Το πρόγραμμα Δημοσιογραφίας προσφέρεται από το 2012. Τα τελευταία χρόνια ο συνολικός αριθμός φοιτητών στο πρόγραμμα αγγίζει τους 120. Πιο κάτω παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού φοιτητών/ριών στο πρόγραμμα Δημοσιογραφίας. 
 
Απόφοιτοι Δημοσιογραφίας