polym. Int. 2014, 63, 1558-1565.  DOI: 10.1002/pi.4724.

2013

 1. K. S. Pafiti, C. S. Patrickios,* C. Abetz, V. Abetz, “High Molecular Weight Symmetrical Multiblock Copolymers: Synthesis by RAFT Polymerization and Characterization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2013, 51, 4957-4965.  DOI: 10.1002/pola.26936.
 2. M. Rikkou-Kalourkoti, O. W. Webster, C. S. Patrickios,* “Group Transfer Polymerization,” Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Wiley, 2013, Vol. 99, pp. 1-17. DOI:10.1002/0471440264.pst603.
 3. M. Karbarz, Z. Stojek, C. S. Patrickios,* “Microphase Separation in the Bulk in ABA Triblock Copolymer-Based Model Conetworks: Effects of Core Crowding and Loop Formation,” Macromol. Theory Simul. 2013, 22(6), 323-334. DOI: 10.1002/mats.201300001 (Cover Article).
 4. D. Kafouris, F. Kossivas, C. Constantinides, N. Q. Nguyen, C. Wesdemiotis, C. S. Patrickios,* “Biosourced Amphiphilic Degradable Elastomers of Poly(Glycerol Sebacate): Synthesis, and Network and Oligomer Characterization,” Macromolecules 2013, 46(3), 622-630.  DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ma3016882.
 1. Kassi, M. S. Constantinou, C. S. Patrickios,* “Group Transfer Polymerization of Bio-sourced Monomers,” Eur. Polym. J. 2013, 49(4), 761-767. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2012.11.012  Special Issue on “Biobased Polymers and Related Materials.” http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2012.11.012 (Cover Article).
 1. K. S. Pafiti, C. S. Patrickios,* V. Filiz, S. Rangou, C. Abetz, V. Abetz, “Styrene – Vinyl Pyridine Diblock Copolymers: Achieving High Molecular Weights by the Combination of Living Anionic and Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerizations,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2013, 51, 213-221.  DOI: 10.1002/pola.26369.

2012

 1. M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “2-(Pyridin-2-yl)ethanol as Protecting Group for Carboxylic Acids: Chemical and Thermal Cleavage, and Conversion of Poly[2-(Pyridin-2-yl)ethyl Methacrylate] to Poly(methacrylic Acid),” Polym. Chem. (RSC), Communication, 2012, 3(12), 3228-3231.  DOI: 10.1039/C2PY20601C.
 2. M. Rikkou-Kalourkoti, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of End-linked Amphiphilic Copolymer Conetworks Based on a Novel Bifunctional Cleavable Chain Transfer Agent,” Macromolecules 2012, 45, 7890-7899.  DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ma3012416.
 3. K. S. Pafiti, C. S. Patrickios,* T. K. Georgiou, E. N. Yamasaki, N. P. Mastroyiannopoulos, L. A. Phylactou, “Cationic Star Polymer siRNA Transfectants Interconnected With a Piperazine-based Cationic Cross-linker,” Eur. Polym. J. 2012, 48, 1422-1430. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2012.05.008.
 4. M. Rikkou-Kalourkoti, C. S. Patrickios,* T. K. Georgiou, “Model Networks and Functional Conetworks.” In: Matyjaszewski, K.; Möller, M. (eds.) Polymer Science: A Comprehensive Reference, 2012, vol. 6, pp. 293-308. Amsterdam: Elsevier BV.
 5. M.-T. Popescu, C. Tsitsilianis,* C. M. Papadakis,* J. Adelsberger, S. Balog, P. Busch, N. A. Hadjiantoniou, C. S. Patrickios, “Stimuli-responsive Amphiphilic Polyelectrolyte Heptablock Copolymer Physical Hydrogels: An Unusual pH-response,” Macromolecules 2012, 45, 3523-3530.
 6. F. Kossivas, S. Angeli, D. Kafouris, C. S. Patrickios, V. Tzagarakis, C. Constantinides,* “MRI-based Morphological Modeling, Synthesis, and Characterization of Cardiac Tissue Mimicking Materials,” Biomed. Mater. 2012, 7, article number 035006.
 7. M. Zamfir, C. S. Patrickios,* F. Montagne, C. Abetz, V. Abetz, L. Ronen, Y. Talmon, “Styrene – Vinyl Pyridine Diblock Copolymers: Synthesis by RAFT Polymerization and Self-assembly in Solution and in the Bulk,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2012, 50, 1636-1644.  DOI: 10.1002/pola.25935
 8. M. Rikkou-Kalourkoti, K. Matyjaszewski, C. S. Patrickios,* “Synthesis, Characterization and Thermolysis of Hyperbranched Homo- and Amphiphilic Co-Polymers Prepared Using an Inimer Bearing a Thermolyzable Acylal Groups,” Macromolecules 2012, 45, 1313-1320.

DOI: 10.1021/ma202021y

 1. M. Rikkou-Kalourkoti, E. Kassi, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Rigid, Functional Anionic Polyelectrolytes: Block Copolymers and Star Homopolymers,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2012, 50, 665-674.
 2. M. Rikkou-Kalourkoti, E. Loizou, L. Porcar, K. Matyjaszewski, C. S. Patrickios,* “End-linked Amphiphilic Degradable Conetworks: Synthesis by Sequential Atom Transfer Radical Polymerization Using a Bifunctional Cleavable Initiator,” Polym. Chem. 2012, 3, 105-116.

2011

 1. K. S. Pafiti, Z. Philippou, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios,* “End-linked Ampholytic Conetworks: Synthesis by Sequential Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization, and Swelling and Structural Characterization,” Macromolecules 2011, 44, 5352-5362. DOI: 10.1021/ma200668v
 2. K. S. Pafiti, N. P. Mastroyiannopoulos, L. A. Phylactou, C. S. Patrickios,* “Multi-arm Cationic Star Homopolymers for siRNA Transfection: Synthesis, Characterization and Evaluation,” Biomed. Eng. Res. 2011, 1, 29-38.
 3. K. S. Pafiti, N. P. Mastroyiannopoulos, L. A. Phylactou, C. S. Patrickios,* “Hydrophilic Cationic Star Homopolymers Based on a Diethanol-N-methylamine Dimethacrylate Cross-linker for siRNA Transfection: Synthesis, Characterization and Evaluation,” Biomacromolecules 2011, 12, 1468-1479. DOI: 10.1021/bm1014014
 4. M. D. Rikkou, C. S. Patrickios,* “Polymers Prepared Using Cleavable Initiators: Synthesis, Characterization and Degradation,” Prog. Polym. Sci. 2011, 36, 1079-1097.
 5. E. Kassi, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios,* “Di(n-butyl) Itaconate End-functionalized Polymers: Synthesis by Group Transfer Polymerization and Solution Characterization,” Eur. Polym. J. 2011, 47, 816-822.

