Photo4 Photo3 photo6 photo15 photo16 photo17


Το πρόγραμμα Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική διαρκεί 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (έως 8 εξάμηνα για μερική απασχόληση) και απαιτεί την ολοκλήρωση 90 ECTS.

Συνδυάζει ένα σύνολο μαθημάτων 70 ECTS (κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα επιλογής από τον παρακάτω πίνακα και να προσαρμόσει το πρόγραμμα στα ενδιαφέροντά του) καθώς και τη σειρά των μεταπτυχιακών σεμιναρίων του Τμήματος.

Το μάθημα BIO 680 (Επιστημονική Μεθοδολογία στη Μοριακή Βιολογία) έχει 20 ECTS, είναι υποχρεωτικό και περιλαμβάνει εκπόνηση βιβλιογραφικής διατριβής η οποία παρουσιάζεται προφορικά και αξιολογείται.

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε αυτό το μάθημα αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία 70 ECTS μαθημάτων.

 

Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

BIO 610

Eιδικά Θέματα Ανθρώπινης Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής I

10

BIO 620

Ειδικά Θέματα Kυτταρικής Bιολογίας

10

BIO 630

Νουκλεϊκά Οξέα

10

BIO 640

Μοριακή Βιολογία Ι

10

BIO 650

Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής

10

BIO 660

Αναπτυξιακή Γενετική: Έμβρυα, Κύτταρα και Γονίδια

10

BIO 670

Η Οπτική Απεικόνιση στις Βιολογικές Επιστήμες

10

BIO 690

Εξειδικευμένα Θέματα Βιολογικών Επιστημών Ι

10

BIO 691

Εξειδικευμένα Θέματα Βιολογικών Επιστημών ΙΙ

10

BIO 710

Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής II

10

BIO 720

Ειδικά Θέματα Βιοχημείας

10

BIO 730

Μοριακή Διαγνωστική

10

BIO 740

Κυτταρική Επικοινωνία

10

BIO 750

Βιολογία Καρκίνου

10

BIO 760

Θέματα Γενωμικής και Πρωτεομικής

10

BIO 768

Γονίδια, Μικρόβια και Εντερικό Περιβάλλον

10

BIO 850

Πειραματική Εμβρυολογία

10

BIO 860

Μοριακή Βιολογία Καρκινοϊών

10

BIO 869

Ειδικά Θέματα Βιολογίας της Δροσόφιλας

10

BIO 870

Μοριακή Βιοτεχνολογία

10

 

Για περιγραφές μαθημάτων και περισσότερες λεπτομέρειες
παρακαλώ δείτε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών