ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Christiane Bulut

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Niyazi Kizilyurek

Börte Sagaster

Θεοχάρης Σταυρίδης

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ελένη Καραμανώλη

Μιχαέλλα Βασιλείου