2010

 1. -T. Popescu, I. Athanasoulias, C. Tsitsilianis,* N. A. Hadjiantoniou, C. S. Patrickios, “Reversible Hydrogels from Amphiphilic Polyelectrolyte Model Multiblock Copolymers: The Importance of Macromolecular Topology,” Soft Matter 2010, 6, 5417-5424.
 2. K. Georgiou, D. S. Achilleos, C. S. Patrickios,* “Multi-Functional Conetworks Based on Cross-linked Star Polymers,” Macromol. Symp. 2010, 291–292, 36–42.
 3. S. Patrickios,* “Polymer Networks: Recent Developments,” Macromol. Symp. 2010, 291–292, 1–11.
 4. S. Pafiti, E. Loizou, C. S. Patrickios,* L. Porcar, “End-linked Semifluorinated Amphiphilic Conetworks: Synthesis by Sequential Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization and Characterization,” Macromolecules 2010, 43, 5195-5204. DOI: 10.1021/ma100552v
 5. D. Rikkou, M. Kolokasi, K. Matyjaszewski, C. S. Patrickios,* “End-linked Amphiphilic Polymer Conetworks: Synthesis by Sequential Atom Transfer Radical Polymerization and Swelling Characterization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2010, 48, 1878-1886 (Cover Article).
 6. A. Hadjiantoniou, T. Krasia-Christoforou, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios,* “Alternating Amphiphilic Multiblock Copolymers: Controlled Synthesis via RAFT Polymerization and Aqueous Solution Characterization,” Macromolecules 2010, 43, 2713-2720. DOI: 10.1021/ma902709p
 7. D. Rikkou, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios,* “Structural Characterization of Amphiphilic Polymer Conetworks End-linked With the Optimal Amount of Cross-linker,” Eur. Polym. J. 2010, 46, 441-449.
 8. Kassi, C. S. Patrickios,* “Polymers from Bio-sourced Monomers: The Case of 2-(Methacryloyloxy)ethyl Tiglate,” Macromolecules 2010, 43, 1411-1415. DOI: 10.1021/ma9023312

2009

 1. D. Rikkou, E. Loizou, L. Porcar, P. Butler, C. S. Patrickios,* “Degradable, Amphiphilic End-linked Conetworks With Aqueous Degradation Rates Determined by Polymer Topology,” Macromolecules 2009, 42, 9412-9421. DOI: 10.1021/ma902099c
 2. Themistou, C. S. Patrickios,* “Degradable Polymer Networks and Star Polymers Based on Mixtures of Two Cleavable Dimethacrylate Cross-Linkers: Synthesis, Characterization and Degradation,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2009, 47, 5853-5870.
 3. A. Hadjiantoniou, A. I. Triftaridou, D. Kafouris, M. Gradzielski, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Amphiphilic Multiblock Copolymers: Effect of the Number of Blocks on Micellization,” Macromolecules 2009, 42, 5492-5498. DOI: 10.1021/ma900554k
 4. Kali, T. K. Georgiou, B. Iván, C. S. Patrickios,* “Anionic Amphiphilic End-linked Conetworks by the Combination of Quasiliving Carbocationic and Group Transfer Polymerizations,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2009, 47, 4289-4301.
 5. A. Hadjiantoniou, C. S. Patrickios,* Y. Thomann, J. C. Tiller, “Amphiphilic Conetworks Based on End-linked Multiblock Copolymers of Different Number of Blocks and Constant Molecular Weight and Composition,” Macromol. Chem. Phys. 2009, 210, 942-950.
 6. C. Stamatatos, S. P. Perlepes,* C. P. Raptopoulou, V. Psycharis, C. S. Patrickios, A. J. Tasiopoulos,* A. K. Boudalis, “Initial Use of 1,1΄-oxalydiimidazole for Inorganic Synthesis: Decomposition of the Ligand as a Means to the Preparation of an Imidazole- and Oxalate(-2)-containing, 1D Copper(II) Complex,” Inorg. Chem. Commun. 2009, 12, 402-405.
 7. Kafouris, M. Gradzielski, C. S. Patrickios,* “Semisegmented Amphiphilic Polymer Conetworks: Synthesis and Characterization,” Macromolecules 2009, 42, 2972-2980. DOI: 10.1021/ma802859d
 8. C. Stamatatos, S. P. Perlepes,* C. P. Raptopoulou, A. Terzis, C. S. Patrickios, A. J. Tasiopoulos,* A. K. Boudalis, “Alcoholysis/Hydrolysis of 1,1΄-Carbonyldiimidazole as a Means of Preparing Unprecedented, Imidazole-containing One-dimensional Coordination Polymers of Copper(II),” Dalton Trans. 2009, 3554-3562.
 9. Kafouris, M. Gradzielski, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Large-Core Star Polymers and Polymer Networks: Effects of Arm Length and Composition of the Cross-Linking Mixture,” Macromol. Chem. Phys. 2009, 210, 367-376.
 10. Kafouris, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Shell-Cross-Linked Polymer Networks and Large-Core Star Polymers: Effect of the Volume of the Cross-Linking Mixture,” Eur. Polym. J. 2009, 45, 10-18.

2008

 1. M. Achilleos, T. M. Legge, S. Perrier, C. S. Patrickios,* “Poly(ethylene glycol)-Based Amphiphilic Model Conetworks: Synthesis by RAFT Polymerization and Characterization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2008, 46, 7556-7565.
 2. G. Kali, T. K. Georgiou, B. Iván, C. S. Patrickios,* E. Loizou, Y. Thomann, J. C. Tiller, “Structural Characterization of Glassy and Rubbery Model Anionic Amphiphilic Polymer Conetworks,” in Nanoparticles: Synthesis, Passivation, Stabilization and Functionalization. R. Nagarajan, T.A. Hatton, Eds., ACS Symposium Series: Washington, DC 2008; Vol. 996; Chapter 21, pp. 286-302.
 3. M. D. Rikkou, C. S. Patrickios,* “Well-Defined Networks with Precisely Located Cleavable Sites: Structure Optimization and Core Functionality Determination,” Macromolecules (Communication) 2008, 41, 5957-5959. DOI: 10.1021/ma801154x
 4. A. I. Triftaridou, E. Loizou, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Amphiphilic Cationic Symmetrical ABCBA Pentablock Terpolymer Networks: Effect of Hydrophobic Content,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2008, 46, 4420-4432.
 5. D. Kafouris, M. Gradzielski, C. S. Patrickios,* “Hydrophilic, Cationic Large-Core Star Polymers and Polymer Networks: Synthesis and Characterization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2008, 46, 3958-3969.
 6. E. Themistou, C. S. Patrickios,* “A Cleavable Network Based on Cross-Linked Star Polymers Containing Acid-Labile Diacetal Crosslinks: Synthesis, Characterization and Hydrolysis,” Macromol. Chem. Phys. 2008, 209, 1021-1028 (Cover Article).
 7. T. K. Georgiou, C. S. Patrickios,* “Synthesis, Characterization and DNA Adsorption Studies of Ampholytic Model Conetworks Based on Cross-linked Star Copolymers: Effect of Star Architecture,” Biomacromolecules 2008, 9, 574-582.
 8. M. Vamvakaki, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of the Swelling and Mechanical Properties of Amphiphilic Ionizable Model Conetworks Containing n-Butyl Methacrylate Hydrophobic Blocks,” Soft Matter 2008, 4, 268-276.

2007

 1. Themistou, E.; Patrickios, C.S. “Synthesis and Characterization of Amphiphilic Star Copolymers of 2-(Dimethylamino)Ethyl Methacrylate and Methyl Methacrylate: Effects of Polymer Architecture and Composition,” Eur. Polym. J. 2007, 43, 84-92.
 2. Triftaridou, A.I.; Kafouris, D.; Vamvakaki, M.; Georgiou, T.K.; Krasia, T.C.; Themistou, E.; Hadjiantoniou, N.; Patrickios, C.S. “Three Different Types of Quasi-Model Networks: Synthesis by Group Transfer Polymerization and Characterization,” Polym. Bull. 2007, 58, 185-190.
 3. Stavrouli, N.; Triftaridou, A.I.; Patrickios, C.S.; Tsitsilianis, C. “Multi-compartment Unimolecular Micelles from (ABC)n Multiarm Star Triblock Terpolymers,” Macromol. Rapid Commun. 2007, 28, 560-566.
 4. Kali, G.; Georgiou, T.K.; Iván, B.; Patrickios, C.S.; Loizou, E.; Thomann, Y.; Tiller, J.C. “Synthesis and Characterization of Anionic Amphiphilic Model Conetworks Based on Methacrylic Acid and Methyl Methacrylate: Effects of Composition and Architecture,” Macromolecules 2007, 40, 2192-2200.
 5. Georgiou, T.K.; Patrickios, C.S.; Groh, P.W.; Iván, B. “Amphiphilic Model Conetworks of Polyisobutylene Methacrylate and 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate Prepared by the Combination of Quasi-Living Carbocationic and Group Transfer Polymerizations,” Macromolecules 2007, 40, 2335-2343.
 6. Triftaridou, A.I.; Vamvakaki, M.; Patrickios, C.S. “Cationic Amphiphilic Model Networks Based on Symmetrical ABCBA Pentablock Terpolymers: Synthesis, Characterization and Modeling,” Biomacromolecules 2007, 8, 1615-1623.
 7. Themistou, E.; Patrickios, C.S. “Star Polymers and Polymer Networks Containing a Novel, Hydrolyzable Diacetal-Based Dimethacrylate Cross-Linker: Synthesis, Characterization and Hydrolysis Kinetics,” Macromolecules 2007, 40, 5231-5234.
 8. Achilleos, M.; Krasia-Christoforou, T.; Patrickios, C.S. “Amphiphilic Model Conetworks Based on Combinations of Methacrylate, Acrylate and Styrenic Units: Synthesis by RAFT Radical Polymerization and Characterization of the Swelling Behavior,” Macromolecules 2007, 40, 5575-5581.
 9. Vamvakaki, M.; Patrickios, C.S.; Lindner, P.; Gradzielski, M. “Amphiphilic Networks Based on Cross-Linked Star Polymers: A Small-Angle Neutron Scattering Study,” Langmuir 2007, 23, 10433-10437.
 10. Kali, G.; Georgiou, T.K.; Iván, B.; Patrickios, C.S.; Loizou, E.; Thomann, Y.; Tiller, J.C. “Synthesis and Characterization of Anionic Amphiphilic Model Conetworks of 2-Butyl-1-Octyl Methacrylate and Methacrylic Acid: Effects of Polymer Composition and Architecture,” Langmuir 2007, 23, 10746-10755.
 11. Themistou, E.; Kanari, A.; Patrickios, C.S. “Thermolyzable Polymer Networks and Star Polymers Based on a Novel, Cleavable Acylal Dimethacrylate Cross-Linker: Synthesis, Characterization and Thermolysis,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2007, 45, 5811-5823.
 12. Hadjiantoniou, N.A.; Patrickios, C.S. “Synthesis and Characterization of Amphiphilic Conetworks Based on Multiblock Copolymers,” Polymer 2007, 48, 7041-7048.

 

Profile Information

• B.Sc. (Diploma) in Chemical Engineering, National Technical University of Athens (NTUA),GREECE, 1988.

• M.Sc. in Chemical Engineering Practice, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA, 1990.

• Ph.D., MIT, Cambridge, Massachusetts, USA, 1993.

• Post-doctoral Research Associate, School of Chemistry and Molecular Sciences, University of Sussex, UNITED KINGDOM, 1994-1996.

• Lecturer, Department of Chemical Engineering, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), UNITED KINGDOM, 1996-1997.

• Assistant Professor, Department of Natural Sciences, University of Cyprus, 1998.

• Associate Professor, Department of Natural Sciences and Department of Chemistry, University of Cyprus, 1998-2006.

1. Polymer Synthesis

2. Controlled Polymerisations

3. Amphiphilic Polymer Conetworks

4. Block Copolymers

5. Microphase Separation

6. Degradable Polymer Networks

7. RNA and DNA Delivery

BOOKS

Patrickios, C.S. (Ed.) Amphiphilic Polymer Co-networks: Synthesis, Properties, Modelling and Applications; 15 Chapters, 368 pages. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK. April 2020.

