Αναστασία Παναγιώτου (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Ανδρέας Κυθραιώτης (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Άντρια Δημοσθένους (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Βαλεντίνα Θεοδοσίου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Γιάννης Ιωάννου (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Δημήτρης Δημητρίου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Έλενα Κοκκίνου (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Ελπινίκη Μανώλη (Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου)

Εύη Χαραλάμπους (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Κωνσταντίνος Μιχαήλ (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Μαργαρίτα Χριστοφορίδου (Cyprus International Institute of Management)

Μαρία Ανάστασου (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Τρύφωνας Παπαδάμου (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Πανεπιστήμιο Κύπρου)