Εκτύπωση

Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972, στις 17 Ιουλίου 1996. Σκοπός του Σωματείου είναι η παροχή οικονομικής και άλλης βοήθειας, που συμβάλλει στη στήριξη και ευημερία των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από χορηγίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, δωρεές, εισφορές, κληροδοτήματα, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες.

Οικονομική Στήριξη Άπορων Φοιτητών

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, το Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών ενέκρινε την παροχή οικονομικής βοήθειας σε πεντακόσιους δέκα τέσσεις  (514) άπορους φοιτητές, με το συνολικό ποσό των €150.000. Eπιπρόσθετα στήριξε οικονομικά ένα (1) ορφανό φοιτητή και από δύο γονείς με το συνολικό ποσό των €2.500. Επίσης, μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών παραχωρήθηκε η  υποτροφία Barbara Wilks σε φοιτητή  €1.700.

Το συνολικό ύψος του βοηθήματος αποφασίζεται ετησίως ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Ταμείου του Σωματείου. Το ύψος του ποσού που παρέχεται σε κάθε άπορο φοιτητή καθορίζεται από τη βαθμολογία που συγκεντρώνει, βάσει των Κριτηρίων Αξιολόγησης Οικονομικών Βοηθημάτων (οικονομικά, κοινωνικά, οικογενειακά, προβλήματα υγείας κ.α.).


Αιτήσεις για παραχώρηση Οικονομικού Βοηθήματος

Αιτήσεις για παραχώρηση οικονομικού βοηθήματος υποβάλλονται στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας κάθε Οκτώβριο, μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση και αποστολή προσωπικού μηνύματος στα κινητά των φοιτητών. Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και σε άλλες περιόδους, μόνο εάν προκύψουν έκτακτοι σοβαροί λόγοι.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22894051, 22894047

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ευημερίας φοιτητών για την περίοδο Μάϊος 2017 - Μάϊο 2019
       1.   Άκης Σωφρονίου, Πρόεδρος
       2.  Ελένα Φτιάκα, Αντιπρόεδρος
       3.   Βάκης Ανδρέου, Ταμίας
       4.   Ελένη Κωνσταντίνου – Κουπέπια, Βοηθός Ταμίας
       5.   Χριστίνα Ματσούκα – Ανδρέου, Γραμματέας
       6.   Άντια Ρούσου, Βοηθός Γραμματέας
       7.   Τάσος Χριστοφίδης, Μέλος
       8.   Λίνα Κασσιανίδου, Μέλος
       9.  Μιχάλης Κλαδευτηράς, Mέλος
       10. Χρυσόστομος Ελευθερίου, Μέλος
       11. Άντρη Γιάγκου, Μέλος
       12. Κλεάνθης Πισσαρίδης, Αν. Προϊστάμενος ΥΣΦΜ, Μέλος
       13. Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ
       14. Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ
       15. Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ
       16. Εκπρόσωπος Φοιτητικών Ομίλων
       17. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Αποφοίτων ΠΚ

 


Νοέμβριος 2014