Patrickios, C.S. (Ed.) Polymer Networks: Synthesis, Properties, Theory and Applications; 43 Chapters, 370 pages. Wiley-VCH, Weinheim, Germany. May 2010.

PUBLICATIONS

2021

 1. Apostolides, D. E.; Patrickios, C. S. “Model Dynamic Covalent Organogels Based on End-linked Three-armed Oligo(ethylene glycol) Star Macromonomers,” J. Polym. Sci. 2021, 59, in press; https://doi.org/10.1002/pol.20210392.
 2. Pafiti, K. S.; Kepola, E. J.; Vlasiou, M. C.; Yamasaki, E. N.; Patrickios, C. S.; Mastroyiannopoulos, N. P.; Phylactou, L. A.; Théato, P. “Oligo(ethylene imine)-grafted Glycidyl Methacrylate Linear and Star Homopolymers: Odd-Even Correlated Transfection Efficiency,” J. Polym. Sci. 2021, 59, 870-881.
 1. Soledad Lencina, M. M.; Ko, -H.; Jung, F. A.; Schweins, R.; Rikkou-Kalourkoti, M.; Patrickios, C. S.; Papadakis, C. M.; Tsitsilianis, C. “Effect of pH on the Dynamics and Structure of Thermoresponsive Telechelic Polyelectrolyte Networks; Impact on Hydrogel Injectability,” ACS Appl. Polym. Mater. 2021, 3, 819-829; submitted 16 October 2020; revised 27 November 2020, accepted 7 Jan 2021; published online 20 January 2021. DOI: 10.1021/acsapm.0c01159 .
 2. Varnava, C. K.; Patrickios, C. S. “Polymer Networks One Hundred Years after the Macromolecular Hypothesis: A Tutorial Review,” Polymer 2021, 215, 123322; submitted 24 September 2020; revised 5 December 2020; accepted 14 December 2020; published 22 January 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.123322.
 1. Patrickios, C.S.; Matyjaszewski, K., “Amphiphilic Polymer Co-Networks: Thirty-Two Years Old and Growing Stronger – A Perspective,” Polym. Int. 2021, 70(1), 10-13. DOI: 10.1002/pi.6138, accepted 5 October 2020.

2020

 1. Jung, F. A.; Posselt, D.; Smilgies, D.-M.; Panteli, P. A.; Tsitsilianis, C.; Patrickios, C. S.; Papadakis, C. M. “The Charge-dependent Microphase Separation in Thin Films from a Multi-Responsive Pentablock Quaterpolymer: A GISAXS Investigation,” Macromolecules 2020, 53(15), 6255-6266. Published: 11 August 2020. DOI: 10.1021/acs.macromol.0c01151.
 2. Kitiri, E. N.; Manouchou, G.; Patrickios, C. S. “Double-Network Hydrogels Comprising an Ionic Amphiphilic Polymer First Co-network.” In: Patrickios, C. S. (ed.) Amphiphilic Polymer Co-networks: Synthesis, Properties, Modelling and Applications, Royal Society of Chemistry: Cambridge, UK, 2020, Chapter 10, pp. 224-238.
 3. Patrickios, C. S.; Rikkou-Kalourkoti, M. “Cleavable Dimethacrylate-End-linked Amphiphilic Polymer Co-networks Prepared Using Degradable, Hemiacetal Ester Group-Containing Bifunctional Initiators.” In: Patrickios, C. S. (ed.) Amphiphilic Polymer Co-networks: Synthesis, Properties, Modelling and Applications, Royal Society of Chemistry: Cambridge, UK, 2020, Chapter 4, pp. 77-94.
 4. Patrickios, C. S. “Thirty Years of Amphiphilic Polymer Co-networks.” In: Patrickios, C. S. (ed.) Amphiphilic Polymer Co-networks: Synthesis, Properties, Modelling and Applications, Royal Society of Chemistry: Cambridge, UK, 2020, Chapter 1, pp. 1-14.

2019

 1. Jung, F. A.; Panteli, P. A.; Ko, C.-H.; Kang, J.-J.; Barnsley, L. C.; Tsitsilianis, C.; Patrickios, C. S.; Papadakis, C. M. “Structural Properties of Micelles Formed by Telechelic Pentablock Quaterpolymers with pH-responsive Midblocks and Thermo-responsive End-blocks in Aqueous Solution,” Macromolecules 2019, 52(24), 9746-9758. Published: 6 December 2019. DOI: 10.1021/acs.macromol.9b01775.
 2. Panteli, P. A.; Patrickios, C. S. “Multiply Interpenetrating Polymer Networks: Preparation, Mechanical Properties, and Applications,” Gels 2019, 5, art. No. 00036 (COVER article). https://doi.org/10.3390/gels5030036.
 3. Varnava, C. K.; Patrickios, C. S. “Model Amphiphilic Polymer Conetworks in Water: Prediction of Their Ability for Oil Solubilization,” ACS Omega 2019, 4(3), 4721-4738.  Published: 4 March 2019. DOI: 10.1021/acsomega.8b03658.
 4. Panteli, P. A.; Patrickios, C. S.; Constantinou, M.; Constantinides, G. “Multiple Network Hydrogels: A Study of Their Nanoindentation Hardness,” Macromol. Symp. 2019, 385, art. No. 1800201. DOI: 10.1002/masy.201800201. Published: 7 June 2019.

