ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:

Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012:

Εντός του Προγράμματος Προσανατολισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει προσφέρει τα ακόλουθα σεμινάρια:

21 Σεπτεμβρίου 2011 - "Πρακτικές Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του". Tετάρτη 9πμ-2.30μμ, Αίθουσα Διαλέξεων Β108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης", Πανεπιστημιούπολη.

Πρόγραμμα

Παρουσιάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών:

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Οικονομικές Υπηρεσίες

Τομέας Συμβάσεων και Αγορών

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων

Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων

Τεχνικές Υπηρεσίες

28 Σεπτεμβρίου 2011 - "Χρήση Blackboard", εκπαιδευτής Γεώργιος Π. Κάππος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, ΥΠΣ. Τετάρτη, 2-6 μμ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π104, Κεντρικά Κτήρια, Καλλιπόλεως.

Πρόγραμμα

25 & 26 Οκτωβρίου 2011 - "Introduction to Learning and Teaching in Higher Education" Εκπαιδευτές: Linda Carey και John Milliken, Queen's University Belfast. Αίθουσα 119 (1ος όροφος), ΧΩΔ-02, Πανεπιστημιούπολη.

Πρόγραμμα

Παρουσιάσεις & Φυλλάδια:

25 Οκτωβρίου 2011

26 Οκτωβρίου 2011

 

ΕΝΤΥΠΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για όλα τα πιο πάνω σεμινάρια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ για όλα τα πιο πάνω σεμινάρια.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 1, 2, 3, 4.

Άρθρο στην Κοινότητα, Τεύχος 41, σελ. 8

 

Επιστροφή στην αρχική ιστοσελίδα για τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες προς διδάσκοντες