ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
BALASOPOULOS ANTONIS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Γραφείων Μ
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
005
+357 22892108
+357 22750310
ucy.academia.edu/AntonisBalasopoulos

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Άριστα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Magister Artium) στις Αγγλικές Σπουδές (με διάκριση), University of Minnesota, Twin Cities, 1994. Διδακτορικό (Doctor of Philosophy) στις Αγγλικές Σπουδές, με δευτερεύουσα ειδίκευση στη Συγκριτική Λογοτεχνία και τις Πολιτισμικές Σπουδές, University of Minnesota, Twin Cities, 1998. Έχει διατελέσει ερευνητικός υπότροφος του Princeton University (2004-05). Έχει επίσης διδάξει στα πανεπιστημιακά ιδρύματα University of Minnesota (ως βοηθός καθηγητή), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ως μεταπτυχιακός συνεργάτης), Dartmouth College (ως διδάσκων του Ινστιτούτου Αμερικανικών Σπουδών) και University of California, Santa Cruz (ως επισκέπτης καθηγητής).

Συγκριτικές σπουδές στην Ουτοπία· Αμερικανική πεζογραφία του 18ου-19ου αιώνα· Λογοτεχνική γεωγραφία και σημειωτική παραγωγή του χώρου· Κριτική θεωρία, ιδιαίτερα Μαρξισμός, θεωρία εθνικισμού, αποικιοκρατίας και παγκοσμιοποίησης· Θεωρία του μυθιστορήματος· Πολιτική θεωρία· Οπτική κουλτούρα, ιδιαίτερα κινηματογράφος.

BOOKS AND SPECIAL ISSUES:

Antonis Balasopoulos and Stephanos Stephanides, eds. "Comparative Literature and Global Studies: Histories and Trajectories." Gramma: Journal of Theory and Criticism 13 (2005). Special issue. 230 pages.

Antonis Balasopoulos, Gesa Mackenthun, Theodora Tsimpouki, eds. Conformism, Non-Conformism and Anti-Conformism in the Culture of the United States. Heidelberg: Universitatsverlag Winter, 2008. 330 pages.

Antonis Balasopoulos and Apostolos Lampropoulos, eds. Chores Tes Theorias: Istoria kai Geographia twn Kritikwn Aphegematwn. [States of Theory: History and Geography of Critical Narratives]. Athens: Metaichmio, 2009. 583 pages.

Antonis Balasopoulos. Through the Loophole: Archive of Elliptical Impulses [Ap' to mati tis velonas: Arheio Elliptikwn Parormisewn]. Athens: Astra, 2011. 69 pages.

Antonis Balasopoulos. The Book of Brief Reflections. [To Vivlio ton mikron syllogismon]. Athens: Astra, 2011. 93 pages.

Antonis Balasopoulos, ed. Intellectuals and the State: Complicities, Confrontations, Ruptures. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012).

Antonis Balasopoulos, Multiplicities of Zero [Pollaplotites tou midenos]. Thessaloniki: Shakespearikon, 2020. 58 pages.

Antonis Balasopoulos and Stella Achilleos, ed. Reading Texts on Sovereignty: Textual Moments in the History of Political Thought.  Under contract, Textual Moments series, ed. J.C. Davis and John Morrow, Bloomsbury Academic. Forthcoming,  March 2021. approx. 230 pages.

Antonis Balasopoulos and Stella Achilleos, ed. Matters of Invention: Utopia, Materialism and the Early Modern.Special issue of Utopian Studies. Forthcoming, 2021.

Critical Edition of A.L. Morton’s The English Utopia. Ralahine Classics Series. Oxford: Peter Lang. Under contract, forthcoming, December 2021.

CHAPTERS IN BOOKS:

"The Fractured Image: Plato, the Greeks, and the Figure of the Ideal City." Exploring the Utopian Impulse: Essays on Utopian Thought and Practice, eds. Tom Moylan and Michael Griffin. Oxford: Peter Lang, 2007. 117-137.

"'Utopian and Cynical Elements': Chaplin, Cinema and Weimar Critical Theory." Futurescapes: Space in Utopian and Science Fiction Discourses, ed. Ralph Pordzik. Amsterdam, New York: Rodopi, 2009. 327-258.

"Theoreia, Istoria, Kuriarhia". Chores Tes Theorias: Istoria kai Geographia twn Kritikwn Aphegematwn. Athens: Metaichmio, 2010. 475-516.