2018

 1. Panteli, P. A.; Patrickios, C. S. “Complex Hydrogels Based on Multiply-interpenetrated Polymer Networks: Mechanical Property Enhancement via Network Multiplicity and Monomer Concentration,” Macromolecules 2018, 51(19), 7533-7545. DOI: 10.1021/acs.macromol.8b01656, 18 September 2018.
 2. Kitiri, E. N.; Varnava, C. K.; Patrickios, C. S.; Voutouri, C.; Stylianopoulos, T.; Gradzielski, M.; Hoffmann, I. “Double-networks Based on Interconnected Amphiphilic “In-out” Star First Polymer Conetworks Prepared by RAFT Polymerization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2018, 56(19), 2161-2174. DOI: 10.1002/pola.29176, 22 October 2018.
 3. Apostolides, D.E.; Patrickios, C.S.  “Dynamic Covalent Polymer Hydrogels and Organogels Cross-linked Through Acylhydrazone Bonds: Synthesis, Characterization, and Applications,” Polym. Int. 2018, 67(6), 627-649.  15 May 2018. DOI: 10.1002/pi.5554.
 4. Apostolides, D.E.; Patrickios, C.S.; Sakai, T.; Guerre, M.; Lopez, G.; Améduri, B.; Ladmiral, V.; Simon, M.; Gradzielski, M.; Clemens, D.; Krumm, C.; Tiller, J.C.; Ernould, B.; Gohy, J.-F. “Near-model Amphiphilic Polymer Conetworks Based on Four-arm Stars of Poly(vinylidene fluoride) and Poly(ethylene glycol): Synthesis and Characterization,” Macromolecules 2018, 51(7), 2476-2488.  March 2018.  DOI: 10.1021/acs.macromol.7b02475.
 5. Tsitsilianis, C.; Serras, G.; Ko, C.-H.; Jung, F.; Papadakis, C. M.; Rikkou-Kalourkoti, M.; Patrickios, C. S.; Schweins, R.; Chassenieux, C. “Thermoresponsive Hydrogels Based on Telechelic Polyelectrolytes: From Dynamic to “Frozen” Networks,” Macromolecules 2018, 51(6), 2169-2179, March 2018.  DOI: 10.1021/acs.macromol.8b00193.
 6. Kepola, E.J.; Patrickios, C.S. “Networks Based on “Core-first” Star Polymers End-linked Using a Degradable Ketal Cross-Linker: Synthesis, Characterization, and Cleavage,” Macromol. Chem. Phys. 2018, 219, 1700404.  DOI: 10.1002/macp.201700404.

2017

 1. J. Kepola, C. S. Patrickios,* “Networks Based on “Core-first” Star Polymers End-linked Using a Degradable Ketal Cross-Linker: Synthesis, Characterization and Cleavage,” Macromol. Chem. Phys. 2017, 218, in press. October 2017.
 1. M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “A Degradable Atom Transfer Radical Polymerization Inimer: Synthesis, Polymerization, and Cleavage of the Resulting Polymer Products,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2017, 55, 2831–2839. DOI: 10.1002/pola.28689.
 2. M. Elladiou, A. S. Kalogirou, C. S. Patrickios,* “Symmetrical Polymer Systems Prepared Using a Degradable Bifunctional Atom Transfer Radical Polymerization Initiator: Synthesis, Characterization and Cleavage,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2017, 55, 2342-2355. DOI: 10.1002/pola.28620.
 3. D. E. Apostolides, T. Sakai, C. S. Patrickios,* “Dynamic Covalent Star Poly(ethylene glycol) Model Hydrogels: A New Platform for Mechanically Robust, Multifunctional Materials,” Macromolecules 2017, 50, 2155-2164. DOI: 10.1021/acs.macromol.7b00236.
 4. E. J. Kepola, K. Kyriacou, C. S. Patrickios,* M. Simon, M. Gradzielski, M. Kushnir, C. Wesdemiotis, “Amphiphilic Polymer Conetworks Based on Interconnected Hydrophobic Star Block Copolymers: Synthesis and Characterization,” Macromol. Symp. 2017, 372, 69-86. DOI: 10.1002/masy.201600172.
 5. A. Stylianou,* V. Gkretsi, C. S. Patrickios, T. Stylianopoulos, “Exploring the Nano-surface of Fibrotic Tissues with AFM,” In: Fibrosis: Methods in Molecular Biology; Rittié, L., ed., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 2017, Vol. 1627, pp. 453-489, Humana Press, New York, NY.
 6. E. N. Kitiri, C. S. Patrickios,* C. Voutouri, T. Stylianopoulos, I. Hoffmann, R. Schweins, M. Gradzielski, “Double-networks Based on pH-responsive Amphiphilic “Core-first” Star First Conetworks Prepared by Sequential RAFT Polymerization,” Polym. Chem. 2017, 8, 245-259. DOI: 10.1039/C6PY01340F. (Inside Cover Article).

2016

 1. A. P. Constantinou, M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “Regular and Inverse Polyampholyte Hydrogels: A Detailed Comparison,” Macromolecules 2016, 49, 3869-3880. Published on-line 6 May 2016. DOI: 10.1021/acs.macromol.6b00538.
 2. X. Zhang, K. Kyriakos, M. Rikkou-Kalourkoti, E. N. Kitiri, C. S. Patrickios,* C. M. Papadakis,* “Amphiphilic Single and Double Networks: A Small-angle X-ray Scattering Investigation,” Colloid Polym. Sci. 2016, 294, 1027-1036. 25 March 2016. DOI: 10.1007/s00396-016-3856-0.
 1. Rikkou-Kalourkoti, E. N. Kitiri, C. S. Patrickios,* E. Leontidis, M. Constantinou, G. Constantinides, X. H. Zhang, C. M. Papadakis, “Double-networks Based on Amphiphilic Cross-linked Star Block Copolymer First Conetworks and Randomly Cross-linked Hydrophilic Second Networks,” Macromolecules 2016, 49, 1731-1742. 8 March 2016. DOI: 10.1021/acs.macromol.5b02490.
 1. M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “A Dimethacrylate Cross-linker Cleavable Under Thermolysis or Alkaline Hydrolysis Conditions: Synthesis, Polymerization, and Degradation,” Chem. Commun. 2016, 52, 3135-3138. DOI: 10.1039/C5CC09445C.

2015

 1. M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “ABC Triblock Terpolymers with Orthogonally Deprotectable Blocks: Synthesis, Characterization, and Deprotection,” Macromolecules 2015, 48, 7503-7512. DOI: 10.1021/acs.macromol.5b01823.
 2. E. J. Kepola, E. Loizou, C. S. Patrickios, E. Leontidis, C. Voutouri, T. Stylianopoulos, R. Schweins, M. Gradzielski, C. Krumm, J. C. Tiller, M. Kushnir, C. Wesdemiotis, “Amphiphilic Polymer Conetworks Based on End-linked “Core-first” Star Block Copolymers: Structure Formation with Long-range Order,” ACS Macro Lett. 2015, 4, 1163-1168. DOI: 10.1021/acsmacrolett.5b00608.
 3. D. E. Apostolides, A. Hadjicosta, C. S. Patrickios,* “Enamine-based Hydrophilic Dynamic Covalent Polymer Networks: Effects of pH, and Copolymer Composition and Concentration on the Aqueous Swelling Degrees and the Gel Formation Times,” Macromol. Symp. 2015, 358, 21-27. DOI: 10.1002/masy.201500081.
 4. M. Rikkou-Kalourkoti, M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Hyperbranched Amphiphilic Block Copolymers Prepared via Self-condensing RAFT Polymerization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2015, 53, 1310-1319. DOI: 10.1002/pola.27574.
 5. E. N. Kitiri, M. Rikkou-Kalourkoti, M. Sophocleous, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Robust Double-networks Based on End-linked, pH-responsive First Networks,” Eur. Polym. J. 2015, 69, 573-583. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2015.02.002.

2014

 1. Rikkou-Kalourkoti, P. Panteli, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Amphiphilic Diblock Copolymers of 2-(1-Imidazolyl)ethyl Methacrylate and Styrene,” Polym. Chem. 2014, 5, 4339-4347. DOI: 10.1039/C4PY00221K.
 1. K. S. Pafiti, M. Elladiou, C. S. Patrickios,* ““Inverse Polyampholyte” Hydrogels from Double-cationic Hydrogels: Synthesis by RAFT Polymerization and Characterization,” Macromolecules 2014, 47, 1819-1827. DOI:  http://dx.doi.org/10.1021/ma500084c.
 2. D. E. Apostolides, C. S. Patrickios,* E. Leontidis, M. Kushnir, C. Wesdemiotis, “Synthesis and Characterization of Reversible and Self-Healable Networks Based on Acylhydrazone Groups,” Polym. Int. 2014, 63, 1558-1565.  DOI: 10.1002/pi.4724.

2013

 1. K. S. Pafiti, C. S. Patrickios,* C. Abetz, V. Abetz, “High Molecular Weight Symmetrical Multiblock Copolymers: Synthesis by RAFT Polymerization and Characterization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2013, 51, 4957-4965.  DOI: 10.1002/pola.26936.
 2. M. Rikkou-Kalourkoti, O. W. Webster, C. S. Patrickios,* “Group Transfer Polymerization,” Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Wiley, 2013, Vol. 99, pp. 1-17. DOI:10.1002/0471440264.pst603.
 3. M. Karbarz, Z. Stojek, C. S. Patrickios,* “Microphase Separation in the Bulk in ABA Triblock Copolymer-Based Model Conetworks: Effects of Core Crowding and Loop Formation,” Macromol. Theory Simul. 2013, 22(6), 323-334. DOI: 10.1002/mats.201300001 (Cover Article).
 4. D. Kafouris, F. Kossivas, C. Constantinides, N. Q. Nguyen, C. Wesdemiotis, C. S. Patrickios,* “Biosourced Amphiphilic Degradable Elastomers of Poly(Glycerol Sebacate): Synthesis, and Network and Oligomer Characterization,” Macromolecules 2013, 46(3), 622-630.  DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ma3016882.
 1. Kassi, M. S. Constantinou, C. S. Patrickios,* “Group Transfer Polymerization of Bio-sourced Monomers,” Eur. Polym. J. 2013, 49(4), 761-767. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2012.11.012  Special Issue on “Biobased Polymers and Related Materials.” http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2012.11.012 (Cover Article).
 1. K. S. Pafiti, C. S. Patrickios,* V. Filiz, S. Rangou, C. Abetz, V. Abetz, “Styrene – Vinyl Pyridine Diblock Copolymers: Achieving High Molecular Weights by the Combination of Living Anionic and Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerizations,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2013, 51, 213-221.  DOI: 10.1002/pola.26369.

2012

 1. M. Elladiou, C. S. Patrickios,* “2-(Pyridin-2-yl)ethanol as Protecting Group for Carboxylic Acids: Chemical and Thermal Cleavage, and Conversion of Poly[2-(Pyridin-2-yl)ethyl Methacrylate] to Poly(methacrylic Acid),” Polym. Chem. (RSC), Communication, 2012, 3(12), 3228-3231.  DOI: 10.1039/C2PY20601C.
 2. M. Rikkou-Kalourkoti, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of End-linked Amphiphilic Copolymer Conetworks Based on a Novel Bifunctional Cleavable Chain Transfer Agent,” Macromolecules 2012, 45, 7890-7899.  DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ma3012416.
 3. K. S. Pafiti, C. S. Patrickios,* T. K. Georgiou, E. N. Yamasaki, N. P. Mastroyiannopoulos, L. A. Phylactou, “Cationic Star Polymer siRNA Transfectants Interconnected With a Piperazine-based Cationic Cross-linker,” Eur. Polym. J. 2012, 48, 1422-1430. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2012.05.008.
 4. M. Rikkou-Kalourkoti, C. S. Patrickios,* T. K. Georgiou, “Model Networks and Functional Conetworks.” In: Matyjaszewski, K.; Möller, M. (eds.) Polymer Science: A Comprehensive Reference, 2012, vol. 6, pp. 293-308. Amsterdam: Elsevier BV.
 5. M.-T. Popescu, C. Tsitsilianis,* C. M. Papadakis,* J. Adelsberger, S. Balog, P. Busch, N. A. Hadjiantoniou, C. S. Patrickios, “Stimuli-responsive Amphiphilic Polyelectrolyte Heptablock Copolymer Physical Hydrogels: An Unusual pH-response,” Macromolecules 2012, 45, 3523-3530.
 6. F. Kossivas, S. Angeli, D. Kafouris, C. S. Patrickios, V. Tzagarakis, C. Constantinides,* “MRI-based Morphological Modeling, Synthesis, and Characterization of Cardiac Tissue Mimicking Materials,” Biomed. Mater. 2012, 7, article number 035006.
 7. M. Zamfir, C. S. Patrickios,* F. Montagne, C. Abetz, V. Abetz, L. Ronen, Y. Talmon, “Styrene – Vinyl Pyridine Diblock Copolymers: Synthesis by RAFT Polymerization and Self-assembly in Solution and in the Bulk,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2012, 50, 1636-1644.  DOI: 10.1002/pola.25935
 8. M. Rikkou-Kalourkoti, K. Matyjaszewski, C. S. Patrickios,* “Synthesis, Characterization and Thermolysis of Hyperbranched Homo- and Amphiphilic Co-Polymers Prepared Using an Inimer Bearing a Thermolyzable Acylal Groups,” Macromolecules 2012, 45, 1313-1320.

DOI: 10.1021/ma202021y

 1. M. Rikkou-Kalourkoti, E. Kassi, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Rigid, Functional Anionic Polyelectrolytes: Block Copolymers and Star Homopolymers,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2012, 50, 665-674.
 2. M. Rikkou-Kalourkoti, E. Loizou, L. Porcar, K. Matyjaszewski, C. S. Patrickios,* “End-linked Amphiphilic Degradable Conetworks: Synthesis by Sequential Atom Transfer Radical Polymerization Using a Bifunctional Cleavable Initiator,” Polym. Chem. 2012, 3, 105-116.

