Εκτύπωση

(19) Εντέκατη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Εαρινό Εξάμηνο 2010-11:

19 Ιανουαρίου - 26 Φεβρουαρίου 2011:

Πρόγραμμα & Δήλωση Εγγραφής

Κοινότητα, Τεύχος 38 (σελ. 12)

 

(18) Δέκατη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11:

15 Σεπτεμβρίου - 9 Οκτωβρίου 2010

Πρόγραμμα & Δήλωση Εγγραφής

Σύντομες περιλήψεις μαθημάτων

Κοινότητα, Τεύχος 36 (σελ. 16)

Υλικό από μαθήματα:

  1. Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων Ανάγνωσης Κειμένου σε Άγνωστη Ευρωπαϊκή Γλώσσα
  2. Ανασκόπηση Επιστημονικής Βιβλιογραφίας σε Βάσεις Δεδομένων και στο Διαδίκτυο
  3. Εισαγωγή στη MAPLE

 

(17) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11:

23 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2010

Πληροφορίες

Δήλωση Εγγραφής

Κοινότητα, Τεύχος 36 (σελ. 16)

 

(16) Έννατη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Εαρινό Εξάμηνο 2009-10:

Πρόγραμμα & Δήλωση Εγγραφής

Κοινότητα, Τεύχος 33 (σελ. 16)

 

(15) Όγδοη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009-10:

Πρόγραμμα & Δήλωση Εγγραφής

Φωτογραφίες: 1, 2, 3.

Κοινότητα, Τεύχος 31 (σελ. 11)

Κοινότητα, Τεύχος 32 (σελ. 6)

 

(14) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2009-10:

24 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 2009

Πληροφορίες & Δήλωση Εγγραφής


(13) Εισαγωγή Νέων Φοιτητών στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, Χειμερινό Εξάμηνο 2009-10:

31 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 2009

Πληροφορίες & Δήλωση Εγγραφής


(12) Έβδομη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2008-09 - Δήλωση Εγγραφής

Κοινότητα, Τεύχος 28, Απρίλιος 2009 (σελ. 15)


(11) Έκτη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2008-09 - Δήλωση Εγγραφής

Κοινότητα, Τεύχος 26, Δεκέμβριος 2008 (σελ. 7)

 

(10) Εισαγωγή στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης - για Νέους Φοιτητές:
Δήλωση Εγγραφής, Χειμερινό Εξάμηνο 2008-09

 

(9) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πληροφορίες και Δήλωση Εγγραφής, Χειμερινό Εξάμηνο 2008-09

 

(8) Πέμπτη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2007-2008 - Δήλωση Εγγραφής
Φωτογραφίες: 1, 2

Κοινότητα, Τεύχος 23, Απρίλιος 2008 (σελ. 6)