Κατηγορία-Α (Βασικά Μαθήματα)
1   ΠΠΜ 501 - Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Χρήση Η/Υ
2 ΠΠΜ 509 – Υπολογιστική Μηχανική
3 ΠΠΜ 512 - Ανάλυση Κινδύνου
4 ΠΠΜ 521 - Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμική Μηχανική
5 ΠΠΜ 526 - Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων
6 ΠΠΜ 528 - Προχωρημένα Θέματα Ανάλυσης Κατασκευών
7 ΠΠΜ 535 - Θεωρία Πλαστικότητας
8 ΠΠΜ 541 - Ευστάθεια Κατασκευών
9 ΠΠΜ 545 - Μη-Γραμμική Ανάλυση Κατασκευών
 
 
Κατηγορία-Β (Σχετικά Μαθήματα)
1   ΠΠΜ 500 - Εφαρμογές Μηχανικής με Ανάπτυξη Λογισμικού
2 ΠΠΜ 517 - Επιχειρησιακή Έρευνα για ΠΜΜΠ
3 ΠΠΜ 522 - Προχωρημένα Θέματα Αντισεισμικής Μηχανικής
4 ΠΠΜ 523 - Παθητικός και Ενεργητικός Έλεγχος Κατασκευών
5 ΠΠΜ 531 - Σεισμική Συμπεριφορά και Αποτίμηση Κατασκευών Ο/Σ
6 ΠΠΜ 532 - Προχωρημένη Τεχνολογία Υλικών
7 ΠΠΜ 537 - Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών
8 ΠΠΜ 540 - Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
9 ΠΠΜ 543 - Γεφυροποιία
10 ΠΠΜ 547 - Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία
11 ΠΠΜ 555 - Εδαφοδυναμική και Τεχνική Σεισμολογία
12 ΠΠΜ 556 - Προχωρημένα θέματα θεμελιώσεων
 
Κατηγορίες μαθημάτων: Α – Βασικά, Β – Επιλεγόμενα, Γ – Τμήματος ΠΜΜΠ, Δ - ΠΚ