Εκτύπωση
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Borte Sagaster (Πρόεδρος)
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοχάρης Σταυρίδης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Christiane Bulut
 
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Ν. Μιχαήλ (Πρόεδρος)
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοχάρης Σταυρίδης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Christiane Bulut
 
Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοχάρης Σταυρίδης (Πρόεδρος)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Ν. Μιχαήλ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Christiane Bulut