Εκτύπωση
 

        Ηλεκτρονικό έντυπο για τους φοιτητές που θέλουν να μάθουν άθλημα:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tObRjayNjkCNjWdT6YAFMIJOUcBN_N5NsZCFGAMzV4VUODBJVTkxODZPVUJJSkNTTDk5ME9HQURFMi4u

        Ηλεκτρονικό έντυπο για συμμετοχή σε εσωτερικά πρωταθλήματα:

 https://forms.office.com/r/GyAnme8Wcs

        Ηλεκτρονικό έντυπο για τις αγωνιστικές ομάδες:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tObRjayNjkCNjWdT6YAFMIJOUcBN_N5NsZCFGAMzV4VUM1ZTR045QkxOQURKTVhaMjg2SDk4SE5BSy4u