• Διεθνές Συνέδριο "Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials" Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία, 19 Μαΐου 2017

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ERASMUS+ Key Action 2 project με τίτλο "Promoting Quality and Equity: A Dynamic Approach to School Improvement (PROMQE)", το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει συνέδριο με θέμα την προώθηση της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση που θα γίνει στις 19 Μαϊου 2017. Περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή στο συνέδριο και την υποβολή προτάσεων σε αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