ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ
CLERIDES SOFRONIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
111
2289 3709
2289 5028
sofronis.clerides.com

Προσωπικό Προφίλ

Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά και Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin και διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Yale. Εργάστηκε ως ερευνητής στη Διεθνή Τράπεζα και δίδαξε στο Yale University και στο European University Institute και δειτέλεσε επισκέπτης ερευνητής στο Northwestern University. Είναι ερευνητικός εταίρος του Centre for Economic Policy Research (CEPR) και ανώτερος συνεργάτης του Rimini Centre for Economic Analysis. Διδάσκει κυρίως Βιομηχανική Οργάνωση, Μικροοικονομικά και Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης.
 
Από τον Δεκέμβριο 2021 είναι Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.
 
 
Το κύριο ερευνητικό του πεδίο είναι η εμπειρική βιομηχανική οργάνωση. Έχει εργαστεί σε θέματα τιμολόγησης, διάκρισης τιμών, και ποιότητας και πληροφόρησης. Έχει επίσης καταπιαστεί με θέματα διεθνούς εμπορίου, όπως τη σχέση εξαγωγών και παραγωγικότητας και το εμπόριο μεταχειρισμένων αγαθών. Έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες για διάφορες πτυχές της Κυπριακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Αυτή την περίοδο ασχολείται με τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε αγορές διαρκών και αποθηκεύσιμων αγαθών.

Clerides, S. and P. Courty (2017), “Sales, Quantity Surcharge, and Consumer Inattention,” Review of Economics and Statistics, 99(2), May 2017.

Adamou, A., S. Clerides and T. Zachariadis (2014), "Welfare Implications of Car Feebates: A Simulation Analysis," Economic Journal 124(578), F420–F443.

Clerides, S. (2008), "Gains from Trade in Used Goods: Evidence from Automobiles," Journal of International Economics 76(2), 322-336.

Clerides, S. and C. Hadjiyiannis (2008), "Quality Standards for Used Durables: An Indirect Subsidy?," Journal of International Economics 75(2), 268-282.

Clerides, S. (2002), "Book Value: Intertemporal Pricing and Quality Discrimination in the US Market for Books," International Journal of Industrial Organization 20(10), 1385-1408, December 2002.

Clerides, S., S. Lach and J. Tybout (1998), "Is Learning by Exporting Important? Micro-Dynamic Evidence from Colombia, Mexico, and Morocco," Quarterly Journal of Economics 113(3), 903-947.

Profile Information

He hοlds a BA in Economics and Mathematics from the University of Wisconsin and a PhD in Economics from Yale University. He has worked as a researcher at the World Bank. He has taught at Yale University and the European University Institute and was a Visiting Scholar at Northwestern University. He is currently a Research Fellow of the Centre for Economic Policy Research (CEPR) and a Senior Fellow at the Rimini Centre for Economic Analysis. Ηe teaches Industrial Organization, History of Economic Thought, and Microeconomics.
 
As of December 2021 he is the Dean of the Faculty of Economics and Management.
 
His primary field is empirical industrial organization; he has worked on pricing, price discrimination, information intermediation and quality assessment. He has also done work on international trade issues such as the link between exporting and productivity and international trade in used goods. He has written several policy papers on the Cyprus economy, including a few on the recent financial crisis. He is currently working on consumer behavior in markets for durable and storable goods.
 

Clerides, S. and P. Courty (2017), “Sales, Quantity Surcharge, and Consumer Inattention,” Review of Economics and Statistics, 99(2), May 2017.

Adamou, A., S. Clerides and T. Zachariadis (2014), "Welfare Implications of Car Feebates: A Simulation Analysis," Economic Journal 124(578), F420–F443.

Clerides, S. (2008), "Gains from Trade in Used Goods: Evidence from Automobiles," Journal of International Economics 76(2), 322-336.

Clerides, S. and C. Hadjiyiannis (2008), "Quality Standards for Used Durables: An Indirect Subsidy?," Journal of International Economics 75(2), 268-282.

Clerides, S. (2002), "Book Value: Intertemporal Pricing and Quality Discrimination in the US Market for Books," International Journal of Industrial Organization 20(10), 1385-1408, December 2002.

Clerides, S., S. Lach and J. Tybout (1998), "Is Learning by Exporting Important? Micro-Dynamic Evidence from Colombia, Mexico, and Morocco," Quarterly Journal of Economics 113(3), 903-947.