"Anti-Utopia and Dystopia: Rethinking the Generic Field" (bilingual text). Utopia Project Archive, 2006-2010, ed. Vassilis Vlastaras. Athens: School of Fine Arts Publications, 2011. 59-67.

"Varieties of Lacanian Anti-Utopianism". Spectres of Utopia: Theory, Practice, Conventions, ed. Artur Blaim and Ludmila Gruszewska-Blaim. Frankfurt-am-Maim: Peter Lang, 2012. 69-80, 272-275.

"Pigs in Heaven? Utopia, Animality and Plato's Huopolis." The Epistemology of Utopia: Rhetoric, Theory and Imagination, ed. Jorge Bastos da Silva. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2013. 8-27.

"Celestial Cities and Rationalist Utopias". In The Cambridge Companion to the City in Literature. Ed. Kevin McNamara. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 17-30.

"The Negation of Negation: On Demand the Impossible and the Question of Critical Utopia". In Tom Moylan, Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination, revised edition, Oxford: Peter Lang, 2014. 263-269.

“Conrad, Ideology and Utopia.” Strange Vistas: Perspectives on the Utopian. Ed. Justyna Galant and Marta Komsta. Bern: Peter Lang, Mediated Fictions vol. 16, 2019. 59-77

“Marxism”. Palgrave Handbook of Utopian and Dystopian Literature. Ed. Fatima Vieira, Jennifer Wagner-Lawlor and Peter Marks. Forthcoming, Palgrave/Macmillan.

“Divided Sovereignties: Lenin and Dual Power.” In Reading Texts on Sovereignty: Textual Moments in the History of Political Thought. Ed. Stella Achilleos and Antonis Balasopoulos. Textual Moments in the History of Political Thought.Gen. ed. J.C. Davis and John Morrow. Forthcoming, Bloomsbury Academic. 

(with Stella Achilleos) “Introduction.” In Reading Texts on Sovereignty: Textual Moments in the History of Political Thought. Ed. Stella Achilleos and Antonis Balasopoulos. Textual Moments in the History of Political Thought. Gen. ed. J.C. Davis and John Morrow. Forthcoming, Bloomsbury Academic.

“The Dialectics of Reverie: Daydreaming and the City, Fair and Unfair.” Invited submission for edited volume on (Un)Fair Cities, to be submitted to the Literary Urban Studies Book Series, Palgrave MacMillan.

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS:

"Unworldly Worldliness: America and the Trajectories of Utopian Expansionism." Utopian Studies 15.2 (Spring 2004): 3-35. (University Press of America)

"'Suffer a Sea Change': Spatial Crisis, Maritime Modernity, and the Politics of Utopia." Cultural Critique 63 (Winter 2006): 122-156. (University of Minnesota Press)

"Nesologies: Island Form and Postcolonial Geopoetics." Postcolonial Studies 11.1 (2008): 9-26. (Routledge)

"Ghosts of the Future: Marxism, Deconstruction, and the Afterlife of Utopia." Theory & Event 12.3 (2009): 1-19. (Johns Hopkins University Press)

"The Discreet Charm of the 'Anarchist Sublime': Sovereign Power and Bare Life Revisited". Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012): 1-23. Stanford University.

Introduction: Intellectuals and the State: Complicities, Confrontations, Ruptures. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012): 1-34. Stanford University.

"Factories, Utopias, Decoration and Upholstery: On Utopia, Modernism and Everyday Life". Utopian Studies 25.2 (2014): 268-298. (Penn State University Press)

"Dark Light: Utopia and the Question of Surplus Population." Utopian Studies 27.3 (2016): 615-629. (Penn State University Press)

"Utopian Studies in Greece Today: A Brief Survey”. Utopian Studies, 27.3 (2016): 441-448. Published by Penn State University Press.

“Repetition: Thinking Between G.W.F. Hegel’s Philosophy of History(1837) and Karl Marx’s TheEighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852)”. Philosophica, 54 (2019): 81-97. Published by the Department of Philosophy, University of Lisbon.

“Crisis, Justice, Messianism: Walter Benjamin’s ‘Critique of Violence’”, Cogito 12.2 (December 2020): 69-89. Published by Dimitrie Cantemir Christian University/Pro Universitaria.

