SPYROS ARMOSTIS
ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ARMOSTIS SPYROS
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Γραφείων Μ
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
-
+35722892103
+35722895067
http://www.cantab.net/users/armostis/

Προσωπικό Προφίλ

 Ο Σπύρος Αρμοστής είναι Λέκτορας Γλωσσολογίας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος PhD και MPhil στη Γλωσσολογία (ειδίκευση: Φωνητική) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Αγγλία) και BA στις Κλασικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διατελεί πρόεδρος της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου (CyLing), μέλος του συμβουλίου του Συλλόγου Ρομά Κύπρου (CypRom), καθώς και διορισμένο μέλος της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων (ΜΚΕΤΓΟ).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της φωνητικής, της φωνολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας, κλινικής γλωσσολογίας, και γραφογλωσσολογίας. Συγκεκριμένα, η έρευνά του εστιάζεται στα εξής: στην αρθρωτική, ακουστική, και αντιληπτική φωνητική καθώς και στην πειραματική φωνολογία για διερεύνηση της πρώτης καθώς και δεύτερης/ξένης γλώσσας· στην κοινωνιογλωσσολογική έρευνα της ποικιλότητας· και στη διερεύνηση της τυπικής και μη τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση στη μέχρι σήμερα έρευνά του έχει δοθεί στη μελέτη της κυπριακής ελληνικής καθώς και της κυπριακής αραβικής.
 

Βιβλία

Güneyli, A., Pelekani, C., Armostis, S., & Veysioğlu, Y. (2020). Daily Speaking Guide - Turkish, Greek, Cypriot Greek, Cypriot Turkish / Ελληνικά - Τουρκικά - Κυπριακά Τουρκικά - Κυπριακά Ελληνικά – Οδηγός Καθημερινών Λέξεων και Φράσεων / Yunanca, Türkçe, Kıbrıs Türkçesi, Kıbrıs Rumcası – Günlük Konuşma Kılavuzu. Nicosia: Organization for Security and Co-operation in Europe - High Commissioner on National Minorities. ISBN 978-9963-703-33-3

Sılay, N. & S. Armostis (2018). SharedWor!ds (vol. 2). Nicosia: Grow Civic.

Papaleontiou, L. & S. Armostis (2014). Μυλλωμένα και αμολόητα τραγούδια Κυπρίων. Nicosia: Elias Epiphaniou.

Sılay, N. & S. Armosti (2013). SharedWor!ds (vol. 1). Nicosia: Youth Power Cyprus.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Christopoulou, M., Voniati L., Drosos, K., & Armostis, S. (2020). Colourful semantics in Cypriot-Greek-speaking children with Autism Spectrum Disorder. Folia Phoniatrica et Logopaedica. DOI: 10.1159/000512157

Armostis, S., L. Voniati, K. Drosos, & D. Tafiadis (2020). Trapezountian Pontic Greek in Etoloakarnania. Journal of the International Phonetic Association, 1-13. doi:10.1017/S0025100320000201

Voniati, L., D. Tafiadis, S. Armostis, E. I. Kosma, & S. K. Chronopoulos (2020). Lexical diversity in Cypriot-Greek–speaking toddlers: a preliminary longitudinal study. Folia Phoniatrica et Logopaedica. 1-12. DOI: 10.1159/000507621

Monville-Burston, M., F. Kakoyianni-Doa & S. Armostis (2020). Magie des sons et de la prosodie, et apprentissage de la phonétique par la poésie : « Le Pont Mirabeau ». Cognition, Représentation, Langage (Corela), HS-30. DOI : https://doi.org/10.4000/corela.10429

Kakoyianni-Doa, F., M. Monville-Burston & S. Armostis (2017). Les nasales /ɛ̃/ et /ɑ̃/ chez les apprenants hellénophones. Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves - La revue 6. http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1108

Petinou, K., & S. Armostis (2016). Phonological process occurrence in typically developing toddlers. Folia Phoniatrica et Logopaedica 68: 199–204. DOI: 10.1159/000454950

Tsiplakou, S., S. Armostis, & D. Evripidou (2016). Coherence ‘in the mix’? Coherence in the face of language shift in Cypriot Greek. Lingua, 172–173: 10–25. DOI: 10.1016/j.lingua.2015.10.014

Kakoyianni-Doa, F., N. Christoforou, M. Monville-Burston, S. Armostis (2016). Évaluation de la production de la nasale /ɛ̃/ chez des apprenants/utilisateurs hellénophones chypriotes : étude longitudinale. Istanbul Journal of Innovation in Education, 2(3): 65–76.

Άρθρα σε συλλογικούς τόμους

Κατσογιάννου, Μαριάννα & Αρμοστής, Σπύρος (2019). Διαλεκτική λεξικογραφία στην Κύπρο: Προκλήσεις και προοπτικές. In Κάρλα, Γ., Μανωλέσσου, I., & Παντελίδης, Ν. (eds.), Λέξεις: Τιμητικός τόμος για την Χριστίνα Μπασέα - Μπεζαντάκου, (pp. 187–210). Athens: Kardamitsa.

Tsiplakou, Stavroula & Spyros Armostis. (2020). Survival of the ‘oddest’?: Levelling, shibboleths, reallocation and the construction of intermediate varieties. In Massimo Cerruti & Stavroula Tsiplakou (eds), Intermediate Language Varieties: Koinai and regional standards in Europe [Studies in Language Variation, 24], 203–230. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/silv.24

Tsiplakou, S., S. Armostis, S. Bella, D. Michelioudakis, & A. Moser (2019). The Past Perfect in Cypriot and Standard Greek: Innovation because —or irrespective— of contact?. In Juan-Andrés Villena-Ponsoda, Francisco Díaz-Montesinos, Antonio-Manuel Ávila-Muñoz & Matilde Vida-Castro (Eds), Language Variation - European Perspectives VII: Selected papers from the Ninth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 9), Malaga, June 2017 [Studies in Language Variation 22], (pp. 232–243). Amsterdam: John Benjamins.

Armostis, S. & M. Terkourafi (2019). Not all positive: on the landscape of thanking items in Cypriot Greek. In Eva Ogiermann & Pilar G. Blitvich (eds), From speech acts to lay understandings of politeness: multilingual and multicultural perspectives, pp. 117–145. Cambridge: Cambridge University Press.

Armostis, S., K. Christodoulou, M. Katsoyannou, & C. Themistocleous (2014) Addressing writing system issues in dialectal lexicography: the case of Cypriot Greek. In Carrie Dyck, Tania Granadillo, Keren Rice, & Jorge Emilio Rosés Labrada (eds). Dialogue on dialect standardization. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 23–38.

Επιμέλεια συλλογικών τόμων

Janse, B. Joseph, P. Pavlou, A. Ralli, & S. Armosti (eds.) (2011). Studies in Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Nicosia: Research Centre of Kykkos Monastery.

Profile Information

Spyros Armostis is a Lecturer in Linguistics at the Department of English Studies, University of Cyprus. He holds an MPhil and PhD in Linguistics (Phonetics) from the University of Cambridge and a BA in Classics from the University of Cyprus. He is currently the president of the Cyprus Linguistics Society (CyLing), a board member of the Cyprus Roma Association (CypRom), and an appointed member of the Cyprus Permanent Committee for the Standardisation of Geographical Names (ΜΚΕΤΓΟ).
His research interests lie in the fields of Phonetics, Phonology, Sociolinguistics, Clinical Linguistics, and Grapholinguistics. In particular, his research focuses on the following: articulatory, acoustic, and perceptual phonetics as well as laboratory phonology for the investigation of first or second/foreign language; variational sociolinguistics; investigation of typical and atypical language development. Focal points of his work have been the study of Cypriot Greek and Cypriot Arabic.

Books

Güneyli, A., Pelekani, C., Armostis, S., & Veysioğlu, Y. (2020). Daily Speaking Guide - Turkish, Greek, Cypriot Greek, Cypriot Turkish / Ελληνικά - Τουρκικά - Κυπριακά Τουρκικά - Κυπριακά Ελληνικά – Οδηγός Καθημερινών Λέξεων και Φράσεων / Yunanca, Türkçe, Kıbrıs Türkçesi, Kıbrıs Rumcası – Günlük Konuşma Kılavuzu. Nicosia: Organization for Security and Co-operation in Europe - High Commissioner on National Minorities. ISBN 978-9963-703-33-3

Sılay, N. & S. Armostis (2018). SharedWor!ds (vol. 2). Nicosia: Grow Civic.

Papaleontiou, L. & S. Armostis (2014). Μυλλωμένα και αμολόητα τραγούδια Κυπρίων. Nicosia: Elias Epiphaniou.

Sılay, N. & S. Armosti (2013). SharedWor!ds (vol. 1). Nicosia: Youth Power Cyprus.

 

Papers in journals

Christopoulou, M., Voniati L., Drosos, K., & Armostis, S. (2020). Colourful semantics in Cypriot-Greek-speaking children with Autism Spectrum Disorder. Folia Phoniatrica et Logopaedica. DOI: 10.1159/000512157

Armostis, S., L. Voniati, K. Drosos, & D. Tafiadis (2020). Trapezountian Pontic Greek in Etoloakarnania. Journal of the International Phonetic Association, 1-13. doi:10.1017/S0025100320000201

Voniati, L., D. Tafiadis, S. Armostis, E. I. Kosma, & S. K. Chronopoulos (2020). Lexical diversity in Cypriot-Greek–speaking toddlers: a preliminary longitudinal study. Folia Phoniatrica et Logopaedica. 1-12. DOI: 10.1159/000507621

Monville-Burston, M., F. Kakoyianni-Doa & S. Armostis (2020). Magie des sons et de la prosodie, et apprentissage de la phonétique par la poésie : « Le Pont Mirabeau ». Cognition, Représentation, Langage (Corela), HS-30. DOI : https://doi.org/10.4000/corela.10429

Kakoyianni-Doa, F., M. Monville-Burston & S. Armostis (2017). Les nasales /ɛ̃/ et /ɑ̃/ chez les apprenants hellénophones. Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves - La revue 6. http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1108

Petinou, K., & S. Armostis (2016). Phonological process occurrence in typically developing toddlers. Folia Phoniatrica et Logopaedica 68: 199–204. DOI: 10.1159/000454950

Tsiplakou, S., S. Armostis, & D. Evripidou (2016). Coherence ‘in the mix’? Coherence in the face of language shift in Cypriot Greek. Lingua, 172–173: 10–25. DOI: 10.1016/j.lingua.2015.10.014

Kakoyianni-Doa, F., N. Christoforou, M. Monville-Burston, S. Armostis (2016). Évaluation de la production de la nasale /ɛ̃/ chez des apprenants/utilisateurs hellénophones chypriotes : étude longitudinale. Istanbul Journal of Innovation in Education, 2(3): 65–76.

 

Articles in edited volumes

Κατσογιάννου, Μαριάννα & Αρμοστής, Σπύρος (2019). Διαλεκτική λεξικογραφία στην Κύπρο: Προκλήσεις και προοπτικές. In Κάρλα, Γ., Μανωλέσσου, I., & Παντελίδης, Ν. (eds.), Λέξεις: Τιμητικός τόμος για την Χριστίνα Μπασέα - Μπεζαντάκου, (pp. 187–210). Athens: Kardamitsa.

Tsiplakou, Stavroula & Spyros Armostis. (2020). Survival of the ‘oddest’?: Levelling, shibboleths, reallocation and the construction of intermediate varieties. In Massimo Cerruti & Stavroula Tsiplakou (eds), Intermediate Language Varieties: Koinai and regional standards in Europe [Studies in Language Variation, 24], 203–230. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/silv.24

Tsiplakou, S., S. Armostis, S. Bella, D. Michelioudakis, & A. Moser (2019). The Past Perfect in Cypriot and Standard Greek: Innovation because —or irrespective— of contact?. In Juan-Andrés Villena-Ponsoda, Francisco Díaz-Montesinos, Antonio-Manuel Ávila-Muñoz & Matilde Vida-Castro (Eds), Language Variation - European Perspectives VII: Selected papers from the Ninth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 9), Malaga, June 2017 [Studies in Language Variation 22], (pp. 232–243). Amsterdam: John Benjamins.

Armostis, S. & M. Terkourafi (2019). Not all positive: on the landscape of thanking items in Cypriot Greek. In Eva Ogiermann & Pilar G. Blitvich (eds), From speech acts to lay understandings of politeness: multilingual and multicultural perspectives, pp. 117–145. Cambridge: Cambridge University Press.

Armostis, S., K. Christodoulou, M. Katsoyannou, & C. Themistocleous (2014) Addressing writing system issues in dialectal lexicography: the case of Cypriot Greek. In Carrie Dyck, Tania Granadillo, Keren Rice, & Jorge Emilio Rosés Labrada (eds). Dialogue on dialect standardization. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 23–38.

 

Volume editing

Janse, B. Joseph, P. Pavlou, A. Ralli, & S. Armosti (eds.) (2011). Studies in Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Nicosia: Research Centre of Kykkos Monastery.