Εκτύπωση

logos

 

"Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Εμφάσεις και προτεραιότητες"

 

"Αποτελεσματικές Πρακτικές Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών - Η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ε.Ε. και των αποτελεσμάτων της έρευνας"

 

Η Έρευνα Δράσης ως εκπαιδευτική διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων