ΑΝΤΡΗ ΧΑΣΑΜΠΟΥΛΛΗ
ΧΑΣΑΜΠΟΥΛΛΗ ΑΝΤΡΗ
CHASSAMBOULLI ANDRI
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
010
+35722893719
+35722892058
https://sites.google.com/view/andrichassamboulli/home

Προσωπικό Προφίλ

Κατέχει Ph.D. (2005) στα Οικονομίκά από το University of Maryland. Υπηρέτησε ως επίκουρη καθηγήτρια στο Central European University και ως ερευνητής στην Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας απο το 2005 μέχρι το 2007. Βρίσκεται στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστμίου Κύπρου από το 2007.


 
Search and Matching, Μετανάστευση, Μακροικονομικά, Οικονομικά της Αγοράς Εργασίας


 

Chassamboulli A. and P. Gomes (2021), "Jumping the Queue: Nepotism and Public-Sector Pay," Review of Economic Dynamics. 

Chassamboulli A., I. Fontaine and P. Gomes (2020) "How Important Are Worker Gross Flows Between Public and Private Sector?,Economic Letters.

 Chassamboulli A. and G. Peri (2020) The Economic Effect of Immigration Policies: Analyzing and Simulating the U.S. Case Journal of Economic Dynamics and Control.

 Chassamboulli A. and G. Peri (2015) The Labor Market Effects of Reducing the Number of Illegal Immigrants, Review of Economic Dynamics. 
 
Chassamboulli A. and T. Palivos (2014) “A search-Equilibrium Approach to the Effects of Immigration on Labor Market Outcomes,”  International Economic Review.
 
Chassamboulli A. and T. Palivos (2013) “The Impact of Immigration on the Employment and Wages of Native Workers,” Journal of Macroeconomics.
 
 
Chassamboulli A. (2011) “Cyclical Upgrading of Labor and Employment Differences across Skill Groups,” The B.E. Journal of Macroeconomics (Contributions).
 
Profile Information

She holds a Ph.D. (2005) in Economics from the University of Maryland. She was an assistant professor at the Central European University and a researcher at the Hungarian National Bank from 2005 to 2007. She joined the Department of Economics of the University of Cyprus in 2007.
 


Search and Matching, Immigration, Macroeconomics, Labor Economics
 


Chassamboulli A. and P. Gomes (2020), "Jumping the Queue: Nepotism and Public-Sector Pay," Review of Economic Dynamics. 

Chassamboulli A., I. Fontaine and P. Gomes (2020) "How Important Are Worker Gross Flows Between Public and Private Sector?,Economic Letters.

Chassamboulli A. and G. Peri (2020) The Economic Effect of Immigration Policies: Analyzing and Simulating the U.S. Case Journal of Economic Dynamics and Control.

Chassamboulli A. and G. Peri (2015) The Labor Market Effects of Reducing the Number of Illegal Immigrants, Review of Economic Dynamics. 

Chassamboulli A. and T. Palivos (2014) “A search-Equilibrium Approach to the Effects of Immigration on Labor Market Outcomes,”  International Economic Review.

Chassamboulli A. and T. Palivos (2013) “The Impact of Immigration on the Employment and Wages of Native Workers,” Journal of Macroeconomics.

Chassamboulli A. (2013) “Labour-market Volatility in a Matching Model with Worker Heterogeneity and Endogenous Separations,” Labour Economics.

Chassamboulli A. (2011) “Cyclical Upgrading of Labor and Employment Differences across Skill Groups,” The B.E. Journal of Macroeconomics (Contributions).