Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης, Πρόεδρος Πρυτανικού Συμβουλίου
 
Καθηγήτρια Ειρήνη - Άννα Διακίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων