Εκτύπωση
Πέραν του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την Πανεπιστημιούπολη, μέχρι σήμερα, έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί οκτώ (8) Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί για τα ακόλουθα επιμέρους Έργα στην Πανεπιστημιούπολη:
  1. Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
  2. Φοιτητική Εστία 1Α
  3. Αθλητικές Εγκαταστάσεις
  4. Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
  5. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
  6. Πολυτεχνική Σχολή
  7. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας 03
  8. Κτήριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας Νίκος Κ. Σιακόλας

 

Τελευταία Αναθεώρηση: 2017 02 21 ΧΖΣ/ΔΕ