ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
CHRISTOFIDES CONSTANTINOS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Φυσικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B217
(00357) 22892824
(00357) 22895083
https://twitter.com/neokyma13

Προσωπικό Προφίλ

Καθηγητής της Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Grenoble, ενώ έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Εθνικό Πολυτεχνείο της Grenoble με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης. Ενταγμένος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1992, διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, καθώς και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, αξίωμα στο οποίο εξελέγη το Νοέμβριο του 2010. Το όνομά του είναι πλήρως συνυφασμένο με την αναπτυξιακή πορεία της έρευνας του Ιδρύματος, με έντονη ερευνητική δράση τόσο σε τοπικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του στη δημιουργία και εδραίωση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις. Το πλούσιο συγγραφικό του έργο καταγράφεται σε επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί από αξιόλογους εκδοτικούς οίκους. Είναι έγγαμος με δύο παιδιά τον Άνθο (19 ετών) και τον Ιωάννη (13 ετών). Σύζυγος του είναι η Λουκία Μακρή από την Κυθρέα.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εφαρμοσμένη οπτική, αλληλεπίδραση ύλης-φωτός, κβαντική οπτική, οπτο-ηλεκτρονικές μελέτες ημιαγωγών, πράσινη ενέργεια, περιβαλλοντικοί αισθητήρες και οπτικές εφαρμογές στην αρχαιομετρία και την τέχνη.
C. Christofides and G. Ghibaudo, “Effects of Disorder and Defects in Ion-Implanted Semiconductors: Optical and Photothermal Characterization”, SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS, Vols.45,46 [ACADEMIC PRESS, New York, 1997].A. Mandelis and C. Christofides, “Physics, Chemistry and Technology of Solid State Gas Sensor Devices”, CHEMICAL ANALYSIS, Vol.125: A Series of Monographs on Analytical Chemistry and its Applications, [A WILEY-INTERSCIENCE PUBLICATION - John Wiley and Sons, New York, 1993]. C. Christofides, M. Nestoros and A. Othonos, “Photothermal Radiometric Study of Implanted Semiconductors”, in Progress in Photothermal and Photoacoustic Science and Technology – Semiconductors and Electronic Materials, Edited by A. Mandelis and P. Hess [SPIE Press, Bellingham, Washington USA, 2000] pp. 110-142.C. Christofides, “Photomodulated Thermoreflectance Investigation of Implanted Wafers. Annealing Kinetics of Defects”, in Effects of Disorder and Defects in Ion-Implanted Semiconductors: Optical and Photothermal Characterization, Edited by C. Christofides and G. Ghibaudo, SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS, Vol. 46, Chapter 4 [ACADEMIC PRESS, New York, 1997] pp. 115-150.A. Seas and C. Christofides, “Transmission and Reflection Spectroscopy on Ion Implanted Semiconductors”, in Effects of Disorder and Defects in Ion-Implanted Semiconductors: Optical and Photothermal Characterization, Edited by C. Christofides and G. Ghibaudo, SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS, Vol. 46, Chapter 2 [ACADEMIC PRESS, New York, 1997] pp. 39-71

Profile Information

Professor Constantinos Christofides received a BSc and MSc in Physics from University of Grenoble I in 1982 and 1983 accordingly, a D.E.A. in Energy-Economics from University of Grenoble II in 1984, a D.E.A. in Energy-Physics in 1984 and a PhD in Applied Physics from the National Polytechnic of Grenoble in 1986. Prior to joining the University of Cyprus to serve the Department of Natural Sciences, he was a faculty member of the University of Sherbrooke and the University of Toronto. He also held visiting appointments at University Pierre et Marie Curie-Paris 6, the National Polytechnic School of Grenoble, University of Orleans, University of Athens, University of Toulouse and the Weizman Institute of Sciences in Israel, where he lectured extensively. In his career he (co)authored and edited a variety of publications, with books, journals, scientific papers and conference proceedings in some of the premier journals of his field. Professor Christofides, as the Vice-Rector of Academic Affairs (2006-2010), played an active role in establishing the University of Cyprus in the research community worldwide, as well as in strengthening the university-industry collaboration. Since December 2010, he is serving a four-year term as Rector.
Applied optics, matter-light interaction, photothermal phenomena, laser-semiconductor interactions, optoelectronics sensors, solar materials, lasers for archaeometry and art.
C. Christofides and G. Ghibaudo, “Effects of Disorder and Defects in Ion-Implanted Semiconductors: Optical and Photothermal Characterization”, SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS, Vols.45,46 [ACADEMIC PRESS, New York, 1997].A. Mandelis and C. Christofides, “Physics, Chemistry and Technology of Solid State Gas Sensor Devices”, CHEMICAL ANALYSIS, Vol.125: A Series of Monographs on Analytical Chemistry and its Applications, [A WILEY-INTERSCIENCE PUBLICATION - John Wiley and Sons, New York, 1993]. C. Christofides, M. Nestoros and A. Othonos, “Photothermal Radiometric Study of Implanted Semiconductors”, in Progress in Photothermal and Photoacoustic Science and Technology – Semiconductors and Electronic Materials, Edited by A. Mandelis and P. Hess [SPIE Press, Bellingham, Washington USA, 2000] pp. 110-142.C. Christofides, “Photomodulated Thermoreflectance Investigation of Implanted Wafers. Annealing Kinetics of Defects”, in Effects of Disorder and Defects in Ion-Implanted Semiconductors: Optical and Photothermal Characterization, Edited by C. Christofides and G. Ghibaudo, SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS, Vol. 46, Chapter 4 [ACADEMIC PRESS, New York, 1997] pp. 115-150.A. Seas and C. Christofides, “Transmission and Reflection Spectroscopy on Ion Implanted Semiconductors”, in Effects of Disorder and Defects in Ion-Implanted Semiconductors: Optical and Photothermal Characterization, Edited by C. Christofides and G. Ghibaudo, SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS, Vol. 46, Chapter 2 [ACADEMIC PRESS, New York, 1997] pp. 39-71