photo8 photo9 photo10 photo11 photo13 photo12 photo14


Οι φοιτητές που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στις Βιοïατρικές Επιστήμες θα πρέπει να συμπληρώσουν 80 ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα από τον παρακάτω πίνακα και να παρακολουθήσουν τη σειρά μεταπτυχιακών σεμιναρίων του Τμήματος (BIO 800-803) για τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα.

Οι εισερχόμενοι φοιτητές που κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό επιστημονικό τομέα μπορεί να απαλλαγούν από το να παρακολουθήσουν μαθήματα μέχρι και για 60 ECTS.

Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν τη διδακτορική τους έρευνα σε ένα από τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος σε συνεννόηση με τον επικεφαλής κάθε εργαστηρίου.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Μόνο μετα απο επικοινωνία με τον επικεφαλή του κάθε εργαστηρίου)

 

Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

BIO 610

Eιδικά Θέματα Ανθρώπινης Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής I

10

BIO 620

Ειδικά Θέματα Kυτταρικής Bιολογίας

10

BIO 630

Νουκλεϊκά Οξέα

10

BIO 640

Μοριακή Βιολογία Ι

10

BIO 650

Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής

10

BIO 660

Αναπτυξιακή Γενετική: Έμβρυα, Κύτταρα και Γονίδια

10

BIO 670

Η Οπτική Απεικόνιση στις Βιολογικές Επιστήμες

10

BIO 690

Εξειδικευμένα Θέματα Βιολογικών Επιστημών Ι

10

BIO 691

Εξειδικευμένα Θέματα Βιολογικών Επιστημών ΙΙ

10

BIO 710

Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής II

10

BIO 720

Ειδικά Θέματα Βιοχημείας

10

BIO 730

Μοριακή Διαγνωστική

10

BIO 740

Κυτταρική Επικοινωνία

10

BIO 750

Βιολογία Καρκίνου

10

BIO 760

Θέματα Γενωμικής και Πρωτεομικής

10

BIO 768

Γονίδια, Μικρόβια και Εντερικό Περιβάλλον

10

BIO 780

Αυτόνομη Μελέτη Ι

10

BIO 790

Αυτόνομη Μελέτη ΙΙ

10

BIO 850

Πειραματική Εμβρυολογία

10

BIO 860

Μοριακή Βιολογία Καρκινοϊών

10

BIO 869

Ειδικά Θέματα Βιολογίας της Δροσόφιλας

10

BIO 870

Μοριακή Βιοτεχνολογία

10

 

Για περιγραφές μαθημάτων και περισσότερες λεπτομέρειες
παρακαλώ δείτε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών