Ντόνα Παπαστυλιανού, Συντονίστρια Ερευνητικής Ομάδας: Ελλάδα

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

Γεώργιος Πασιάς

Αθανάσιος Βέρδης

Ασημίνα Ράλλη

Ευαγγελία Τσερπέλη