2011

 1. K. S. Pafiti, Z. Philippou, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios,* “End-linked Ampholytic Conetworks: Synthesis by Sequential Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization, and Swelling and Structural Characterization,” Macromolecules 2011, 44, 5352-5362. DOI: 10.1021/ma200668v
 2. K. S. Pafiti, N. P. Mastroyiannopoulos, L. A. Phylactou, C. S. Patrickios,* “Multi-arm Cationic Star Homopolymers for siRNA Transfection: Synthesis, Characterization and Evaluation,” Biomed. Eng. Res. 2011, 1, 29-38.
 3. K. S. Pafiti, N. P. Mastroyiannopoulos, L. A. Phylactou, C. S. Patrickios,* “Hydrophilic Cationic Star Homopolymers Based on a Diethanol-N-methylamine Dimethacrylate Cross-linker for siRNA Transfection: Synthesis, Characterization and Evaluation,” Biomacromolecules 2011, 12, 1468-1479. DOI: 10.1021/bm1014014
 4. M. D. Rikkou, C. S. Patrickios,* “Polymers Prepared Using Cleavable Initiators: Synthesis, Characterization and Degradation,” Prog. Polym. Sci. 2011, 36, 1079-1097.
 5. E. Kassi, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios,* “Di(n-butyl) Itaconate End-functionalized Polymers: Synthesis by Group Transfer Polymerization and Solution Characterization,” Eur. Polym. J. 2011, 47, 816-822.

2010

 1. -T. Popescu, I. Athanasoulias, C. Tsitsilianis,* N. A. Hadjiantoniou, C. S. Patrickios, “Reversible Hydrogels from Amphiphilic Polyelectrolyte Model Multiblock Copolymers: The Importance of Macromolecular Topology,” Soft Matter 2010, 6, 5417-5424.
 2. K. Georgiou, D. S. Achilleos, C. S. Patrickios,* “Multi-Functional Conetworks Based on Cross-linked Star Polymers,” Macromol. Symp. 2010, 291–292, 36–42.
 3. S. Patrickios,* “Polymer Networks: Recent Developments,” Macromol. Symp. 2010, 291–292, 1–11.
 4. S. Pafiti, E. Loizou, C. S. Patrickios,* L. Porcar, “End-linked Semifluorinated Amphiphilic Conetworks: Synthesis by Sequential Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization and Characterization,” Macromolecules 2010, 43, 5195-5204. DOI: 10.1021/ma100552v
 5. D. Rikkou, M. Kolokasi, K. Matyjaszewski, C. S. Patrickios,* “End-linked Amphiphilic Polymer Conetworks: Synthesis by Sequential Atom Transfer Radical Polymerization and Swelling Characterization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2010, 48, 1878-1886 (Cover Article).
 6. A. Hadjiantoniou, T. Krasia-Christoforou, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios,* “Alternating Amphiphilic Multiblock Copolymers: Controlled Synthesis via RAFT Polymerization and Aqueous Solution Characterization,” Macromolecules 2010, 43, 2713-2720. DOI: 10.1021/ma902709p
 7. D. Rikkou, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios,* “Structural Characterization of Amphiphilic Polymer Conetworks End-linked With the Optimal Amount of Cross-linker,” Eur. Polym. J. 2010, 46, 441-449.
 8. Kassi, C. S. Patrickios,* “Polymers from Bio-sourced Monomers: The Case of 2-(Methacryloyloxy)ethyl Tiglate,” Macromolecules 2010, 43, 1411-1415. DOI: 10.1021/ma9023312

2009

 1. D. Rikkou, E. Loizou, L. Porcar, P. Butler, C. S. Patrickios,* “Degradable, Amphiphilic End-linked Conetworks With Aqueous Degradation Rates Determined by Polymer Topology,” Macromolecules 2009, 42, 9412-9421. DOI: 10.1021/ma902099c
 2. Themistou, C. S. Patrickios,* “Degradable Polymer Networks and Star Polymers Based on Mixtures of Two Cleavable Dimethacrylate Cross-Linkers: Synthesis, Characterization and Degradation,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2009, 47, 5853-5870.
 3. A. Hadjiantoniou, A. I. Triftaridou, D. Kafouris, M. Gradzielski, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Amphiphilic Multiblock Copolymers: Effect of the Number of Blocks on Micellization,” Macromolecules 2009, 42, 5492-5498. DOI: 10.1021/ma900554k
 4. Kali, T. K. Georgiou, B. Iván, C. S. Patrickios,* “Anionic Amphiphilic End-linked Conetworks by the Combination of Quasiliving Carbocationic and Group Transfer Polymerizations,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2009, 47, 4289-4301.
 5. A. Hadjiantoniou, C. S. Patrickios,* Y. Thomann, J. C. Tiller, “Amphiphilic Conetworks Based on End-linked Multiblock Copolymers of Different Number of Blocks and Constant Molecular Weight and Composition,” Macromol. Chem. Phys. 2009, 210, 942-950.
 6. C. Stamatatos, S. P. Perlepes,* C. P. Raptopoulou, V. Psycharis, C. S. Patrickios, A. J. Tasiopoulos,* A. K. Boudalis, “Initial Use of 1,1΄-oxalydiimidazole for Inorganic Synthesis: Decomposition of the Ligand as a Means to the Preparation of an Imidazole- and Oxalate(-2)-containing, 1D Copper(II) Complex,” Inorg. Chem. Commun. 2009, 12, 402-405.
 7. Kafouris, M. Gradzielski, C. S. Patrickios,* “Semisegmented Amphiphilic Polymer Conetworks: Synthesis and Characterization,” Macromolecules 2009, 42, 2972-2980. DOI: 10.1021/ma802859d
 8. C. Stamatatos, S. P. Perlepes,* C. P. Raptopoulou, A. Terzis, C. S. Patrickios, A. J. Tasiopoulos,* A. K. Boudalis, “Alcoholysis/Hydrolysis of 1,1΄-Carbonyldiimidazole as a Means of Preparing Unprecedented, Imidazole-containing One-dimensional Coordination Polymers of Copper(II),” Dalton Trans. 2009, 3554-3562.
 9. Kafouris, M. Gradzielski, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Large-Core Star Polymers and Polymer Networks: Effects of Arm Length and Composition of the Cross-Linking Mixture,” Macromol. Chem. Phys. 2009, 210, 367-376.
 10. Kafouris, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Shell-Cross-Linked Polymer Networks and Large-Core Star Polymers: Effect of the Volume of the Cross-Linking Mixture,” Eur. Polym. J. 2009, 45, 10-18.

