ΧΡΥΣΩ ΑΓΑΠΙΟΥ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΧΡΥΣΩ
AGAPIOU CHRYSSO
...
ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ 1ης ΤΑΞΗΣ
Πρυτανεία
ΚΟΔ 07 (Κοινωνικές Δραστηριότητες)
Πανεπιστημιούπολη
ΚΟΔ07 - 017
22894361
22894469
https://ucy.ac.cy/personaldataprotection/el/

Προσωπικό Προφίλ

 

Η Χρύσω Αγαπίου απόκτησε το επαγγελματικό προσόν του εγκεκριμένου λογιστή ACCA, Αssociation of Chartered Certified Accountants στο Λονδίνο. Είναι επίσης ένα από τα πρώτα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου - ΣΕΛΚ.

Στο Λονδίνο εργάσθηκε σε Ελεγκτικούς Οίκους και η εξειδίκευση της ήταν στα θέματα φορολογίας (Taxation), πληροφορικής (System Analysis and Design of clients accounting and management systems), φορολογικών έρευνών των πελατών (Tax Investigations).  

Στα πλαίσια των καθηκόντων της, έλαβε μέρος σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Scotland Yard and FMI, και απόκτησε τον τίτλο της Fraud Expert. Ανέλαβε ένα μεγάλο φάσμα μεγάλων φορολογικών ερευνών (Tax Investigations) και συνεργάστηκε στενά με το Inland Revenue και το Customs and Excise του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο το 1993, ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα και:

Έγινε ένα από τα πρώτα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ως ενεργή Λογιστής, διετέλεσε μέλος των ακόλουθων Επιτροπών του ΣΕΛΚ:
  • Εκπαιδευτική
  • Δημοσίου Τομέα
  • Πληροφορικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
 
Από το 1993 εργάσθηκε αρχικά ως Οικονομική Διευθύντρια σε Όμιλό 10 Εταιριών ο οποίος δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα Παγκύπρια σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Εκτός από την οικονομική διαχείριση του Ομίλου, είχε αναλάβει την αναβάθμιση των συστημάτων και την εκπαίδευση του προσωπικού.
 
Το 11/1994 διορίσθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) στην θέση Λογιστή και πρόσφερε τις υπηρεσίες της σε διάφορους σημαντικούς τομείς:
  • 11/1994 – 05/2006: Επικεφαλής του Λογιστηρίου του ΠΚ. Αρχικός στόχος ήταν η οργάνωση και μηχανογράφηση του Λογιστηρίου και ανάπτυξη πρότυπων και καλών πρακτικών. Ο Προϋπολογισμός του ΠΚ από £3.387.486 το 1995 έφτασε στις £42.822.960 το 2006. Η ανάπτυξη ήταν ραγδαία και οι δράσεις πολλές.
  • 06/2006 – 06/2011: Ανέλαβε ως Εσωτερικός Οικονομικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του ΠΚ (ιδιαίτερη έμφαση στην ετοιμασία οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, μελέτη για τη μεταρρύθμιση του Διοικητικού Προσωπικού και συντονισμό των απαντητικών επιστολών προς το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή).
  • 07/2011 – 12/2019: Ανέλαβε ως Υπεύθυνη Οικονομική Διαχείριση της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του ΠΚ (ιδιαίτερη έμφαση στην κατανομή κονδυλίων και οργάνωση του τομέα συνταξιοδοτικών ωφελημάτων).
  • 01/2020 – σήμερα: Ανέλαβε ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΥΠΔ)/ Data Protection Officer (DPO). Email: dpo@ucy.ac.cy. Ο ρόλος της ΥΠΔ απορρέει από το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (GDPR) και την Εθνική Νομοθεσία - Ν. 125(Ι)/2018: Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 
  • 12/2020 – σήμερα: Ανέλαβε επίσης το ρόλο της Υπεύθυνης Πληροφοριών του ΠΚ. Email: info-ucy@ucy.ac.cy. Ο ρόλος απορρέει από την Νομοθεσία - Ν. 184(Ι)/2017: Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

 

Πέραν των πιο πάνω καθηκόντων της και της εργασιακής της δραστηριότητα, είναι επίσης εθελόντρια στο Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και έχει αποκτήσει ειδική εκπαίδευση για στήριξη ατόμων που βιώνουν βία.

Απόκτησε επίσης πιστοποίηση και είναι Life and Business Coach. Είναι απόφοιτος της Global Academy of Coaching (accredited by ICF – International Coach Federation) και του Athens Institute of Coaching.

Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου «Survive and Thrive – How to change your Life in 7 Easy Steps» έχει δημιουργήσει και είναι επικεφαλής της ομάδας «Thrive in every way».

Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της, τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική, καθώς επίσης και την εκπαίδευση της, προσφέρει σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης, εργαστήρια, διαλέξεις, ομιλίες κτλ. με απώτερο σκοπό να βοηθήσει τους συνανθρώπους της για να κάνουν εκείνες τις μικρές ή μεγάλες αλλαγές που επιθυμούν έτσι ώστε να βελτιώσουν την ζωής τους και την ζωή των γύρω τους.

Η Χρύσω προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη σε όσα άτομα αποφασίσουν να μπουν στην διαδικασία της Αυτοβελτίωσης και να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους. Μέσα από αυτήν την διαδρομή θα μπορέσουν να αποβάλουν οτιδήποτε τους κρατούσε πίσω μέχρι σήμερα και να πετύχουν τα αποτελέσματα που πάντα επιθυμούσαν και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους σε οποιονδήποτε τομέα.

.

 
 

Profile Information