Σε έναν υποψήφιο διδάκτορα απονέμεται ο τίτλος του Διδάκτορα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος μόνο αφού συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων, επιτύχει στην περιεκτική εξέταση, παρουσιάσει με επιτυχία την πρόταση για διδακτορική διατριβή, εκπονήσει πρωτότυπη διατριβή και την υποστηρίξει με επιτυχία. Ανάλογα με τον ερευνητικό τομέα της διατριβής του φοιτητή, του απονέμεται ο τίτλος του Διδάκτορα στην Πολιτική Μηχανική ή του Διδάκτορα στη Μηχανική Περιβάλλοντος.
Ο φόρτος εργασίας που οδηγεί στο διδακτορικό πτυχίο στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστο 240 π.μ. ECTS από συνδυασμό μεταπτυχιακών μαθημάτων και ερευνητικής εργασίας.
Η ελάχιστη διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος για φοιτητές πλήρους φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι έξι εξάμηνα και η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για συμπλήρωση του διδακτορικού διπλώματος είναι οκτώ ακαδημαϊκά έτη.
Για διδακτορικές σπουδές απευθείας από το πτυχιακό δίπλωμα ο φοιτητής πρέπει να εξασφαλίσει 240 π.μ. ECTS οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν ως ακολούθως:
 
Μεταπτυχιακά μαθήματα ΠΜΜΠ σχετικά με το Διδακτορικό 48 π.μ.
Μεταπτυχιακά μαθήματα εντός/εκτός κλάδου ΠΜΜΠ 32 π.μ.
Συνολο Μαθημάτων 80 π.μ.
Έρευνα Διδακτορικού (ΠΠΜ 690) 160 π.μ.
ΣΥΝΟΛΟ 240 π.μ.
ΠΠΜ 610 Σεμινάριο για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 16 παρακολουθήσεις
 
Τα μαθήματα της πρώτης κατηγορίας (Μεταπτυχιακά μαθήματα ΠΜΜΠ σχετικά με το Μάστερ) πρέπει να είναι όλα από την ομάδα μαθημάτων της σχετικής κατεύθυνσης (Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος) όπως παρουσιάζονται στους πίνακες των μαθημάτων.
Η ανεξάρτητη μελέτη (ΠΠΜ 650 ή ΠΠΜ 651) εμπίπτει στη δεύτερη κατηγορία (Μεταπτυχιακά μαθήματα εντός/εκτός ΠΜΜΠ) και πρέπει να έχει διαφορετικό αντικείμενο από την έρευνα διατριβής. Μόνο 8 π.μ. ανεξάρτητης μελέτης μπορεί να ληφθούν υπόψη στον απαιτούμενο φόρτο μαθημάτων για την απόκτηση του τίτλου Μάστερ.
Φοιτητές οι οποίοι ξεκίνησαν το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών αφού πρώτα συμπλήρωσαν σχετικές σπουδές Μάστερ μπορούν να πιστωθούν μέχρι 56 πιστωτικές μονάδες ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα που έχουν ήδη πάρει οι οποίες θα προσμετρηθούν για τις 80 π.μ. ECTS που απαιτούνται για μεταπτυχιακά μαθήματα. Ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων αναγνώρισης για φοιτητές με πτυχίο Μάστερ Πολιτικού Μηχανικού ή/και Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι 56, ενώ ο μέγιστος αριθμός για φοιτητές με άλλο πτυχίο Μάστερ είναι 32. Πρέπει να τονιστεί ότι η πίστωση των μονάδων ECTS δεν είναι αυτόματη αλλά υπόκειται σε έγκριση του Συμβουλίου ΠΜΜΠ μετά από αντίστοιχη πρόταση της ΕΜΣ. Η διαμόρφωση της πρότασης της ΕΜΣ γίνεται βάσει αίτησης του φοιτητή υπογεγραμμένη από τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο.
 
image1693 
 
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"Novel Materials in Seismic Rehabilitation and Strengthening of Existing Reinforced Concrete Structures" – "NoMaSeism-RC"
 
Περίληψη του προγράμματος:
Η έλευση των νέων δομικών υλικών , όπως FRPs , TRC / FRCM και ΕCC έχει προσφέρει ευκαιρίες για νέες και αποτελεσματικές λύσεις στο πρόβλημα των πεπαλαιωμένων κατασκευών που δημιουργήθηκαν σε μια εποχή όπου η κατανόηση για την αντίσταση στους σεισμούς και ο αντισεισμικός σχεδιασμός ήταν ακόμα πρωτόγονα σε σχέση με τα σύγχρονα πρότυπα (πριν το 1980 - περισσότερα από το 65 % των κτιρίων). Η αποτίμηση και η ενίσχυση αυτής της μεγάλης κατηγορίας κατασκευών είναι αναγκαία για τη διασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας για τον πληθυσμό σε περίπτωση σεισμού. Τα νέα υλικά έχουν αποδειχθεί ιδανικά για τη γρήγορη και αποτελεσματική αντισεισμική επισκευή των κτιρίων, ή με την αντιμετώπιση της διάβρωσης (σύνηθες στα αστικά κέντρα κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου).
NoMaSeism - RC είναι ένα διδακτορικό πρόγραμμα που προορίζεται να εκπαιδεύσει άριστα καταρτισμένους μηχανικούς στα εξής: (α) στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών για τα νέα υλικά σε εκ των υστέρων αντισεισμική υποστήριξη, (β) στο σχεδιασμό δραστικών ομάδων των υλικών για να ταιριάζουν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις αντισεισμική υποστήριξη, και να συμβάλει, μέσω της καθοδηγούμενης έρευνας προς την καλύτερη κατανόηση της αντισεισμική υποστήριξης της κατώτερης κατασκευής πριν και μετά την επισκευή με πρακτική εφαρμογή προδιαγραφών.
NoMaSeism - RC περιλαμβάνει την ανταλλαγή των διδακτορικών φοιτητών μεταξύ των τεσσάρων Πανεπιστημίων που συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Πάδοβας (Ιταλία) και Πανεπιστήμιο Γρανάδας (Ισπανία ), με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι βαθμοί δίδονται από κοινού από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια. Λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Διδάκτορες στο σύνδεσμο: http://catalogue.mediterraneanofficeforyouth.com/#i=137&y=NICOSIA