2008

78. M. Achilleos, T. M. Legge, S. Perrier, C. S. Patrickios,* “Poly(ethylene glycol)-Based Amphiphilic Model Conetworks: Synthesis by RAFT Polymerization and Characterization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2008, 46, 7556-7565.

79.  G. Kali, T. K. Georgiou, B. Iván, C. S. Patrickios,* E. Loizou, Y. Thomann, J. C. Tiller, “Structural Characterization of Glassy and Rubbery Model Anionic Amphiphilic Polymer Conetworks,” in Nanoparticles: Synthesis, Passivation, Stabilization and Functionalization. R. Nagarajan, T.A. Hatton, Eds., ACS Symposium Series: Washington, DC 2008; Vol. 996; Chapter 21, pp. 286-302.

 1. M. D. Rikkou, C. S. Patrickios,* “Well-Defined Networks with Precisely Located Cleavable Sites: Structure Optimization and Core Functionality Determination,” Macromolecules (Communication) 2008, 41, 5957-5959. DOI: 10.1021/ma801154x
 2. A. I. Triftaridou, E. Loizou, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of Amphiphilic Cationic Symmetrical ABCBA Pentablock Terpolymer Networks: Effect of Hydrophobic Content,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2008, 46, 4420-4432.
 3. D. Kafouris, M. Gradzielski, C. S. Patrickios,* “Hydrophilic, Cationic Large-Core Star Polymers and Polymer Networks: Synthesis and Characterization,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2008, 46, 3958-3969.
 4. E. Themistou, C. S. Patrickios,* “A Cleavable Network Based on Cross-Linked Star Polymers Containing Acid-Labile Diacetal Crosslinks: Synthesis, Characterization and Hydrolysis,” Macromol. Chem. Phys. 2008, 209, 1021-1028 (Cover Article).
 5. T. K. Georgiou, C. S. Patrickios,* “Synthesis, Characterization and DNA Adsorption Studies of Ampholytic Model Conetworks Based on Cross-linked Star Copolymers: Effect of Star Architecture,” Biomacromolecules 2008, 9, 574-582.
 6. M. Vamvakaki, C. S. Patrickios,* “Synthesis and Characterization of the Swelling and Mechanical Properties of Amphiphilic Ionizable Model Conetworks Containing n-Butyl Methacrylate Hydrophobic Blocks,” Soft Matter 2008, 4, 268-276.

2007

 1. Themistou, E.; Patrickios, C.S. “Synthesis and Characterization of Amphiphilic Star Copolymers of 2-(Dimethylamino)Ethyl Methacrylate and Methyl Methacrylate: Effects of Polymer Architecture and Composition,” Eur. Polym. J. 2007, 43, 84-92.
 2. Triftaridou, A.I.; Kafouris, D.; Vamvakaki, M.; Georgiou, T.K.; Krasia, T.C.; Themistou, E.; Hadjiantoniou, N.; Patrickios, C.S. “Three Different Types of Quasi-Model Networks: Synthesis by Group Transfer Polymerization and Characterization,” Polym. Bull. 2007, 58, 185-190.
 3. Stavrouli, N.; Triftaridou, A.I.; Patrickios, C.S.; Tsitsilianis, C. “Multi-compartment Unimolecular Micelles from (ABC)n Multiarm Star Triblock Terpolymers,” Macromol. Rapid Commun. 2007, 28, 560-566.
 4. Kali, G.; Georgiou, T.K.; Iván, B.; Patrickios, C.S.; Loizou, E.; Thomann, Y.; Tiller, J.C. “Synthesis and Characterization of Anionic Amphiphilic Model Conetworks Based on Methacrylic Acid and Methyl Methacrylate: Effects of Composition and Architecture,” Macromolecules 2007, 40, 2192-2200.
 5. Georgiou, T.K.; Patrickios, C.S.; Groh, P.W.; Iván, B. “Amphiphilic Model Conetworks of Polyisobutylene Methacrylate and 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate Prepared by the Combination of Quasi-Living Carbocationic and Group Transfer Polymerizations,” Macromolecules 2007, 40, 2335-2343.
 6. Triftaridou, A.I.; Vamvakaki, M.; Patrickios, C.S. “Cationic Amphiphilic Model Networks Based on Symmetrical ABCBA Pentablock Terpolymers: Synthesis, Characterization and Modeling,” Biomacromolecules 2007, 8, 1615-1623.
 7. Themistou, E.; Patrickios, C.S. “Star Polymers and Polymer Networks Containing a Novel, Hydrolyzable Diacetal-Based Dimethacrylate Cross-Linker: Synthesis, Characterization and Hydrolysis Kinetics,” Macromolecules 2007, 40, 5231-5234.
 8. Achilleos, M.; Krasia-Christoforou, T.; Patrickios, C.S. “Amphiphilic Model Conetworks Based on Combinations of Methacrylate, Acrylate and Styrenic Units: Synthesis by RAFT Radical Polymerization and Characterization of the Swelling Behavior,” Macromolecules 2007, 40, 5575-5581.
 9. Vamvakaki, M.; Patrickios, C.S.; Lindner, P.; Gradzielski, M. “Amphiphilic Networks Based on Cross-Linked Star Polymers: A Small-Angle Neutron Scattering Study,” Langmuir 2007, 23, 10433-10437.
 10. Kali, G.; Georgiou, T.K.; Iván, B.; Patrickios, C.S.; Loizou, E.; Thomann, Y.; Tiller, J.C. “Synthesis and Characterization of Anionic Amphiphilic Model Conetworks of 2-Butyl-1-Octyl Methacrylate and Methacrylic Acid: Effects of Polymer Composition and Architecture,” Langmuir 2007, 23, 10746-10755.
 11. Themistou, E.; Kanari, A.; Patrickios, C.S. “Thermolyzable Polymer Networks and Star Polymers Based on a Novel, Cleavable Acylal Dimethacrylate Cross-Linker: Synthesis, Characterization and Thermolysis,” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2007, 45, 5811-5823.
 12. Hadjiantoniou, N.A.; Patrickios, C.S. “Synthesis and Characterization of Amphiphilic Conetworks Based on Multiblock Copolymers,” Polymer 2007, 48, 7041-7048.