Πανεπιστημιακή Έρευνα: μια γενική επισκόπηση του ερευνητικού έργου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η έκδοση Πανεπιστημιακή Έρευνα παρουσιάζει συνοπτικά το ερευνητικό έργο όλων των σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Περιέχει ενημερωμένα στοιχεία και πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα και την εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση. Παρουσιάζει τα ερευνητικά εργαστήρια, τα ερευνητικά κέντρα και μονάδες του Πανεπιστημίου καθώς και άλλες ερευνητικές πηγές. Αναφορά γίνεται, επίσης, στις συμπράξεις και συνεργασίες του Πανεπιστημίου, στα ερευνητικά επιτεύγματα και στο μέλλον και τις προοπτικές της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.
Πανεπιστημιακή Έρευνα - 2010

Για την αγγλική έκδοση, πατήστε εδώ.

Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει να επιδείξει πλούσιο εκδοτικό και συγγραφικό έργο. Η ενημέρωση για την έρευνα, τη διδασκαλία και τις ποικίλες άλλες επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου διοχετεύεται προς την κοινωνία μέσα από τις εκδόσεις του Ιδρύματος.
 
Πλούσιο συγγραφικό έργο έχει να επιδείξει το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, το οποίο έργο παρουσιάζεται αναλυτικά μέσα από την έκδοση Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου... περισσότερα