ΠΡΟΣΟΧΗ: για τις τρέχουσες δραστηριότητες μετακινηθείτε προς τα κάτω (scroll down)
 
 
Ηλεκτρονική Εγγραφή  για μαθήματα δεξιοτήτων & σεμινάρια Βιβλιοθήκης
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Ηλεκτρονική Εγγραφή για μαθήματα σε θέματα πληροφορικής
 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. σε κάθε εξάμηνο διοργανώνει ταχύρρυθμα μαθήματα σε θέματα που βοηθούν τους/τις φοιτητές/τριες στις σπουδές τους π.χ. τεχνικές μελέτης, δεξιότητες παρουσίασης, εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, εισαγωγή σε λογισμικά κ.ά. Όλα τα μαθήματα ολοκληρώνονται σε 1 ημέρα (μέγιστη διάρκεια 6 ώρες). Όλα τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν και δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Για νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες: Για να μπορέσετε να εγγραφείτε στα μαθήματα θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό email του Πανεπιστημίου Κύπρου (Σημ.: μετά τη δημιουργία λογαριασμού χρειάζεται τουλάχιστον μισή ώρα για συγχρονισμό των ηλεκτρονικών συστημάτων πριν  μπορέσετε να κάνετε εγγραφή στα μαθήματα).

Από το Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15, "οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν 20 ώρες ταχύρρυθμων μαθημάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα πιστώνονται με μία (1) πιστωτική μονάδα". Μέγιστο όριο είναι οι 2 πιστωτικές μονάδες: Διαδικασία που ακολουθείται: Μετά από κάθε μάθημα (οι φοιτητές/τριες καλούνται να περιμένουν λίγες ημέρες μέχρι να παραληφθεί στο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. το παρουσιολόγιο του μαθήματος) οι φοιτητές/τριες που παρακολούθησαν το μάθημα θα πρέπει να περνούν από το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. με το ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ/ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ για να τους συμπληρώνεται το μάθημα που παρακολούθησαν. Για ραντεβού και πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. (τηλ. 2289-4546). 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ/ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ - οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορείτε να το ζητήσετε από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ. 2289-4021

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ/ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ - οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορείτε να το κατεβάσετε/εκτυπώσετε οι ίδιοι

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο ΔΕΛΤΙΟ!

Για να κάνετε εγγραφή στα μαθήματα θα χρειαστεί να κάνετε login με email του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι νεοισερχόμενοι φοιτητές/τριες πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν λογαριασμό email (δείτε τις οδηγίες πιο πάνω).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Announcements

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023:
 
(54) Εισαγωγικό μάθημα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές/τριες 2022-23.  
Ημερομηνία: 1 Σεπτεμβρίου 2022 (09:30-12:00)
Χώρος διεξαγωγής: ONLINE
Το μάθημα θα καλύψει όλες τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών: Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
(β) Υπηρεσίες δικτύου: Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου.
(γ) Χρήση της εφαρμογής Blackboard & Ιστοσελίδα ΠΚ.
(δ) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών MS Office 365: Εργαλεία Office 365. OneDrive. Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Teams.
 
 
(55) Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23: 34η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές/τριες & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους/τις φοιτητές/τριες στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι/Όλες οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. Πριν κάνετε εγγραφή, δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς. Εγγραφείτε ηλεκτρονικά.
 
 
Μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί:
 
(53) Εαρινό Εξάμηνο 2021-22: 33η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. Πρίν κάνετε εγγραφή δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς.
 
 
(52) Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22: 32η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. Πρίν κάνετε εγγραφή δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς. 
Υλικό από τα μαθήματα:
 
(51) Εισαγωγικό μάθημα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2021-22.  
Ημερομηνία: Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021 (09:30-12:00)
Χώρος διεξαγωγής: ONLINE
Τα μαθήματα θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών: Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
(β) Υπηρεσίες δικτύου: Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου.
(γ) Χρήση της εφαρμογής Blackboard & Ιστοσελίδα ΠΚ.
(δ) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών Office 365: Εργαλεία Office 365. OneDrive. Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Teams.

(50) Εαρινό Εξάμηνο 2020-21: 31η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ.  
Πρίν κάνετε εγγραφή δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς. 
Υλικό από τα μαθήματα:
 
(49) Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21: 30η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. 
Πριν κάνετε εγγραφή, δείτε τις σύντομες περιγραφές των μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς.
Υλικό από τα μαθήματα:
 
(48) Εισαγωγικό μάθημα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2020-21. 
Ημερομηνία: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020 (09:30-13:00)
Χώρος διεξαγωγής: ONLINE
Τα μαθήματα θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών: Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
(β) Υπηρεσίες δικτύου: Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου.
(γ) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών Office 365: Εργαλεία Office 365. OneDrive. Word. Excel. PowerPoint. Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 
(47) Εαρινό Εξάμηνο 2019-20: 29η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα θα προσφερθούν στις αρχές του Εαρινού Εξαμήνου 2019-20.
Όλοι οι φοιτητές θα λάβουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο. 
Πριν κάνετε εγγραφή, δείτε τις σύντομες περιγραφές των μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς.
Υλικό από τα μαθήματα:
 
(46) Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20: 28η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρθηκαν την περίοδο 11 Σεπτεμβρίου - 19 Οκτωβρίου 2019.
Δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που προσφέρθηκαν.
 
(45) Εισαγωγικό μάθημα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2019-20. 
Ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 (09:30-14:30)
Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήριο H/Y 005, Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Πανεπιστημιούπολη
Τα μαθήματα θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών (διάρκεια 15 λεπτά): Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
(β) Υπηρεσίες δικτύου (διάρκεια 15 λεπτά): Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου.
(γ) Χρήση της εφαρμογής Blackboard & Ιστοσελίδα ΠΚ (διάρκεια 40 λεπτά): Blackboard είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται σε ορισμένα μαθήματα για ανάρτηση υλικού π.χ. ανακοινώσεις, εργασίες, διαλέξεις κ.ά.
(δ) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών Office 365 (διάρκεια 3 ώρες): Εργαλεία Office 365. OneDrive. Word. Excel. PowerPoint. Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 
(44) Εαρινό Εξάμηνο 2018-19: 27η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα θα προσφερθούν την περίοδο 23 Ιανουαρίου - 27 Φεβρουαρίου 2019.
Δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν.
Υλικό από τα μαθήματα:
  
(43) Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19: 26η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν στο τρέχον εξάμηνο. 
Υλικό από τα μαθήματα:
 
(42) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2018-19. Τα μαθήματα θα προσφερθούν 30 και 31 Αυγούστου (επιλέξετε μία ημέρα) και υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησής τους διά φυσικής παρουσίας και μέσω διαδικτύου (webinars). 
Τα μαθήματα θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών (διάρκεια 15 λεπτά): Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
(β) Υπηρεσίες δικτύου (διάρκεια 15 λεπτά): Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου.
(γ) Χρήση της εφαρμογής Blackboard & Ιστοσελίδα ΠΚ (διάρκεια 40 λεπτά): Blackboard είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται σε ορισμένα μαθήματα για ανάρτηση υλικού π.χ. ανακοινώσεις, εργασίες, διαλέξεις κ.ά.
(δ) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών Office 365 (διάρκεια 3 ώρες): Εργαλεία Office 365. OneDrive. Word. Excel. PowerPoint. Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 
 
(41) Εαρινό Εξάμηνο 2017-18:25η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Υλικό από τα μαθήματα:
 
(40) Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18: 24η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Υλικό από τα μαθήματα:
 
(39) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2017-18
Δείτε το περιεχόμενο των μαθημάτων και κάντε ηλεκτρονική εγγραφήεπιλέγοντας ποια ημέρα σας βολεύει (23 ή 31 Αυγούστου 2017). 
Υλικό από τα μαθήματα:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Υλικό από ταχύρυθμα μαθήματα για φοιτητές

              

Μαθήματα προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών: 

 

EU Data Protection Rules – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 

When you enter a UCY public event you enter an area where photography, audio, and video recording may occur. By taking part in the event you grant UCY  full rights to use the audiovisual material for publicity purposes. This might include, but is not limited to, printed and online publicity, social media, press releases etc. If you do not wish to be a part of the audiovisual coverage please inform the event organizer

Εισέρχεστε σε δημόσια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την οποία πιθανόν να υπάρχει οπτικοακουστική κάλυψη. Συμμετέχοντας στη δημόσια εκδήλωση δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιηθεί το οπτικοακουστικό υλικό σε δράσεις δημοσιότητας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , Ανακοινώσεις Τύπου, έντυπο υλικό, αναρτήσεις στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ. Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην οπτικοακουστική κάλυψη παρακαλώ ενημερώστε το διοργανωτή.