Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Η βασική μου αποστολή ως Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών είναι η υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από την εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου του Οργανισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα, στοχεύοντας σε σημαντικά αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο αλλά και την ευρύτερη κοινωνία μέχρι και το 2025.
 
Η αποστολή της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΙΔΟ) είναι η υποστήριξη (παροχή μεθοδολογιών, διεργασιών και εργαλείων) των Οργανωτικών Οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, στοχεύοντας στην βέλτιστη ανάπτυξη και υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και επιχειρησιακών σχεδίων. Την ίδια στιγμή, η ΔΙΔΟ υποστηρίζει τα συλλογικά όργανα διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου για την λήψη, παρακολούθηση και εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνει σε όλα τα επίπεδα ο Οργανισμός.
 
Στην στρατηγική προσπάθεια μεγιστοποίησης της αξίας που οραματίζεται να προσφέρει στους φοιτητές, στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, στο προσωπικό αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει ένα δυναμικό πλαίσιο εκσυγχρονισμού το οποίο αποτελεί την πυξίδα στο ταξίδι συνεχούς αυτοβελτίωσης.