Κεντρική Ομιλία, Καθηγήτρια Pamela Sammons, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο

 

Παρουσιάσεις Συμποσίου για το Ερευνητικό Πρόγραμμα PROMQE:

 
 
Παράλληλα Εργαστήρια:
 
Εργαστήρι 1: Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου
 
 
Παράλληλες Παρουσιάσεις Ερευνητικών Άρθρων:
 
 
 
Measuring quality and equity in special education units: an action research, Eleni Damianidou, Helen Phtiaka, Kyriaki Antreou, Irene Kasapi, Sofia Georgiou
 
 
PROMQE: Voices from a Qualitative Study in Ireland, Catherine Merrigan, Dympna Devine, Declan Fahie