Εκτύπωση

Λεωνίδας Κυριακίδης (Συντονιστής προγράμματος, Πρόεδρος συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Αθανάσιος Βέρδης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Αθηνά Μιχαηλίδου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου)

Ανδρέας Κυθραιώτης (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Ασημίνα Ράλλη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Bert P.M. Creemers (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Γεώργιος Πασιάς (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Catherine Merrigan (University College Dublin, National University of Ireland, Dublin)

Declan Fahie (University College Dublin, National University of Ireland, Dublin)

Dympna Devine (University College Dublin, National University of Ireland, Dublin)

Κωνσταντίνος Μιχαήλ (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Μαρία Ηλιοφώτου - Μένον (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Μάριος Στυλιανίδης (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Ντόνα Παπαστυλιανού (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Παναγιώτης Αντωνίου (The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge, United Kingdom)

Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου)

Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Πανεπιστήμιο Κύπρου)