Ιστοσελίδες προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί η δυναμική προσέγγιση σχολικής βελτίωσης:

http://ucy.ac.cy/equality 

http://ucy.ac.cy/esf 

http://ucy.ac.cy/jls 

 

Άλλες ιστοσελίδες:

http://w3.unisa.edu.au/creew/ 

http://www.education.manchester.ac.uk/research/centres/cee/ 

http://www.oecd.org/education/preschoolandschool/overcomingschoolfailurepoliciesthatwork.htm 

http://www.rand.org/topics/educational-equity.html 

http://www.schoolsforequity.org/ 

http://www.tc.columbia.edu/equitycampaign/ 

http://www.tdsb.on.ca/_site/viewitem.asp?siteid=15&menuid=8796&pageid=7696