Εκτύπωση

Μαθήματα προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών:


(26) 15η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης - Εαρινό Εξάμηνο 2012-13

Σύντομες περιλήψεις μαθημάτων - Έντυπο εγγραφής

Υλικό από τα μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στη Matlab
 2. Αποτελεσματική χρήση της ελληνικής γλώσσας στον ακαδημαϊκό λόγο: φυλλάδιοπαρουσίαση, γλωσσικά λάθη, πρακτικός οδηγός, η τέχνη της γραφής
 3. LaTeX: η επαγγελματική μέθοδος δημιουργίας βιβλίων, διατριβών και ερευνητικών αναφορών παραδείγματα
 4. Δεξιότητες παρουσιάσεων
 5. Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην αξιολόγηση: τεχνικές εξετάσεων και διαγωνισμάτων
 6. Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην αξιολόγηση: τεχνικές γραφής εκθέσεων, αναφορών και εργασιών
 7. Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλιογραφίας

Άρθρο στην Κοινότητα, τεύχος 48 (σελ. 5)

(25) 14η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης - Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13.

Πρόγραμμα Μαθημάτων & Έντυπο Εγγραφής

Δείτε τις σύντομες περιγραφές των μαθημάτων για να βεβαιωθείτε ότι τα μαθήματα στα οποία κάνετε εγγραφή σας ενδιαφέρουν.

Υλικό από τα μαθήματα:

 1. Δεξιότητες παρουσιάσεων
 2. Αρχαία ελληνική μετρική
 3. Matlab
 4. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων

(24) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13

Πρόγραμμα μαθημάτων:

Τα μαθήματα θα προσφερθούν σε ομάδες από 24 Αυγούστου 2012.

Δείτε τις γενικές πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή μέχρι 4 Αυγούστου 2012.

(23) 13η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Εαρινό Εξάμηνο 2011-12:

Πρόγραμμα - Σύντομες περιγραφές μαθημάτων

Υλικό από τα μαθήματα:

 1. Δράμα στην εκπαίδευση: (παρουσίαση - δραστηριότητες)
 2. Διαχείριση χρόνου για φοιτητές πανεπιστημίου
 3. MATLAB - Εισαγωγή 
 4. Δεξιότητες παρουσιάσεων (παρουσίαση - έντυπο)
 5. LaTeX - παραδείγματα
 6. Χρήση SPSS - προχωρημένο επίπεδο
 7. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης κειμένου σε άγνωστη ευρωπαϊκή γλώσσα

Φωτογραφίες: 1, 2, 3, 4, 5.

(22) Εισαγωγή Νέων Φοιτητών στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, Εαρινό Εξάμηνο 2011-12:

Πρόγραμμα Μαθημάτων Βιβλιοθήκης

Υλικό από τα μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στις Υπηρεσίες και στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης - Φυλλάδια - Αναζητώντας Βιβλία στα Ράφια, Οδηγός για τον Φοιτητή
 2. REFWORKS - χρήση Εργαλείου

Φωτογραφίες: 1, 2.

(21) Δωδέκατη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12.

Σύντομες περιγραφές μαθημάτων

Πρόγραμμα & Δήλωση Εγγραφής

Υλικό από τα μαθήματα:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 1, 2, 3.

Άρθρο στην Κοινότητα - Τεύχος 41, σελ. 7

(20) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12: Ομάδες: 29 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 2011