Μήνυμα Καλωσορίσματος
Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει όλα τα τελευταία νέα της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας. Με βασικό στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρεται στους Ερευνητές, η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας φιλοδοξεί να καταστεί το one stop shop... περισσότερα
 
 
Η νέα Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας.  Συνέντευξη με τον Προϊστάμενο της ΥΥΕ Δρ. Μάριο Δημητριάδη.
Μήνυμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας

To Πανεπιστήμιο έχει ως βασική αποστολή την έρευνα, την παραγωγή γνώσης και τη διδασκαλία, μέσα σε πλαίσιο ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Για το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου η έρευνα αποτελεί και βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για την συνεχή ανάπτυξή του. Με τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του... περισσότερα
 
Έρευνα - UCY Portal
 
Ενημερωθείτε για τις νέες Ανοικτές Προσκλήσεις για Εξωτερικά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα, άλλα Ευρωπαϊκά νέα καθώς και για τις οδηγίες συγγραφής προτάσεων στον σύνδεσμο "Έρευνα" του UCY Portal.