“Hunger, World, the X: On Ghosh and Hillis Miller’s Thinking Literature Across Continents.” Journal of Foreign Languages and Cultures4.2 (December 2020): 57-69. Published by Hunan Normal University Press

“Georges Sorel and Critical Anti-Utopianism”, Revista Polis8.4 (September-November 2020): 1-16. Published by Faculty of Political Sciences, Petre Andrei University.

 

Πλήρες βιογραφικό

Profile Information

 

Undergraduate studies at Aristotle University, Thessaloniki (B.A English Language and Literature 1991). Graduate Studies at the University of Minnesota, Twin Cities (M.A English 1994; Ph.D English, Minor in Comparative Literature and Cultural Studies, 1998). He has taught at the Aristotle University of Thessaloniki (2001), the University of Minnesota (1994-97), and the University of California, Santa Cruz (2007). He has held a Visiting Research Fellowship at Princeton University (2004-05) and has been appointed Institute Faculty at the Dartmouth Institute of American Studies, Dartmouth College (June 2007).

Comparative Utopian studies; literature and culture of US empire; literature, geography and the production of space; critical theory, especially Marxism, postcolonial studies, and theories of the political; visual culture, especially cinema.

 

BOOKS AND SPECIAL ISSUES:

Antonis Balasopoulos and Stephanos Stephanides, eds. "Comparative Literature and Global Studies: Histories and Trajectories." Gramma: Journal of Theory and Criticism 13 (2005). Special issue. 230 pages.

Antonis Balasopoulos, Gesa Mackenthun, Theodora Tsimpouki, eds. Conformism, Non-Conformism and Anti-Conformism in the Culture of the United States. Heidelberg: Universitatsverlag Winter, 2008. 330 pages.

Antonis Balasopoulos and Apostolos Lampropoulos, eds. Chores Tes Theorias: Istoria kai Geographia twn Kritikwn Aphegematwn. [States of Theory: History and Geography of Critical Narratives]. Athens: Metaichmio, 2009. 583 pages.

Antonis Balasopoulos. Through the Loophole: Archive of Elliptical Impulses [Ap' to mati tis velonas: Arheio Elliptikwn Parormisewn]. Athens: Astra, 2011. 69 pages.

Antonis Balasopoulos. The Book of Brief Reflections. [To Vivlio ton mikron syllogismon]. Athens: Astra, 2011. 93 pages.

Antonis Balasopoulos, ed. Intellectuals and the State: Complicities, Confrontations, Ruptures. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012).

Antonis Balasopoulos, Multiplicities of Zero [Pollaplotites tou midenos]. Thessaloniki: Shakespearikon, 2020. 58 pages.

Antonis Balasopoulos and Stella Achilleos, ed. Reading Texts on Sovereignty: Textual Moments in the History of Political Thought.  Under contract, Textual Moments series, ed. J.C. Davis and John Morrow, Bloomsbury Academic. Forthcoming,  March 2021. approx. 230 pages.

Antonis Balasopoulos and Stella Achilleos, ed. Matters of Invention: Utopia, Materialism and the Early Modern.Special issue of Utopian Studies. Forthcoming, 2021.

Critical Edition of A.L. Morton’s The English Utopia. Ralahine Classics Series. Oxford: Peter Lang. Under contract, forthcoming, December 2021.

CHAPTERS IN BOOKS:

"The Fractured Image: Plato, the Greeks, and the Figure of the Ideal City." Exploring the Utopian Impulse: Essays on Utopian Thought and Practice, eds. Tom Moylan and Michael Griffin. Oxford: Peter Lang, 2007. 117-137.

"'Utopian and Cynical Elements': Chaplin, Cinema and Weimar Critical Theory." Futurescapes: Space in Utopian and Science Fiction Discourses, ed. Ralph Pordzik. Amsterdam, New York: Rodopi, 2009. 327-258.

"Theoreia, Istoria, Kuriarhia". Chores Tes Theorias: Istoria kai Geographia twn Kritikwn Aphegematwn. Athens: Metaichmio, 2010. 475-516.

"Anti-Utopia and Dystopia: Rethinking the Generic Field" (bilingual text). Utopia Project Archive, 2006-2010, ed. Vassilis Vlastaras. Athens: School of Fine Arts Publications, 2011. 59-67.

