Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία και επιστημονικές εταιρείες στην Κύπρο
Διεθνείς Οργανισμοί και Επιστημονικές Εταιρείες στο εξωτερικό
Ερευνητικά Εργαλεία

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας 

Ερευνητική Μονάδα Μεσαιωνικών Τεχνών και Τελετουργιών (ΕΜοΜεΤ)

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων - Κινητικότητα Φοιτητών

Βιβλιοθήκη

Γράφειο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων

[πίσω στην αρχή]

 

Ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία και επιστημονικές εταιρείες στην Κύπρο

Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών

Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου

Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI)

 
 
 
 
 
 
 
 

[πίσω στην αρχή]

 

Διεθνείς Οργανισμοί και Επιστημονικές Εταιρείες στο εξωτερικό

Association Internationale des Études Byzantines (ΑΙΕΒ)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία

British Archaeological Association (BAA)

Byzantine Studies Association of North America

Comité français des études byzantines (CFEB)

Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Byzantinischer Studien

The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (I Tatti)

Imago: The Israeli Association for Visual Culture of the Middle Ages

International Center of Medieval Art (ICMA)

International Medieval Society, Paris (IMS)

Kunsthistorisches Institut in Florenz

Medieval Academy of America (MAA)

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Mittelalterforschung (IMAFO)

Österreichische Byzantinische Gesellschaft (ÖBG)

Pontifical Institute of Mediaeval Studies (PIMS)

Renaissance Society of America (RSA)

Société française d'archéologie (SFA)

Society for the Promotion of Byzantine Studies (SPBS)

Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE)

Society of Antiquaries of London

[πίσω στην αρχή]

 

Ερευνητικά Εργαλεία

Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) - Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

British Library Digital Manuscripts

The Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts

The Corpus of Romanesque Sculpture in Britain and Ireland

Digital Vatican Library

Dumbarton Oaks : Resources for Byzantine Hagiography

Early Manuscripts at Oxford University

Evergetis Project

Fordham University: Byzantine and Medieval Studies Sites

The France and England Project: Medieval Manuscripts between 700 and 1200

The Index of Medieval Art

Κάστρα στη Μέση Ανατολή [στα γαλλικά]

Lexikon zur byzantinischen Gräzität

Mapping Gothic France

Paris Past and Present

Pinakes/Πίνακες: Textes et manuscrits grecs

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (PmbZ)

Prosopography of the Byzantine World

Revised Regesta Regni Hierosolymitani Database

Thesaurus Linguae Graecae: A Digital Library of Greek Literature (TLG)

[πίσω στην αρχή]

 

%MCEPASTEBIN%