"Varieties of Lacanian Anti-Utopianism". Spectres of Utopia: Theory, Practice, Conventions, ed. Artur Blaim and Ludmila Gruszewska-Blaim. Frankfurt-am-Maim: Peter Lang, 2012. 69-80, 272-275.

"Pigs in Heaven? Utopia, Animality and Plato's Huopolis." The Epistemology of Utopia: Rhetoric, Theory and Imagination, ed. Jorge Bastos da Silva. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2013. 8-27.

"Celestial Cities and Rationalist Utopias". In The Cambridge Companion to the City in Literature. Ed. Kevin McNamara. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 17-30.

"The Negation of Negation: On Demand the Impossible and the Question of Critical Utopia". In Tom Moylan, Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination, revised edition, Oxford: Peter Lang, 2014. 263-269.

“Conrad, Ideology and Utopia.” Strange Vistas: Perspectives on the Utopian. Ed. Justyna Galant and Marta Komsta. Bern: Peter Lang, Mediated Fictions vol. 16, 2019. 59-77

“Marxism”. Palgrave Handbook of Utopian and Dystopian Literature. Ed. Fatima Vieira, Jennifer Wagner-Lawlor and Peter Marks. Forthcoming, Palgrave/Macmillan.

“Divided Sovereignties: Lenin and Dual Power.” In Reading Texts on Sovereignty: Textual Moments in the History of Political Thought. Ed. Stella Achilleos and Antonis Balasopoulos. Textual Moments in the History of Political Thought.Gen. ed. J.C. Davis and John Morrow. Forthcoming, Bloomsbury Academic. 

(with Stella Achilleos) “Introduction.” In Reading Texts on Sovereignty: Textual Moments in the History of Political Thought. Ed. Stella Achilleos and Antonis Balasopoulos. Textual Moments in the History of Political Thought. Gen. ed. J.C. Davis and John Morrow. Forthcoming, Bloomsbury Academic.

“The Dialectics of Reverie: Daydreaming and the City, Fair and Unfair.” Invited submission for edited volume on (Un)Fair Cities, to be submitted to the Literary Urban Studies Book Series, Palgrave MacMillan.

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS:

"Unworldly Worldliness: America and the Trajectories of Utopian Expansionism." Utopian Studies 15.2 (Spring 2004): 3-35. (University Press of America)

"'Suffer a Sea Change': Spatial Crisis, Maritime Modernity, and the Politics of Utopia." Cultural Critique 63 (Winter 2006): 122-156. (University of Minnesota Press)

"Nesologies: Island Form and Postcolonial Geopoetics." Postcolonial Studies 11.1 (2008): 9-26. (Routledge)

"Ghosts of the Future: Marxism, Deconstruction, and the Afterlife of Utopia." Theory & Event 12.3 (2009): 1-19. (Johns Hopkins University Press)

"The Discreet Charm of the 'Anarchist Sublime': Sovereign Power and Bare Life Revisited". Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012): 1-23. Stanford University.

Introduction: Intellectuals and the State: Complicities, Confrontations, Ruptures. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012): 1-34. Stanford University.

"Factories, Utopias, Decoration and Upholstery: On Utopia, Modernism and Everyday Life". Utopian Studies 25.2 (2014): 268-298. (Penn State University Press)

"Dark Light: Utopia and the Question of Surplus Population." Utopian Studies 27.3 (2016): 615-629. (Penn State University Press)

"Utopian Studies in Greece Today: A Brief Survey”. Utopian Studies, 27.3 (2016): 441-448. Published by Penn State University Press.

“Repetition: Thinking Between G.W.F. Hegel’s Philosophy of History(1837) and Karl Marx’s TheEighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852)”. Philosophica, 54 (2019): 81-97. Published by the Department of Philosophy, University of Lisbon.

“Crisis, Justice, Messianism: Walter Benjamin’s ‘Critique of Violence’”, Cogito 12.2 (December 2020): 69-89. Published by Dimitrie Cantemir Christian University/Pro Universitaria.

“Hunger, World, the X: On Ghosh and Hillis Miller’s Thinking Literature Across Continents.” Journal of Foreign Languages and Cultures4.2 (December 2020): 57-69. Published by Hunan Normal University Press

“Georges Sorel and Critical Anti-Utopianism”, Revista Polis8.4 (September-November 2020): 1-16. Published by Faculty of Political Sciences, Petre Andrei University.

 

For full CV, click here